Gyimóthy Éva
Szerző: Gyimóthy Éva
Megjelent: 9 éve

Csapatmunka, kitartás, innováció, családi értékek - ez a Kürt alapja

- Információim szerint az Önök cége - oly sok vállalkozáshoz hasonlóan - egy garázsból indult. Elmesélné a vállalkozás megalakulásának történetét?

- Igen, a Szabadság-hegyen áll az garázs és a hozzá tartozó ház, amelyet az ügyvédként dolgozó apai dédnagypapám kapott egy munkájáért. Az édesapám és a nagybátyám itt nőtt föl nagyon szegény körülmények között. Apai nagymamám iskolaigazgatóként és kémiatanárként dolgozott, másodállásban a Magyar Tudományos Akadémia kémiai intézetének titkári feladatait látta el. Építészmérnök nagypapám pedig a Lánchíd felújítását vezette a II. világháborút követően. A nagyszüleim rendkívül dolgos, szellemi elvárásokban maximalista mérnökemberek voltak. Ezen magas követelményeknek kellett megfelelnie édesapámnak és nagybátyámnak, amiket vállalkozóként magukkal és kollégáikkal szemben is támasztanak, és amely hozzásegítette őket a Kürt alapjaiul szolgáló technológiai űr felfedezéséhez. A Kürt első szabadalma az Unimosi névre hallgató, nagyméretű mágneslemezeket tisztító automatához és elektromérnök nagybátyámhoz kötődik. A szervizelések, az automata kialakítása ebben a garázsban történt, ami a mai napig a család, és a saját háztáji fabrikálásaink gócpontja.

- Hogyan emlékezik vissza a kezdetekre?

- Édesapám, aki vegyipari folyamatok automatizálásából doktorált, ösztöndíjasként bekerült a Dunai Kőolajipari Vállalathoz. Miután eljött a cégtől, segédmunkásként beállt a nagybátyám GMK-jába. 13 éves voltam, amikor egyik nap apám azzal jött haza, hogy 1989. január elsejével céget alapítunk. Ez a pillanat azért vésődött így az emlékezetembe, mert megbízott a cég nevének kiötlésével. Másnap az iskolából hazatérve izgatottan közöltem apámmal, hogy a Future 2000 az a cégnév, amivel sikerre vihető a vállalkozás. Ám nagy csalódásomra a nagybátyám megelőzött, aki Kürtnek keresztelte el a céget. Teljesen elkeseredtem, és használhatatlan névnek találtam azt. Persze mára megtapasztaltam, hogy azzal, hogy a tulajdonos nevével, arcával és figyelmével a vállalkozás mögött áll, rendkívüli megbízhatóságot, biztonságot sugároz ügyfelei számára.

A Kürti család
- Valóban, a Kürt neve mára összefonódott az informatikai biztonsággal és a megsérült számítógépes adatok helyreállításával. Időközben a magyar tulajdonban lévő vállalkozás nemzetközi vállalatcsoporttá nőtte ki magát, hiszen vannak leányvállalatai Németországban, Ausztriában, Dubaiban, és az Egyesült Államokban is. Jelenleg közel száz embernek ad munkát. Innovatív megoldásaikat, családbarát humán politikájukat több díjjal is értékelték. Milyen a Kürti nevet viselni? Mire kötelez ez a családi név?

- A Kürti névhez legalább annyi pozitívum és könnyebbség kapcsolódik, mint amennyi nehézség és kihívás. E névre kinyílnak az ajtók, egyfajta bizonyítványként működik, amely tisztességes, teljesítménycentrikus környezettel azonosítható. A nehézségek pedig a tulajdonosi léthez kapcsolódó illúziókból fakadnak, továbbá abból, hogy ha bármelyik kollégám elront valamit, az a család, illetve az én hitelességemen is lyukat fúr.

- Szakemberek szerint már kisgyermekkorban érdemes elkezdeni a tudás és a családi vállalkozások alapkövének számító értékrend átadását. Mások azt feltételezik, hogy a vállalkozói lét motivációs erejét hordozó úgynevezett v-faktort a családi vállalkozásokban felnövő új nemzedék a génjeiben hordozza. Mikor és hogyan történt a tudásátadás a Kürtnél?

- Szeretném leszögezni, hogy a v-faktornak nem sok köze van a genetikához, viszont a szocializációnak annál inkább. A szüleim minden cselekvésén átütött az őket vezérlő értékrend, de annak átadásában nélkülöztek bőven tudatosságot. A szüleim egyébként nagyon okosan kitalálták, hogyan küzdjek meg a dolgokért, miközben támogattak. Egy dolog számított nekik, hogy magas színvonalon űzzem azt, amit választok, bármi is legyen az. Izgalmas része az életemnek, amikor a Kürt tulajdonába került téglagyárban lapátoltam a szenet 16 évesen. Három-négy év múlva, az egyetem első nyári szünetében pedig marketingvezetőként tértem vissza ugyanide. Próbálkozásaimat siker koronázta.

Kürti Tamás
- Örökölte valaki a családból ezt a műszaki vénát, zsenialitást?

- A Kürti családon belül nagyon fontos alapérték a műszaki kézügyesség. Ezen képzeletbeli hierarchia csúcsán a technológiai innovátor nagybátyám áll, akit asztalos végzettséggel is rendelkező édesapám követ. A mi generációnkban inkább az üzleti, és szervezet pszichológiai képzettség hódít műszaki alapokkal, az eredménycentrikus kreativitást azonban örököltük.

- Ezek szerint minden nyáron dolgozott?

- Igen. Ez a tapasztalatszerzés időszaka nagyon fontos tényező az ember fejlődésében. Nemcsak a nyári szüneteket, hanem a hétvégéket is munkával töltöttük Laci unokatestvéremmel együtt, mert csak így tudtunk találkozni szüleinkkel.

- Később azonban eltávolodtak a cégtől. Mi ennek az oka?

- Az egyéniségünk kiteljesedéséhez, önmagunk és a világ felfedezéséhez ki kellett törnünk erős egyéniséggel megáldott szüleink árnyékából. Büszke vagyok erre az időszakomra, rengeteget tanultam többek között Szekfű Balázstól, aki Carnation internet tanácsadó cégnél volt a mentorom. Ezt követően Amerikában próbáltam szerencsét, egy USAnotebook nevű internetes áruházat hoztunk létre. Ez a klasszikus vándorút két évig tartott.

- Nem bánta meg, hogy hazajött? Egyáltalán mi vezette haza?

- Tény, hogy más karriert futhattam volna be Amerikában, de nagyon hiányzott a családom, a barátaim, az agyamat különlegesen megmozgató magyar nyelv és olyannyira jellegzetes gondolkodás. Az is hozzátartozik a teljes képhez, hogy az életemben volt egy "bukfenc". Az internetes karrier után azt gondoltam, hogy enyém a világ, ám ekkor megtudtam, hogy rákos vagyok. Egy évig küzdöttem családommal, barátaimmal és orvosokkal a hátam mögött az életemért.

- Sajnálom, ezt nem tudtam.

- A nagyszájú aranyifjú már a múlté volt, teljesen megváltozott a gondolkodásom. Nem véletlen, hogy hazatérve a nonprofit szektor felé vettem az irányt és szociális vállalkozóvá váltam, de pár év alatt megtapasztaltam, hogy itt sokkal nehezebb érvényesülni, mint a forprofit szférában. Kerestem a helyemet, ekkor hívta fel a figyelmemet édesapám, hogy új dolgok vannak kialakulóban a Kürtnél. Ez azért is érdekes volt, mert mi nagyon szerettük egymást, de soha nem akartunk együtt dolgozni.

- A sikeres magyar vállalkozások vezetői általában a családon belül akarják tartani az irányítást, de vannak, akik az általuk kinevelt menedzserekben bíznak. Önöknél mindkettőre akad példa. Elmesélné, hogyan is történt az utódlás és miként alakultak a vezetői szerepek?

- Amikor otthon felmerült, hogy beálljak a Kürtbe, édesapám már szeretett volna hátrébb lépni, de én akkor még fiatal voltam a staféta átvételéhez. Sikeresen kinevelt maga mellett egy menedzsmentcsapatot, köztük volt a leendő utódja, Kmetty József is. Bementem a Jóskához és rákérdeztem, hogy szerinte van-e itt helyem. Azt javasolta, hogy építsem ki a kutatásfejlesztés üzletágat, mert ott kiélhetem a kreativitásomat és kevesebb felesleges pofont kapok a főnök fiaként. Felépítettem egy tízfős csapatot, amelynek vezetését másfél év után átvettem.

- Négy év után, 2008 decemberében, mégis átadta az üzletágat nem családtag utódjának és jelenleg a cég igazgatóságában alelnökként dolgozik. Miért határozott így?

- Három év vezetés után felismertem, hogy nekem itt már nem terem babér. Ez egyrészt építő és kevésbé üzemeltető jellegű vezetői mivoltomból, másrészt abból fakadt, hogy rájöttem, az elindítás, egy új üzleti modell meghonosítása után már nálam az aktuális kihívásokra specializáltan képzettebb emberek is vezethetnék ezt az üzletágat. Az is szerepet játszott döntésemben, hogy szerettem volna jóval erősebben hatni vállalatunk általános irányaira és új területekkel foglalkozni. Ez tehát egyszerre volt a szakmai és vezetői szerepemnek, illetve az üzletág, a cég lehetőségeinek és a saját vágyaimnak a megértése. Ekkor már úgy vettem fel projektmenedzsereket, hogy azt figyeltem, ki képes kitúrni a helyemről.

- Hogy fogadta döntését az édesapja és nagybátya?

- Értetlenül álltak előtte. Ugyan apám - Jánossal ellentétben - hamar el tudta fogadni döntésemet, és idővel azt is megértette, miért fontos, más szerep elsősorban felelős tulajdonosnak és nem oparatív vezetőnek lenni. Nekem pedig azt kellett felismernem, hogy a felelős tulajdonosnak is napi tapasztalatának kell lennie arról, mi történik a cégben.

- Jelenleg ki dolgozik a családból a cégnél?

- Unokaöcsém informatikusként tevékenykedik félállásban a KÜRT-nél, idejének másik felét pedig nagybátyám legújabb innovációját, édesapám vezetésével vállalkozássá formáló Tabello.com-nál tölti. Laci unokabátyám, aki miután rálátott, hogy pácienseit menedzseli is, felhagyott a pszichológus szakma gyakorlásával és az iparágban szerzett vállalkozói tapasztalatával 2012-től erősíti a Kürt hazai és nemzetközi üzletfejlesztő csapatatát. Öcsém még tanul, a Közép-Európai Egyetem (CEU) üzleti karára jár, de benne van a jövőképében, hogy egyszer a Kürt berkein belül dolgozzon. Ugyanakkor egyértelmű elvárás felé, hogy legalább öt évig más vállalatnál szerezzen tapasztalatot. Édesapámék egyébként nem tervezték tudatosan családi vállalkozásnak a céget. Célunk, hogy a legjobb vezetők legyenek a teljesítményalapú cég vezetésében. Azt fontosnak tartjuk, hogy a cég mindenkori igazgatótanácsának elnöke családtag legyen, ezzel biztosítva az alapvető értékek és a felelős tulajdonlás hosszú távú stabilitását.

- Milyen gyakran ülnek össze a családtagokkal?

- A családunkban negyedik éve működik a "hatos fogat" nevű családi intézményrendszer, amelyet a két alapító, valamint a két-két fiúgyerek alkot. A másfél havonta megtartott vitafórum egyfajta előjátéka kíván lenni a későbbi családi tanácsnak, ami majd a család tulajdonosi döntéseinek meghozataláról kíván szólni.

- Bizonyára nehéz bevált receptet mondani, de hogyan lehet sikeres egy magyar vállalkozás a piacon?

- Nehéz, mert nem létezik ilyen. Azt gondolom, a világ egyik legnehezebb piaca a miénk. Elképesztő figyelemmel, gyorsasággal, rugalmassággal és nagy teljesítménnyel kell jelen lenni. A mi sikerünket agilis, gyorsan alkalmazkodó csapatunknak köszönhetjük, ami a nehéz időkben, hosszú távon képes összetartani és kitartani. Miként családunkban, úgy a cégnél is alapérték az őszinteség, a kulturált konfrontálódás és magas igényesség a megértésre, a minőségre és a teljesítményre - amelyek fenntartásáért folyamatos, elszánt küzdelmet folytatunk. A Kürtnél bárki előretörhet, ha a szándéka és képessége kitartással párosul. A legnagyobb üzletágunk vezetője és a HR igazgatónk is az adatmentés ügyfélszolgálatáról indult el. Közben két-két újabb diplomát és sok tapasztalatot szereztek, ami megkülönböztette őket.

- A Felelős Családi Vállalatok Magyarországon Egyesületnek társalapítójaként és alelnökeként mit gondol, mi az előnyük a családi vállalatoknak a különböző befektetők által létrehozott vállalatokkal szemben?

- Szeretném leszögezni, hogy nem csak előnyük van a családi vállalkozásoknak. Ez egy karakter, amiben naponta ütközik a teljesítmény és az emberközpontúság, ettől ez nagyon nehéz, de ahogy a válság is megmutatta, hosszú távon fenntarthatóbb pálya, mint a negyedéves jelentésekre fókuszáló tőzsdei vagy más hosszú távú célokat csak minimálisan figyelembe vevő vállalkozásoké.

- Becslések szerint ma hatszáz jelentősebb családi cég működik hazánkban, ebből körülbelül száz nagy és ötszáz feltörekvő, közepes méretű. Ezeket első, vagy második generáció irányítja. A statisztika szerint azonban a családi vállalatok hetven százaléka nem éri meg a harmadik generációt. Mit gondol, mi lehet ennek az oka?

- Rossz hír, hogy a másodikat sem. Ez a jelenség több tényezőre vezethető vissza. Egyrészt regionálisan hiányzik a cégek átadásának és az ehhez kapcsolódó szolgáltatói környezet kultúrája. Általános oka pedig a családi vállalkozások tulajdonosi szemléletének széles skálájában keresendő. Egyesek már gyerekkortól a cégvezetésre nevelik gyerekeiket, mások nem készülnek tudatosan az utódlásra, pedig a felelős tulajdonossá válás sokéves munka eredménye.

- Egyesületük szerint hogyan kellene támogatnia az államnak a családi vállalkozásokat?

- Sokat segítene annak tudatosítása a társadalomban, hogy a gazdaság gerincét adó családi vállalkozások újra befektetik a saját tőkéjüket, hosszú távon alkalmazzák munkavállalóikat, és itthon fizetnek adót. Továbbá vállalkozói példák, karakterek, attitűdök diákokkal, egyetemi hallgatókkal való megismertetése és több KSH kutatás is ajánlott.
  • 2020.08.30Sämling Solution most induló online nyílt képzései! Összes képzésünk elérhető online, professzionális csapatunk profi megoldásokkal a megszokott színvonalon a következő képzéseket ajánlja figyelmébe: Virtuális csapatok menedzselése, Practical Task&Project menedzsment, Hogyan oktassunk online, Kreatív problémamegoldás, Megtartó erőim a változó időkben, Reziliencia,Virtuális interjútechnika Részletek Jegyek
  • 2020.09.17HR Basic képzés HR feladatai vannak? Szeretné rendszerezni ismereteit, vagy szeretné összevetni saját gyakorlatát a másokéval, illetve egyszerűen csak érdeklődik a téma iránt? Nálunk megtanulhatja mit és hogyan kell hatékonyan csinálni. Jöjjön el képzésünkre és sajátítsa el – évek helyett 11 napban – az operatív HR munka legfontosabb eszközeit! Részletek Jegyek
  • 2020.10.06Vigyázz, jönnek az ellenőrök! Az ellenőrzésektől mindenki tart. Sok esetben azonban nem könnyű magunkat kiismerni a jogszabályok és az ellenőrzési folyamatok útvesztőjében. Ebben az eligazodásban szeretnénk segíteni olyan szakértőkkel, akik az ellenőrzések napi gyakorlatára látnak rá. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Kötelező szabadságolás: meghökkentő adatok érkeztek

A munkatársak 38 százalékát nem kötelezték általa nem kért szabadság kivételére a cégek a koronavírus-járvány miatt, százból 37 ember azonban... Teljes cikk

Több pénz jut a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására

Több mint 2,2 milliárd forinttal több pénz jut jövőre a költségvetésből a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására - közölte az... Teljes cikk

WHO: 2030-ra csaknem 10 millió orvos, ápoló és szülésznő fog hiányozni a munkaerőpiacról

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az emberek élettartamának növekedése miatt 2030-ra akár 40 millió új egészségügyi munkahelyre is... Teljes cikk