>
HEFOP  ESZA  NFT 
Megjelent: 13 éve

Beszámoló az NFT céljáról, munkaprogramjáról és az oktatási intézmények tájékoztatásának módjairól 2004-2006 - IV.

5.2 A 4.1 intézkedés: Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Az oktatási rendszer komplex fejlesztése nélkülözhetetlen a munkaerőpiac igényeihez igazodó tudás kialakításához. Ezek a szükséges tartalmi fejlesztések csak akkor biztosítottak, ha a kapcsolódó fizikai feltételek rendelkezésre állnak. Ennek érdekében "Az oktatási infrastruktúra fejlesztése" című intézkedés keretén belül 2006 végéig 98,8 millió euró támogatás használható fel.

Az intézkedés célja, hogy az ESZA támogatással megvalósuló intézkedések hatékonyságát növelve támogassa a középfokú- és felsőoktatás infrastruktúrájának fejlesztését annak érdekében, hogy az eszköz és épületállomány állagának, minőségi szintjének emelésével a tartalmi fejlesztések megvalósulása biztosított legyen. A fenti célok kapcsán pályázni lehet a 3.2-es intézkedés keretében felállított térségi integrált szakképző központok infrastrukturális fejlesztése és a 3.3.-as intézkedésben szereplő felsőoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére. Projektenként minimum 800 ezer, maximum 8 millió euro támogatásra van mód. A fejlesztések maximum 10%-os önrészt igényelnek. Az intézkedés kapcsán térségi szakképző központok, felsőoktatási intémények és fenntartóik pályázhatnak. Az intézkedés céljainak eléréséhez összesen 98,8 millió euró áll a pályázók rendelkezésére.

5.3 A 3.3 intézkedés : A felsőoktatás fejlesztése
A jelenlegi felsőoktatási-képzési rendszer legfőbb hiányossága, hogy nem tud kellő gyorsasággal és rugalmassággal alkalmazkodni a gazdaság és a munkaerőpiac változó igényeihez. "A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése" című intézkedés kezeli ezt a problémát. Az intézkedés 2006 végéig 6,78 milliárd forint támogatást tesz hozzáférhetővé.
Az intézkedés fő célja, hogy elősegítse a felsőoktatásban tanulók és végzettek sikeres belépését a munkaerőpiacra és alkalmazkodásukat annak követelményeihez. A fenti cél elérése érdekében pályázni lehet felsőoktatási intézmények oktatási/képzési programjainak fejlesztésére: meglevő programok/tantervek gyakorlatorientált képzéssé való alakítására, új képzési programok indítására, valamint tananyag kidolgozására. Támogatásban részesülnek továbbá a felsőfokú szakmai átképzési és továbbképzési programok lebonyolításai: rövid ciklusú kompetencia-kurzusok szervezése, új tanári képesítésekhez vezető programok fejlesztése, illetve a munkavállalók át- és továbbképzése. Végül pályázni lehet a minőségközpontú intézményi működés kialakítására, támogatására: intézményi vezetők vezetői tevékenységét támogató módszerek és tananyagok kidolgozására, illetve oktatói és kutatói állomány képzésére Projektenként minimum 8 millió, maximum 360 millió forint támogatás használható fel. A fejlesztések nem igényelnek önrészt. Az intézkedés kapcsán pályázhatnak felsőoktatási intézmények (önkormányzati, alapítványi, egyházi, magán), és felsőoktatási intézmények által vezetett konzorciumok. Az intézkedés céljainak eléréséhez összesen 6,36 milliárd forint áll a pályázók rendelkezésére.


5.4 A 3.1 intézkedés: Az egész életen át tartó tanulás

A közoktatás rendszerének korszerűsítése és az egész életen át tartó tanulás társadalmi méretű elterjesztése a tudásalapú gazdaság és társadalom létrehozásának feltétele. "Az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése a közoktatási rendszerben" című intézkedés a fenti probléma megoldásában igyekszik lehetőséget kínálni. Az intézkedés 2006 végéig 18,66 milliárd forint támogatást tesz hozzáférhetővé.
Az intézkedés célja az oktatási, képzési rendszer hatékony fejlesztő támogatása, a tanulók számára a sikeres tanulást megalapozó készségek, valamint a szociális és életviteli kompetenciák átadása és az ehhez kapcsolódó tanár-továbbképzési tevékenységek biztosítása. A fenti célok kapcsán a Közoktatás-fejlesztési Közhasznú Társaság irányításával közponi program keretében új tananyagok, oktatási programcsomagok, segédanyagok és módszertanok kifejlesztésére és bevezetésére kerül sor a kompetencia-alapú oktatás területén. Az intézkedés második komponensének keretében az első komponens alatt kifejlesztett, az egyes intézmények igényeihez igazított oktatási programcsomagok és módszerek adaptálására van lehetőség. E mellett az intézményi együttműködés támogatására nyújthatóak be pályázatok.

A fejlesztések nem igényelnek önrészt. Projektenként minimum 39, 000 legfeljebb 980 000 euró támogatás kapható. Pályázati programok esetében kedvezményezett lehet költségvetési szerv és intézménye, központi, vagy helyi önkormányzati szerv és intézménye, non-profit szervezet, egyesület, egyházi intézmény, alapítvány, közhasznú társaság, vagy egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet. Az intézkedés céljainak eléréséhez összesen 73 millió euró áll rendelkezésére.
  • 2020.10.22 HR folyamatok/HR kommunikáció/Változásmenedzsment A képzésen összefoglaljuk és rendszerbe helyezzük a HR folyamatokat, megismerkedünk a HR kommunikáció szerepével és témaköreivel, valamint megtudjuk, mit jelent a változásmenedzsment. Kiknek ajánljuk? A képzést azoknak ajánljuk, akik szeretnének fejleszteni a belső kommunikáción, illetve a változások menedzselését hatékonyabbá szeretnék tenni. Részletek Jegyek
  • 2020.11.17Toborzás a LinkedIn-en és a Facebook-on - ONLINE A Toborzás a LinkedIn-en és a Facebookon 1 napos workshopon délelőtt kérdést kaphat LinkenInnel kapcsolatos kérdéseire, szó lesz továbbá a vállalati oldal fontos elemeiről, karrieroldalról és oldal-analitikákról. Délután példákkal színesítve ismerkedhet meg a kampánykezeléssel, kapcsolati háló felépítésének kérdéseivel és egyéb, Facebookkal kapcsolatos funkcióval. Részletek Jegyek
  • 2020.11.23Művezető képzés A művezetők szakmai továbbképzése a vezetői feladataik eredményes és hatékony ellátására. A résztvevők vezetői, problémamegoldási és termelékenységfejlesztési készségeinek fejlesztése konkrét feladatokon, szituációs játékokon, esettanulmányokon keresztül. Részletek Jegyek
  • 2020.12.05 Teljesítménymenedzsment és motiváció A résztvevők megtanulják, beosztottjaik teljesítményére ható területek helyes menedzselését. Képessé válnak akár munkavégzés közben hatásos, rövid coaching beszélgetések levezetésére. Megismerik a teljesítmény menedzsment eszközrendszerét. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Megkezdődött Az Év Irodája verseny

Már lehet pályázni Az Év Irodája díjakra. Milyen irodákban fogunk dolgozni a jövőben? Mi lesz a home office-szal? Hogyan befolyásolta a... Teljes cikk

Kőművesek és burkolók pályázatait várják a Mesterek Mestere Díjra

November 30-ig lehet nevezni a Mesterek Mestere Díjra. A hatodik alkalommal meghirdetett pályázat célja, hogy elismerje a kiemelkedő színvonalú munkát... Teljes cikk