Megjelent: 10 éve

Kisgyermekes szülőként a munkahelyen

A kisgyermekes szülők számára komoly kihívás a munka és a család összeegyeztetése. Tekintsük át a vonatkozó munkajogi szabályokat, amelyek ismeretében könnyebb lehet a visszatérés a munkahelyre.

images

A munka Törvénykönyve szerint minden munkavállalót megillet a gyermekgondozási fizetés nélküli szabadság, a gyermek hároméves koráig. Ezt - a szülői szabadsággal szemben - az apa is igénybe veheti. A szülő döntése szerint tehát "felfüggesztheti" munkaviszonyát gyermeke hároméves koráig, és ezen időtartam lejárta után az eredeti munkaszerződése szerint visszatérhet munkájába. Fontos, hogy a gyermekgondozási szabadság ideje alatt a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt. A visszatéréssel nem kell megvárni a 3 évet, de a munkáltató csak a visszatérési szándék bejelentésétől számított 30 napot követően köteles újra alkalmazni a munkavállalót. Erre a távollétre nem jár díjazás a munkáltatótól, ám társadalombiztosítási ellátásként - egy gyermek után csak az egyik szülőnek - gyermekgondozási díj igényelhető. Ennek mértéke a TB szabályok szerinti átlagkereset, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 70 százaléka, 2013-ban maximum 137.200 forint lehet.

Ha a kisgyermekes szülő dolgozik, a törvény akkor is többféle jogcímen biztosít távollétet családi állapotára tekintettel. Az anyatejjel való táplálás biztosítását szolgálja a szoptató anyát megillető munkaidő-kedvezmény. Eszerint a nő a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy óra, ezt követően a kilencedik hónap végéig egy óra munkaidő-kedvezményre jogosult. Ikrek esetében - a gyermekek számától függetlenül - a munkaidő-kedvezmény mértéke napi kétszer két, illetve a kilencedik hónap után napi két óra. A munkaidő-kedvezmény időtartamára a munkáltató távolléti díjat köteles fizetni. A kedvezmény megilleti a gyermekét mesterségesen tápláló anyát, illetve az örökbe fogadó anyát is. Az ifjú apáknak pedig 5, ikrek esetén 7 munkanap pótszabadság jár, amelyet a születést követő 2 hónapban lehet igénybe venni. Emellett bármely szülőt fizetés nélküli szabadság illeti meg, ha gyermekét személyesen ápolja, a gyermekgondozási segély folyósításának tartama alatt, legfeljebb a gyermek 10. életévéig. Erre a távollétre ugyanúgy felmondási tilalom védi a munkavállalót, mint a gyermekgondozási szabadság idejére. Végül, a gyermek születésének évétől 16 éves koráig a szülőt minden évben pótszabadság illeti meg.

A munka és a gyermeknevelés közötti "átmeneti megoldást" jelent, hogy a munkavállaló kérelmére kötelező az eredeti munkaideje felének megfelelő részmunkaidőben foglalkoztatni, a gyermeke 3 éves koráig. Ilyen kérelmet bármelyik szülő, sőt akár mindkettő előterjeszthet, és nem feltétel, hogy előtte a munkavállaló gyermekgondozási szabadságon legyen. Természetesen - az időarányosság elve alapján - a munkaidő mértékével összefüggő juttatások is feleződnek ilyenkor.

Amíg a kisgyermekes szülő dolgozik, felmondási korlátozás alatt áll. Eszerint vele szemben a munkáltató élhet ugyan a felmondás jogával, ám az általános szabályokhoz képest további követelményeknek is eleget kell tennie. Ez a védettség az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa esetén a gyermek hároméves koráig jár, de csak ha a munkavállaló szülési vagy a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot nem vesz igénybe (hiszen ez esetekben szigorúbb védelem, felmondási tilalom alatt áll).

A kisgyermekes szülőkre vonatkozó felmondási korlátozás alapján a munkáltatói felmondásra a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefüggő okból csak az indokoláshoz kötött azonnali hatályú felmondásra meghatározott indokból kerülhet sor. Ilyen esetben viszont lényegében értelmét veszti a felmondás, hiszen ha a munkavállaló magatartása akár a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetésére is okot ad, a munkáltatónak nem érdemes a felmondást választani. Az indokoláshoz kötött azonnali hatályú felmondás esetén ugyanis nincs felmondási és felmentési idő, sem végkielégítés fizetési kötelezettség.

Ha a felmondás indoka a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével függ össze, úgy a felmondás közlése előtt a munkáltatónak meg kell vizsgálnia, hogy van-e a munkahelyen a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör. Ha van, azt a munkavállalónak fel kell ajánlani, és elfogadás esetén a munkaszerződést módosítani kell úgy, hogy a munkavállaló e munkakörben dolgozik tovább. Ha ilyen munkakör nincs, vagy a felajánlott munkakört a munkavállaló elutasítja, a munkáltató közölheti a felmondást. A munkavállaló bíróság előtt vitathatja, hogy a munkáltató eleget tett-e az állás-felajánlási kötelezettségének, például hogy valójában volt-e üres munkakör, illetve azt miért nem ajánlotta fel a munkáltató. A kötelezettség nem megfelelő teljesítése esetén a munkaviszony megszüntetése jogellenes.

Végül, ha a kisgyermekes szülő a munka mellett dönt, bizonyos munkafeltételeket maga a Munka Törvénykönyve tilt számára. Így például gyermeke 3 éves koráig csak beleegyezése mellett kötelezhető más helyiségben történő munkavégzésre, az anya és a gyermekét egyedül nevelő férfi pedig nem kötelezhető rendkívüli munkavégzésre, vagy éjszakai munkára.

Dr. Kártyás Gábor
Az új munka törvénykönyve HR Blog
  • 2023.06.06Napi, heti pihenőidő és az új visszaélés-bejelentési törvény A workshop második felében azzal foglalkozunk, hogy az Európai Unió Bírósága 2023. márciusában egy magyar ügy kapcsán kimondta, hogy a heti és a napi pihenőidőt elkülönítve kell kiadni. Ez a magyar „általános munkarend” alapulvételével azt jelenti, hogy a szombati és vasárnapi naptári napokra eső heti két pihenőnap előtt kell kiadni a 11 órás napi pihenőidőt, tehát péntek 13.00 óra után munka már nem végezhető. Részletek Jegyek
  • 2023.06.27IFRS Halasztott adó képzés Élő, interaktív, online képzés a nemzetközi beszámolókészítési elvek szerint az adózás számviteli kezeléséről. Fő cél: - a halasztott adó fogalmának megismertetése: mitől halasztott? - a halasztott adó elszámolásának célja és jelentősége - a számítás esetei és gyakorlati példákon keresztüli bemutatása. Részletek Jegyek
További cikkek
Mindenkinek van játékos énje? - csapatépítős archetípusok

Egy csapatépítő során is megfigyelhetőek különböző típusú emberek, különböző hozzáállással. Vannak, akik talán első ránézésre igencsak... Teljes cikk

Íme ötféle vezetési stílus

A Blake-Mouton-féle vezetői rácsot mutatja be a HR Blogon a Vista Verde Oktatási központ. Az egyik tengelyen a feladat-, a másikon az... Teljes cikk

Így kezeld a hibázást a munkahelyen, állásinterjún

Szorongunk tőle, másra kenjük, felnagyítjuk, nem akarunk beszélni róla. Rengeteg reakció létezik a hibázásra. Pedig ez része életünknek, meg kell... Teljes cikk