kapubanner for mobile
Megjelent: 13 éve

Vállalati képzések: mi változik jövőre?

Az új szakképzési törvény a képzési tervek átütemezésére késztetheti a vállalatokat, tekintve, hogy jövőre átalakul a szakképzési hozzájárulás rendszere, illetve megszűnik a saját dolgozók képzésének támogatása. Amellett, hogy ezzel bizonyos területeken csökkenhet a továbbképzések száma, új, költséghatékony megoldásokra lesz szüksége a cégeknek, ha munkatársaikat fejleszteni akarják - olvasható a BDO Magyarország hírlevelében.

images

Elfogadták az új szakképzési törvényt

November 21-én a kormány elfogadta a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvényjavaslatot. Az új törvény alapján 2012 januárjától a cégek
forrásainak felhasználási lehetőségei jelentősen megváltoznak.


Változatlan százalék havi bevallássalA szakképzési hozzájárulás bruttó kötelezettségének mértéke nem változik, továbbra is a egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapjának 1,5 százaléka lesz. Ezzel egyszerűsödik a foglalkoztatók járulékfizetése, hiszen a cégek egyazon összeg után fizetnek majd egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot és szakképzési hozzájárulást. A szakképzési hozzájárulás ugyan a nevében hozzájárulás marad, azonban a NAV számlájára havonta kell majd utalni, és a bevallás részét képezi majd.


Új ellenőrzési szervA javaslat szerint minden hozzájárulásra kötelezett köteles bevallani, befizetni és elszámolni a szakképzési hozzájárulást az állami adóhatóságnak (NAV). Ezentúl az NSZFI helyett a NAV kapja meg az ellenőrzési feladatokat annak biztosítása érdekében, hogy a rendszer képes legyen kiszűrni a bevallást be nem nyújtókat és a jogosulatlan elszámolásokat.


Mire fordítható a szakképzési hozzájárulás jövőre?A szakképzési hozzájárulásból a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) képzési alapjába befolyt teljes összeg szak- és felnőttképzéssel összefüggő célokra használható fel. A 40-45 milliárd forintnyi alap legnagyobb részének felhasználásról azonban a kormány dönt, és központi célokra fordítja a befolyt összeget. Ám a javaslat tartalmazza azt is, hogy a képzési alaprész a törvény által előírt kötelezettségek teljesítése után fennmaradó úgynevezett "szabad" pénzeszközeinek legalább 75 százalékát decentralizált keretként a megyék rendelkezésére fogják bocsátani.


Tanműhelyek kialakításaAz NFA központi programja a németországi mintára megvalósított duális szakképzés bevezetéséhez biztosítja a forrásokat. Alapot teremt a szükséges tanműhelyek létesítéséhez, és a vállalatok támogatást kérhetnek a tanműhelyben folytatott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére, valamint a vagyoni értékű jogok közé sorolható szoftver felhasználási jogának megszerzésére, és szellemi jogvédelem alatt álló szoftvertermék beszerzésére is.


Gyakorlati képzésA fizetendő szakképzési hozzájárulás terhére csak a gyakorlati képzés szervezésével kapcsolatos költségeket lehet elszámolni. De ez biztosítja az alapot a gyakorlati képzési tevékenység feltételeinek megteremtéséhez és korszerűsítéshez is, továbbá a tervezetben új elemként megjelenik a pályaorientáció beemelése a támogatott területek közé.

A gyakorlati képzés tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás keretében szervezhető a szakképzésről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően. Felsőoktatásban
résztvevő hallgatók esetében a felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodásban kell rögzíteni a gyakorlati képzés végrehajtását.

Az eddigi, tételes elszámoláson alapuló rendszert azonban egy differenciált normatívarendszer váltja fel, mellyel a kormány célja a rendszer átláthatóvá tétele és egyszerűsítése. A javaslat szerint a gyakorlati képzést szervező bruttó kötelezettségének mértékét 2012. évben 440 000 Ft/fő/év összegben meghatározott alapnormatíva alapján a gyakorlati képzési normatívák szerint számított összeggel csökkentheti az erre vonatkozó kormányrendelet szerint.


Megszűnik az intézményeknek adott közvetlen fejlesztési támogatásMegszűnik a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható, oktatási intézményeknek vagy Térségi Integrált Szakképző Központoknak (TISZK) adható fejlesztési támogatás rendszere. Az iskoláknak jövőre már nem lesz lehetőségük közvetlen vállalati támogatás kialakítására a közvetlen környezetükben, s a már bejáratott kapcsolatok is elsorvadhatnak. Az oktatási intézmények ezentúl a decentralizált megyei keretből pályázati úton nyerhetnek támogatást céljaikhoz, elsősorban a gyakorlati oktatás kialakításához és tanműhelyek létrehozásához. A vállalatok pedig csak közvetve támogathatják a szűkebb környezetükben található intézményeket, mivel hozzájuk az állami rendszeren keresztül érkezhet vissza a pénz.


Beruházás ösztönzés képzési támogatássalA kormány döntése alapján kérelemre képzési célú támogatás nyújtható a legalább 50 fő számára munkahelyet teremtő, Magyarország területén székhellyel, fiókteleppel rendelkező befektető jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság számára. Ez jó hír lehet azoknak a cégeknek, amelyek új telephely létesítését tervezik és a beruházás mellett képzési támogatásban is részesíthetőek, melyhez egyedi kérelem benyújtása lesz szükséges.


Nem maradtak meg a nyelvi képzésekA Nyelviskolák Szakmai Egyesülete (NYESZE) szerint a szaktudás mellett a nyelvtudás alapfeltétele az európai országokkal való együttműködésnek és a versenyképességnek. Mi, magyarok messze elmaradunk az európai átlagtól, a munkavállalók csupán 20 százaléka képes társalgási szinten legalább egy idegen nyelven beszélni ----–szemben a közel 40 százalékos európai átlaggal. Ez lehetett az oka annak, hogy ugyan az Oktatási Bizottság támogatta azt a benyújtott módosító javaslatot, amely szerint a Képzési Alap továbbra is támogassa a nyelvismeret fejlesztését, de a Parlament végül nemmel szavazott erre a módosító javaslatra.


Kikerül a saját dolgozó képzéseA szakképzési rendszer legfőbb eleme kikerül a támogatható tevékenységek köréből, megszűnik a saját dolgozók képzésének támogatása. Ezzel a szakképzés hosszú évtizedes hagyománya ér véget és a felnőttkori (tovább)képzések száma bizonyos területeken átmenetileg csökkenhet a magyarországi cégeknél, elsősorban a kkv-k körében.


ÖsszegzésJól látható, hogy a kormány a szakképzési hozzájárulást csak nevében tartja meg, valójában adóként szedi be azt. Újradefiniálja prioritásait és felhasználási területét, megszünteti a munkavállalók képzési támogatását és a helyi cégek és iskolák szoros együttműködését, és ezzel a kormány válik a fő forráselosztóvá.


Jön a duális képzési rendszerAz új rendszerben a kormány a jövő munkavállalóit helyezi a középpontba, és az ő képzésükbe kívánja bevonni a működő cégeket a gyakorlati képzés német mintájának meghonosításával, melyet támogatnak a kamarák is. Az adóforintok ilyen mértékű átstrukturálása azonban nagyobb változásokat indíthat meg, a válság után tovább növelheti azon cégek számát, amelyek átütemezik képzési terveiket vagy a versenyképesség megtartása érdekében más, alternatív források bevonásával valósítják meg a humán erőforrás fejlesztési terveiket.


Stratégiai HRA humán fejlesztés kulcskérdés a stratégiával rendelkező cégeknél. A képzési igényeket átgondolt és pontos terv alapján kell kivitelezni, és a képzés eredményességét is mérni kell. Szakmai, nyelvi vagy általános kompetenciák fejlesztésére, az egyéni vagy csapatmunka hatékonyságának növelésére a piacon várhatóan új, költség hatékony megoldások fognak megjelenni. Az új helyzetben a cégeknek új megoldásokra lesz szükségük.

Karfner Judit felnőttképzési szakértő
A Jazz Communication Kft. ügyvezetője


BDO Magyarország HR Hírlevél, 2011/november
  • 2024.06.03Projektmenedzsment képzés A KÉPZÉS CÉLJA: A projektmenedzsment elméletének és gyakorlatának megismertetése a résztvevőkkel. A projektmenedzsment módszereinek begyakorlása példákon és esettanulmányokon keresztül. A résztvevők projektvezetési képességének fejlesztése és felkészítésük projektek önálló, sikeres lebonyolítására. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.05Pénzügyi kimutatások elemzése A képzés során a résztvevők megismerik és elsajátítják a beszámoló elemzés eszközeit és technikáit, képessé válnak egy vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének komplex megítélésére a nyilvánosan elérhető pénzügyi beszámolók alapján. Betekintést kapnak a vállalati beszámolók megértéséhez elengedhetetlen iparági elemzés eszközrendszerébe és technikáiba.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.10Szakemberből vezető A szerepváltás nézőpontváltással is jár, nem csak névjegykártyád változott meg. Ha szakemberből lettél vezető érdemes feltenned a kérdéseket: Mi a feladatom? Miért vagyok felelős? Mi változott? Ez a képzés abban segít, hogy tisztábban tudd megfogalmazni és megérteni a saját vezetői szerepedet, az ezzel kapcsolatos változásokat és elvárásokat.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.13Tudatos delegálás - vezetői tréning Programunk két fontos vezetői készség fejlesztésére irányul. Az egyik a tudatos delegálás, mint elengedhetetlen vezetői időfelszabadító, munkatárs-fejlesztő készség, a másik az ehhez szükséges asszertív kommunikáció, amely ezt a folyamatot segíti.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
"Digitális jogosítvány" nélkül nagyot fog ütni a "digitális üvegplafon"

A mesterséges intelligenciára érdemesebb nem veszélyként, hanem a digitális műveltség részeként tekinteni, aminek a fejlesztése nemcsak a... Teljes cikk

Hogyan hangoljunk össze embereket különböző kultúrákból vállalati közegben?

Rengeteg érzelem, meggyőződés, konfliktus és öröm, egymástól tanulás és összefeszülés övezi az interkulturális szervezetek működését. A... Teljes cikk

A munkavállalók készségfejlesztése elmaradásban van, pedig fenekestül felfordul a munka világa

A generatív mesterséges intelligencia (AI) térnyerésével a munkavégzéshez szükséges készségek 2030-ra várhatóan 68%-kal változnak majd... Teljes cikk