Idén 500 milliárdot várunk az EU-tól ...Késésben az uniós nagyprojektek...">

14 cikk a(z) NFT címkével:

Dőlnek a milliárdok az Észak-Alföldre

13 éve Az idén szeptember 30-ig fejeződnek be az Észak-Alföldön azok a beruházások, amelyeket a 2004-2006 közötti időszakban indítottak az NFT első ütemében. Teljes cikk...


Idén 500 milliárdot várunk az EU-tól

13 éve Mintegy 500 milliárd forintot fizetnek ki 2008-ban az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és az I. Nemzeti Fejlesztési Terv (I. NFT) keretében támogatott projektekre - jelentette be Bajnai Gordon. Teljes cikk...


Késésben az uniós nagyprojektek

13 éve Tavaly nyár óta mindössze nyolc kiemelt fejlesztés gazdájával kötött szerződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség abból a több százból, amelyeknek az elmúlt fél évben adott zöld jelzést a kormány. A Népszabadság úgy tudja, hogy a kabinet rövidesen dönt egy előterjesztésről, amely tisztázza a felelősségi köröket, számon kérhetővé teszi a követelményeket. Teljes cikk...


Termékeny volt a Nemzeti Fejlesztési Terv I.

13 éve Húszezer támogatott projekt, 720 milliárd forint pályázati úton megteremtett forrás, 400 milliárd forint saját erő bevonása valósult meg, ötvenötezer új munkahely jött létre a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) első időszakában. Teljes cikk...


ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV - A foglalkoztatás és növekedés programja

13 éve Magyarország történetében új fejezet kezdődik: az Európai Unióban megszerzett forrásoknak köszönhetően minden egyes magyar polgárra fejenként legalább 800 ezer forint jut, aminek okos felhasználásával az ország történetének legnagyobb fejlesztési programját hajthatjuk végre. Teljes cikk...


ÚMFT operatív programok

13 éve 13 operatív programot már elfogadott az Európai Bizottság 2007. augusztus elsejével a 15 operatív program közül a Regionális Politikáért felelős Főigazgatósághoz tartozó 13 programra már rákerült az Európai Bizottság elfogadó pecsétje. A Foglalkoztatási Főigazgatósághoz tartozó Társadalmi Megújulás Operatív Program és Államreform Operatív Program kapcsán is várhatóan még augusztusban megszületik a Bizottság formális elfogadó határozata. Teljes cikk...


Új Magyarország Fejlesztési Terv

13 éve Lezárultak a tárgyalások az Új Magyarország Fejlesztési Tervről az Európai Bizottság és a magyar kormány között. A várható változások eredményeként még több pénz jut majd a foglalkoztatás és a gazdasági növekedés céljainak elérésére, miközben az eredetileg tervezettnél kicsivel kevesebb a közlekedésfejlesztésre. Teljes cikk...


Beszámoló az NFT céljáról, munkaprogramjáról és az oktatási intézmények tájékoztatásának módjairól 2004-2006 - V.

13 éve 5.5 A 3.5.1 intézkedés: korszerű felnőttképzési módszerek kifejlesztése és alkalmazása: - Moduláris programok, képzési anyagok támogatása, beleértve 60 elsődlegesen a hátrányos helyzetűekre irányulókat. - Munkakör elemzési eljárások (DACUM) bevezetésének támogatása. - A felnőttoktatásban dolgozó szakemberek és képzők felkészítése, beleértve uniós ismeretekhez jutásuk programjainak kidolgozását. - Távoktatási módszertan továbbfejlesztése és képzés végzése. - Egy módszertani adatbank létrehozása, amely a későbbi fejlesztések során az egyéni tanulás szempontjából meghatározó jelentőségű lesz. Hasznos lesz a folyamatos tutori támogatásra, a fejlesztői szaktanácsadói tevékenység megalapozására. A fejlesztés nem igényli új intézmény létrehozását, már meglévő intézmények bázisán feltételezett a fejlesztés. - A tudásszint meghatározását lehetővé tevő mérési kritériumok, eljárások, mérési eszközök fejlesztése szakmacsoportonként. Teljes cikk...


Beszámoló az NFT céljáról, munkaprogramjáról és az oktatási intézmények tájékoztatásának módjairól 2004-2006 - IV.

13 éve 5.2 A 4.1 intézkedés: Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Az oktatási rendszer komplex fejlesztése nélkülözhetetlen a munkaerőpiac igényeihez igazodó tudás kialakításához. Ezek a szükséges tartalmi fejlesztések csak akkor biztosítottak, ha a kapcsolódó fizikai feltételek rendelkezésre állnak. Ennek érdekében "Az oktatási infrastruktúra fejlesztése" című intézkedés keretén belül 2006 végéig 98,8 millió euró támogatás használható fel. Teljes cikk...


Beszámoló az NFT céljáról, munkaprogramjáról és az oktatási intézmények tájékoztatásának módjairól 2004-2006 - III.

13 éve 5. Kapcsolat a többi intézkedéssel: Az integrált szakképző központokba történő infrastrukturális beruházások támogatása a 4.1 intézkedéskeretében történik. A 3.1 intézkedésben kifejlesztett kompetencia-alapú képzés bevezetésre kerülhet az integrált szakképző központokban is. A felsőfokú szakképesítések (5 ISCED szint) modul rendszerű fejlesztésének megvalósítása a felsőoktatási intézmények bevonásával történik (3.3 intézkedés). Teljes cikk...


Beszámoló az NFT céljáról, munkaprogramjáról és az oktatási intézmények tájékoztatásának módjairól 2004-2006 - II.

13 éve 4. A 3.2.1 intézkedés célja Az oktatás és képzés gazdasággal való kapcsolatának erősítése: - Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) korszerűsítése - A modul rendszerű képzés fejlesztése és bevezetése - Térségi integrált szakképző központok létrehozása a helyimunkaerő-piaci igényeknek való jobb megfelelés érdekében Az intézkedés első komponense a végső kedvezményezettként meghatározott Nemzeti Szakképzési Intézet (NSZI) által kidolgozott központi programon keresztül valósul meg. Az intézkedés második komponense nyílt pályázati rendszerben, konzorciumi együttműködések keretében valósul meg. A támogatott tevékenységek központi költségvetésből (25 %), valamint az Európai Szociális Alap (ESZA) által biztosított forrásokból (75%) kerülnek megvalósításra. Teljes cikk...


Beszámoló az NFT céljáról, munkaprogramjáról és az oktatási intézmények tájékoztatásának módjairól 2004-2006

13 éve 1. Az NFT HEFOP átfogó célja A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Humánerőforrás fejlesztése Operatív Program (HEFOP) célja a foglalkoztatás szintjének emelése, a munkanélküliség csökkentése. A munkaerőpiaci reintegráción belül különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiacra való belépésének segítésére, s ezzel társadalmi kirekesztésük mérséklésére. Az Operatív Program támogatja továbbá a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztését az iskolarendszeren belüli és kívüli képzéssel, az alkalmazkodóképesség és a vállalkozói készségek erősítésével, illetve a munkaerőpiaci szolgáltatások korszerűsítésével. A képzés, oktatás, illetve a munkaerőpiaci szolgáltatások infrastrukturális alapjainak erősítése kiemelt beavatkozási terület. Teljes cikk...


NFT operatív programok

13 éve Az Európai Unió tagjaként Magyarország jogosulttá válik az unió fejlesztési támogatásainak igénybevételére, melyeket a strukturális alapok és a Kohéziós Alap nyújtanak. Azt, hogy a támogatást milyen célokra vehetjük igénybe, a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) és a hozzá kapcsolódó operatív programok (OP-k) határozzák meg. Teljes cikk...


A Nemzeti Fejlesztési Terv stratégiai célja

13 éve A Nemzeti Fejlesztési Terv stratégia fejezetének célja, hogy a 2004-2006 közötti időszakra kijelölje Magyarország Strukturális Alapokból támogatható fejlesztéspolitikai célkitűzéseit és prioritásait. A mindössze három éves időszak azonban nem elegendő egy átfogó nemzeti fejlesztési stratégia megvalósítására, illetve a Helyzetelemzésben feltárt legfontosabb kérdések kezelésére. Teljes cikk...