Megjelent: 7 éve

Hogyan kérhetünk munkabérelőleget?

A munkabér utólag, a már elvégzett munkáért jár a munkavállalónak. Átmeneti pénzzavar esetén azonban szükséges és kényelmes megoldás lehet a munkáltatótól bérelőleget kérni. Ennek elszámolási szabályai már csak azért is fontosak, mert az Mt. az előlegnyújtásból eredő követelés szabályait egyéb esetekben is alkalmazni rendeli, írja legújabb bejegyzésében Kártyás Gábor.

Munkabérelőlegről akkor beszélünk, ha a munkáltató a bérfizetési határidőt megelőzően teljesít, még esedékessé nem vált bért fizet a munkavállalónak. Előlegnyújtásról bármikor megállapodhatnak a felek. Nem tekinthető azonban előlegnek a munkáltató által más jogcímen, más célra átadott összeg, például kiküldetés esetén az elszámolási kötelezettséggel átadott utazási költségtérítés.

Az előlegről szóló megállapodást célszerű írásba foglalni, és ebben pontosan meghatározni az előleg mértékét, a kifizetés idejét és módját, valamint a visszafizetés szabályait, ütemezését. Munkajogi szempontból ennek részletei szabadon állapíthatók meg, ám érdemes tekintettel lenni egyes adójogi rendelkezésekre.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint ugyanis a munkabérelőleg esetén az esetleges kamatkedvezmény után nem kell személyi jövedelemadót fizetni, ha az előleg folyósítása legfeljebb hat havi visszafizetési kötelezettség mellett és legfeljebb a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének ötszörösét meg nem haladó értékben történik [Szjatv. 72. § (4) bekezdés g) pont]. Ez az összeg 2014-ben 507 500 Ft.

Ha tehát a bérelőleg ezt az összeget nem haladja meg, és a visszafizetésre legfeljebb hat havi részletben történik, a munkáltatói előlegből eredő kamatkedvezményt - akár kamatmentes előleg esetén is - szja nem terheli. Ugyanakkor, nem vonatkozik ez a mentesség arra az előlegre, amelyet a munkáltató az általa az előzőek szerint folyósított munkabérelőleg visszafizetése előtt folyósít. Ha tehát a munkáltató úgy folyósít munkabérelőleget, hogy az előző előleg visszafizetése még folyamatban van, a kamatkedvezményből eredő jövedelem adóköteles juttatás lesz.

Az Mt. egy esetet nevesít, amikor kötelező munkabérelőleget biztosítani. Eszerint, a kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetében, ha a részére járó munkabér vagy annak része alapjául szolgáló eredmény csak egy hónapnál hosszabb idő múlva állapítható meg, a munkabért csak az ennek megfelelő időpontban kell kifizetni. Az alapbér felének megfelelő összegű előleget azonban - legalább havonta - ekkor is fizetni kell [Mt. 157. § (2) bekezdés]. Az alapbér felét garantált bérként egyébként is kötelező biztosítani a kizárólag teljesítménybérben díjazott munkavállalónak [Mt. 138. § (6) bekezdés].

Az előleg visszafizetésével kapcsolatban maga a törvény felhatalmazza a munkáltatót, hogy az előlegnyújtásból eredő követelését a munkabérből levonhatja [Mt. 161. § (2) bekezdés]. Nem szükséges ehhez tehát a munkavállaló beleegyezése. Lényegében nem is a munkabérből való levonásról van szó, hanem arról, hogy az előleg összegét a munkáltató egy korábbi időpontban már megfizette. A munkavállaló béréből tehát valójában nem levonják ezt az összeget, hiszen már korábban, még az esedékessége előtt kifizették.

Ennek megfelelően a törvény bérelőlegnek tekinti azt az esetet is, ha a munkaviszony a munkaidőkeret lejárta előtt a munkavállaló nyilatkozata által, vagy neki felróható okból szűnik meg, és a beosztás szerinti munkaidőre járó munkabérnél magasabb összegű munkabérben részesült. Például, a kéthavi munkaidőkeret első hónapjában a napi munkaidőnél jóval kevesebb munkavégzést rendelt el a munkáltató, arra számítva, hogy majd a második hónapban "dolgoztatja le" ezeket az órákat. Ha a munkavállaló az első "laza" hónap után felmond, a ténylegesen le nem dolgozott időre kifizetett többlet-bért munkabérelőlegként a munkáltató levonhatja [Mt. 95. § (4) bekezdés].

Hasonlóan, ha a munkabér tárgyhónapra vonatkozó elszámolását követően bekövetkező valamely ok az elszámolás módosítását teszi szükségessé, és a munkáltató a módosított elszámolás alapján a munkavállaló részére az őt megillető összegnél több munkabért fizetett ki, a többletet előlegként vonhatja le a bérből [Mt. 155. § (4) bekezdés].

Végül, ugyanezt az eljárást kell követni a munkaidőkeretben dolgozó munkavállaló esetén, ha a munkaidőkeret lejártakor az elszámolás során kiderül, hogy magasabb bérben részesült, mint amennyi bérre az általános munkarend és a napi munkaideje alapján jogosult lett volna [Mt. 156. § (4) bekezdés].

munkajog.hu
  • 2021.01.25HR Üzleti Vezető Mentoring és Workshop online program Inspirációt és támogatást nyújt HR vezetőknek és a jövő HR vezetőinek az üzleti vezetővé válásuk útján. Ajánlom minden olyan HR vezetőnek, aki szeretné a HR funkciót üzletközpontúbbá tenni, meghatározó hatással lenni üzletre, stratégiára, döntésekre, nagyobb bizalmat, hitelességet és befolyást szerezni a felsővezetésben. Részletek Jegyek
  • 2021.01.30Videokonferenciás 2 napos Scrum Master képzés A két napos intenzív, gyakorlat-orientált tréning szerepjátékokon és szimulációkon keresztül segít a résztvevőknek megérteni, hogyan alkalmazhatóak a legkülönbözőbb projektekben a Scrum alapelvei. Kitérünk arra is, hogy mikor érdemes használni a Scrumot, és mikor nem. Részletek Jegyek
  • 2021.02.04Stratégiai- és teljesítmény controlling A vezetők elmondása alapján a controlling gyakran utókalkuláció fókuszú, célja a pénzügyi számvitel kiszolgálása. Ez a kutatás is rávilágít arra, hogy kimutathatóan sikeresebbek azok a vállalatok, ahol a vezetők támaszkodhatnak a controller tevékenységére. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Az egészségügyi szakdolgozók 90 százaléka elégedetlen a keresetével

A fekvőbeteg ellátásban dolgozók közel fele hagyná el az állami egészségügyet. Minden ötödik ápoló pedig hivatást váltana - hívja fel a... Teljes cikk

Továbbra sem dőlt el, emelkedik-e a minimálbér idén

A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről a felek továbbra sem tudtak megegyezni, ezért a tárgyalások jövő héten folytatódnak - mondta... Teljes cikk

Helyettesítési díjat vezetnek be a bölcsődei dolgozóknak

Az idei évtől helyettesítési díjat kapnak azok a bölcsődei dolgozók, akik saját munkájuk ellátása mellett egy másik, munkából kiesett... Teljes cikk