Megjelent: 12 éve

Távmunkások tapasztalatai a homeworkingról

Általában kisgyerekeseknek és a más városban élőknek engedélyezik a munkáltatók a távmunkát, de a magyar cégek többsége a bizalmatlanság miatt ragaszkodik a munkahelyi jelenléthez. Vannak azonban jó példák az otthoni munkavégzésre, Kozma Barabás egy informatikai fejlesztéssel foglalkozó budapesti vállalkozás alkalmazottjaként dolgozik így, Leitner Orsolya pedig egy könyvkiadó távmunkása volt rövid ideig. Őket a homeworking tanulságairól kérdeztük.

- Milyen cégnél dolgoztok, dolgoztatok? Milyen méretű vállalkozások ezek, hány alkalmazottat foglalkoztatnak távmunkában?

K.B.: - A cég informatikai fejlesztéssel, ERP vállalatirányítási rendszer-forgalmazással, tanácsadással és fejlesztéssel foglalkozó magyar vállalkozás. A foglalkoztatottak száma kb. 40-45 fő. Teljes munkaidőben kb. 3-5 fő dolgozik, és a munkaidejük egy részében távmunkában foglalkoztatottak száma mintegy 15-20 fő.

L.O.: - Én egy könyvkiadónál dolgoztam távmunkában egy ideig. Amikor a céghez kerültem, jól prosperáló, a saját területén az egyik piacvezető 100 fős cég volt. Rajtam kívül egy munkatársamról tudtam, hogy távmunkában dolgozott. Ő másik városba költözött, én kisgyerekkel voltam otthon. E két kritériumot határozta meg a cég a távmunkavégzés feltételeinek.

- Mivel foglalkoztok, illetve mi volt a ti feladatotok a cégnél?

K.B.: - Az általunk forgalmazott vállalatirányítási rendszer hat főt foglalkoztató ügyféltámogatási részlegének vezetőjeként dolgozom. Csapatunk elsődleges feladata a rendszerrel kapcsolatos ügyfélproblémák megoldása, telefonos ügyfélszolgálat üzemeltetése, programhibák felderítése és elhárítása, ügyfél- vagy programhibából adódó adathibák javítása, kapcsolattartás a rendszer németországi gyártójával és együttműködés annak support részlegével, valamint a rendszer naprakészen tartása és az általunk fejlesztett számviteli rendszerhez való kapcsolódás ERP-oldali problémáinak felderítése, javítása.

L.O.: - Én termékmenedzseri pozícióban dolgoztam. Így fő feladatom a kiadványok tartalommal való megtöltése és az egyéb termékek (online hírlevél, ebook, stb.) tartalmi gondozása volt. Ez a tevékenység felölelte a kézirat témájáról való egyeztetést a szerzőkkel, a kézirat-leadási határidők betartatását, a szerkesztést és a kézirat nyomdába küldését, majd a kész kiadvány kiküldésének koordinálását. Ezen kiadványok megjelentetése mellett azok értékesítésében is szerepet vállaltam, a reklámanyagok, prospektusok szövegeinek megírásában, a telemarketinges operátoroknak előre megírt információk, reklámszövegek átadásában és az ő betanításukban. A piackutatás is a munkám részét képezte. Meglévő és potenciális ügyfelek igényeinek személyes, telefonos és írásos megkeresése, új célcsoportok felkutatása nyomán koncepciókat dolgoztunk ki a megvalósítható kiadványokat illetően. Statisztikák, havi jelentések készítése és az ügyfelek tartalmi kérdéseinek megválaszolása tartozott végül a feladataim közé.

- Barabás, te mióta dolgozol távmunkában? Orsi, te meddig voltál ott távmunkás?

K.B.: - A főiskola negyedik gyakorlati évét itt töltöttem, és 1999 óta folyamatosan ez a "második otthonom". 2002 óta a hot-line részlegen, 2008 óta az egyre bővülő részleg irányítójaként tevékenykedem. 2007 óta heti 2 napot távmunkában dolgozom, de ha távmunkaként értelmezem azt, hogy egy ügyfél szerverén dolgozom (ami sokszor külföldön van), akkor a kezdetektől távmunkás vagyok.

L.O.: - Két éven át dolgoztam így, amikor ismét gyermek érkezett a családba.

- A munkaszerződésetekben is benne van/volt a távmunka?

K.B.: - Nem. A munkaszerződésem nem változott a távmunka bevezetésével, de kezdetektől benne van, hogy a munkáltató jelöli ki a munkavégzés helyét. Ugyanis eleinte több németországi kiutazás volt szükséges, illetve hazai ügyfelekhez utazás is bármikor előfordulhat.

L.O.: - Igen, szerepelt. Új szerződést kötöttünk a céggel. Ebben nem volt benne a munkaidő, a munka határidőre való elvégzése volt a lényeg. Nekem ez nagyon megfelelt, én oszthattam be az időmet. Rendelkezésre állási időt határoztunk meg, amikor telefonon is elérhető és hívható voltam. Mivel a munkához szükséges eszközöket én biztosítottam otthonomban, ezért erre a fizetésemen kívül költségtérítést állapítottunk meg. Hetente egyszer az irodában dolgoztam, az útiköltséget külön nem térítették meg.

- Ki ajánlotta fel ezt a lehetőséget a számodra a cégnél, vagy ha te kérted, miért választottad az otthoni munkát?

K.B.: - Részlegünkből egy kollegám Budapesttől 60 kilométerre költözött és ő kezdeményezte a távmunkát. A cég vezetője nyitott volt, mert tanácsadóink addig is rengeteget utazva sokszor otthon készültek a másnapi ügyféllátogatásokra. Mivel ebben az évben én is Budapest vonzáskörzetébe költöztem, így élni kívántam a lehetőséggel, amit engedélyeztek.

L.O.: - Amikor szülési szabadságra mentem, nem sokkal ezután keresett meg a távmunka lehetőségével az ügyvezetőnk kezdeményezésére a részlegvezetőm. A kismamák között nekem volt olyan korú a gyermekem, aki mellől az édesanya visszahívható volt. Tulajdonképpen ez volt az indok.

- Folyamatos vagy alkalmi távmunkát végeztetek?

K.B.: - Én rendszeresen heti két napot, a pénteket és a hétfőt dolgozom otthonról.

L.O.: - A távmunka nálam rendszeres munkavégzést igényelt. Heti 20 órás, illetve napi 4 órás munkahétben állapodtunk meg, melyet a munkamennyiség növekedésével napi 6 órára növeltünk.

- Tudjátok miért választotta a cég ezt a megoldást? Esetleg van információtok arról, hogy a válság hatására megváltak munkavállalóktól, és a leépítéseken túl a távmunkával szerettek volna pénzt megspórolni?

K.B.: - A távmunka szükségességét cégünknél tudtommal először a tanácsadói munka hozta. Ez a részleg, ami alá akkoriban még a hot-line is tartozott velem együtt két fővel, sok esetben szoros csapatmunkát végez - ami sok személyes kommunikációval jár, de az ügyféllátogatások előtti nap szükséges volt, hogy a tanácsadó zavartalanul felkészülhessen. Így ő olyankor otthon dolgozott. A tanácsadói munka ezt lehetővé teszi, mert a szervereinken tárolt és ott rendszeresen biztonsági mentéssel védett információk interneten keresztül elérhetőek, megfelelően kialakított jogosultsági rendszerrel szabályozottak, így a tanácsadó laptopja egy távoli terminálként tud ezeken dolgozni, anélkül, hogy érzékeny adatokat tárolna a saját gépén vagy legfeljebb az ügyfélhez leutazás idejére kell ilyeneket a gépére másolnia.

Ezzel a laptop elvesztése vagy ellopása esetében is próbáljuk minimalizálni az érzékeny ügyfél és céges adatok kikerülésének veszélyét. A laptopon pedig jelszóval és fájl-, vagy akár teljes merevlemez-titkosítással tovább védhetőek az információk. A céges telefon flottacsomagnak köszönhetően munkatársaink egymással ingyen beszélnek, így ez nem okoz plusz költséget a cégnek. A fejlesztői/programozási munka ugyanígy végezhető távmunkában, ott is több esetben alkalmazzuk ezt a lehetőséget. Ez könnyítés a munkavállalónak, mert én így napi három óra utazást spórolok meg minden nap. Ezek cégünknél a távmunka alkalmazásának elsődleges okai. Az elmúlt években, köszönhetően a pozitív tapasztalatoknak, már más szempontok miatt is előtérbe került a távmunka. Egy vidéki munkavállaló bérszínvonala jelentősen alulmúlja egy fővárosiét, így ahol lehet, ott teljes munkaidős távmunkára keres a cég dolgozókat. Ez egyértelmű anyagi megtakarítás, amire szükség van. A válság miatt több munkatársunktól meg kellett válnia cégnek.

L.O.: - Az eladások csökkenését az én cégem is megérezte, létszámcsökkentésre került sor és létszámstop volt "életben". A fluktuáció szintén nagy volt. Évek óta nem emeltek bért, hiányzott a jövőkép, és ami szerintem egy munkavállaló részéről nagyon fontos szempont: hiányzott az előrelépési lehetőség. A távmunka bevezetésének okairól csak röviden tájékoztattak. Szerettek volna egy ---–korábban már a cégnél dolgozó - kismamát visszahívni és távmunkában alkalmazni. A többi csak az általam ---– részinformációkból összerakott ---–kép a távmunka és a cég kapcsolatáról. A távmunka olcsó munkavégzésnek számított a cégnél, ezt többször hangsúlyozták, a kedvező adózása miatt. Talán ezek az indítékok vezettek a döntésig. Ugyanakkor féltek tőle, mert több esetben nem vált be a távmunkában dolgozó személye. Néhány távmunkás nem, vagy nem megfelelő intenzitással és minőségben dolgozott otthonról, sokszor nem volt elérhető és az e-mailekre sem az elvárható határidőn belül válaszolt. Ugyanakkor az én munkámmal meg voltak elégedve.

- Milyen körülmények közt dolgoztál otthon? Mire figyeltél a munkakörnyezet kialakításakor?

K.B.: - Alapvetően nyugodt, stressz-mentesebb körülmények között tudok itthon dolgozni, ami fontos az ügyfelekkel történő kommunikáció során. Az ergonómikus munkakörnyezet kialakítása és az itthoni zavartalan munkavégzés lehetősége fontos volt. Amennyire lehet, elkülönülten szerettem volna dolgozni a család "zajától".

L.O.: - Szerencsére minden eszköz rendelkezésemre állt (számítógép, internetkapcsolat, nyomtató, mobiltelefon). Az eszközpark beszerzésére nem biztosítottak volna keretet. Persze gyerek mellett nem könnyű otthonról dolgozni egy nőnek, ez tény. Meglehetősen nagy szervezést igényel.

- Volt-e nosztalgiád az irodai zajszint után, vagy szerettél magányosan dolgozni?

K.B.: - Főként az éppen végzett feladattól függ, hogy melyik a motiválóbb és hatékonyabb. Igyekszem a feladataim úgy ütemezni, hogy mindkét környezetben az ott hatékonyabban végezhető feladatokkal foglalkozzak.

L.O.: - Abban az időszakban, mikor a napi munkába járás nem megoldott, például kisgyerekes anyuka esetén, nagyon jónak találom a távmunkát. A távmunka-végzés során két dolgot hiányoltam. Egyrészt, hogy az információk nem úgy áramlottak felém, ahogy az irodában napi szinten dolgozók között ez történt. Ez a dolog természetéből adódott, hiszen sok esetben élőszóban zajlott a kommunikáció az irodában. A kollégákkal jórészt telefonon és levelezés útján kommunikáltunk, a heti egy nap kevés volt arra, hogy személyesebb, vagy baráti kapcsolatba kerüljek - különösen - az új kollégákkal. A távolmaradásom alatt nagy volt a fluktuáció, sok új kolléga érkezett. A régiekkel tartottuk a kapcsolatot, velük tudtuk ott folytatni, ahol abbahagytuk, ismertük egymás habitusát, ami a munkavégzés gördülékenységét tekintve is előnyt jelentett. Néha hiányzott a közösséghez tartozás érzése.

- A már említetteken kívül milyen előnyei és hátrányai vannak számotokra a távmunkának? Van veszélye?

K.B.: - Előnyök: utazási idő megtakarítás, otthonos, nyugodt munkakörnyezet. Ismerjük a "Jaj csak a klímát ne kapcsold be, mert megfázok!"- jellegű problémákat, amelyek így nem jelentkeznek. Ha szükség van kis segítségre ("Fogd meg a gyereket kérlek, amíg megmelegítem az ételét"), akkor tudok segíteni. A rugalmas munkaidő miatt, ha valamit el kell intézni (pl. elmenni a postára), akkor le tudom csúsztatni, annyival tovább dolgozom. Az elgondolkodós feladatokat jobban végig tudom gondolni. Saját munkakörnyezetet alakíthatok ki, akár jobb, saját eszközöket használhatok a feladatok megoldására, mint amit a munkáltató biztosít. Hallgathatok halkan nyugodt háttérzenét, ami a lelki kiegyensúlyozottságot növeli, stressz-oldó és növeli a céghez való lojalitásom, mert ma itthon viszonylag kevés munkahelyen van erre lehetőség.

Hátrányai: kimaradok a céges információáramlásból, kevésbé érezve a dolgok céges pörgését az ember hajlamos lelassulni. Megfelelő fegyelem szükséges a motivált munkavégzéshez. Ha meg akarok valamit kérdezni a kollegáktól, akkor föl kell hívni vagy mailt írni. Termékeny és gyors "ötletelésre" a benti napok alkalmasabbak, már ha épp akkor a többiek nem épp távolról dolgoznak. Elmaradnak a céges munkaebédek, ahol sok mindent meg lehet beszélni munkával kapcsolatban és személyes dolgokat is. Így a szoros csapat érzés és együvé tartozás gyengül, kevesebbet tudok a személyes kapcsolatokról, nehezebb megítélni, ki milyen problémákkal küzd.

Csoportvezetőként kevésbé látom, ki mennyire motivált, vagy enervált, ingerszegényebb a munkavégzés. Az új munkatárs betanítása nehezebb, a közvetlen személyes kontaktus hiánya miatt (pl. nincs metakommunikáció), nem látszik, mely feladatnak örül és melyik nyűg neki, így a csapatmunkában nehezebb megtalálni a testhezálló feladatot és megítélni a rátermettséget. Pontosabb és több adminisztrációt igényel a kontroll, a megfelelő minőségű munkavégzés ellenőrzése. Egy eleve kommunikációs nehézségekkel küszködő munkavállaló esetében a távmunka nem feltétlenül előnyös. Míg egy programozó egy jól meghatározott feladatot különösebb segítség nélkül egyedül otthon el tud végezni, addig egy hotline-os egy fogósabb hibaeset kapcsán jobban rászorul a csapatmunkára, kell, hogy érezze: van kihez fordulni a kérdéseivel, nem Don Quijote módra vív szélmalomharcot egyedül otthon a hibákkal. Például egy webkamerás videó-telefonálás esetében már van némi metakommunikáció, láthatóak az érzelmi reakciók.

L.O.: - A magam ura voltam, ami az időbeosztást illeti. Ugyanakkor a munkakapcsolataim, mint említettem, nem voltak eléggé személyesek, az információk nem voltak mindig teljesek. Béremelést kaptam, mikor a többiek, és mivel "védett" voltam (a gyermekem nem töltötte be a harmadik életévét, így nem bocsáthattak el), nem tartottam ezektől. A távmunka alatt számított bérem ---–a kedvező adózás és a költségtérítés miatt ---– jónak számított. Mikor megszűnt a távmunka-végzés lehetősége (ezt a cég a gyermek hároméves koráig biztosította), az alkalmazotti bérem már korán sem tűnt jónak, ugyanakkor naponta be kellett járnom a messze lévő munkahelyemre.

- Milyen eszközöket biztosított számotokra a cég? Mi a véleményetek az információ-biztonságról?

K.B.: - A cég fizeti az otthoni internetet, céges telefont ad. Az internet, azonnali üzenetküldők, IP-telefon korában a kommunikáció könnyen megoldható akár konferencia-hívás is intézhető. A számítógép asztalának megosztására alkalmas ---– akár ingyenes szoftverek távvezérlés funkcióval pedig lehetővé teszik a közös hibaelemzést is. A technikai feltételek egyre jobbak és szinte ingyen megoldható a távoli kommunikáció. Ami a biztonságot illeti: a céges szerverek és egymás gépeinek elérésére alkalmazhatóak akár titkosított VPN-megoldások, amik a most elfogadott és alkalmazott pl. internet bankolásnál is használatban vannak. Szerintem nincs 100 százalékos védelem, de nem csak a távmunka okozza a veszélyt, mert a cégnél ugyanúgy fennállnak ezek a kockázatok.

L.O.: - Az eszközöket már említettem. A cég belső hálózatán lévő információkhoz nem férhettem hozzá a külső otthoni gépemről. Ezt nem engedték, ezért ezeket heti egyszer tudtam csak az irodából megnézni. Több esetben kellett belső információ hiányában, munkatársaimat telefonon, levélben megkeresnem, hogy a hiányzó információkat megtudjam, elkerülve ezzel a beutazást. Igyekeztem ezeket az eseteket a legszükségesebbekre korlátozni, mert a kollégák ezt nem jó szemmel nézték.

- Hogyan ellenőrzik/ellenőrizték a munkátokat?

K.B.: - Munkaidő-nyilvántartást kell vezetni fegyelmezetten, mert egyben innen mutatják ki az ügyfeleink felé leszámlázandó valós ráfordítást is, illetve tapasztalati úton azért lehet tudni, hogy egy típusfeladat elvégzése mennyi időt vesz igénybe, ha ettől nagyobb eltérés tapasztalható a lekönyvelt időkben, akkor részlegünknél a hibaeset belső dokumentációjából utána lehet nézni, mi okozott plusz ráfordítást, vagy meg lehet kérdezni az illetőtől az okokat. Én is minden munkatársamtól megkövetelem a belső dokumentálást olyan mértékben, hogy az adott hibaesetet bármikor bárki folytatni tudja, illetve ezekből olyan céges tudásbázis legyen, ami gyorsan visszakereshető és receptet adhat hibakeresési módszerekre. Nem figyelik folyamatosan az internet forgalmamat, nem telepítenek "kémszoftvert" az otthoni gépemre, vagy a cég terminál szerverére, mert igazából ez a bizalom hiányát jelentené, és ezen adatok kielemzése szintén erőforrást igényelne. Ha valaki csak akkor dolgozik rendesen, amikor felügyelik, az valójában nem dolgozik becsületesen. Az ilyen emberek, ha egy cégnél ülnek "bent", ott is el fogják a munkaidőt lazítani, internetezni, kávézni, cigarettázni, ebédelni.

L.O.: - A határidős munkákat a kiadványok határidőre való megjelenésével, vagy a prezentációk leadásával ellenőrizték. A közbülső fázisokat nem ellenőrizték, a végeredmény volt a fontos.

- A jövőben vállalnátok-e folyamatos távmunkát?

K.B.: - Lehetőségem lenne akár heti négy nap, vagy folyamatos távmunkára is, mégis csak heti két napot "engedélyeztem" magamnak. Mivel részlegünknél erős a csapatmunka, sokszor keresnek meg különböző kérdésekkel és bent a cégnél ugyan nagyobb a pörgés, de hatékonyabban is halad a feladatok elvégzése. Ezért én a heti két nap távmunkában találtam meg az egyensúlyt. Van, aki a csapatomban heti három-négy napot dolgozik otthonról, de én csapatvezetőként a cég többi részlege számára is elérhetőbb akarok lenni. Más munkakörben, vagy ha úgy hozza az élet, más cégnél lehet, hogy folyamatos távmunkát is vállalnék, amennyiben a hátrányait sikerül minimalizálni.

L.O.: - Arra az időre, amíg a mindennapi bejárásban korlátozva vagyok, vállalnám, egyébként szívesebben tartozom egy csapathoz, ahol a napi történések részese lehetek. Ugyanakkor a 40 órás munkahét helyett a 20 vagy 30 órás munkahét alternatíváját is biztosítottnak szeretném tudni.

- Általánosságban mi a véleményetek a távmunkáról és a magyar munkavállalók hozzáállásáról?

K.B.: - Ez alapvetően bizalmi kérdés a munkáltató és munkavállaló között. Sok munkáltató nem bízik eléggé a saját embereiben. Szerintem a távmunka lehetőséget adna sok olyan munkakörben, ahol például a kismama ---–ugyan eleinte csak részmunkaidőben---–, de már vissza tudna menni dolgozni. Ha beteg a kisgyerek, akkor nem kellene táppénzen otthon ülni vele, az anyuka távolról is el tudná végezni a munkáját, ami a munkáltatónak ugyancsak jó. Úgy tudom, az uniós átlag alatt van a távmunka aránya hazánkban, pedig a technikai feltételek adottak, így gondolom emberi tényezőkön "bukik" a dolog. Az USÁ-ban már lassan a ló túloldalára esnek és olyan munkákat is kiszerveznek pl. Indiába nyilván az olcsóbb munkaerő miatt, amiket nem szabadna (pl. support). Ez visszatetszést keltett sok amerikaiban, mert a telefonban erős indiai akcentussal beszélő ember az anyanyelvű amerikait alig érti meg. Hallottam ilyenről.
Tanulnunk kell még ezt, tapasztalatokat szerezni szélesebb körben.

L.O.: - Én széleskörűen lehetővé tenném a távmunkát. Növelhető lenne így a foglalkoztatottság is. Ez jó lehetőség mindazoknak, akik a napi bejárásban korlátozva vannak, vagy nem tudnak egyhuzamban több órát dolgozni, és meg kell osztaniuk az idejüket a munka és az egyéb tevékenység között. Ugyanakkor a mi cégünknél a távmunkásokat a cég többi alkalmazottja kiváltságosnak tekintette, irigyelték őket. A cég is félt, hogy nem látható a munkavégzés folyamata, így jól meg kellett válogatni a távmunkára alkalmas, megbízható munkaerőt. És a távmunkásnak bizonyítania kellett. Távmunka-végzést a kismamáknak és más városban lakóknak ajánlottak fel, de ezen túl is szelektáltak. A kedvező adózás miatt több volt a távmunkás bevétele, mint a naponta bejárónak, ez nem vetett jó fényt a távmunkásra az irodai dolgozók szemében.

- Szerintetek milyen pozíciókat lehetne átalakítani távmunkássá?

K.B.: - Olyanokat, amelyek inkább kedveznek az önálló munkavégzésnek és a munka eredménye jól mérhető, kontrollálható: pl. számítástechnikai programozó, nyomdai tördelő, különböző elektronikus adatfeldolgozók, műszaki szakfordító, stb. Láttam már olyan falragaszt a fővárosban, ami személyre szabott nyelvoktatást, nyelvvizsga-felkészítést ígért internetes telefonon.

L.O.: - Szerintem a diákmunkákat, kiadványszerkesztést, grafikusi munkát, újságírást, fordítást, adatrögzítést. Ezek talán sok esetben így is működnek.

- Hallottatok-e a Távmunkaház-programról? Mindketten Pest környékén éltek, bejárnátok-e egy ilyen munkahelyre, ha közel lenne az otthonotokhoz?

K.B.: - Úgy tudom elképzelni, mint egy könyvtár számítógépes termét, ahol biztosítanak minden technikai feltételt (számítógép, headset, webkamera, internet) és a személyes kontrollt, vagyis a munkáltató biztos lehet benne, hogy a dolgozók távolról is csak a munkával foglalkoznak. Gondolom egy erre szakosodott munkaerő-közvetítő szervez ide embereket, vagy egyezik meg cégekkel, így a munkavállaló mégis valami személyes felügyelet alatt van, de nem kell a céghez beutaznia. Érdekes lehet, hogy itt is kialakul egy közösség, csak a "munkatárs" mellettem egy teljesen más cégnek végez más jellegű munkát. Ha a munkáltató ezt megkövetelné és a távmunka-házba eljutás ideje nem összemérhető a céghez bejutással (pl. 15-20 perc lenne a 80 perc helyett), akkor kipróbálnám.

L.O.: - Jó kezdeményezésnek tartom. Ha így több "távmunkaadó" lesz, és a lehetőség szélesebb körbe eljut, már elérte a célját. Az esélyegyenlőség és a foglalkoztatás növelése szempontjából sem utolsó. A munkakör és az adott élethelyzet adja, hogy távmunkában dolgoznék-e, akár a Távmunkaház-program keretében.

Molnár Ildikó
CompLex Kiadó- Lex HR-Munkajog, Novemberi szám


  • 2024.07.10GDPR A HR-BEN: ADATVÉDELEM A MUNKAHELYEN Programunkon gyakorlati oldalról tekintjük át a munkaviszonnyal összefüggésben leggyakrabban előforduló kérdéseket, tipikus buktatókat és lehetséges hibákat, melyek az elmúlt 6 év során a GDPR szabályozás létrejöttét követően felmerültek.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.05Business Beach Conference Az Ingatlan Regatta már 8 éve köti össze az ingatlanpiac legfontosabb szereplőit egy különleges sporteseménnyel. Az idei évtől kezdve, Litkey Farkassal közös szervezésben “új” eseményként csatlakozik hozzánk a Bankár Kupa.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.26Best Practice Fórum - Roto A Fórum Célja: A Digitalizációs és Lean szemléletű folyamatfejlesztések sikeres vállalati megoldásainak, jó gyakorlatainak megosztása a fórum résztvevői között. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.10.02Tréning Kerekasztal Konferencia 2024. A 2024-es, őszi Tréning Kerekasztal Konferenciánk célja, hogy a résztvevők sokféle megközelítést kapjanak arról, a technológia hogyan épülhet be a tréningek világába.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Megszünteti a 4 napos munkahetet a Libri is

A Magyar Telekom után a 4 napos munkahéttel kísérletező másik cégnek, a Librinek sem jött be a munkaidő-modell. Teljes cikk

Tizenegy ország dolgozóit kérdezték meg, melyik munkarendet szeretik a legjobban

A válaszadók 70%-a elégedett a munka és magánélet egyensúlyával, a 30% szerint van még mit javítani a munkakultúrán és a jogszabályi kereteken. Teljes cikk

Ragaszkodnak a munkavállalók az otthoni munkavégzéshez

Az otthonról dolgozó munkavállalók harmada teljesen a lakóhelyéről látja el feladatait, míg a második leggyakoribb opció a heti három nap home... Teljes cikk