Megjelent: 15 éve

Szakképzési hozzájárulás

A gazdasági társaságok kettős könyvvitelre történő kötelező áttérése változást hozott, az ezt megelőzően egyszeres könyvvitelt vezetőknél, a hozzájárulás alapjának meghatározásában.

A szakképzési hozzájárulásról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 3.§. (1) bekezdésének "a" pontja szerint, a szakképzési hozzájárulás alapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 79.§-ának (2) bekezdése által meghatározott bérköltség.
Eszerint bérköltség minden olyan - az üzleti évhez kapcsolódó - kifizetés, amely

- a munkavállalókat, az alkalmazottakat, a tagokat megillető, az érvényes rendelkezések szerint bérként vagy munkadíjként elszámolandó járandóság,
- ideértve a természetes személy tulajdonos (tag) személyes közreműködéseként kivett összeget is,
- az alkalmazásban állók és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban állók részére az üzleti évben bérként számfejtett, elszámolt összeg,
- ideértve az üzleti év után elszámolt, jóváhagyott prémiumokat, jutalmakat, valamint a 13. és a további havi fizetést is,
- amely elemeiben megfelel a statisztikai elszámolások szerinti keresetnek,
- függetlenül attól, hogy az ilyen címen kifizetett összegek után kell-e személyi jövedelemadót fizetni vagy sem,
- illetve alapját képezi-e vagy sem a társadalombiztosítási járulékoknak.

Ezek tehát a bérköltség elemei, jellemzői a kettős könyvvitel rendszerében. Megjegyzem, hogy a KSH fogalmi rendszere szerint a kereset fogalmába tartoznak a gazdasági társaságok tagjai részére a személyes közreműködés ellenértékeként történő kifizetések. A KSH által keresetként meghatározott kifizetések a munkáltatónál a bérköltség fogalomkörébe tartoznak.

A szakképzési hozzájárulásról szóló törvény értelmében tehát a számviteli törvény hatálya alá tartozó, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok nemcsak a munkavégzésre irányuló jogviszonyok alapján kifizetett bérköltség után, hanem a tagok bérköltségként elszámolt személyes közreműködési díja után is kötelesek megfizetni a szakképzési hozzájárulást.

A gazdasági társaságok ma már kettős könyvvitel vezetésére kötelezettek.

Egyszeres könyvvitel vezetésére van lehetősége viszont néhány egyéb szervezetnek. Az ő esetükben, (amennyiben hozzájárulásra kötelezettek a 2. § értelmében,) a szakképzési hozzájárulás alapja a számviteli törvény 111. §-ának (3) bekezdése szerint meghatározott, - a pénzforgalmi könyvvitelben elszámolt - bérköltség.
A számviteli törvénynek az egyszeres könyvvitelt vezetőkre vonatkozó előírása nem különbözik a kettős könyvvitelt vezetőkétől. Tehát a szakképzési hozzájárulás alapja itt is azonos az előbbiekben leírtakkal.

Annak a hozzájárulásra kötelezettnek, aki adófizetési kötelezettségének átalányadó megfizetésével tesz eleget, a szakképzési hozzájárulás tekintetében nem keletkezik bevallási és elszámolási kötelezettsége, fizetési kötelezettségét az átalányadó megfizetésével teljesíti.

A személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó csak a munkaviszony keretében foglalkoztatott dolgozó részére kifizetett bérköltség után fizet szakképzési hozzájárulást.
A szakképzési hozzájárulás mértéke az alap 1,5%-a, amely összeg csökkenthető a szakképzésben történő részvételre fordított kiadásokkal a törvényben előírtak szerint. (Ez most cikkemnek terjedelmi okok miatt nem témája.)

Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany az általa munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozók után - minden megkezdett hónapra - a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér kétszeresének 1,5%-át fizeti szakképzési hozzájárulásként.
  • 2020.11.17Toborzás a LinkedIn-en és a Facebook-on - ONLINE A Toborzás a LinkedIn-en és a Facebookon 1 napos workshopon délelőtt kérdést kaphat LinkenInnel kapcsolatos kérdéseire, szó lesz továbbá a vállalati oldal fontos elemeiről, karrieroldalról és oldal-analitikákról. Délután példákkal színesítve ismerkedhet meg a kampánykezeléssel, kapcsolati háló felépítésének kérdéseivel és egyéb, Facebookkal kapcsolatos funkcióval. Részletek Jegyek
  • 2020.11.23Művezető képzés A művezetők szakmai továbbképzése a vezetői feladataik eredményes és hatékony ellátására. A résztvevők vezetői, problémamegoldási és termelékenységfejlesztési készségeinek fejlesztése konkrét feladatokon, szituációs játékokon, esettanulmányokon keresztül. Részletek Jegyek
  • 2020.12.05 Teljesítménymenedzsment és motiváció A résztvevők megtanulják, beosztottjaik teljesítményére ható területek helyes menedzselését. Képessé válnak akár munkavégzés közben hatásos, rövid coaching beszélgetések levezetésére. Megismerik a teljesítmény menedzsment eszközrendszerét. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Nagy a baj, tényleg elfogynak a tanárok

Az elmúlt húsz évben soha nem volt olyan alacsony a főállásban foglalkoztatott pedagógusok száma, mint a 2019-2020-as tanévben. Teljes cikk

Honvédkadétok képzése kezdődik jövőre Zalaegerszegen

A következő tanévtől honvédkadét-szakképzés indul Zalaegerszegen. A leendő diákok a gépjármű-mechatronikai technikusképzés keretében... Teljes cikk

Havi 75 ezer forint ösztöndíjra pályázhatnak a pedagógushallgatók

Idén már a tanító alapképzési szakon tanulók is pályázhatnak a Klebelsberg Ösztöndíj Programba - közölte Schanda Tamás, az Innovációs és... Teljes cikk