Visegrádi Ildikó cikkei 1. oldal

11 éve Út a munkához: csak a foglalkoztatási statisztikák javítását szolgálja?

A II. negyedévben országszerte elkészültek az önkormányzati közfoglalkoztatási tervek, több helyen megkezdődött a segélyezettek foglalkoztatása. A tapasztalatok vegyesek. A fogadó intézmények szerint a közvetített munkavállalók többsége nincs felkészülve az adott feladat önálló elvégzésére. A beilleszkedési problémákon túl sokan azért szakítják meg a munkavégzést már az első hetekben, mert a megerőltető fizikai munka sokkal több energiát igényel, mint az otthoni életmód, vagy éppen a feketemunka jobban jövedelmező perspektívát nyújt. Felvetődik, hogy ez a program leginkább a foglalkoztatási statisztikák javítását szolgálja. Teljes cikk...


11 éve Kinek az érdeke a munkaerő-kölcsönzés?

A munka világa sajátos keveréke az önmegvalósításnak, valamint a mások utasítására végzett kényszertevékenységnek. Ha egy dinamikus skálán tüntetjük fel a munkavégzés indítékát, a legalsó fokon a büntetésből elrendelt közcélú munkát végző személy áll, a legmagasabb fokon pedig a hivatásszakmák gyakorlói. Hol helyezkedik el ebben a rendszerben a kölcsönzött munkaerő? Kik alkalmasak arra, hogy kölcsönözzék őket, hogyan élik meg ezt a sajátos munkavállalói státuszt? Visegrádi Ildikó riportja. Teljes cikk...


11 éve Rendhagyó teszt álláskeresőknek

Az alábbi teszt azoknak készült, akik állásukat a gazdasági válság következtében veszítették el, vagy tartanak attól, hogy a közeljövőben munka nélkül maradnak. Az értékeléseket közvetlenül a lehetséges válaszok után tesszük közre azért, hogy az érdeklődők menet közben alakíthassák egyéni stratégiájukat, ezzel is növelve elhelyezkedési esélyeiket. Teljes cikk...


11 éve Egyre több nő a katonák között

A katonai felsőoktatási intézmények alapképzéseinek és a mesterkurzusok népszerűségét jelzi, hogy évről-évre egyre több nő jelentkezik, illetve védi meg diplomamunkáját a különböző szakokon. A katonanők a csapatoknál, a háttérintézményeknél, a központi katonai igazgatásnál, valamint a külföldi missziókban is egyre nagyobb számban vannak jelen, arányuk folyamatosan növekszik, jelenleg megközelíti a 20 százalékot. Teljes cikk...


11 éve Történet egymillió új munkahelyről

A jelenlegi szociális ellátórendszer nem ösztönzi az álláspiacról kiszorultakat arra, hogy aktív kereső tevékenységet folytassanak, sem a munkaadókat, hogy a kötelező minimumnál magasabb bért biztosítsanak legálisan az alkalmazottaknak. Vajon a kormány munkahelymegőrző intézkedései megoldást jelentenek-e, beindítja-e a gazdaságot a Reformszövetség csomagja? Teljes cikk...


11 éve A gazdasági kényszer befolyásolja a pályaválasztást

Gyakran hallhatjuk, hogy egy jó szakma legalább annyit ér, mint egy diploma. Az állítás annyiban igaz, hogy a pályakezdő szakmunkások és diplomások kezdő fizetése arcpirítóan alacsony. Az is tény, hogy egy beosztott értelmiségi jövedelme hosszú évek után sem magasabb, mint egy szakmunkás végzettségű önálló vállalkozóé. Ezek az érvek azonban aligha ösztönzik a fiatalokat arra, hogy tanulmányaikat a szakmunkásképző elvégzését követően befejezettnek tekintsék, és nem emelik a szakmunkások társadalmi presztízsét sem. Teljes cikk...


11 éve Jövőkutatók: radikális változások lesznek a munka világában

A látnokok, jósok és jövőkutatók tevékenysége az ősidőktől fogva befolyásolja az emberiség történetét. Légből kapott jövendölések és tudományos igényességű előrejelzések folyamatosan születnek. Nagyrészük előbb-utóbb valóra válik. Legfeljebb nem ott, nem akkor, nem azért és nem úgy, ahogyan a vízió megalkotói elképzelték. Teljes cikk...


11 éve Kiből lesz diplomata?

A diplomáciai szolgálat egyike azoknak a "titokzatos" foglalkozásoknak, ami sok fiatal fantáziáját megmozgatja, ám csak kevesen vállalkoznak arra, hogy az álmok megvalósításához vezető utat végigjárják. Az út ugyanis sok tanulással, tudatos karriertervezéssel jár, emellett olyan személyiségjegyek, jellembeli tulajdonságok kifejlesztése is szükséges, amelyeket csak a gyakorlatban lehet megszerezni. Teljes cikk...


12 éve Önbeteljesítő jóslatok a munkahelyen

Az utánkövetéses vizsgálatok tapasztalatai alapján belátható, hogy az egyéni ambíciók, személyes motivációk és bizonyos élethelyzetekben meghozott döntések nagyobb mértékben befolyásolják az érvényesülést, mint az ugyanabban a felsőoktatási intézményben, azonos szakon szerzett diplomák. Teljes cikk...


12 éve Újévi fogadalmak a munkahelyen

A munka világa csak az egyik részterülete az életünknek, ám az itt szerzett tapasztalatok minden más tevékenységünkre kihatnak. Befolyásolják az egészségünket, pszichikai és szellemi fejlődésünket, családi és baráti kapcsolatainkat, azt, hogy miképpen töltjük el a szabadidőnket - és nem utolsósorban az anyagi helyzetünket, egzisztenciális biztonságunkat is. Teljes cikk...


12 éve Ki teremtsen munkalehetőséget?

Recesszió idején a gazdaság szereplői között teljes az egyetértés abban, hogy a növekedés feltétele a kereslet bővítése. A kereslet élénkítése a lakossági fogyasztás növelésével és a megtakarítások ösztönzésével érhető el, ami a foglalkoztatottság emelésével, növekvő reálértékű keresetekkel valósítható meg. Vagyis: több munkalehetőséget, legális jövedelemszerző lehetőséget kell teremteni. Teljes cikk...


12 éve Menedzser, főnök, vezető - nem könnyű a kiválasztás

A vezetők kiválasztása rendszerint többlépcsős folyamat. Sem a vállalatok, sem a közigazgatási, költségvetési szervek nem engedhetik meg, hogy az önéletrajz elolvasása, majd egyetlen, néhány perces interjú során kialakult benyomás alapján döntsenek a vezető munkatárs alkalmazásáról. Teljes cikk...


12 éve Túlélési stratégiák a válságra

Amennyiben a kis- és közepes cégek azokat az üzleti stratégiákat részesítik előnyben, amelyek kiszámítható piaci viszonyok között a feltörekvő cégekre jellemzőek, valószínűleg hamarabb kilábalnak a válságból, mint a lomhábban mozduló, késve reagáló versenytársaik. Nézzük, milyen stratégiák közül választhatnak a vállalatok. Teljes cikk...


12 éve Mire jó a munkaköri rotáció?

A munkaköri rotációt akkor érdemes alkalmazni, ha a vállalat érdekei megkívánják, hogy a munkatársak minél nagyobb mértékben átlássák a szervezet működését, vertikálisan és horizontálisan egyaránt. Szükségtelen alkalmazni azokon a területeken, ahol ezzel a módszerrel feszültség keletkezik a munkatársak között. Teljes cikk...


12 éve Úton a modern szakképzés felé

Az új szakmák megszerzése, az átképzés és a továbbképzés része az egész életen át tartó tanulási folyamatnak. Az ismeretek megújítására, új ismeretek szerzésére számos lehetőség adódik. Az OKJ-s szakképesítés megszerezhető a hagyományos, iskolarendszerű képzés során, a felnőttképzésben vagy a munkahely által szervezett továbbképzés keretében is. Teljes cikk...


12 éve A munkanélküliség típusai és a foglalkoztatottság növelése

A klasszikus meghatározás szerint a gazdaságilag aktív népességet a foglalkoztatottak és a munkanélküliek alkotják. A foglalkoztatottak köre magában foglalja a munkajogviszonyban állókat, valamint a közalkalmazottak, köztisztviselők és hivatásos szolgálati viszonyban állók csoportjait. Munkanélkülinek az minősül, akinek szándékában áll belépni vagy visszatérni a munkaerőpiacra, és a munkaügyi központban álláskeresőként nyilvántartják. Teljes cikk...


12 éve Válságmenedzselésre alkalmaznak csak külső szakértőt a cégek

Bár a legtöbb tanácsadással foglalkozó cég fő tevékenységként jelöli meg az üzletviteli tanácsadást, ritkán fordul elő, hogy a megrendelő igényt tartana a külső szakértők által végzett teljes körű szervezeti átvilágításra vagy szervezet-fejlesztési szakértő bevonására az üzleti stratégia kidolgozásához. Teljes cikk...


12 éve Szeptember 11-e óta óvatosabb lett a munkaerőpiac

2001. szeptember 11-e óta alapjaiban megváltozott a világ biztonságpolitikai stratégiája. A terrorizmus elleni védekezés a globális munkaerőpiacra is jelentős hatást gyakorolt, a figyelem elsősorban az iszlám környezetből érkező munkavállalókra irányult. A pályázókkal szembeni bizalmatlanság erősödött, az előszűrés és a munkahelyi ellenőrzések pedig szigorodtak. Teljes cikk...


12 éve A folyamatos változások hatása a szervezet életére

Egy szervezet a fennállása során többször is szembesülhet ugyanazokkal a kihívásokkal, mivel valamennyi elemének cserélődése mellett a szervezet, mint egész, mindvégig megőrzi a kontinuitását és jellemző karakterét. Azok a vállalatok, amelyek egynél több gazdasági ciklust élnek túl, gyakran ugyanolyan szervezeti kultúrával maradnak fenn akkor is, ha a portástól a vezérigazgatóig valamennyi munkatársuk kicserélődött. Vannak azonban olyan krízishelyzetek, amelyekkel minden vállalkozásnak szembe kell néznie. Teljes cikk...