kapubanner for mobile
Megjelent: 7 éve

Hogyan segít leküzdeni a félelmeket a coaching egy nagy beruházás előtt?

Coachként szeretek KKV tulajdonosokkal és vezetőkkel dolgozni, mert egy sikeres coaching ciklus után látványos az a változás, ami megjelenik a tulajdonosok, vezetők működésében és hozzáállásában és ezáltal magában a vállalkozásban is. Az együttműködés során mérhetővé tesszük a vágyott változást, ami még jobban szemlélteti az elmozdulás mértékét. Így volt ez a Xilion Kft. tulajdonosával és ügyvezetőjével is, Farkas Gabriellával, aki már az első tíz alkalom után is egy lényegesen magabiztosabb, intuitívabb embernek érezte magát.

Ügyfél: Farkas Gabriella, Xilion Kft. tulajdonosa és ügyvezetője
Coach: Braun Katalin, MBA, integrált coach, Coaching Humana Kft, a Coachok Szakmai Szövetség „C” faktor díjának nyertese


„Cégünk mezőgazdasági területen dolgozik és egy volumenéhez képest nagy beruházás előtt állt. Ahhoz kértem Kati együttműködését, hogy tisztábban lássam a célhoz vezető utat és leküzdjem időről időre felbukkanó félelmeimet a vállalandó terhek nagysága miatt” - mondta el Farkas Gabriella.

Kiinduló helyzet

A találkozásunkkor a Xilion Kft. 600 millió forint éves árbevételt bonyolított le gomba értékesítésének tevékenységből. Ezt saját termesztésű és más beszállítóktól vásárolt gombából valósította meg. Túlnyomórészt egy nagy ügyfélnek szállítottak be, így arra az ügyfélre épült a vállalkozás. A gombatermesztés egy telepen történt, főleg manuális munka bevonásával, 40 fővel. Az ügyvezető több olyan funkciót látott el, amely szakmai teamnek delegálható lett volna. Így túlterhelt volt és tulajdonos társával nem tudtak elegendő időt szánni a hosszútávú célokra.

A coaching folyamat célja

Farkas Gabriella és tulajdonos társa évek óta egy világszínvonalú termesztő házról álmodtak, ahol magas színvonalú gombát termesztenek, és így további, új piacot hódítanak meg. Erősen élt bennük ez az álom, de az odavezető út lépéseit nem látták tisztán és főleg az akadályokra fókuszáltak. A vállalkozásukat a nulláról építették fel, nagy hittel, elköteleződéssel és munkával tették mindezt, és elértek egy pontig, amit nem tudtak átlépni. Mindent saját maguk értek el, amire büszkék is voltak. De most elérkezett az a pillanat, amikor külső segítségre volt szükség a lendülethez.

„Már az első tíz alkalom után is egy lényegesen magabiztosabb, intuitívabb embernek éreztem magam, akit mind a családja, mind pedig a munkatársai nehezebben hoznak ki a sodrából. Ez az újfajta nyugalom segített egy még hatékonyabb munkaszervezésben, a kollégákra és környezetünkre történő nagyobb odafigyelésben.” Farkas Gabriella


A coaching folyamat lépései

Braun KatalinBraun Katalin először feltérképezi ügyfele álmait
Az első beszélgetésünk során a vezetők részére kidolgozott kérdőív alapján egy interjút készítettem Farkas Gabriellával. Már ez is nagy felismeréseket adott Gabriellának, hiszen eddig ilyen összeszedett és átlátható struktúrában nem fogalmazta meg a helyzetét, az álmait és kihívásait. A coaching együttműködésünk aláírásában ez nagy szerepet játszott, ugyanúgy, mint a tizenöt évnyi felsővezetői múltam is. Gabriellának fontos volt, hogy egy vezetői szakmai múlttal rendelkező coach-al, mint partnerrel dolgozzon tovább.

Tíz ülésből álló coaching együttműködést írtunk alá. A célkitűzés a világszínvonalú termesztő ház megépítéséhez a tisztánlátás és lendület megerősítése volt, amit mérhető formában fogalmaztunk meg. Már maga a mérhető cél jelenléte motiválta Gabriellát. A pozitív, inspiráló jövőbeli képhez való kapcsolódást erősítettük meg azzal, hogy Gabriella megfogalmazta mit adna neki személyesen, a környezetének és a világnak az új termesztő ház. Majd a megépült termesztő házról a belső pozitív képet dolgoztuk meg, még egyszer, egy kicsit másképp. Ezt egy úgy nevezett időben való utazással támogattam, NLP technikával. Gabriella többször említette a megélt belső képet a későbbiek folyamán is, mint motiváló tényezőt. Ez, mint egy belső erőforrás szolgálta Gabriellát.

A tisztánlátáshoz támogattam Gabriellát, hogy megfogalmazza milyen belső és külső összetevők szükségesek célja eléréséhez. Gabriella megnevezte milyen hitrendszer, milyen pénzügyi, strukturális és folyamati változásokra van szüksége. Mindezekhez konkrét célt, tervet és a tervben lebontott lépésekhez határidőket adott meg. Ezen ülések után folyamatosan érezte, hogy közelebb és közelebb kerül a céljához.

A belső hitrendszerből adódó negatív gondolatokat, amelyek a halogatást erősítették, segítettem átírni pozitív, lendületes gondolatokra. Ehhez a „TIA ™ focus wheel” technikát alkalmaztam. A gyakorlat végén Farkas Gabriella erőteljesebb lendületet érzett magában, és ezt követően is jelezte, hogy tud kapcsolódni a pozitív gondolatokhoz.

A félelmekkel való szembenézés volt, amivel dolgoztunk utána. A folyamat végén a félelem egy belső erőforrássá alakult át. Gabriella ezt követően többször visszajelezte, hogy sokkal felszabadultabban néz a kihívások elé, a korábbi, nagyobb félelmei eltűntek.

A készségek fejlesztése során Gabriella delegálási és kommunikációs készségén dolgoztunk együtt. Ez volt az a két terület, amelyen Gabriella változást akart látni, tapasztalni és megélni. A delegálási folyamatát végig kísértem, mint coach. Az első két delegált terület a könyvvitel és a minőségi ellenőrzés volt. A könyvvitelt végző szakmai cég adótanácsadással gazdagította a könyvviteli szolgáltatását. Farkas Gabriella a területek delegálása után megtapasztalhatta, hogy van, akivel átbeszélheti a döntései előtt az adott témát, szakemberek szakmai szinten ellátnak feladatokat, és ez által több ideje marad a stratégiai feladatokra. Ez újszerű tapasztalás volt a mindennapjaiban. Jelenleg is azokkal a szakemberekkel dolgozik sikeresen, akiknek akkoriban delegálta a részterületeket.

„Egyik nagy felismerésem az volt, hogy nem kell nekem mindent egyedül csinálnom. Óriási élmény volt szakembereknek átadni területeket, sokkal több időm maradt a stratégiai feladatokra.”

A kommunikációs készségfejlesztésnél helyzetgyakorlatokat végeztünk. Gabriella a türelmetlenségén és robbanékony megnyilvánulásán szeretett volna változtatni. Az asszertív, együttműködő kommunikációs helyzetgyakorlatok mellett a befolyásolás technikáját is gyakoroltuk. Legtöbbször valós, megtörtént példákat dolgoztunk fel és elképzelt helyzeteket játszottunk el.

A coaching eredménye

A coaching együttműködésünk meghozta a gyümölcsét. Ami azután megvalósult, Farkas Gabriella lendületéről és előre lépéséről adott tanúbizonyságot. A rá következő évben 600 millió forintról 800 millió forintra emelkedett az éves árbevétele a vállalkozásának. Elkezdték a világszínvonalú termesztő ház felépítését, ami azóta elkészült, és ahol próbaüzemben tesztelik jelenleg a termesztést. Gépesítették a gombatermesztés bizonyos funkcióit egy holland technológiával működő berendezéssel. Szakmai team bevonásával dolgoznak, Gabriella ledelegált fontos tevékenységeket megbízható és professzionális szakembereknek. Bővítették a vállalkozás ügyfélkörét a rá követő évben. Összegezve, meglépték a lépéseket a vágyott álmuk felé.

Farkas Gabriella nagyon hasznosnak ítélte a coaching üléseket. Egyrészt ezen idő alatt a mindennapi munkából kiszakadva csak vele foglalkoztunk, meg tudta fogalmazni a számára lényeges kérdéseket, új szemléletet alakított ki, új készségeket fejlesztett ki, új tapasztalatokat szerzett, tisztán meg tudta fogalmazni céljait és azok elérésének módját és lendületet kapott az elmozduláshoz is.

Gabriellával újabb coaching ciklust írtunk alá, azonban ez nem része ennek a pályázatnak. Gabriella visszajelzése: „Nagy öröm volt számomra Braun Katival együtt dolgozni. Már az első tíz alkalmas ciklus megerősített többek között abban is, hogy mindig hasznos az avatott segítő kezet elfogadni, még ha az ember ezt vonakodik is néha belátni. Kati több szempontból segített világosabban látni az elvégzendő teendőket, megvizsgálni a támogató és az akadályozó elemeket, de a leghatásosabb az volt, amikor szembenéztem félelmeimmel. Nagyon nehéz volt ezt a feladatot végigcsinálni, de Kati gyakorlott vezetői coach módjára támogatott abban, hogy ne térjek le az útról, dolgavégezetlenül. Hálás vagyok ezért, mert azóta sokkal könnyebben, felszabadultabban teszek meg lépéseket. Minden foglalkozáson szakítottunk időt aktuális, napi vezetői problémák lehetséges megoldásaira is. A kommunikáció terén is kinyílt egy ablak számomra egy még produktívabb világra, ezen a téren volt fejlődni valóm. Katival további coaching ciklus keretében dolgozom majd együtt. Megvalósult, amire vágytam, elkészült a világszínvonalú termesztő ház, ahol most próbaüzemben teszteljük a termesztést. A tesztelést követően újabb piacokra kívánunk belépni. Ebben az evolúciós folyamatban a coaching sokat segített. Sokat fejlődtem, tudatosabban cselekszem, bátrabban lépek.”

Braun Katalin hatodik éve foglalkozik közép- és kisvállalkozások szervezetfejlesztésével, nagyvállalatok vezetőinek fejlesztésével, nemzetközi workshopok vezetésével, mediációval és rendszerállítással. Mindezt tizenöt évnyi hazai és nemzetközi felsővezetői tapasztalat előzte meg. A Coachok Szakmai Szövetség aktív tagja, három corporate coaching konferencia megszervezésében vállalt főszervezői szerepet, és előadóként is gazdagította az előadások palettáját. A Coachok Szakmai Szövetség 2015. évi „C-faktor” szakmai díjának nyertese. A BDO Akadémián a HR 180 gyakorlatorientált HR szakmai képzésben előadó a befolyásolás, konfliktuskezelés, virtuális vezetés és coach típusú vezető témákban. A Lemma Coaching coachokat képző programjában meghívott előadóként a spiráldinamika és rendszerállítás témákban adott elő. Hiszi, hogy minden emberben ott van a lehetőség a kibontakozásra. Megtiszteltetés számára, hogy támogathatja másokban ezt a folyamatot, látva az emberek elmozdulását a vágyott céljaik felé. Ez adja értelmét, motivációját munkájának. Két kedvenc idézete van: „Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha (Goethe); "Nagy dolgok megvalósításához nem csak cselekednünk kell, de álmodoznunk is; nemcsak terveznünk, de hinnünk is." (Anatole France)

  • 2023.12.31Készüljön fel a külföldön való jelenlétre a Global Mobility modullal! A külföldi üzleti jelenlét komoly versenyelőnyt kínál, ám egyúttal számos jogi kérdést is felvet. Ha a szervezet nincs tisztában a hatályos jogi háttérrel (pl. nemzetközi közjog, közösségi jog, társasági jog, munkajog, adójog, társadalombiztosítási jog, idegenrendészeti jog), akkor számos probléma, kockázati tényező merülhet fel. Az alap szintű modul tartalmazza a szükséges jogi szabályokat, folyamatábrákat (pl. Közvetlen befektetési lehetőségek, Tartózkodási, letelepedési és munkavállalási közjogi szabályok, Munkajogi szabályok, Adózási szabályok). A plusz szint egy online kurzussal egészül ki.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.03.26Műegyetemi Állásbörze A Műegyetemi Állásbörze Budapest legnagyobb és legrangosabb álláskereső rendezvénye. 1995 óta képez hidat a munkaadók és potenciális munkavállalóik között. Rendezvényről rendezvényre több újítással, színesebb programokkal, felméréssel és számos csatornával is találkozhatnak az érdeklődők.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.04.04Six Sigma Black Belt képzés 9 napos gyakorlatorientált, intenzív képzési program, amely készségszintre fejleszti a résztvevőket a 6 Sigma ismeretek elsajátításában, alapoktól a Green Belt ismereteken át magas szintű hatékonyságjavító projektek megvalósításáig. info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
A vezetőfejlesztés a munkaerő-megtartás kulcsa

A munkaerő-megtartás volt a központi témája az október 3-án megtartott Tréning Kerekasztal Konferenciának, amelynek partnere a HR Portál volt. Négy... Teljes cikk

Coaching: Átadták a 11. Mentor Oscart

Tizenegyedik alkalommal került sor a Mentor Oscar áradására. Az idei szervezeti kategóriában két díjat is felsőoktatási intézmény vitt el (1. díj:... Teljes cikk

Ismét várják a pályakezdőket a Protégé mentorprogramba

A jelentkezési időszak szeptember 21-én zárul le. Teljes cikk