Megjelent: 14 éve

Anyák együtt az egyenlő esélyekért

A Man In Time Consulting HR tanácsadó, fejvadász cég szerepet kíván vállalni a társadalmi tudatosság formálásában, ezért a Diverzitás Közhasznú Alapítvánnyal együttműködésben közös programokat szerveznek a hátrányosan megkülönböztetett munkavállalók esélyeinek javításáért. Júniusban egy ingyenes esélyegyenlőségi rendezvénysorozatot indítanak, amelyen a részt vevők arra keresik a választ, miért szükséges és érdemes az esélyegyenlőség kérdésével a mindennapi munkavégzés során foglalkozni.

A két szervezet modell értékű együttműködésének célja a munkaadói és a munkavállalói oldal társadalmilag tudatos magatartásának elősegítése. A Diverzitás Alapítvány részéről Csillag Gabriella, a Man In Time Consulting-tól Németh Judit vesz részt aktívan a közös programban. Mindketten 3 gyermeket nevelő édesanyák, mindennapjaikat a család és a munka közötti egyensúlyozás színes forgatagában élik.

Miért lehet hatékony a két szervezet együttműködése?

- Együttesen több aspektusból vizsgálva, szélesebb látásmóddal értékelik a munkavállalói, illetve munkaerő piaci lehetőségeket, adottságokat,
- tapasztalatot, kapcsolatrendszert egyesítve tudnak hatékonyan fellépni,
- az Alapítvány átlátja az egyéni igényeket, a hátrányok leküzdésének módjait, ismeri a non-profit szolgáltatási szektort,
- a HR szolgáltató ismeri a munkáltatók szakember igényeit, preferenciáit és az álláskeresők piacának sajátosságait, az álláskeresés esetleges nehézségeit, buktatóit,
- együtt tudnak gondolkodni a munkáltatói kínáló, vagy egyéni kereső specifikus megoldásokon, mintegy kiegészítik egymást a munkahelyi esélyegyenlőség tudatosításának folyamatában,
- a non-profit szektor forrásszerzési tevékenysége, pályázatai lehetőséget nyújtanak arra, hogy a téma iránt érdeklődők ingyenesen, illetve a piaci ár alatt betekintést nyerjenek a CSR és esélyegyenlőség témájába,
- közös programokat, workshopokat, tanácsadást, illetve munkavállalóknak szánt ingyenes tréningeket, karrier tanácsadást kínálnak segítve ezzel a társadalmi felelősségvállalás széles körű megvalósulását.

Ingyenes akciók az esélyegyenlőségért

A munkahely és a családi élet összeegyeztetése nem könnyű feladat, de semmiképpen nem reménytelen, hiszen a munkaadók érdeke is azt diktálja, hogy megtartsák a tapasztalt, lojális, idejükkel jól gazdálkodó női munkavállalóikat, akik a megváltozott körülmények figyelembe vételét kérve szeretnének munkát vállalni. Remélhetőleg, a jövőben felismerve a női munkaerő alacsony foglalkoztatási szintjét, állami ösztönzőkkel és tudatos karriertervezéssel az anyák munkahelyi reintegrációja még gördülékenyebbé válik.

A fóti, gödöllői és veresegyházi kistérségben nagyon sok a kisgyermekes, betelepülő család. Jellemző, hogy az édesanyák már nem tudnak visszatérni korábbi munkahelyeikre, mert nem tudják vállalni a több órás ingázást. Az atipikus, alternatív foglalkoztatás – néhány pozíciótól eltekintve – szinte egyáltalán nincs jelen a térségben és a háttérszolgáltatás, óvoda, bölcsőde a mai napig nem megoldott a települések többségében. Az édesanyák elhelyezkedési esélyeit tovább rontja, hogy a családapák gyakran ingáznak Budapestre, egyedül hagyva a nagyszülők nélkül boldogulni kénytelen édesanyát.

Főként a diákok és a kisgyermekes anyák keresik az atipikus foglalkoztatás formáit, kevés sikerrel. Hogy miért? Egyrészről, mert nem minden távmunkára jelentkező pályázó alkalmas, vagy éppen felkészült a távmunka ellátására, másrészről pedig egy lényeges kulturális váltás szükséges Magyarországon ahhoz, hogy a túlórában számítógép előtt ülő munkatársak, és a profit ok-okozati kapcsolata megszűnjön a munkaadók szemléletében. Emellett fontos volna a munkavállalók munkaszervezés, időgazdálkodás és önismeret terén történő fejlesztése is.

Elsősorban állami ösztönző programok szükségesek ahhoz, hogy feketén-fehéren kimutatható számokkal látható legyen, miért éri meg egy cégnek részmunkában, osztott munkában illetve távmunkában foglalkoztatni munkavállalóit. „Addig azonban a cégekkel együtt kidolgozhatunk egy olyan humánerőforrás stratégiát, amely alternatív munkamódokat is tartalmaz. A mi feladatunk abban áll, hogy támogatást nyújtsunk azon érvek, belső motivációk feltárásában, amely ezen programokat kívánatossá teszik a cégvezetők számára” – vélekedik a Diverzitas Alapítvány képviselője.

Néhány konkrét akció, mellyel a két szervezet által életre hívott együttműködés segíteni tudja az esélyegyenlőségi gyakorlat kialakítását, további esélyegyenlőségi intézkedés-elemek beemelését:

- kidolgozzák közösen, melyek azok a hátrányos helyzetű csoportok, amelyek támogatását a cégvezetés üzletpolitikai okokból, személyes érintettség miatt, illetve egyéb más okból fontosnak érez támogatni, segíteni;
- feltárják a hátrányos helyzetű csoportokra általánosan jellemző előnyöket a cégvezetők számára (pl. lojálisabb munkavállaló egy női alkalmazott, ha részmunkásként foglalkoztatják)
- megismertetik a cég képviselőit az érvényes ösztönző rendszerekkel, pályázati lehetőségekkel;
- bemutatják azokat a jó gyakorlatokat, amelyek már működnek, bevezetésre kerültek;
- átadják az Esélyegyenlőségi Törvény, illetve az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenységéről szerzett tudásunkat a vezetők számára.

Németh Judit szerint a magyarországi helyzet egyre jobb, ha a sok esetben marketing, vagy PR célokat szolgáló CSR-ról beszélünk, de ez nem minden esetben jelenti azt, hogy az adott cég fontosnak véli az esélyegyenlőségi politikát is. "Több vállalat HR vezetőjét megkérdeztem már arról, terveznek-e esélyegyenlőségi programot, HR folyamataik valóban diszkrimináció mentesek-e. Válaszaik alapján, a nemzetközi vállalatok élen járnak a diszkrimináció-mentesség terén, de az ország és cég specifikus esélyegyenlőségi terv elkészítése és alkalmazása azt gondolom, az elkövetkező évek feladata lesz mindannyiunk számára" - fogalmaz.

Júniusban egy ingyenes esélyegyenlőségi rendezvénysorozat veszi kezdetét, amelyen a térségben működő cégek, a Közép-Magyarországi Munkaügyi Központ Gödöllői és Váci Kirendeltségének munkatársai, munkaerő-piaci kérdésekkel foglalkozó civil szervezetek képviselői, és téma iránt érdeklődő munkavállalók vesznek majd részt. Arra keresik a választ, miért szükséges és érdemes az esélyegyenlőség kérdésével foglalkozni a mindennapi munkavégzés során.

A rendezvényen az alábbi témákról esik majd szó:
- "Hátrányból előny a munka világában!" című esélyegyenlőségi program keretében a munkahelyi diszkriminációra irányuló kérdőíves felmérés eredményeinek bemutatása.
- Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló Törvény (2003. évi CXXV. Törvény) munkáltatókat érintő fontosabb előírásainak, eljárási szabályainak gyakorlatorientált ismertetése.
- Munkavállalók számára a törvény adta jogorvoslati lehetőségek bemutatása.
- Diverzitás - a munkavállalók sokszínűsége, befogadó munkahely, mint kifizetődő stratégia.
- Miért szükséges és érdemes esélyegyenlőségi tervet készíteni? A rerv-készítés főbb szempontjai.
- Munkaadók esélyegyenlőségi jó gyakorlatainak bemutatása, non-profit szervezetek, helyi cégek közreműködésével.

A két szervezet az említett workshop-hoz és közös tréning programjaikhoz, karrier tanácsadási tevékenységükhöz hasonlóan számos közös projekt beindítását tervezi. Így például 2008. őszétől pályázati támogatással Esélyegyenlőségi Terv készítését és CSR stratégiai tanácsadást kínálnak megbízóiknak.

A két szervezetről

A Diverzitas Alapítvány 2006 őszén kezdte meg működését, együttműködésben a Gödöllői Agrárközpont Kht-val. Tevékenységük kettős, egyrészt feladatuknak tekintik a nők segítését, képességeik, tehetségük, egyéniségük kibontakoztatását, munkaerő-piacon és az otthoni munkavégzésben egyaránt. Kiemelten fontos törekvésük a nők és férfiak közötti együttműködés és az ebből fakadó női esélyegyenlőség előmozdítása a családi és társadalmi szerepvállalásban. Ezzel a témával részben összefügg a munkaerő-piacon hátrányt szenvedő társadalmi csoportok felkarolása, esélyegyenlőségének javítása. Tevékenységüket elsősorban a Közép-Magyarországi régióban végzik.

A Man In Time Consulting egy HR tanácsadó cég, személyzeti szolgáltatásokat kínál munkaadóknak és munkavállalóknak egyaránt. Állásajánlataik országos szintűek, megbízóinak zöme termelővállalat. A kihelyezett tanácsadás terén is jelentős tapasztalatokkal bírnak, nem ritka, hogy egy vállalat HR funkcióinak kiegészítésére, vagy éppen a teljes HR stratégia kialakítására, megvalósítására kapnak felkérést. Szembesülve a kisgyermekes, vagy gyermeket váró anyák munkavállalási esélyeinek helyzetével küldetésükké vált a piac megreformálása, az álláskínálók és munkát keresők igényeinek közelítésével.

diverzitas.gak.hu, manintime.hu

  • 2023.01.12Zoom Nyílt Nap - Fenntarthatósági Alapismeretek Képzés Zoom tájékoztató a 2023. február 03-án induló Fenntarthatósági Alapismeretek Képzésről. A csatlakozáshoz szükséges Zoom-linket regisztrációt követően küldjük. Reigsztráció emailben a [email protected] címen. (Hornyai Marietta client partner). Részletek Jegyek
  • 2023.02.15Hoshin Kanri képzés A Hoshin Kanri, amely a minőségi termékek és szolgáltatások biztosítása érdekében a változásmenedzsment projektek lebontásával segíti elő az egész vállalatra kiterjedő stratégiai tervezést, ezáltal megvalósítja a munkafolyamatok racionális napi menedzsment rendszerének hosszú távú kialakítását a szervezetnél. A Hoshin Kanri módszer megismerése és a stratégiai célok lebontása, célmegállapodások megkötése, erőforrás és projekttervek, akció meghatározása a célok elérése érdekében. Részletek Jegyek
  • 2023.02.16Lean black belt képzés A képzés során a résztvevő megismerhetik azokat a haladó és új lean módszereket, illetve az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó fejlesztéseket, amelyek ráépülnek és kiegészítik a korábbi lean ismereteiket, ezzel szélesebb körben tudják a szervezetüknél folyó lean bevezetést támogatni. Részletek Jegyek
  • 2023.03.03HR Basic HR feladatai vannak? Szeretné rendszerezni ismereteit, vagy szeretné összevetni saját gyakorlatát a másokéval, illetve egyszerűen csak érdeklődik a téma iránt? Nálunk megtanulhatja mit és hogyan kell hatékonyan csinálni! Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Három fővárosi gimnázium nyolc pedagógusának mondtak fel a sztrájk miatt

A munkáltatói jogokat gyakorló tankerületi igazgatók - a Belügyminisztérium elvi álláspontját követve - december 1-jei hatállyal három fővárosi... Teljes cikk

Péntekig lehet jelentkezni a középfokú felvételi központi írásbeli vizsgájára

Már online is lehet jelentkezni a központi írásbeli vizsgákra, ügyfélkapun keresztül kitölthető a jelentkezési lap. Teljes cikk

Idén is átadták az Üzleti Etikai Díjat

2022-ben is 10 díjazott cég tulajdonosa, vezetője vehette át az alapítók és az előző év nyerteseiből álló zsűri által odaítélt 2022. évi Üzleti Etikai Díjat. Teljes cikk