kapubanner for mobile
Szerző: Berta László
Megjelent: 8 éve

Annyira nincs munkaerő, hogy bárki bekerülhet az új uniós programba

10,4 milliárdos támogatásra pályázhatnak a közép-magyarországi cégek, hogy csillapíthassák munkaerő éhségüket. Egy álláskereső 2 éven át szakmát tanulhat és dolgozhat, miközben munkáltatója évente 2,2 millió forintot takaríthat meg utána. A teljes mértékben az unió által támogatott programba 10 ezer embert vonnak be 2018 végéig. Fontos kormányzati cél támogatni a közfoglalkoztatottakat, akik képesek és hajlandók a versenyszférában dolgozni – derült ki tegnap a Pest Megyei Kormányhivatal VEKOP 8. 1. 1. „Út a munkaerőpiacra” nyitókonferenciáján.

images

images

Kereseti piac van, vagyis nem az álláskeresők állnak az ajtóban, hanem a munkáltatók kutatnak utánuk. A gödöllői kastélyban rendezett konferencia szünetében néhányukkal beszélgettünk, és kiderült, hogy csak ebben a szűk körben százasával hiányoznak emberek az alacsonyabb képzettséget igénylő állásokból, azaz nem multik vezéreiről van szó. Akkora a munkaerőhiány, hogy az „Út a munkaerőpiacra” néven futó VEKOP-8. 1. 1. programba szinte bárki bekerülhet, akinek nincs munkája. „Nincs olyan 25 év feletti álláskereső, akit ne tudnánk bevonni. Sőt, nem kell álláskeresőnek lennie, mert a munkaerő-közvetítést kérőket is fogadjuk, még a 35 éves háromdiplomásokat is” – biztatatta a cégek képviselőit Szabolcsi Viktor projektmenedzser, a Pest Megyei Kormányhivatal munkatársa.

Azért vannak kiemelt célcsoportok: az alacsony iskolai végzettségűek, 25-35 közötti diplomás pályakezdőknek, tartósan állást keresők, 50 év felettiek és a közfoglalkoztatottak, akik a nyílt munkaerőpiacon szeretnének elhelyezkedni. Ők teszik ki a támogatottak mintegy felét.

„Ennyire átfogó program nem volt eddig, amely lefedi az összes hátrányos helyzetű álláskeresői csoportot” – mondta el a Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) képviseletében előadó Szabolcsi Viktor projektmenedzser.

Szélesebbé teszi a bevontak körét a „Vállalkozz itthon, fiatal!” (VEKOP 8. 3. 1., 1,04 milliárd forint) és a szintén e célcsoportnak szánt „Ifjúsági Garancia” program is (VEKOP 8. 2. 1., 4,2 milliárd forint).

Közép-Magyarországon összesen 10 ezer fős keretből „dolgoznak” 2 év alatt. Céljuk, hogy a projektből való kilépés után 6 hónappal a foglalkoztatottak száma 3 ezer fő legyen, a projektből kilépés pillanatában ez az irányszám 4900 fő, és 1600 alacsony végzettségű jelentkezőt akarnak valamilyen szakvégzettséghez juttatni.

„Szükség van az álláskeresők munkaerő-piaci integrációjára. Fontos kormányzati cél támogatni a közfoglalkoztatottakat, akik képesek és hajlandók a versenyszférában dolgozni” – mondta el előadásában Gerzsényi Ágnes, a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerő-piaci Programok Főosztályának tervezési referense.

„Nem könnyen, de teljesíthető indikátorok. Hasonlóak a korábbi programok indikátoraihoz” – értékelte a VEKOP-ot Gerzsényi Ágnes. A főváros és Pest megye így veszi ki a részét a programból:

Az alábbi folyamatokra pályázhatnak a munkáltatók a közép-magyarországi program 10 milliárdos költségvetéséből. Szabolcsi Viktor projektmenedzser kitért arra is, hogyan lehet támogatásokat halmozni, mivel ezek egymásra épülhetnek:

Az álláskeresőket első körben képzik, azután foglalkoztatják, amitől persze el lehet térni, ha kéz a kézben érkezik a bértámogatásért munkáltató és munkavállaló. Ennél azonban jellemzőbb lesz, amikor támogatott képzéssel kezdődik az együttműködés. Ha például elavult szakképesítéssel rendelkezik valaki, és újra tanulna, annak teljes költségét fizetik. Miközben az álláskereső intenzív módon szakmát tanul, megkapja a közfoglalkoztatási bérnek megfelelő bruttó 79 155 forintos keresetpótló támogatást. Több mint 70 tanfolyam indul majd; képeznek eladót, ívhegesztőt, szakácsot, szobalányt, ápolási asszisztenst, számítógépes adatrögzítőt; választható angolnyelv-tanulás és indítanak képzést munkáltatói igények alapján.

Ezután következhet a 90 napos munkagyakorlat-szerzési támogatás, amivel a jelentkező többször élhet – munkáltatónként csak egyszer –, feltételezve pl., hogy elege lesz a munkahelyéből, és elmegy egy másik vállalkozáshoz dolgozni. Azért lehet ez a programpont különösen népszerű, mert 90 napra 100 százalékos bértámogatást vehet fel a munkáltató, és nem jár továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. Nincs felső korlát, de mérlegelési jogköre van a foglalkoztatási osztályoknak a támogatás megítélésénél. Adott munkakörben a reális béreket kell figyelembe venni. Egy munkáltató párhuzamosan több 90 napos munkagyakorlat-szerzési támogatást is igénybe vehet.

A hátrányos helyzetűek ezt követően részt vehetnek egy 8 hónapos támogatott foglalkozásban, ahol bérüknek 70 százalékát fizeti az unió, ha utána a cég minimum még 4 hónapig alkalmazza őket saját költségén. A bértámogatásnak itt sincs korlátja. (Hátrányos helyzetűnek számít szinte minden álláskereső, és az is, aki háztartásában gyereket nevel – jegyezte meg Szabolcsi Viktor. Az viszont szűkíti a pályázók körét, hogy bértámogatásra csak azok a cégek számíthatnak, melyek nettó létszámnövekedés elérésére képesek.) A 70 százalékos 8+4 hónapos bérköltség támogatás esetében a kiemelt célcsoportba tartozók kaphatnak előtte 90 napos munkagyakorlat-szerzési támogatást, kivéve a közfoglalkoztatottak, mert esetükben e két támogatás nem építhető egymásra.

Van olyan 8+4 hónapos konstrukció is, amelyben 8 hónap bérét 100 százalékban kifizetik a munkáltatónak. Ez kizárólag az alacsony iskolai végzettségűekre, az 50 év felettiekre és a közfoglalkoztatásból a versenyszférába átlépőkre vonatkozik. A Pest Megyei Kormányhivatal csak a minimálbér kétszereséig támogat, de adható magasabb bér is. Egy munkaügyi szakértő szerint et arra utal, hogy a program partner az adott munkáltató béremelési törekvéseihez. Már ha van ilyen szándéka.

Összegezve tehát egy személynek összejöhet akár 2 éves támogatott időszak, mialatt szakmát tanul és nem marad munka nélkül.

Megéri 8+4 hónapban gondolkodni, mert 1,5 és 2,2 millió forint megtakarítást hoz:
Forrás: PMKH

(A bruttó bérnél a minimálbér kétszeresével számoltak, a 12 hónapos támogatási időszakra pedig a szociális hozzájárulási adóval emelt összeggel.)

Támogatják a képzésre és munkahelyre utazást. Legfeljebb 1 évre, havi maximum 100 ezer forint lakhatási támogatást folyósítanak azoknak, akik a lakhelyüktől távol helyezkedtek el. Támogatják a vállalkozóvá válást is: ha valaki önfoglalkoztatóvá válik, annak 6 hónapra a minimálbérrel megegyező támogatást adnak.

Emellett a jelentkezők mentorálást, egyéni és csoportos álláskeresési támogatást, pszichológus közreműködését kapják a munkakezdéshez és a munkahely megtartásához. Ezeket a szolgáltatásokat külsős cégektől vásárolja meg a konzorcium.

Sokan állítják, hogy az országos munkaerő-hiány egyik oka a közfoglalkoztatás elszívó hatása, ami aktualitást ad a VEKOP-programnak, melynek egyik célja visszavezetésük a nyílt munkaerőpiacra. Azonban nekik csak akkor jelent utat a versenyszférába a program, ha kilépnek a közmunkából, hogy ezután átsorolhassák őket a számukra megfelelő körbe. Értelemszerűen a regisztrált álláskeresők közé: az alacsony iskolai végzettségűek, vagy a kiemelt célcsoporton kívüli, 25 és 65 év közötti korosztályba, vagy a vállalkozóvá váló fiatalok közé. Annyi kikötés van, hogy ahol közfoglalkoztatott volt, oda nem mehet vissza támogatásra egyikük sem.

Fontos tudni, hogy az érintettek a közfoglalkoztatási munkaviszony megszűnése után 30 napon belül kapcsolódhat be a programba. Erről az adott Járási Hivatal foglalkoztatási osztályán tájékozódhatnak.


Program a programban

A teljes projektösszeg felét, 5,095 milliárd forintot Pest megyei munkáltatóknak utalják. 5 ezer munkanélkülit vonnak be, és azt vállalták, hogy a projektből való kilépés után 6 hónappal 1500-an dolgozzanak a nyílt munkapiacon. A projektből kilépés pillanatában ez az irányszám 2500 fő, és 840 alacsony végzettségű jelentkezőt akarnak valamilyen szakvégzettséghez juttatni. Hogy képzésre és bértámogatásra pontosan mennyit költenek, azt majd a megye határozza meg rugalmasan az igényeknek megfelelően.

Az érdeklődők a munka.hu oldalon találnak rá a VEKOP-ra, melynek gyakorlati megvalósítása idén március-áprilisban kezdődött el, ekkor állt fel a projektszervezet.

  • 2024.06.03Projektmenedzsment képzés A KÉPZÉS CÉLJA: A projektmenedzsment elméletének és gyakorlatának megismertetése a résztvevőkkel. A projektmenedzsment módszereinek begyakorlása példákon és esettanulmányokon keresztül. A résztvevők projektvezetési képességének fejlesztése és felkészítésük projektek önálló, sikeres lebonyolítására. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.05Pénzügyi kimutatások elemzése A képzés során a résztvevők megismerik és elsajátítják a beszámoló elemzés eszközeit és technikáit, képessé válnak egy vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének komplex megítélésére a nyilvánosan elérhető pénzügyi beszámolók alapján. Betekintést kapnak a vállalati beszámolók megértéséhez elengedhetetlen iparági elemzés eszközrendszerébe és technikáiba.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.10Szakemberből vezető A szerepváltás nézőpontváltással is jár, nem csak névjegykártyád változott meg. Ha szakemberből lettél vezető érdemes feltenned a kérdéseket: Mi a feladatom? Miért vagyok felelős? Mi változott? Ez a képzés abban segít, hogy tisztábban tudd megfogalmazni és megérteni a saját vezetői szerepedet, az ezzel kapcsolatos változásokat és elvárásokat.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.13Tudatos delegálás - vezetői tréning Programunk két fontos vezetői készség fejlesztésére irányul. Az egyik a tudatos delegálás, mint elengedhetetlen vezetői időfelszabadító, munkatárs-fejlesztő készség, a másik az ehhez szükséges asszertív kommunikáció, amely ezt a folyamatot segíti.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Legyen naprakész a társadalombiztosítási jogokkal és kötelezettségekkel!

Ismerje meg a BNO kód jelentőségét az egészségügyi diagnózisok és adókedvezmények szempontjából. Használja ki a betegszabadság kalkulátor... Teljes cikk

A közszolgálati jogviszony szabályai: illetmények, szabadságok, felmentési idő nagyító alatt

A közszolgálati tisztségviselők életében az illetményalap és a szabadságrendszere kiemelt jelentőséggel bír. A 2024-es minimálbér-emelkedés... Teljes cikk

Foglalkoztatottság, nyugdíj, keresetek - jobban teljesítünk, mint 20 éve?

Lemaradunk a visegrádi országoktól, vagy épp az élre törünk? Tényleg megelőzött minket Románia? Május 1-én uniós csatlakozásunk 20.... Teljes cikk