HEFOP  ESZA  NFT 
Megjelent: 13 éve

Beszámoló az NFT céljáról, munkaprogramjáról és az oktatási intézmények tájékoztatásának módjairól 2004-2006 - V.

5.5 A 3.5.1 intézkedés: korszerű felnőttképzési módszerek kifejlesztése és alkalmazása: - Moduláris programok, képzési anyagok támogatása, beleértve 60 elsődlegesen a hátrányos helyzetűekre irányulókat. - Munkakör elemzési eljárások (DACUM) bevezetésének támogatása. - A felnőttoktatásban dolgozó szakemberek és képzők felkészítése, beleértve uniós ismeretekhez jutásuk programjainak kidolgozását. - Távoktatási módszertan továbbfejlesztése és képzés végzése. - Egy módszertani adatbank létrehozása, amely a későbbi fejlesztések során az egyéni tanulás szempontjából meghatározó jelentőségű lesz. Hasznos lesz a folyamatos tutori támogatásra, a fejlesztői szaktanácsadói tevékenység megalapozására. A fejlesztés nem igényli új intézmény létrehozását, már meglévő intézmények bázisán feltételezett a fejlesztés. - A tudásszint meghatározását lehetővé tevő mérési kritériumok, eljárások, mérési eszközök fejlesztése szakmacsoportonként.

Az intézkedés célcsoportja
16 év feletti felnőttek, különösképpen a nem hagyományos képzést (pl. távoktatást) vállalók, de beleértve az instruktorokat is. A fiatal munkavállalók szintén részei a célcsoportnak. Nagy valószínűséggel a képző intézmények munkavállalói is idesorolhatók, akik szakmailag sokat realizálhatnak a megvalósult programokból.

Projekt kiválasztás kritériumai, szakmai szempontok:
A program a moduláris képzési programok irányába mutat, amelyek munkakör elemzési eljárásokon alapulnak - a felnőttképzési új perspektíváit célozva és atipikus képzési módszereket is kínálva.

6. Az érintett oktatási intézmények tájékoztatása, részvétele a programokban

Kiegészítő jelleg és partnerség
A 1260/99 EK rendelet előírásainak megfelelően a Közösség intézkedései kiegészítik a megfelelő nemzeti lépéseket, illetve hozzájárulnak azokhoz. A szóban forgó intézkedések kidolgozása a Bizottság és a tagállam közötti szoros konzultatív kapcsolat (a továbbiakban: 'partnerség') keretében történik, bevonva a tagállam által kijelölt hatóságokat és szerveket a nemzeti szabályozásnak és az élő gyakorlatnak megfelelően, nevezetesen:
- a regionális és helyi hatóságokat és egyéb illetékes közhivatalokat,
-a gazdasági és szociális partnereket,
- bármely egyéb illetékes szervet ebben a keretben.

A partnerség az első alpontban definiált egyes partnerek megfelelő intézményi, jogi és pénzügyi jogköreinek teljes tiszteletben tartásával működik.

A nemzeti, regionális, helyi vagy más szinten legnagyobb reprezentativitással rendelkező partnerség elérésére a tagállam széles körű és hatékony társulást hoz létre az összes érintett testületből, a nemzeti szabályoknak és gyakorlatnak megfelelően, számításba véve a nemek közötti egyenlőség és a fenntartható gazdasági fejlődés elősegítésének ügyeit, összhangban a környezetvédelem és -rehabilitáció szempontjaival. Az összes kijelölt fél (a ovábbiakban: 'partnerek') egy közös célra törekvő partnerség részese. A partnerség kiterjed a támogatás előkészítésére, finanszírozására, monitoringjára és értékelésére. A tagállamok biztosítják a megfelelő partnerek társulását a tervezés különböző szakaszaiban, figyelembe véve az egyes fázisok időbeli korlátait.

A szubszidiaritás elve alapján a támogatás megvalósítása a tagállamok felelősége a megfelelő területi szinten és az egyes tagállamok sajátos feltételeinek függvényében, továbbá a Bizottságra ruházott jogkörök tiszteletben tartása mellett, nevezetesen ami az Európai Közösségek főköltségvetésének végrehajtását illeti. A tagállamok együttműködnek a Bizottsággal annak érdekében, hogy a Közösség alapjait a megfelelő pénzügyi gazdálkodás elveinek megfelelően használják fel. A Bizottság minden évben konzultál a szociális partnereket képviselő európai szintű szervezetekkel a Közösség strukturális politikájáról.

Információk és nyilvánosság
A 1260/99/EK és a 1159/2000/EK rendeletekben foglaltak szerint a folyamatos konzultáció érdekében a tagállamok biztosítják, hogy a fejlesztési tervek nyilvánosságot kapjanak. A végrehajtó hatóság feladata biztosítani, hogy a csomag nyilvánosságot kapjon és különösen: a potenciális végső kedvezményezettek, érdekképviseleti és szakmai testületek, gazdasági és szociális partnerek, a nemek közötti egyenlőséget elősegítő szervezetek és a számottevő civil szervezetek tájékoztatása a támogatások nyújtotta lehetőségekről; a közvélemény tájékoztatása arról a szerepről, amelyet a Közösség betölt az érintett támogatásban és annak eredményeiben. Fenti célok elérésének érdekében a végső kedvezményezettek (NSZI) kötelesek az előírások szerint folyamatosan tájékoztatni a partnereket, érintetteket és a munkában résztvevőket.

A humánerőforrás-fejlesztési projektek esetében az NSZI köteles a résztvevőket tájékoztatni arról, hogy az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott projekten vesznek részt, további kötelezettség a nagyközönséget tájékoztatni az Európai Unió és a Magyar Állam szerepéről a humán erőforrás fejlesztésben, a szakképzésben.

  • 2020.11.17Toborzás a LinkedIn-en és a Facebook-on - ONLINE A Toborzás a LinkedIn-en és a Facebookon 1 napos workshopon délelőtt kérdést kaphat LinkenInnel kapcsolatos kérdéseire, szó lesz továbbá a vállalati oldal fontos elemeiről, karrieroldalról és oldal-analitikákról. Délután példákkal színesítve ismerkedhet meg a kampánykezeléssel, kapcsolati háló felépítésének kérdéseivel és egyéb, Facebookkal kapcsolatos funkcióval. Részletek Jegyek
  • 2020.11.23Művezető képzés A művezetők szakmai továbbképzése a vezetői feladataik eredményes és hatékony ellátására. A résztvevők vezetői, problémamegoldási és termelékenységfejlesztési készségeinek fejlesztése konkrét feladatokon, szituációs játékokon, esettanulmányokon keresztül. Részletek Jegyek
  • 2020.12.05 Teljesítménymenedzsment és motiváció A résztvevők megtanulják, beosztottjaik teljesítményére ható területek helyes menedzselését. Képessé válnak akár munkavégzés közben hatásos, rövid coaching beszélgetések levezetésére. Megismerik a teljesítmény menedzsment eszközrendszerét. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Egyedülálló programsorozatot szervez a Telekom HR-eseknek

A Magyar Telekom HR szakembereinek vezetésével a HRFEST-tel partnerségben november végén egyedülálló programsorozat indul. A Power of People... Teljes cikk

Coaching programmal segítik a covid miatt nehéz helyzetbe került társadalmi szervezeteket

Ingyenes, pro-bono coaching programot hirdet a Nemzetközi Coach Szövetség Magyar Tagozata (ICF) és a MagNet Bank. A projekt célja, hogy azon szervezetek,... Teljes cikk

ITM: újabb 20 milliárd forint támogatás a hazai vállalatok innovációira

A meghirdetett keretösszeg olyan új termékek, szolgáltatások és technológiák létrehozását, kifejlesztését célozza, melyek fokozzák a magyar... Teljes cikk