Megjelent: 14 éve

A coaching szerepe az üzleti és a magánéletben

A hozzáértő coaching magas művészet és nagy értékű szolgáltatás. Ahhoz, hogy a coachingkapcsolat működőképes lehessen, a kliens nyitottsága és abbéli hajlandósága szükséges, hogy alávesse magát a folyamatnak. Dr. Joe Rubino sikerténer írása a HR Portálnak.

Hétköznapjainkban és a munkában általában azon vagyunk, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk magunkból, amikor az élet kihívásaival és lehetőségeivel szembesülünk. Ha tisztában lennénk azzal, hogy miként lehetnénk hatékonyabbak az emberi kapcsolatainkban, termelékenyebbek a munkában vagy sikeresebbek céljaink elérésében, bizonyára megváltoztatnánk a magatartásunkat, hogy az összhangba kerüljön a felismerésekkel.

Rendszerint az egyedüli kapcsolat, amellyel az életünk jobbításához rendelkezünk, azokról a területekről származik, amelyeket tudunk, és amelyeket nem tudunk/ismerünk. Miközben azon fáradozunk, hogy többet érjünk el, jellemzően hozzátanulunk a korábbiakhoz, hogy növeljük a tudás területét és megtanuljuk a dolgokat kicsit jobban, picit másként csinálni, vagy egyszerűen többször megismételjük azt, ami a múltban hozott bizonyos eredményeket. Ez a magatartás előre jelezhetően kismértékben fokozatosan megnöveli abbéli képességünket, hogy javítsunk a vállalkozásunkon vagy a környezetünkön.

Hasonlóképpen, amikor a "nem tudom" területén művelődünk, ez a rész is növeli azt a területet, ahol a tudás lakik. Példa: ha nem tudsz bánni a számítógéppel és elhatározod, hogy megtanulod a kezelését, sikeresen vetted az akadályt a nem tudom területen és átvitted a tudom területre. Ténykedéseinknek több, mint 95 százaléka e két arénában zajlik, a tudom és a nem tudom térfélen. Mindazonáltal a legnagyobb fejlődésünk a "tudom - nem tudom arénán" kívülről érkezik, és olyan gondolatok és eszmék sokaságát foglalja magában, amelyekre vakok vagyunk, amelyeknek még a létezéséről sincs sejtelmünk. Ez az a színtér, "amiről nem tudjuk, hogy nem tudjuk", s ahol az áttörés, az "aha-élmény" létrejön.

Nos, hogyan férjünk hozzá ehhez a termékeny talajhoz, ha a létezéséről sem tudunk? A válasz egyszerű: igénybe vesszük egy coach segítségét, hogy felfedezhessük ezt a gazdag birodalmat, amely kívül esik a hétköznapi világlátásunkon és a kihívásokra adott szokásos válaszválasztásainkon. A coach olyan ember legyen, aki maga is magas szintű tudással rendelkezik azon a területen, amelyen coaching szolgáltatást ajánl. A coach valószínűleg profi egy területen és nem feltétlenül az más területeken. Ugyanaz, akit arra képeztek, hogy üzleti ügyekben legyen a tanácsadód, teljesen alkalmatlan lehet arra, hogy az emberi kapcsolatokban vagy spirituális ügyekben segítsen. Az igazi coach nem ad tanácsot és nem adja kölcsön a véleményét. Értékalapon és nem egocentrikusan gondolkodik. Nem manipulál és nem erőlteti saját elképzeléseit a másikra. Mentes mindenféle előítélettől. Nem tanácsadó és nem terapeuta. Nem próbálja védelmezni, ellenőrizni vagy megmenteni azt, akinek coaching szolgáltatást nyújt. Ehelyett meghallgatja az illetőt és végiggondolja, melyek a kihívások, illetve melyik az a kulcsfontosságú hiányzó láncszem, amely - ha egyszer a helyére kerül -, meghozza a kívánt eredményt.

A coach abban segít, hogy észrevegyük, amit nem észlelünk, hiszen nemcsak arra figyel, amit kimondunk, de azt is megjegyzi, amit kihagyunk. Empátiával közeledik a klienshez, ugyanakkor érzelmileg nem kötődik a kimenetelhez/eredményhez. Szolgáltatásának célja, hogy az ügyfél élete optimálisan működjön. Munkája során kérdéseket tesz fel, lehetőségeket vázol fel, kérést fogalmaz meg, néha olyan ügyekkel szembesíti az ügyfelet, amelyek (ön)vizsgálatot, elemzést igényelnek. A hozzáértő coaching magas művészet és nagy értékű szolgáltatás.
Ahhoz, hogy a coachingkapcsolat egyáltalán működőképes lehessen, a kliens abszolút nyitottsága és abbéli hajlandósága szükséges, hogy alávesse magát a folyamatnak. Természetesen teljes diszkréció (titoktartás) is kell hozzá, mert csak emellett lehet feltárni a feltárandókat. Az ítélkezéstől és a tanácsadástól mentes légkör teremti meg a kellő nyitottságot az összes lehetőség alapos kielemzésére.

Coaching szolgáltatást jellemzően az élet hat nagy területének egyikén nyújtanak: üzlet/karrier, egészség és bőség, kapcsolatok, spiritualitás, személyes fejlődés vagy regenerálódás/szenvedélyek. A jó coach tisztázza, hogy a kliense készen áll-e arra, hogy megnyíljon és az említett területek mindegyikét feltárja, vagy esetleg abban maradnak egymással, hogy a közöttük lévő viszonyt egy vagy több területre korlátozzák. A valódi coach értékalapon tevékenykedik, tisztelettel bánik a klienssel, ugyanakkor szívesen szaván fogja az illetőt, hogy komolyan kötelezze el magát a saját kitűnőségei és legjobb érdekei mellett.

A sikeres coach:

 • Meghallja, hogy mi hiányzik az eredmény eléréséhez vagy egy személy értékeinek elismeréséhez,
 • Személyes viselkedésével ad példát és segíti a többieket a vezetővé válásban,
 • Elkötelezett a kliens kitűnősége mellett és egyidejűleg nem kötődik az illető válaszaihoz.
 • Az értékalapú személyes fejlődés alapelveit követi,
 • A klienst abszolút alkalmasnak és kompetensnek tartja és azokat az elemeket keresi, amelyek ahhoz hiányoznak, hogy az illető teljes mértékben kibontakoztathassa nagyszerűségét.
 • Megkeresi a szolgáltatást igénybe vevő legjobb tulajdonságait és arra ösztönzi, hogy szenvedélyesen hozza ki magából a legjobbat és adjon bele mindent, hogy elérhesse céljait,
 • Soha nem kicsinyli le vagy teszi "coachfüggővé" a klienst.
 • Úgy serkenti a klienst a legjobb teljesítményére, hogy közben maga láthatatlan marad. A coach egójának kívül kell maradnia a kapcsolaton.
 • Megmondhatja az igazat és nem kell kerülgetnie a forró kását, ha kényelmetlen témák vagy helyzetek kerülnek szóba, nem kell ügyelnie arra, hogy meg ne bántsa a klienst, illetve hogy jófiú maradjon.
 • Bizalmi légkört teremt, amely lehetőséget nyújt a kliensnek, hogy érzékeny legyen és nyitott a lehetőségekre.
 • Támogatja a klienst egy elszámoltatható struktúra kialakításában, amelynek segítségével végig követhető, amit eltervezett és véghezvitt.
 • Ösztönzi a gondolatok szabad áramlását és a kommunikáció, az ötletek rendszerezésével segíti a lehetőségek számbavételét.

  Nagyon hasznos bármely coaching kapcsolat esetében, ha a felek előre tisztázzák a kliens általános elvárásait. Ez szerencsés esetben átfogja az illető üzleti és magánéletének valamennyi aspektusát. Ebből a széles perspektívából már lehet tervet készíteni bármilyen cél eléréséhez. Ezek a célok a nagy egész megvalósulásának egy-egy aspektusát jelentik.

  A hatékony coaching mind az üzleti, mind a magánéletre helyezheti a hangsúlyt. Az üzleti világban vagy a hálózatépítésben a legjobb a szolgáltatási jogviszonyt egy konkrét témára, egy projektre vagy egy akciótervre építeni, amelynek határideje van. Arra összpontosítva, hogy jól körülírt és mérhető eredmények szülessenek, a coach támogathatja a klienst abban, hogy minden szakaszt a lehető legjobban teljesítsen, legyen szó üzleti vagy magánéleti célokról. A coach abban is segíthet, hogy világosan kirajzolódjon minden feltétel, amelynek szerepe lehet a projekt teljesítésében. Az ilyen feltételek között vannak nem mérhetőek is, amelyekre mégis szükség van a sikerhez. Gondolunk itt a családtagokkal ápolt szorosabb kapcsolatra, a gyermekekkel töltött idő tartalmassá tételére, a naponta csak önmagunkra fordított időre, a jól megérdemelt szabadság eltöltésére stb.

  Sokan tévesen azt gondolják, hogy valaki sikeres lehet az üzletben anélkül, hogy az élet más területein is sikeres lenne. Az üzlet, a munka életünk fontos része, de csak egy a többi között. Ha nincs egyensúlyban az említett hat fő életterület, bármekkora üzleti sikert is érünk el, örömünk sosem teljes. Ezért a jó coach abban támogatja kliensét, hogy a nagy egészben gondolkodjon, egy olyan perspektívában, amelyben a végső cél az élet mind a hat prominens területének kiteljesedése. Ez az oka annak, hogy a személyes fejlődés lényegi része bármilyen üzleti coaching kapcsolatnak. Ahogy a személyes fejlődés folyamata beindul, egészen biztos, hogy az üzleti hatékonyság is növekszik.

  Miként az olimpiai aranyéremre felkészülő atléta sem gondolja, hogy célját edzői támogatás nélkül elérheti, az emberek döntő többsége is sokat nyerhet a személyi segítővel (edzővel). A coaching örömet és jókedvet adhat hozzá az életünkhöz, amikor önmagunk és vállalkozásunk megújításán fáradozunk. És egy induló coaching kapcsolatnak természetesen az az egyik legnagyobb hozadéka, hogy a kliens maga is elsajátítja a coaching szolgáltatáshoz szükséges kompetenciákat, hogy majdan mások életét javítsa - azokét, akik megkérik erre. Ha az üzleti világban dolgozol és még nincs személyi edződ, komolyan bátorítalak, vágj bele egy ilyen kapcsolatba, hiszen segíti céljaid gyorsabb elérését, amiből mind az üzleti, mind a magánéleted nagyon sokat nyer.

  Dr. Joe Rubino, a The Center for Personal Reinvention (Személyes Megújulás Központ) vezetője
  www.CenterForPersonalReinvention.com

  Dr. Joe Rubino
  Dr. Joe Rubino nemzetközileg elismert szakértője az önbecsülésnek, sorsfordító személyes fejlődést elősegítő edző és sikertréner. Eddig megjelent kilenc nagysikerű könyve és két CD sorozata óriási példányszámban kelt el. Művei az önbecsülés visszanyerésétől az üzleti hatékonyság és siker elérésén át a magánéleti örömig és kiteljesedésig nagy ívet rajzolnak le. Közkedvelt előadó és tanfolyamvezető, világszerte ismert a személyes és vezetőfejlesztés terén végzett úttörő munkásságáról, hatékony munkacsoportok működtetéséről, a másikra figyelési és kommunikációs kompetencia fejlesztéséről, életvezetési és vállalkozási coaching, valamint optimális élettervezési munkáiról.

  Legkelendőbb könyveit 19 nyelvre fordították le és 48 országban olvassák. Személyes fejlődéssel foglalkozó könyvei:

 • The Selfesteem Book: Az önbecsülés könyve. Útmutató a siker és boldogság leginkább alábecsült hozzávalójának növeléséhez. Bővebben: http://www.SelfEsteemSystem.com
 • The Success Code, A sikerkód, 29 alapelv a maximális bőség, siker, karizma és személyes hatalom eléréséhez.
 • The Success Code, Book II A sikerkód 2. kötet: Fontis alapelvek életed álmának megvalósításához
 • The Magic Lantern, A csodalámpa: Mese a vezetésről, a személyes kitűnőségről és az "empowermentről".
 • The Legend of the Light-Bearers: A fényhordók legendája: Mese a szeméyles megújulásról és a gliobális átalakulásról

  Lejegyezte: Szabóné Szebenyi Georgina
  • 2022.12.01CX-Ray hálózatelemzés online workshop Szeretnéd tudni, hogy kik a véleményvezérek, mentorok, talentek, szakértők, információforrások, kiégés szélén állók, elkötelezettek, elszigeteltek vagy potenciális vezetők a szervezetben? Részletek Jegyek
  • 2022.12.01CX-Ray elégedettség felmérés online workshop A munkahelyi hatékonyság az elégedett kollégákkal kezdődik! Skálázható, szűrhető eredmények - tudd meg, munkatársaid szerint, mik a valóban égető problémák! Részletek Jegyek
  • 2023.02.15Hoshin Kanri képzés A Hoshin Kanri, amely a minőségi termékek és szolgáltatások biztosítása érdekében a változásmenedzsment projektek lebontásával segíti elő az egész vállalatra kiterjedő stratégiai tervezést, ezáltal megvalósítja a munkafolyamatok racionális napi menedzsment rendszerének hosszú távú kialakítását a szervezetnél. A Hoshin Kanri módszer megismerése és a stratégiai célok lebontása, célmegállapodások megkötése, erőforrás és projekttervek, akció meghatározása a célok elérése érdekében. Részletek Jegyek
  • 2023.03.03HR Basic HR feladatai vannak? Szeretné rendszerezni ismereteit, vagy szeretné összevetni saját gyakorlatát a másokéval, illetve egyszerűen csak érdeklődik a téma iránt? Nálunk megtanulhatja mit és hogyan kell hatékonyan csinálni! Részletek Jegyek
  Follow hrportal_hu on Twitter
  További cikkek
  Bizonytalanságtűrés a változásban

  Átalakulóban lévő világunk kiszámíthatatlanságával, történelmi változásaival csoport és egyén szintjén is a fokozott, tartós terhelés és... Teljes cikk

  Kishitűek a magyarok - Indul az Országos Önbizalomnövelde Program

  Az Országos Önbizalomnövelde Program közel 100 önkéntes Önbizalom nagykövettel azt tűzte ki célként, hogy 3 éven belül a magyar átlag... Teljes cikk

  Viselkedésváltozás? Viselkedéstervezés. - Hogyan tervezzük tudatosan szervezeti szinten?

  Mit tegyünk, hogy az alkalmazott tényleg felvegye a védőkesztyűt? Ne nyissa meg az adathalász linket? Hogyan vegyük rá, hogy viselkedését,... Teljes cikk