kapubanner for mobile
Megjelent: 7 éve

Hogyan jár a felmentési idő, ha közalkalmazotti jogviszonyból MT hatálya alatt alkalmaznak?

1955. születtem Romániában, ahol 1992-ig magyar-román tagozatú iskolájában tanítottam. 1992 óta Magyarországom élek ahol a munkáltatóm szerint nem voltam jogosult a jubileumi jutalomra 25 majd 30 év leteltével sem, mert nem lehet figyelembe venni a Romániában közalkalmazottként végzett munkámat. Hamarosan a 40. tanévemhez közeledek, és igen rosszul esik, ha van ilyen rés a jogrendszerben. Az iskola, ahol 25 éve dolgozom, öt évvel ezelőtt felekezeti iskolává alakult át, új szerződést írtunk, amelyben már nem közalkalmazotti jogviszonyban állunk, hanem a Munkatörvénykönyv szerint alkalmaztak. Mivel 2019. januárban betöltöm az öregségi nyugdíjkorhatárt, szeretném tudni, van-e az Egyháznak külön egyezménye a Kormánnyal arra vonatkozóan, hogy a felekezeti iskolákban dolgozó pedagógusoknak le kell tölteniük a felmentési időt, ugyanazokkal a feltételekkel, mint a közalkalmazottaknak, vagy sem? Ha viszont jár a felmentési idő, azt jelenti-e ez számomra, hogy 2019.01.26. után még 4 hónapot dolgoznom kell?

mdr

Diákot rendelhet pár napra, hétre, de akár hónapokra is. Így annyi költsége merül fel, amennyit a feladat ellátása valóban megkíván.
DIÁKMUNKA - Mire jó? Megéri? Biztonságos? Kényelmes?


Dilemmák a diákmunkával kapcsolatban

Kérdései inkább munkajogi, mint nyugdíj-jogi kérdések…

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 1.§ (1) bekezdése alapján a törvény hatálya a magyar állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki. Vagyis a törvényben foglalt juttatásokat - így a jubileumi jutalmat is - csak a magyar munkáltatóknál megszerzett közalkalmazotti, köztisztviselői és hasonló közszolgálati jogviszony alapján lehet megállapítani.

(A nyugdíj szempontjából más rendelkezések érvényesülnek: az EU koordinációs rendeletei szerint az egyes EU tagállamokban szerzett szolgálati időket a nyugdíjjogosultság szempontjából össze kell számítani, viszont a nyugdíj összegét minden állam kizárólag a saját területén szerzett, nyugdíjjárulék alapját képező keresetek alapján állapítja meg.)

Másik kérdésére a válasz: a felekezeti iskolákban tanító pedagógusok munkaszerződését a Munka Törvénykönyve szabályozza, speciális szabályokkal.

A lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 20. § (2) bekezdése szerint a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatot ellátó (ilyen a nevelési-oktatási feladat is) egyházi jogi személynél az ilyen feladathoz kapcsolódóan foglalkoztatottak munkaviszonyának tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik. Az ilyen foglalkoztatottakra az állami vagy a helyi önkormányzati intézmények foglalkoztatottaira vonatkozó központi bérpolitikai intézkedések azonos feltételekkel terjednek ki.

Amint e felsorolásból kiderül, a mumkaviszony megszüntetése már nem igazodik a közalkalmazotti jogviszonyhoz, ezért annak tekintetében a Munka Törvénykönyvét kell alkalmazni. Egy kiegészítő rendelkezést abban az esetben kell figyelembe venni, ha az egyházi fenntartású iskola korábban állami vagy önkormányzati kezelésben volt, és annak idején Ön közalkalmazottként dolgozott az iskolában. Ez esetben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 25/B.§ (4)-(5) bekezdései szerint az átvevő munkáltatóval (egyházzal) létesített munkaviszonyra az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a közalkalmazottnak az átadó munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyként elismert idejét úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevő munkáltatónál töltötte volna el.

Mindkét esetben - ha volt korábbi állami/önkormányzati fenntartása az iskolának, ha nem - a munkaviszony megszüntetésének szabályait kell alkalmazni.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény a munkáltatót nem kötelezi arra, hogy nyugdíjazás miatt a munkaviszonyt felmondással szüntesse meg. Így ha a munkáltató erre nem hajlandó, akkor a legcélszerűbb megoldás, ha közös megegyezéssel szüntetik meg a munkaviszonyt.

A közös megegyezésben ki kell térni a munkabérrel és a szabadsággal való elszámolásra, törekedni kell a munkavégzés alóli felmentés - a "sétálóidő" - megfelelő tartamának meghatározására. Miután nem felmondásról van szó, a törvény szerinti felmondási idő nem jár, de erről megállapodhatnak.

Végkielégítés nyugdíjazás miatt semmilyen státuszban, így közalkalmazottként vagy munkavállalóként sem jár.

A jubileumi jutalom viszont a közalkalmazotti státuszhoz kötődik és miután munkabér jellegű juttatás, az Ehtv. fentebb idézett 20.§-a alapján járhat Önnek - ha az iskola korábban állami/önkormányzati fenntartású volt és ott Ön közalkalmazotti jogviszonyban dolgozott az egyházi fenntartásba kerülés időpontjáig - a Kjt. alábbi rendelkezései szerint:

78. § (1) A huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.

(2) A jubileumi jutalom:

a) huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,

b) harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi,

c) negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg.

Erről is a közös megegyezésben kell megállapodnia.

Hangsúlyozom, csak a Magyarországon szerzett időtartamok alapján járhat a jubileumi jutalom!

Olvassa el a következő összefoglalómat is.

Aki válaszol:

Nyugdíjszakértő - Dr. Farkas András Nyugdíjszakértő - Dr. Farkas András

Nyugdíjjal kapcsolatos kérdéseiket Dr.Farkas András, a NyugdíjGuru News alapító-főszerkesztője válaszolja meg. A budapesti ELTE jogi karán summa cum laude végzett jogász. Az elmúlt 22 évben több nagy biztosítótársaság és közvetítő cég felsővezetésének tagja, az élet- és nyugdíjbiztosítások szakértője. 2013 óta a Facebook NyugdíjGuruja több, mint 60 ezer követővel, 2015 óta a NyugdíjGuru News alapítója és szerzője.

Tisztelt Kérdezők!

Köszönjük, hogy megtisztelik portálunkat kérdéseikkel, viszont felhívjuk szíves figyelmüket, hogy mielőtt feltenné kérdését, nézze át eddig megjelent cikkeinket és a leggyakoribb kérdéseket a témával kapcsolatban, ehhez használják az oldalon található kereső funkciót, mert számos kérdést többször is megválaszoltunk. A jövőben szerkesztőségünk az azonos témában született kérdésekre a válaszadást szűri.

Kérdezze Ön is szakértőinket, írjon nekünk a [email protected] címre!

Kérjük tömören fogalmazza meg kérdését, (max. 500-600 karakterben), mert kapacitáshiány miatt hosszabb kérdésekre nem tudunk válaszolni. A tanácsadás általános jellegű, bért, szabadságot, nyugdíjat nem számítunk ki. Az információk tájékoztató jellegűek, nem minősülnek jogi tanácsnak.

Privát emailben nem áll módunkban tanácsot adni, válaszadásra csak cikk formájában kerülhet sor. A kérdezők személyes adatait, nevét, emailcímét nem jelentetjük meg, és a szerkesztés jogát fenntartjuk.

Szakértőink szabadidejükben válaszolnak a feltett kérdésekre, így a válaszadás időbe telhet. Kérjük türelmüket!

Cafeteriával, béren kívüli juttatásokkal kapcsolatban a szakértőnk Fata László.
Munkajogi kérdésekre Dr.Olajos-Kiss Rita és Dr. Andirkó Balázs István LL.M. ügyvéd válaszol.
Adózási, bérszámfejtési kérdésekben a PWC Magyarország ad választ.
A megváltozott munkaképességgel kapcsolatos kérdésekben Kappel Katalin munka-és szervezetpszichológus segít.
HR-esek szakmai kérdésekben Sipos Sándortól kapnak tanácsot.
Coachinggal kapcsolatos szakmai kérdésekben, motivációs, munkahelyi,karrierproblémákkal kapcsolatban Ábri Judit válaszol.
Elbocsátással, outplacementtel kapcsolatos kérdéseiket Hadas Hajdu Helgának tehetik fel
Nyugdíjjal kapcsolatos kérdéseiket Cserép Zoltán öngondoskodási szakértő válaszolja meg.
Társadalombiztosítással kapcsolatos kérdéseiket Mányi Julianna válaszolja meg.
Employer brandinggel kapcsolatban Kádár Balázstól kérdezhet.
Diákmunka kérdésekre Szerepi Bálint válaszol.
HR Szoftverekkel, felhővel kapcsolatban Beck Zsolt ad választ.

  • 2024.05.23Külföldiek foglalkoztatása Magyarországon – Dr. Fehér Dániel Pannon Munkajogi Akadémia - Pannon Munkajogi Akadémia előadás-sorozatunkat, melyben kiváló és elismert szakmai előadók támogatásával ismerhetjük meg a munkajog különböző területeit, ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék ismeretiket bővíteni, gyakorlati megközelítésben szeretnék az alkalmazott jogi hátteret megismerni.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.24Kiváló vezető képzés Tanteremben, 6 képzési napon, 4 szakmai vezetőtől tanulhat kis létszámú csoportban alap vezetői kompetenciákat, hogy HR vezetőként is versenyképes legyen! Most 15% kedvezmény!info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.10Szakemberből vezető A szerepváltás nézőpontváltással is jár, nem csak névjegykártyád változott meg. Ha szakemberből lettél vezető érdemes feltenned a kérdéseket: Mi a feladatom? Miért vagyok felelős? Mi változott? Ez a képzés abban segít, hogy tisztábban tudd megfogalmazni és megérteni a saját vezetői szerepedet, az ezzel kapcsolatos változásokat és elvárásokat.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.13Tudatos delegálás - vezetői tréning Programunk két fontos vezetői készség fejlesztésére irányul. Az egyik a tudatos delegálás, mint elengedhetetlen vezetői időfelszabadító, munkatárs-fejlesztő készség, a másik az ehhez szükséges asszertív kommunikáció, amely ezt a folyamatot segíti.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Nyugdíjba kényszeríthet-e a munkáltatóm?

2023. augusztus 01 -el lesz meg a 40 év szolgálati időm, s mehetnék el korkedvezményes nyugdíjba (már személyesen is egyeztettem a NYUFI-val ). A... Teljes cikk

Hogyan tudom igazolni a be nem jelentett munkaviszonyomat?

Hogyan tudom igazolni a be nem jelentett munkaviszonyomat, ha 1995 és 1996-ban ténylegesen dolgoztam? Teljes cikk

Tovább dolgozhatok-e Angliában, ha itthon nők 40-el nyugdíjba mentem?

2021-ben kértem meg a kimutatást a Nyugdíjbiztosítási osztálytól. Idén júniustól igénybe vehetném a nők 40 kedvezményes nyugdíját a külföldi... Teljes cikk