Megjelent: 4 éve

A fogyatékos munkavállalók a rejtett tartalék

A humánerőforrás menedzsmentnek alkalmazkodnia kell a piaci változásokhoz, nyitnia kell a korábban elutasított csoportok felé, így a fogyatékos személyek irányába is - írja az proAbility projektről szóló elemzésében Kemény Péter, az ELTE Társadalomtudományi Karának doktorandusza.

A folyamatos munkaerő-túlkínálat több mint két évtizedes időszaka látszik lezárulni, a 2014 óta egyre erőteljesebben tapasztalt munkaerőhiány miatt. A KSH adatai szerint 2016 év végén a foglalkoztatási ráta az Európai Unió országainak átlagához közelít, 67% feletti, a munkanélküliek aránya 5% alá csökkent, miközben a betöltetlen álláshelyek aránya két év alatt lényegében megduplázódott (23 ezerről 41 ezerre nőtt). A munkaerő-hiánnyal küzdő szektorok humánerőforrás szakemberei a potenciális munkaerő-tartalékhoz fordulhattak, ám a 2014-ben mért 623 ezer fő legnagyobb részét kitevő regisztrált munkanélküli emberek száma négyszázezres tábora idő közben 200-rel csökkent, míg a kisebbséget kitevő alulfoglalkoztatottak köre alig 73 ezer fő, akik többségében részmunkaidőben már dolgoznak.

A bevethető munkaerő-tartalék kimerülése új helyzetet teremt: a munkaadóknak kell(ene) erőfeszítéseket tenniük a munkaerő megtartásáért, illetve vonzásáért. Vagyis a trendek a munkaerőpiacon belüli versenyképesség javítására késztetik a vállalatokat, s ez megnöveli a vállalatok sokszínűségi politikáinak jelentőségét.

A sokszínűségi politikák terjedésére utal, hogy Magyarországon idén indult el a HBLF és az mtd Tanácsadói Közösség összefogásával az Európai Sokszínűségi Karta kezdeményezés, amihez számos haladó szemléletű vállalkozás csatlakozott már, láthatóvá téve ezzel a diverzitás iránti elkötelezettségét. Az Európai Sokszínűségi Karta a korábban parciálisan kezelt sokszínűségi programjaik üzlet-orientált stratégiává fejlesztésére ösztönzi a vállalatokat.

A sokszínűség-kezelés fókuszterületeit mindenütt a társadalmi és gazdasági környezet határozza meg, így hazánkban a nők esélyegyenlősége, 45 év felettiek, pályakezdők megtartása mellett, a fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációját tartják a legfontosabbnak a versenyszektorban. A fogyatékos munkavállalók elfogadottsága azért is jelentős, mert a munkaerő-tartalék hivatalos definíciójába és statisztikájába nem számítanak bele a „rehabilitálható” minősítést kapott megváltozott munkaképességű személyek, annak ellenére, hogy a megfelelő eszközök és politikák alkalmazásával a foglalkoztatásuk sikeres lehet a versenyszektorban is, tehát e személyi kör tekintetében egy rejtett tartalékról van szó.


Ismerjük meg mások jó gyakorlataitA humánerőforrás menedzsmentnek tehát alkalmazkodnia kell a piaci változásokhoz, nyitnia kell a korábban elutasított csoportok felé, és ezért új módszereket kell megismernie és bevezetnie eszköztárába.

Mindenképpen érdemes tájékozódni a fogyatékos munkavállalók befogadásában már előrehaladottabb vállalatok gyakorlatai között, pl. a proAbility projekt keretében készült Jógyakorlatok a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására c. kiadványban. De nem szabadna a másoknál már működő programokat epigonként alkalmazni, hanem az üzleti realitásokhoz és a vállalati kultúrához kell adaptálni őket.

A fogyatékos munkavállalók sikeres foglalkoztatásának fontos feltétele a vezetők és a személyügyi szakemberek felkészítése, ami egyrészt a munkaképességekkel kapcsolatos fogalmaink átalakítását, másrészt a fogyatékos emberekkel kapcsolatos tudások és tapasztalatok bővítését jelenti.


A munkaképesség nem tulajdonságVáltoztatnunk kell a munkaképesség fogalmával kapcsolatos elnagyolt nézeteinken, amik elfedik az egyéni különbözőségeket és elmossák a határt a munkába járáshoz, a munkahelyi kapcsolatteremtéshez, a munkaeszközök használatához, a munkafeladatok ellátásához, az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz szükséges képességek között. Emiatt a munkaképesség megítélése, szinte bipoláris egyéni jellemzővé válik. Egyrészt mert leegyszerűsíti az emberi tulajdonságok sokféleségét a „képes - nem képes” két osztályára, másrészt mert figyelmen kívül hagyja a környezeti és egyéni fejlődési potenciálokat, és csak az egyén aktuális állapota alapján alkot ítéletet.

Sokan, amikor megváltozott munkaképességű munkavállalókról beszélnek, akkor a munkaképességet alacsonyabbnak értékelik, azt feltételezve, hogy az illető alacsony termelékenységű, a produktív munka nem várható el tőle. Úgy tesznek, mintha a munkaképesség egy bizonyos képesség lenne, aminek a „megváltozása” egyenértékű a gyengébb alkalmazkodó képességgel, valamiféle általános alkalmatlansággal, mintha a munkaképesség azonos lenne a munkavállalás képességével. Valójában pedig a munkaképesség nem egy tulajdonság, amiben egyfajta teljesítményt mutathat a munkavállaló, hanem több képesség együttese, ami folyamatosan változik, alakul a nem egészségkárosodott (fogyatékos) emberek esetében is.

A humánerőforrás utánpótlásáért felelős menedzsment felkészültségének javítása a szakemberek képzésével biztosítható, és éppen erre az igényre reagált a Corvinus Egyetem, a Salva Vita Alapítvány, a Türr István Képző és Kutató Intézet (majd jogutódja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság) valamint a Norvég Szolgáltatóipari Szövetség (NHO Service) konzorciuma által kidolgozott proAbility projekt. Ennek eredményeként a felsőoktatásban tanulók és a gyakorlatban dolgozó szakemberek részére fejlesztettek ki tananyagokat. A tananyagok célja, hogy felhívja a képzéseken résztvevők figyelmét többek közt arra, hogy hogyan lehet a sokszínű munkaerőben rejlő lehetőségeket felmérni és kihasználni, hogyan lehet a leghatékonyabban alkalmazni, menedzselni és megtartani a megváltozott munkaképességű munkavállalókat.

Sem a munkaképességek értékelésével, sem a fogyatékos munkavállalók alkalmazásával kapcsolatos programok nem alkalmasak a munkaerőhiány rövidtávú, gyors megoldására, de a piaci változások alkalmazkodásra kényszerítik a vállalatokat, hogy mielőbb lépjenek a sokszínűségi politikák bevezetése felé.


Sürgető körülményekA munkaerőhiány mellett, további gazdasági kényszerek is sürgetik az alkalmazkodást: a munkáltatók által fizetendő rehabilitációs hozzájárulás összege a minimálbér kilencszeresére emelkedik 2017-től, vagyis a rejtett munkaerő-tartaléknak tekinthető rehabilitációra alkalmas személyek iránti kereslet várhatóan még tovább fog nőni.

A munkaerőhiány okozta keresleti verseny mind a toborzás-beléptetés oldalán, mind a megtartás területén a sokszínűség és a jóléti politikák bevezetésére szorítja a vállalatokat. Nem érdemes várni, mert a beszűkülő munkaerő-kínálat mellett egyértelműen előnybe fognak kerülni azok a vállalatok, akik már régebb óta foglalkoznak a megváltozott munkaképességű személyek integrációjával, és brandjüket hitelesíti a gyakorlat.
  • 2020.12.05 Teljesítménymenedzsment és motiváció A résztvevők megtanulják, beosztottjaik teljesítményére ható területek helyes menedzselését. Képessé válnak akár munkavégzés közben hatásos, rövid coaching beszélgetések levezetésére. Megismerik a teljesítmény menedzsment eszközrendszerét. Részletek Jegyek
  • 2020.12.10Vezetői képzés - Emberek vezetése modul (C) A vezetői képzés célja az elméleti és gyakorlati vezetői tudás és kompetenciák fejlesztése. A résztvevők a képzésen megismerik a csapat és szervezetépítés és a munkatársak fejlesztésének, vezetésének és értékelésének alapvető vezetői eszközeit. A képzés résztvevői elsajátítják azokat a gyakorlatban alkalmazható technikákat, amelyek segítségével javítható a munkatársak elkötelezettsége és teljesítménye. Részletek Jegyek
  • 2020.12.10Fókuszban a megélhetési juttatások! A koronavírus-járvány a vállalatoknál talán a HR-es szakembereknek adta a legtöbb megoldandó feladatot. Olyan nehézségekkel kellett szembenézniük, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Nem maradt ki a kihívások sorából a dolgozói juttatások témája sem: a tapasztalat azt mutatta, hogy a pandémiás időszak alatt a cégek jelentős része nem tudta kiadni a juttatásokat a korábban megszokottak szerint. Egy gyorsan változó, bizonytalan piaci és jogi környezet komoly rugalmasságot igényelt és igényel a mai napig a munkáltatók részéről. A cégek számára elengedhetetlenné vált, hogy újragondolják korábban alkalmazott, bevált megoldásaikat, és olyan rendszert hozzanak létre, amelyet – az igények igen dinamikus, folyamatos változása okán – a későbbiekben is viszonylag könnyen tudnak alakítani, módosítani. Részletek Jegyek
  • 2021.01.25HR Üzleti Vezető Mentoring és Workshop online program Inspirációt és támogatást nyújt HR vezetőknek és a jövő HR vezetőinek az üzleti vezetővé válásuk útján. Ajánlom minden olyan HR vezetőnek, aki szeretné a HR funkciót üzletközpontúbbá tenni, meghatározó hatással lenni üzletre, stratégiára, döntésekre, nagyobb bizalmat, hitelességet és befolyást szerezni a felsővezetésben. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Még két hétig igényelhető az ágazati bértámogatás

December 11-ig igényelhető az ágazati bértámogatás, aminek maximális mértéke a minimálbér másfélszerese, személyenként bruttó 241 500 forint -... Teljes cikk

Újabb 61 milliárddal támogatják a dolgozókat megtartó cégeket

Újabb 61 milliárd forintos támogatási keretet nyújt a kormány azoknak a cégeknek, amelyek vállalják, hogy úgy fejlesztenek, hogy nem bocsátják el a... Teljes cikk

Járványhatás: Tízből öten többet is dolgoznának ugyanannyi pénzért

Élesedő versenyre számítanak és bizonytalanságtól tartanak a munkaerőpiacon a magyar munkavállalók - derül ki a BNP Paribas Cardif Biztosító és a... Teljes cikk