Megjelent: 13 éve

A kompetencia alapú TÉR kialakításának lépései

Az élőmunka költség nagymértékben képes befolyásolni egy szervezet eredményességét. A legeredményesebb vállalatok az EE gazdálkodást általános tervezési stratégiai feladattá teszik. Kihívást jelent, hogy miként lehet mozgósítani munkavállalóinkat a cégszintű feladatok minél jobb teljesítése érdekében.

Humán szakfeladatként komoly kihívást jelent, hogy miként lehet azonos kvalitású, tapasztalatú munkavállalók eltérő munkateljesítményére és munka-magatartására magyarázatot találni. A szervezeti hatékonyságnöveléssel kapcsolatosan a leggyakrabban használt kifejezés a kompetencia fogalom. Meghatározására több definíció is létezik.

A kompetenciák viselkedésekre bontják le az adott szervezet által fontosnak ítélt értékeket, célokat és ezzel járulnak hozzá az üzleti célok megvalósításához. Kompetencia szótárban kerülnek rögzítésre azok a viselkedésformákkal, magatartásjellemzőkkel leírt képességek és készségek, amelyek a teljesítménycélok elérésének a hogyanjára is választ adnak. Kompetencia alapon a munkakörök elemezhetők, értékelhetők, ez által egyfajta kompetencia alapú bérrendszer is kialakítható. A kompetencia alapú humán rendszerben az egyéni munkavállalói teljesítményértékelő rendszer is kialakítható.


A kompetencia modell kialakításával kapcsolatos elképzelésekKompetencia fogalom
"Egy személy alapvető, meghatározó jellemzői, melyek okozati kapcsolatban állnak az adott munkakör ellátásához szükséges kritériumszintnek megfelelő hatékony és/vagy kiváló teljesítménnyel. A feladatok ellátásához, szükséges tudás, készségek, képességek, valamint az alkalmazást segítő viselkedéselemek és a hatékonysági motiváció együttese. A munkavégzéshez szükséges, megnyilvánuló szakértelmet, személyes készségek, képességek, motivációk, tulajdonságok együttesét jelenti, amelyek felhasználásával a munkakörben megkívánt eredmények elérhetők".

A definíció alapján a kiváló teljesítmény a kompetenciákhoz köthető, amelyek a helyzettől függetlenül valószínűsítik a viselkedést.

Kompetencia és kompetencia terület (különbsége)
- Kompetencia (competency) egyéni aspektusú viselkedés, amely személyiségorientált
- Kompetencia terület (areas of competence) munkakör aspektusú viselkedés-munkakörorientált viselkedés

A kompetencia jellemzői: hatással van a munka valamely fő aspektusára/korreál a teljesítménnyel/mérhető/fejleszthető! A kompetencia az ismeretet akcióvá alakítja át, hidat képez valami ismerete és a megvalósítás között. Ha a TÉR célja a kiemelkedően teljesítő kollégák azonosítása és jutalmazása, akkor innen kell elindulni.

Kompetenciák csoportosítása

Különbséget teszünk a kompetenciák között aszerint, hogy azok küszöb kompetenciák vagy sem. A küszöbkompetenciák olyan nélkülözhetetlen jellemzők (tudás/ismeret/alapvető készség/képesség) amely nélkül a munkakör nem tölthető be. Ezek alapján azonban a kiválóan teljesítőket nem lehet azonosítani. Ezzel szemben a teljesítménykompetenciák (pl. eredményorientáció, proaktivitás) már alkalmas erre a feladatra.

A TÉR szempontjából fontos kompetenciák

 • Elvárások a teljesítményértékeléssel szemben
 • Komplex, egységben kezeli a szervezetet és az egyént és mindig kompetencia alapú.
 • Transzparencia/objektivitás.
 • A TÉR gondolkodásformáló, szervezeti rugalmasságot elősegítő/javító, hatékonyabb munkavégzést elősegítő. Meghatározó szerepet játszik a szervezeti kultúra formálásában.

  A kompetencia alapú TÉR jellemzői:

 • munkakör-specifikus értékelőlapok használata,
 • elősegíti az objektív értékelést,
 • része a munkakörelemzés/értékelés,
 • része a kompetencia-térkép,
 • tartalmaz egy kompetencia szótárt,
 • felkészít az értékelésre,
 • felhasználóbarát,
 • nem bonyolult,
 • nincs papírgyár,
 • nincs túl sok kompetencia,
 • nem statikus a kompetencia térkép.

  Összesítve:

 • A kompetencia alapú TÉR objektív értékelésre alkalmas.
 • Az értékelőlapok munkakör-specifikusak.
 • A kiemelkedően teljesítő dolgozók azonosítására alkalmas.
 • Egyéni és csoportos fejlesztési tervek készülnek (erősségek, fejlesztendő területek).
 • Alkalmas a képzések-fejlesztések értékelésére (soft mutatók).
 • Évenkénti összehasonlításra, mérésre, elemzésre alkalmas egyéni és szervezeti szinten is!

  Step by step

  - Kompetencia szótár/ térkép /adatbázis készítése/munkakörelemzés
  - Értékelőlapok/kialakítása (munkakör-specifikusan)

  A hatékony cselevés és viselkedés három tényezőnek az erdője. A munkaköri követelmények írják le, hogy MIT kell tenni. A szervezeti kultúrából adódik, hogy HOGYAN lehet tenni és a személyiség jellemzők határozzák meg, hogy MIÉRT fog így vagy úgy cselekedni.

  Kompetencia modell

  Minden cég saját kompetencia modellel kell, hogy rendelkezzen. A kompetencia modell leírja a hatékony teljesítményhez szükséges tudás/képesség/és személyiségvonások sajátos kombinációját, ami így használható a kiválasztásban, képzésben, fejlesztésben, értékelésben és tervezésben. A modell akkor releváns, ha munkakör-specifikus. Saját hitvallásom szerint nem a céget (szervezetet) kell a rendszerhez hajlítani, a rendszert kell a cégre szabni.

  Elvárások a modell-alkotás során:

  - viselkedéshez kötött,
  - megfigyelhető,
  - felhasználóbarát,
  - tervező,
  - különálló legyen.

  Minden modell három szintet érinthet: egész szervezetet/a munkakört/ egyént! A kompetencia modell kialakításában nagyon fontos az előkészítés, a folyamat tervezése, a vezetői támogatás, a kommunikáció valamint a változás menedzselése.

  Kompetencia szótár/Kompetencia-térkép kidolgozása (munkakör-specifikus kompetenciák összegyűjtése)

  módszer: strukturált interjú, megfigyelés, dokumentumelemzés> munkaköri leírások). Ez a rész rövidíthető, az előzetes kutatási eredményekre támaszkodva.

  A kompetenciák legyenek:
  - közérthetőek,
  - konszenzuson alapulóak,
  - azonos tartalmai meghatározással bíróak,
  - és jól kommunikálhatóak.

  További fontos lépések:
  - Adatbázis szerkesztés
  - Szervezeti hierarchia feltérképezése
  - Értékelői kör meghatározása (ki fog értékelni az értékelés során).

  Előzetes kutatás: mi az TÉR célja? Hány fokos az értékelés? Van-e önértékelés része? Kapcsolódik-e hozzá bónusz/jutalmazási rendszer) ajánlott módszer: strukturált vezetői interjú.

  - Munkakör-specifikus értékelőlapok kialakítása.
  - A cég méretéhez és a munkakörök specifikációjához adaptáltan előzetes felmérések alapján 5-25 munkakör-specifikus lap készítése.
  - Az 5-25 lap 3 verzióban választható (csak beosztott/középvezetői/felsővezetői/ szint).
  - Így összesen annyi féle lap közül lehet választani (ami a vállalat létszámához viszonyítva relevánsan megfelel a munkakör-specifikus elvárásoknak).
  - Munkakör-specifikus értékelőlapok kialakítása
  - Az egyes lapokon szereplő kompetenciákat a szakmai vezetők konszenzussal választják a kompetencia regiszterből (térkép).
  - Hat kompetencia csoport +1 (vezetői) értékelése ad objektív képet az értékeltről.
  - Minden kompetencia csoporton belül 3-3 kompetencia kerül értékelésre.

  Kompetencia csoportok, amelyek értékelésre kerülnek:

  Értelmi/Érzelmi/ Gyakorlati kompetenciák
  - vezetői kompetencia
  - személyes kompetencia
  - társas kompetencia
  - módszerkompetencia
  - hozzáállás
  - tudás-szakmai ismeret
  - szakmai készségek


  A rendszer  Az értékelés legfontosabb része az értékelő beszélgetés -ez alapelv, amely kölcsönös: értékelő és értékelt közös feladata. Célja egy közös álláspont kialakítása az értékelt éves teljesítményére vonatkozóan, melyet mindkét fél el tud fogadni.
  Ha a teljesítményértékelő beszélgetés nyolc lépését betartjuk

  - Jó nyitás
  - Pozitív kapcsolatteremtés
  - Értékelés
  - A labda átadása
  - Érvelés
  - SWOT
  - Elköszönés, megerősítés

  akkor:

  - fejlődik a dolgozó
  - javul a motiváltsága
  - javul az egyéni teljesítmény
  - javul a szervezeti teljesítmény
  - elismertebb lesz a vezető.

  Az objektivitás három oszlopa (hogyan lehet egy értékelés a lehető legobjektívebb):
 • Kompetenciaértékelés (szöveges választás/rejtett súlyozás és pontszámok) 60 százalék
 • Knowledge/attitude matrix 20 százalék
 • Bónusz/kiemelkedő teljesítmény jelölés 20 százalék

  Így adódik össze a 100 százalékos pontszám, ezáltal az értékelés objektivitása és a szubjektív elemek csökkentése megvalósítható. Eredmény: egy kétoldalas szöveges kompetencia értékelőlap és az egyéni fejlesztési terv.

  Kissné András Klára
  kontrolling divízióigazgató
  HM EI Zrt.

  • 2023.06.27IFRS Halasztott adó képzés Élő, interaktív, online képzés a nemzetközi beszámolókészítési elvek szerint az adózás számviteli kezeléséről. Fő cél: - a halasztott adó fogalmának megismertetése: mitől halasztott? - a halasztott adó elszámolásának célja és jelentősége - a számítás esetei és gyakorlati példákon keresztüli bemutatása. Részletek Jegyek
  • 2023.09.01I Land gamifikált készségfejlesztés Gamifikált készségfejlesztő e-learning programunk játszva tanít: 30 napon keresztül, napi 20-30 percben egy izgalmas virtuális küldetésen vezetjük végig a résztvevőket. Részletek Jegyek
  • 2023.10.10MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 150+ KIÁLLÍTÓ, TÖBB SZÁZ ÁLLÁS ÉS SZAKMAI GYAKORLAT VÁR! Kiállítóink hallgatókat, frissdiplomásokat és tapasztalt munkavállalókat is várnak állásajánlataikkal. Részletek Jegyek
  További cikkek
  Átadták a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat

  Az elismerésre idén közel 2500 orvost jelöltek, akikre összesen több mint 150 000 szavazat érkezett. Teljes cikk

  Négynapos munkahét: Mire használják a plusz szabadidejüket a dolgozók?

  A négynapos munkahetet alkalmazó cégek dolgozói egyre hosszabb hétvégéket élvezhetnek, és különböző módon töltik azokat. Van, aki pihenésre és... Teljes cikk

  Mit gondolnak a kkv-k a négynapos munkahétről?

  Egy friss, hazai kkv-kat kérdező felmérés szerint a vállalatok közel harmada megfontolná a rövidebb munkahét bevezetését. A felmérésből az is... Teljes cikk