Megjelent: 12 éve

A VÉSZ visszafoglalná az egri kórházat

A Vállalkozók Érdekvédelmi Szövetsége (VÉSZ) eddig angyalföldi és szegedi bontási akcióival hívta fel a figyelmet magára, hogy nyomást gyakoroljon a nem fizető építési fővállalkozókra. Ezúttal a társadalmi szolidaritás jegyében az egri Markhot Ferenc Megyei Kórházat akarják visszafoglalni a kórházvédők kérésére. Az időpontot nem árulták el, mint mondta, a szegedi akciót is megsúgta valaki a rendőröknek.

Éliás Ádám, VÉSZ-elnök a tegnapi sajtótájékoztatón az ügy előzményeként elmondta, hogy az egri kórházvédők keresték meg szervezetét, hogy segítsék társadalmi mozgalmukat a HospInvest Zrt. ellen. Az egri kórházvédők három vezetője, két főorvos és egy szociológus be is lépett a szervezetbe, hiszen annak alapcélja az önkéntes, szolidaritáson alapuló segítségnyújtás. A szervezet elnöke szerint az egri kórház esete abszurdum, ennek igazolására az önkormányzati törvényt hozta fel példaként. Az ORFK vezetőjének címzett levelükben ezt írják: "az Önkormányzati Törvény szerint az a települési önkormányzat (ez esetben Eger megyei jogú város), amelynek területén fekszik a megyei intézmény, ha igényli, meg kell, hogy kapja, ha a megyei önkormányzat nem akarja tovább üzemeltetni. Ezt az igényét Eger város a kórházra vonatkozóan kinyilvánította, és hivatalosan benyújtotta. A megyei önkormányzat mégsem Eger városának adta át, hanem a hibás, hiányos, jogsértő pályázatot beadó HospInvest Zrt.-t nyilvánította győztesnek."

A sajtótájékoztatón beszámoltak arról is, hogy november 14-én tárgyalt a VÉSZ és a HospInvest, amelyre mindössze egy órát szánt Dr. Deák Gábor, a kórházműködtető cég alelnöke. Majd közölte, hogy onnan egyenesen megy a rendőrségre feljelentést tenni a VÉSZ ellen. Éliás úr szerint a HospInvest budapesti központi főhadiszállása három üres irodahelyiségből áll. Kollányi Gábor a HospInvest Zrt. elnöke erre úgy reagált, hogy a vezérkar november 1-től minden nap az egri kórházban tartózkodik és a cégcsoport irányítását is innen végzik. Hozzátette, hogy sok a munka Egerben, a teljes vezérkar és szakmai vezetés a kórházban dolgozókkal együtt azért dolgozik, hogy Eger legyen a régió legjobb kórháza.

Éliás Ádám visszautasítja a HospInvest rágalomhadjáratát, amelyben többek között azt mondják, hogy a VÉSZ le akarja bontani a kórházat. Több helyi dolgozó el is hitte a rágalmakat, ez egy újabb adalék az egri helyzet kaotikusságát illetően. A helyi egri internetes honlapokon is szidják a kórházvédőket, ami az érintettek meglátása szerint összehangolt módon történik. A kórházi állapotokról csupán néhány hangulatelemet említett: előfordul, hogy egy főorvost két őrző-védő kísérget; továbbá idegen ajkú orvosok tolmács nélkül "kommunikálnak" a betegekkel.


Bedurvultak a találkozónA VÉSZ nyilatkozatban fejti ki álláspontját a HospInvesttel történt találkozóról: "A megbeszélés légköre, stílusa, tartalma, a megbeszélésről kiadott nyilatkozat hazugságai, az internetes szellemi verőlegények gyáva ostobaságai, és az a legutóbbi fejlemény, hogy az egyik kórházvédő személy 86 éves édesanyját telefonon azzal fenyegették meg, hogy az idős asszony házának ugyanaz lesz a sorsa, mint a HospInvest székházának, - mindez arról győzött meg minket, hogy a HospInvest képe ebben a történetben sokkal inkább hasonlít egy bűnszövetkezet képéhez, mint egy gazdasági vállalkozáséhoz." A HospInvest meglátása viszont homlokegyenest eltérő a VÉSZ-től, mint közleményükben írják: "a találkozó bebizonyította, hogy a magukat a vállalkozók érdekképviseleteként megnevező szervezet képviselőivel józan és racionális megközelítéssel, észérvekkel párbeszédet folytatni nem lehet."

A megbeszélés "verbálisan" eldurvult, kölcsönösen fenyegették egymást a felek. Éliás úr azt mondta tárgyalópartnerének, hogy "kard ki kard", erre a HospInvest-alelnök azt válaszolta, hogy "valamelyikünk ebben a történetben összetörik." A VÉSZ szerint a HospInvest-alelnök úgy viselkedett, mint egy feldühödött maffiafőnök. Dr. Deák Gábor viszont úgy fogalmazott, hogy ők jószándékúan álltak a tárgyaláshoz: "a VÉSZ a realitások talajától teljességgel elszakadt ultimátuma alapján nyilvánvaló volt, hogy a szövetséget valakik súlyosan félretájékoztatták, a HospInvestről szerzett információik nem is felelnek meg a valóságnak. Mégis bíztunk abban, hogy a személyes találkozó során a szövetség által korábban kifogásolt kérdések egyértelmű és megnyugtató tisztázására kerülhet sor."


Vissza akarják foglalni a kórházatA VÉSZ beszámolt arról, hogy a kórházat a kórházvédők veszik vissza, ők csak segítő kezet nyújtanak ebben az akcióban. A pontos időpontot azonban nem árulta el, nem szeretnék ugyanis, ha a szegedi bontási akció mintájára rohamrendőrökkel kellene szembenézniük. Hangsúlyozta, hogy békésen kívánnak fellépni, ezért levélben tájékoztatták Dr. Bencze József országos rendőrfőkapitányt a várható fejleményekről. Bencze Józsefet arra kérik, hogy a rendőrség ne avatkozzon be a kórház-visszafoglaló akcióba.

A HospInvest álláspontja szerint a kórházvédők és a VÉSZ fenyegetik a dolgozókat és az ellátás biztonságát. Emiatt megtették a feljelentést, az egri kórház és a HospInvest vezetőinek magántulajdonhoz, illetve a magánélet nyugalmához fűződő jogai védelmében. A HospInvest vezetése jelenleg a rendőrséggel tárgyal, hogy a kórház és családjaik védelméről gondoskodjon. Éliás úr azt azonban cáfolta, hogy a kórházüzemeltető cég tulajdonosi körének magáningatlan-állománya ellen bármilyen fellépést szerveznének, csupán a HospInvest Zrt.-hez köthető épületekkel van "tervük". A VÉSZ bejelentkezett tárgyalásra a budapesti, a Heves megyei és az egri rendőrkapitányhoz, és Eger polgármesteréhez is.

Dr. Deák Gábor végül elmondta: "Az egri Markhot Ferenc kórház fejlődése ellen tüntetők regimentje láthatóan elfogyott, mára egy olyan szervezet vette át a helyüket, aki antidemokratikus eszközökkel, teljes tudatlansággal bűncselekmények elkövetésével fenyegetőzik." A VÉSZ elnöke szerint öt perc alatt vissza tudják foglalni a kórházat, bíznak az orvosokban és az ápolószemélyzetben, a konkrét végrehajtásról azonban egyelőre nem kívánt nyilatkozni. Mindenesetre óvatosan kell eljárniuk, hiszen a cél az, hogy a betegek zavartalan ellátása egy percre se kerüljön veszélybe. Ma találkozik ismét a VÉSZ és a kórházvédők vezérkara.


Bírósági perA VÉSZ szerint megbeszélésükön a Hospinvest nem mutatott olyan okiratot, ami azt bizonyítaná, hogy jogszerűen vannak jelen a kórházban. Ellenben a HospInvest azt mondja: "felajánlottuk, hogy készséggel betekintést engedünk minden szükséges dokumentációba, amelyből egyértelműen kiderül, a HospInvest Zrt. működése, valamint az egri kórház üzemeltetésének átvétele és működtetése jogszerűen folyt és folyik" (...) "A VÉSZ a papírokat nem nézte meg, nem érdekelte őket, hogy nem történt törvénysértés." Dr. Deák Gábor hozzátette: "A VÉSZ a bíróság döntésére, és a jogra hivatkoztak, miközben a jogismeret teljes hiányáról adtak tanúbizonyságot. Nem érdekelte őket az a tény, hogy nem történt törvénysértés, és az alapérv, amelyet hangoztatnak egyszerűen nem igaz. Nem azért nem igaz, mert a HospInvest állítja, hanem azért nem igaz, mert a bíróság állítja."

A Heves Megyei Bíróság 3.K.30.154/2008./8. számú jogerős ítéletében hatályon kívül helyezte a Heves Megyei Önkormányzatnak a HospInvest Zrt.-t győztesnek nyilvánító határozatát, a HospInvest pályázatát pedig érvénytelennek minősítette, mert "nem felelt meg a pályázati felhívásban, valamint az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételeknek." A VÉSZ szerint a Heves Megyei Bíróság ítéletét a feljebbviteli bíróság sem semmisítheti meg, hiszen a korábbi ítélettel ellentétes határozat szerintük felérne egy közjogi botránnyal, ami végső soron a jogállamiság megroppanásával fenyeget.

A VÉSZ a végén úgy fogalmaz: "Azt kívánjuk, hogy a HospInvest személyiségei a gazdaság területén sikerrel kamatoztassák tudásukat, üzleti fantáziájukat; ott helye van a profitorientációnak. Ha viszont népmozgalom keretében kell kiverni Egerből, akkor a Hospinvest meg fog semmisülni."

Ingatlanmagazin.com
  • 2020.12.05 Teljesítménymenedzsment és motiváció A résztvevők megtanulják, beosztottjaik teljesítményére ható területek helyes menedzselését. Képessé válnak akár munkavégzés közben hatásos, rövid coaching beszélgetések levezetésére. Megismerik a teljesítmény menedzsment eszközrendszerét. Részletek Jegyek
  • 2020.12.10Vezetői képzés - Emberek vezetése modul (C) A vezetői képzés célja az elméleti és gyakorlati vezetői tudás és kompetenciák fejlesztése. A résztvevők a képzésen megismerik a csapat és szervezetépítés és a munkatársak fejlesztésének, vezetésének és értékelésének alapvető vezetői eszközeit. A képzés résztvevői elsajátítják azokat a gyakorlatban alkalmazható technikákat, amelyek segítségével javítható a munkatársak elkötelezettsége és teljesítménye. Részletek Jegyek
  • 2020.12.10Fókuszban a megélhetési juttatások! A koronavírus-járvány a vállalatoknál talán a HR-es szakembereknek adta a legtöbb megoldandó feladatot. Olyan nehézségekkel kellett szembenézniük, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Nem maradt ki a kihívások sorából a dolgozói juttatások témája sem: a tapasztalat azt mutatta, hogy a pandémiás időszak alatt a cégek jelentős része nem tudta kiadni a juttatásokat a korábban megszokottak szerint. Egy gyorsan változó, bizonytalan piaci és jogi környezet komoly rugalmasságot igényelt és igényel a mai napig a munkáltatók részéről. A cégek számára elengedhetetlenné vált, hogy újragondolják korábban alkalmazott, bevált megoldásaikat, és olyan rendszert hozzanak létre, amelyet – az igények igen dinamikus, folyamatos változása okán – a későbbiekben is viszonylag könnyen tudnak alakítani, módosítani. Részletek Jegyek
  • 2021.01.25HR Üzleti Vezető Mentoring és Workshop online program Inspirációt és támogatást nyújt HR vezetőknek és a jövő HR vezetőinek az üzleti vezetővé válásuk útján. Ajánlom minden olyan HR vezetőnek, aki szeretné a HR funkciót üzletközpontúbbá tenni, meghatározó hatással lenni üzletre, stratégiára, döntésekre, nagyobb bizalmat, hitelességet és befolyást szerezni a felsővezetésben. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Csaló munkaerő-közvetítők garázdálkodnak - figyelmeztet a Trenkwalder

Külföldi munka ígéretével próbáltak pénzt kicsalni gyanútlan álláskeresőktől magukat a Trenkwalder munkatársainak kiadó csalók - figyelmeztet a... Teljes cikk

Négynapos munkahetet vezet be az Unilever Új-Zélandon

Az Unilever bevezeti a négynapos munkahetet, ezzel növelve a dolgozók jólétét és nem utolsó sorban a termelékenységet. Először Új-Zélandon lépik... Teljes cikk

Mosonyi György nevét viseli a Mol új kutatás-fejlesztési központja

Tízmillió euró beruházással új kutatási és fejlesztési központot adott át a Mol Százhalombattán a Dunai Finomítóban - közölte az olajipari társaság. Teljes cikk