Megjelent: 11 éve

2009 TOP munkaügyi eseményei

images

images

Január

Elindul az Út a munkához program. A szaktárca a programmal a rendszeres szociális segélyben részesülő munkaképes lakosság munkához jutását kívánja segíteni. A munkaügyi minisztérium tájékoztatása szerint idén 154 ezer ember munkába való visszavezetését segítette a program, de a munkára alkalmas szociálisan segélyezettek köre országosan egymilliós nagyságrendűre tehető. Az önkormányzatok 2009-ben 78 milliárd forintot hívtak le a közfoglalkoztatásra.

Változik a rendszeres szociális segélyezés rendszere. Január 1-jétől a szociális segélyt kérelmezők az aktív korúak ellátására adják be az igényüket. A jogosultság jövedelmi és vagyoni feltételei nem változtak, változatlanul a család egy fogyasztási egységre eső jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj minimum 90 százalékát. Az ellátásra való jogosultság meghatározásával egyidejűleg dönt a jegyző, hogy rendszeres szociális segély kerül folyósításra, és az önkormányzat által kijelölt szervvel kell a kérelmezőnek együttműködnie, vagy rendelkezésre állási támogatásra jogosult, így a munkaügyi központnál kell regisztráltatnia magát és álláskeresési megállapodást kell kötnie. Ez utóbbi esetében a jogosult foglalkoztatásban, illetve képzésben való részvételre kötelezett és csak ezek hiányában folyósítható számára az ellátás.

Könnyítik a családtámogatások ügyintézését. Módosult a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) kormányrendelet, így lehetőség nyílt az elektronikus ügyintézésre a családtámogatási törvény által szabályozott eljárásokban: a családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás valamint az anyasági támogatás iránti igények esetében.

Folytatódik a közszféra átalakítása. Január 1-jén lépett hatályba a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2008. évi LXI. Törvény. Azokat a vezetőket, akik nem látnak el szakmai feladatokat, hanem teljes munkakörükben az intézmény vagy a szervezeti egység vezetését látják el, önálló vezetői munkakörben foglalkoztatják. Módosult a tizenharmadik havi illetmény, munkabér kifizetési rendje is: ennek alapján átmenetileg, 2009-re felfüggesztették a közszférában dolgozók 13. havi illetményét. Az ezen összeg miatti keresetkiesés pótlására a kormány egy differenciált kereset-kiegészítés bevezetését vállalta.

Egységesül a szociális foglalkoztatás engedélyezése. Módosult a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) kormányrendelet. A módosítással egyszerűbbé és pontosabbá, valamint országosan egységessé vált az adatszolgáltatás a működést engedélyező hatóság részéről. A foglalkoztatási engedély tartalmi elemeit külső foglalkoztató esetén ki kell egészíteni az adószámmal. A minimálbér emelkedésével arányosan emelkedtek a szociális foglalkoztatási támogatás 2009. évi összegei.

Kevesebb támogatás jár a fogyatékkal élő dolgozók után. Módosították a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendeletet, valamint a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás részletes szabályairól szóló 15/2005.(IX.2.) FMM rendeletet. A két jogszabály módosítását az uniós szabályok megváltozása, másrészről a jogszabályok alkalmazása során szerzett gyakorlati tapasztalatok tették szükségessé.

Teljes munkapiaci nyitás az EU állampolgárai számára. Módosult a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet. Ezzel a családegyesítéssel kapcsolatos közösségi jogszabályhoz igazodik hazánk, illetve ezáltal biztosítja a Magyarországon nemzetközi kötelezettséget teljesítő, illetve az Európai Unió oktatási programjában résztvevő külföldiek számára az engedélymentes magyarországi foglalkoztatást. Január elsejétől az Európai Unió országainak állampolgárai és családtagjai szabadon vállalhatnak munkát hazánkban.

Emelkedik a minimálbér. Január 1-jétől a 2008. évi havi 69.000 forintos minimálbér 3,6 százalékkal, 71.500 forintra nőtt. A legalább középfokú képesítést igénylő munkakörben dolgozók garantált bérminimuma (az ún. szakmunkás minimálbér) esetében megszűnt a gyakorlati időtől függő differenciálás, és az egységes összege havi 87.000 forint. A garantált bérminimum 2009. július 1-jétől további 500 forinttal emelkedett.

Február

Változik a cégautó adó. A cégautó adó egy különálló, vagyoni típusú adó lett, mert a nem kizárólag magánhasználatú személygépkocsi utáni cégautó adót a személyijövedelemadó-törvény helyett már a gépjárműadóról szóló törvény szabályozza. A jogszabályalkotók szerint a módosításnak az volt a fő indoka, hogy a többszázezer céges tulajdonban lévő autónak mindössze egytizede után fizettek cégautó adót, viszont ezentúl minden vállalkozás köteles lesz.

Elindul a Jogpont Hálózat.Február 1-jétől országos Jogpont Hálózat kezdte meg működését. A díjmentes szolgáltatás hét régióban, 141 helyszínen vehető igénybe, munkajogászok munkajogi, TB-jogi vagy cégjogi tanácsokkal segítenek az érdeklődőknek.

Március

Közokirat-hamisítással vádolják az OMMF vezetőjét. Hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítással gyanúsítják Papp Istvánt, az Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Főfelügyelőség (OMMF) vezetőjét, akit decemberben tartóztattak le. Lapértesülés szerint ezt később módosították és hivatali visszaélésért indítottak eljárást ellene. Az OMMF megbízott elnökének Dudás Katalint nevezték ki.

A MOL nyerte "Az év HR csapata" díját. A pályázat kiírója, az IVM-Bridge Tanácsadó Kft. szervezésében létrehozott független szakmai bíráló bizottság kiemelten díjazta a MOL csapatának példaértékű munkáját, amelyet a Freshhh program életre hívásával és működtetésével végez.

Új HR vezető a MÁV Cargónál. Március elsejétől Masa Beáta tölti be a MÁV Cargo Zrt. humánerőforrás-igazgatói munkakörét.

Április

Herczog László az új munkaügyi miniszter. Bajnai Gordon vezetésével megalakult a válságkormány, amelyben Herczog Lászlót nevezték ki szociális és munkaügyi miniszternek.

Május

Ítélet a tűzoltók túlóradíj-követeléséről. A Legfelsőbb Bíróság (LB) felülvizsgálati döntése értelmében a munkáltatóik ellen pereket indító tűzoltók 2004. május 1-jétől alappal igényelték a heti átlagos 48 órán felül teljesített szolgálati idejük túlszolgálatnak minősítését, és az ennek megfelelő díjazás kifizetését.

Távozik posztjáról Göncz Kinga. Göncz Kinga külügyminiszter május 1-jével lemond a miniszterségről, miután az MSZP európai parlamenti listáját vezeti. A külügyminiszteri posztot Balázs Péter vette át.

Június

Elfogadták az adótörvényt. Az szja kulcsa a jövő évben 5 millió forintig 17 százalék, afelett pedig 32 százalék, 2011-től viszont 15 millió forintig 17 százalék, afelett pedig 32 százaléka lesz. A természetbeni juttatások közül a munkaadó 25 százalék adót fizet a következők után: üdülési csekk, vagy a munkaadó üdülőjében kapott szolgáltatás után a minimálbérig, a meleg étkezési jegy után havi 18 ezer forintig, az iskolarendszerű képzés költségének átvállalt része után a minimálbér két és félszereséig, az iskolakezdési támogatás után pedig a minimálbér 30 százalékáig, további a helyi utazási bérlet után. Ugyancsak 25 százalékos adó terheli az önkéntes nyugdíjpénztárba történt munkaadói befizetést a minimálbér feléig, az önkéntes egészségpénztárba pedig a minimálbér 30 százalékáig. Azok a juttatások, amelyek nem tartoznak a kedvezményes körbe, mint pl. hidegétkeztetési jegy, kultúra vagy ajándékutalvány, nagyságrendileg 98 százalékos többletköltséget fognak eredményezni a munkáltatónak. A kormány arról is döntött, hogy a családi pótlék a jövő év januárjától adóterhet nem viselő járandósággá alakul át oly módon, hogy a családi pótlék a házastársak között megosztható 50-50 százalékban, az egyedülállók esetében pedig csak 50 százalékban számít bele a jövedelembe.

Változik a munkaügyi kapcsolatok igazolási eljárása. Az állami támogatásokhoz megkövetelt rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolási eljárásában eddig szerepet kaptak a helyi szakszervezetek is, a június 1-jétől hatályos módosítás viszont megszünteti szerepüket. A másik változás, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolására az írásbeli dokumentációhoz csatolni kell az APEH honlapján elérhető - a támogatást igénylőről, mint munkaadóról - fellelhető adatokat.

Új HR vezetőt neveznek ki az Electrolux Lehelnél. Stuberné Végh Szilvia személyében június 1-jétől új országos HR igazgatót neveztek ki az Electrolux Lehel Kft. élére.

HR vezetőt vált a Pannon. Június 2-től Anne Birgitte Kverumot nevezték ki a Pannon új humánerőforrás vezérigazgató-helyettesének. Az új vezető Kőnig Róbertet váltotta a tisztségben, aki a Pannonnál töltött közel 15 év után a Telenor Csoporton belül folytatta pályafutását.

Változik a munkaügyi hatóság eljárása. A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről szóló 2009. évi XXXVIII. törvény által bevezetett módosítások jelentős mértékben kihatnak a munkaügyi hatóság eljárására. Ennek megfelelően a június 1-jét követően indult eljárásokban az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) bizonyos jogsértések esetén nem mérlegelhet a bírság kiszabását illetően; ezekben az esetekben a munkaügyi hatóság törvényben előírt módon, kötelezően szab ki bírságot.
Július:

Csökken a munkáltatói járulék. Július 1-jétől a munkáltatói járulék a minimálbér kétszereséig 5 százalékponttal, 32 százalékról 27 százalékra csökken. A csökkentés két részből tevődik össze. Egyrészt a foglalkoztató által fizetendő társadalombiztosítási járulék a jelenlegi 29-ről 26 százalékra mérséklődik (24 százalék nyugdíjbiztosítási járulék + 2 százalék egészségbiztosítási járulék), másrészt a munkáltatóknak a munkavállalók után az eddigi 3 százalék helyett 1 százalék munkaadói járulékot kell fizetniük. A minimálbér kétszeresét meghaladó rész után 2009-ben még 32 százalék a járulék mértéke.

Változnak az adóelőleg levonási szabályai. Az éves adótábla visszamenőleges módosítása miatt az adóelőlegek úgynevezett "túlvonásba" kerülnek. Akiknek az éves jövedelme 1,7-1,9 milliós sávhatár közé esett, azoktól a korábbi 36 százalékos levonás helyett júliustól már csak 18 százalékot vonnak le.

Távozik a BKV HR igazgatója. Távozott a BKV-tól dr. Szalainé dr. Szilágyi Eleonóra humánpolitikai igazgató, miután kiderült: mintegy százmillió forint végkielégítést fizettek ki neki 2008 márciusában, miközben továbbra is a fővárosi közlekedési társaságnál dolgozhatott havi bruttó négymilliós fizetésért. A botrányt további végkielégítési ügyek követték, a vizsgálatok jelenleg is tartanak. A BKV visszaköveteli peres úton a kifizetett összegeket. Az ügy nyomán újabb végkielégítési botrányok robbantak ki a MÁV-nál és több fővárosi önkormányzati cégnél.

Új HR vezető a Sparnál. Július elsejétől Kiss Judit a SPAR Magyarország négy ügyvezető igazgatójának egyike lett, felügyelete alá tartozik a kontrolling, a szervezés és a HR terület.

Változnak a szakképzési hozzájárulásra vonatkozó szabályok. Többek között megszűnt az oktatáshoz szükséges tárgyi eszközök támogatásának nagy része. A karbantartásra, javításra fordított összegnek, valamint az anyagköltségnek csupán a felét számolhatják el ezentúl a cégek.

Augusztus

Csökken a táppénz mértéke. Augusztustól egységesen 10 százalékkal csökkent a táppénz mértéke. Így legalább kétéves, folyamatos biztosítási jogviszony fennállta esetén a táppénz összege a munkabér 70 százalékáról 60 százalékára, ennél rövidebb biztosítási jogviszony esetén a bér 60 százalékáról 50 százalékára csökken. A 15 napos betegszabadság idején járó táppénzt is érintette az új szabályozás: az eddigi 80 százalék helyett a bér 70 százaléka jár a munkavállalónak. A baleseti táppénz mértéke a kereset 100 százalékáról 90 százalékára csökkent.

Munkáltatói elismerést kapott a McDonald's. A McDonald's Magyarország elnyerte a Social Label minősítés bronz fokozatát. Az idén debütáló, objektív és komplex audittal egybekötött szakmai minősítéssel a felelősségteljes munkáltatói gyakorlatot folytató vállalatokat díjazzák.

Szeptember

Korrigálja a kormány a cafeteria-adót: a korábban adómentes, jövőre 25 százalékos adóval terhelt juttatások esetében a megszavazott szöveg szerint ugyanúgy meg kellene fizetni a 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást, mint a többi jövedelem után, ami azt jelenti, hogy összesen több mint 58 százalékos teher rakódna az üdülési csekkre és az utalványokra. A Pénzügyminisztérium korrigálni kívánja ezt a hibát: az általuk benyújtott salátatörvényben ugyanis szerepel, hogy nem kell megfizetni az egészségügyi hozzájárulást az adókötelessé tett cafeteriaelemek után

Október

Megütötte a lélektani határt a munkanélküliség. A KSH időszaki jelentése szerint 2009. harmadik negyedévében 3 millió 784 ezer embert foglalkoztattak és 436 ezen voltak munka nélkül, ami 10,3 százalékos munkanélküliségi rátát jelentett. Utoljára 1996 első negyedévében mértek 10 százalék feletti értéket, akkor 10,6 százalék volt az állástalanok aránya.

November

Első alkalommal osztották ki a HR Oscart. Költséghatékonysági programjuk példaértékű levezetéséért a Vodafone Zrt. HR csapatának ítélték oda a HR Oscar díjat, amelyet a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetsége (SZTMSZ) adott át. A legjobb diplomamunkáért járó díjat Kertészné Benkóczy Laura vehette át, míg az év legjobb válságkezelő szakembere Fábián Gergely, az Autoliv Kft. munkatársa lett.

Meghúzták az állami cégvezetők jövedelmének felső határát. A Parlament elfogadta azt a törvényt, amely alapján plafont szabnak az állami tulajdonú vállalatoknál alkalmazásban állók fizetésének, és havi kétmillió forintban maximalizálják azt.

Részmunkaidő a közszférában. Az Országgyűlés elfogadta azt a javaslatot, amely szerint jövőre a közszférában a gyes-ről, gyed-ről visszatérőket, ha kérik, kötelező lesz részmunkaidőben foglalkoztatni.

Átadták az idei Hewitt - Legjobb Munkahely díjakat. A Legjobb Munkahely 2009 kutatás keretében közel 150 vállalat mintegy 30 ezer munkavállalója és több mint 700 felsővezetője mondta el véleményét. Idén három kategóriában hirdettek győztest, és iparági különdíjakat is kiosztottak. Díjazottak: 250 fő alatti kategória: 1. Kulcs-Soft Nyrt., 2. SSL Magyarország Kft., 3. Mars Magyarország Értékesítő Bt. - 250-1000 fő közötti kategória: 1. FGSZ Földgázszállító Zrt., 2. Bácsvíz Zrt., 3. Mavir Zrt. - 1000 fő feletti kategória: 1. Ericsson Magyarország Kft., 2. Mátrai Erőmű Zrt., 3. Magyar Telekom Csoport

Elfogadták a szakképzési törvény módosítását. A változás lényege, hogy a felnőttképzési intézményekben folyó oktatás vizsgaszervezése egyszerűsödik. Január 1-jétől, a belső piaci szolgáltatásokról szóló uniós irányelvvel összhangban, a vizsgaszervezést ezentúl egyablakos rendszerben egy hivatal végzi majd, így csökkennek az adminisztrációs terhek. Kedvező lépés, hogy az új engedélyezés egyszerűbben, hatósági eljárás keretében történik, és megszűnik a pályázati rendszer, amelyet korábban tizenkét, szakképesítésért felelős miniszter külön-külön működtetett.

December

Alkotmányellenesnek nyilvánították a családi pótlék megadóztatását. Az Alkotmánybíróság december 15-én elfogadott határozatában alkotmányellenesnek nyilvánította a családi pótlék adózásnál való figyelembe vételét előíró rendel­kezéseket, és azokat visszamenőleges hatállyal megsemmisítette. Az Ab szerint az a szabály, amely a családi pótlék felett rendelkezési jogot nem szerző szülőnél is jövedelemnek tekinti a családi pótlék felét, az arányos közteherviselés elvét sérti, mert ténylegesen nem megszerzett jövedelem adózására vonatkozik.

Dudás Katalint nevezik ki az OMMF elnökének. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter dr. Dudás Katalint, az Országos Munkavédelmi Főfelügyelőség (OMMF) eddigi megbízott elnökét nevezte ki az OMMF élére.

Megszületett a bérmegállapodás az OÉT-ben. Az Országos Érdekegyeztető Tanácsban megegyeztek a jövő évi bérekről: a minimálbér a jelenlegi 71.500 forintról 2010. január 1-jétől 73.500 forintra, a garantált szakmunkás bérminimum pedig 87.500 forintról 89.500 forintra emelkedik.

Távozik a kormányból Draskovics Tibor. Lemondott Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter. Lapértesülések szerint a politikus a Pricewaterhouse Coopers Magyarország adótanácsadó, könyvvizsgáló cég partnereként dolgozik tovább. A Gyurcsány-kormány "jolly-jokerét" Forgács Imre, az Önkormányzati Minisztérium önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkára váltja az igazságügyi és rendészeti tárca élén.

Változik az alkalmi munkavállalás. Az Országgyűlés elfogadta az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényt. Jövő év április elsejével megszűnik az alkalmi munkavállalói könyv, azokat 2010. július 31-ig kell leadni; az egyszerűsített munkavállalást elektronikus úton kell bejelenteni.

Igen a magánnyugdíjrendszer átalakítására. Új magánnyugdíj-biztosítási rendszert fogadott el az Országgyűlés, a változtatás részletesen szabályozza a magánnyugdíj-pénztárak átalakítási folyamatát, amelynek végén, 2013 januárjától a pénztártagok már az új típusú magán-nyugdíjbiztosító részvénytársaságok tagjai lesznek.
  • 2020.09.24Adókonferencia Jöjjön el a SALDO Adókonferenciájára és ismerje meg az új TB törvény szabályait, valamint a külföldi partnereivel kötött szerződések ÁFA előírásait! Szerezzen biztos tudást, kreditpontokat, tájékozódjon szakértőinktől. Országosan 7 helyszínen várjuk. Részletek Jegyek
  • 2020.10.06Vigyázz, jönnek az ellenőrök! Az ellenőrzésektől mindenki tart. Sok esetben azonban nem könnyű magunkat kiismerni a jogszabályok és az ellenőrzési folyamatok útvesztőjében. Ebben az eligazodásban szeretnénk segíteni olyan szakértőkkel, akik az ellenőrzések napi gyakorlatára látnak rá. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Csaknem tízezren hiányoznak az egészségügyből

Több mint 9 ezer dolgozó hiányzott Magyarországon az egészségügyi-szociális ellátásból a második negyedévben. Ebben az ágazatban a legnagyobb a munkaerőhiány. Teljes cikk

A régióban tovább él a kurzarbeit - nálunk nem?

Miközben Magyarországon már nem lehet munkahelyvédelmi bértámogatásra pályázni, a Niveus Consulting Group régiós összehasonlításából az... Teljes cikk

Ismét megugrott a munkanélküliség az USA-ban

A vártnál nagyobb mértékben nőtt szeptember első hetében az első alkalommal benyújtott munkanélküli segélykérelmek száma az Egyesült Államokban... Teljes cikk