Megjelent: 15 éve

Információs napok a fogyatékosügyről

A kormány új fogyatékosügyi programjáról tartott sajtótájékoztatón Kordás László, a munkaügy tárca politikai államtitkára elmondta, hogy a minisztérium regionális információs centrumokat hoz létre, amelyek segítik a megváltozott munkaképességű emberek tájékozódását és elhelyezkedését a munkaerőpiacon. A tárca az idén meghirdeti "Az év akadálymentes munkahelye" pályázatot. A hazai törekvések illeszkednek az Európai Unió gyakorlatához.


1. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGYATÉKOSÜGYI POLITIKÁJA

Az Európai Unió fogyatékos állampolgárai iránti elkötelezettségével együtt jár a fogyatékosság újszerű megközelítése: míg korábban a különböző ellátások passzív kedvezményezetteinek tekintették a fogyatékos embereket, mára az európai társadalmak felismerték és elfogadták a fogyatékos emberek jogos igényét az egyenlő jogokra, és megértették, hogy a részvétel közvetlenül összefügg a befogadással. Ezért az Európai Unió átfogó célja a fogyatékos emberek maradéktalan társadalmi befogadása és hozzájárulása a társadalom alakításához: ezzel összefüggésben meghatározó szerepet játszik a diszkrimináció elleni harc és a fogyatékos emberek gazdasági és társadalmi szerepvállalásának támogatása.
Céljainak megvalósításához az Európai Bizottság egy olyan komplex, koherens és integrált módszert dolgozott ki, mely a sokféleség - egyéni jogokon keresztül biztosított - fokozott tiszteletben tartása, a környezet hozzáférhetőbbé tétele, a foglalkoztatáson keresztül érvényesülő befogadás ösztönzése (Európai Foglalkoztatási Stratégia, a strukturális alapok és a szociális védelem korszerűsítése) valamint a társadalmi integráció szorgalmazása és marginalizálódás elleni harc révén biztosítja, hogy az elkövetkező években fogyatékos emberek számára is érvényesüljön a lehetőségek valódi egyenlősége ("Hozzáférhetőség mindenkinek" elv).
A fenti célok megvalósítása érdekében az Európai Bizottság 2003-ban - a Fogyatékos Személyek Európai Évében - nyilvánosságra hozta a fogyatékosügyi stratégia 2010-ig szóló Intézkedési Tervét, egyúttal megfogalmazva az Intézkedési Terv első, 2004-05 évre szóló szakaszával összefüggő intervenció kiemelt területeit. Ezeket az alábbi négy, egymást kölcsönösen kiegészítő pillér köré csoportosították:
A foglalkoztatás és foglalkoztatásban maradás;
Élethosszig tartó tanulmányok, mint a foglalkoztathatóság, az alkalmazkodóképesség, a személyi fejlődés és az aktív állampolgári magatartás eszköze;
Új technológiák lehetőségeinek hasznosítása, hiszen ezek a technológiák jelentős szerepet vállalhatnak az esélyegyenlőség és mobilitás megteremtésében a gazdaságban, esélyt jelenthetnek a fogyatékos emberek számára;
Nyilvános épített környezet hozzáférhetősége, ami előfeltétele a munkahelyi részvételnek és a mobilitásnak a gazdaságban és a társadalomban.
A fenti területeken tervezett és meghozott kormányzati intézkedésekről a tagállamoknak rendszeres jelentéstételi kötelezettségük van az Európai Bizottság felé.


2. A fogyatékosügy Magyarországon

Az Európai Unióhoz történő felzárkózás egyik feltétele, hogy az állampolgárok - köztük a fogyatékossággal élő emberek - számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén; a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is. Ennek jogi alapját a fogyatékosok esélyegyenlőségéről szóló (1998. XXVI.) törvény teremtette meg.
Az esélyegyenlőség területén a 2005-ös évben kiemelt prioritásként a minőségi szolgáltatások egyenlő hozzáférésének megteremtése fogalmazódott meg

 • biztosítani kell az esélyegyenlőséget az intézményes ellátások szolgáltató jellegének erősítésével, az intézmények kiépítésével, korszerűsítésével és átalakításával, illetve a lakókörnyezeti és az integrált formában történő ellátásszervezés erősítésével;
 • az akadálymentesítés kapcsán teljesen új koncepció került kidolgozásra, amely a fizikai akadálymentesítésen túl magába foglalja a kommunikációs akadálymentesítést is (a törvény nem középületekhez, hanem közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést határoz meg), valamint a társadalmi tudatformálás különböző eszközeit.

  Az esélyegyenlőségi szaktárca idei évi költségvetésében a fogyatékosügyi program támogatására tervezett 500 millió forint kiegészül 228,8 millió forinttal, amely a szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatására, a szolgálatok működésére biztosít forrást.
  A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a Munkaerő-piaci Alap rehabilitációs alaprésze 2005. évi központi keretéből 400 millió forintot biztosít foglalkozási rehabilitációs programok és képzések támogatására, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásainak korszerűsítésére.
  Mindez összhangban áll a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) stratégiájával, amelynek célja - többek között - magasabb szintű foglalkoztatás és képzettebb munkaerő elérése (a Humánerőforrás Operatív Program támogatásával), a nemzetközi versenyképesség növelése érdekében. A fogyatékos emberek nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatottságának az európai átlaghoz viszonyított hátrányát tekintve jelentős "tartalékokat" tudunk "mozgósítani".


  3. A Nemzeti Információs Napok rendezvénysorozat

  Az elmúlt év nyarán az Európai Bizottság "Nemzeti információs napok szervezése a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének területén folyó Közösségi Politika megvalósítása érdekében" címmel zártkörű, meghívásos pályázatot hirdetett a tagállamok számára , a szakmai és közfigyelmet a fogyatékosügy területén folyó programokra, azok eredményeire irányító Nemzeti Információs Napok szervezésére.

  Hazánk pályázatát - a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium valamint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium megbízásából és társfinanszírozásával - a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány készítette el és nyújtotta be 3 regionális információs rendezvény megszervezésére. A pályázatot Brüsszelben támogatólag bírálták el: közel 40ezer eurót az Európai Bizottság bocsát rendelkezésre, a hazai társfinanszírozás 2M Ft (FMM), illetve 750E Ft (ICSSZEM), melyet a Közalapítvány további forrásokkal egészít ki.

  A tavasszal három megyeszékhelyen (Kaposvár, Kecskemét, Miskolc) kerül sor a konferenciát, szakmai és szabadidős programokat egyaránt felvonultató eseményekre.

  A regionális programok helyszínei, tervezett időpontjai:

 • ápr. 7. (csütörtök): Kecskemét
 • ápr. 26. (kedd), v 27. (szerda): Miskolc
 • máj. 20 (péntek): Kaposvár

  A megrendezésre kerülő Információs Napok programja két nagy blokkra oszlik:

 • délelőtt szakmai előadásokon a szociális, a munkaügyi és a fogyatékosügyi szakma helyi, országos, illetve unióbeli (European Disability Forum) szakértői számolnak be saját szakterületük aktualitásairól, a szociális közigazgatás és az érintettek közötti együttműködés lehetőségeiről, eredeményeiről;
 • a résztvevők délután workshopokon vehetnek részt, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek az Európai Unióban alkalmazott "legjobb gyakorlatokkal" (best practice), továbbá a fogyatékos emberekkel való kapcsolatfelvétel és együttműködés terén sajátíthatnak el kommunikációs elemeket, stratégiákat.

  A rendezvények elsődleges célja, hogy egy-egy rendhagyó szakmai nap révén lehetőséget teremtsen a helyi, regionális döntéshozók, véleményformálók, a közigazgatásban dolgozó szakemberek és ügyfélszolgálati munkatársak, valamint a fogyatékossággal élő emberek és érdekvédelmi szervezeteik közötti informális és formális kapcsolatépítésre, a meglévő együttműködési hálózatok bővítésére. Az ez által létrejövő (bővülő, megerősödő) partneri együttműködések minden résztvevő fél számára hasznos és hatékony eszközt jelentenek a közös cél, a fogyatékossággal élő emberek önálló életvitelének elősegítése elérésében.
  A rendezvény egy új együttműködési forma "modellkísérlete" is egyben: a közös cél érdekében kooperáló - és egymás forrásait kiegészítő - minisztériumok, a "Semmit Rólunk Nélkülünk" elv maradéktalan tiszteletben tartása érdekében a Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsát (FESZT) bevonó, a lebonyolítást nonprofit szakmai szervezetre (Fogyatékosok Esélye Közalapítvány) bízó partnerség mintája.
  Hasonló szakmai összefogással - a szociális közigazgatás, az érintettek és az érdekvédő szervezetek széleskörű partnerségében - helyi/regionális szinten is hatékonyabbá, s egyben emberközelibbé válhat a fogyatékos személyek társadalmi (re)integrációja.


  Forrás: FMM Sajtófőosztály
  • 2020.06.16Gyakorlatban startol az új Tbj 2020. július 1-jétől már a mindennapos munka során alkalmazni kell a bérszámfejtés, járulékmegállapítás és az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapítása során is. Elméletben már sokat tudunk róla, de mi a helyzet a gyakorlati oldalon? Részletek Jegyek
  • 2020.08.30Sämling Solution most induló online nyílt képzései! Összes képzésünk elérhető online, professzionális csapatunk profi megoldásokkal a megszokott színvonalon a következő képzéseket ajánlja figyelmébe: Virtuális csapatok menedzselése, Practical Task&Project menedzsment, Hogyan oktassunk online, Kreatív problémamegoldás, Megtartó erőim a változó időkben, Reziliencia,Virtuális interjútechnika Részletek Jegyek
  Follow hrportal_hu on Twitter
  További cikkek
  50 milliárd forintos pályázat hazai mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

  A kiírásra az 5 és 249 fő közötti munkavállalót foglalkoztató vállalkozások nyújthatnak be pályázatot. Teljes cikk

  Kölcsönzött munkaerőt keres az elbocsátottak helyére az oroszlányi Wescast

  Munkaerő közvetítő cégen keresztül toboroz dolgozókat a Wescast, mely a szakszervezet szerint 180 embert bocsátott el nemrég. Teljes cikk

  Augusztus 31-ig lehet pályázni a munkahelyvédelmi programra

  Van olyan nagyvállalat, amelyik 3500 dolgozójával vesz részt a programban - mondta el Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Teljes cikk