kapubanner for mobile
Megjelent: 11 hónapja

Hős lesz vagy áldozat, aki meg meri fújni a sípot? Jön a visszaélés-bejelentési rendszer

Antione Deltour esete jól rávilágít, hogy jól átgondolt szabályozás híján esetlegessé válhat, hogy a köz érdekében szót emelők (whistleblower-ek) végül a vádlottak padjára kerülnek, kirekesztettek lesznek vagy épp ellenkezőleg hősként ünnepli őket a közösség. Uniós kötelezettség nyomán idén az 50 fő feletti, és létszámtól függetlenül a pénzmosási törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatóknak minden tagállamban, így Magyarországon is belső visszaélés-bejelentési rendszert kell bevezetniük. A nagyoknak július 24-től, a kkv-k-nak december 17-től. Ahhoz azonban, hogy ez sikeresen működjön, fontos belegondolni, hogy mit válthat ki a szervezetben, ha a belső csatornán valamilyen jogelleneségről, visszaélésről érkezik bejelentés, amiben valamelyik kollégánk érintett. Hanyu Henrietta és Kölcsey-Rieden Roland, Colaw Ügyvédi Társulás ügyvédeinek írása.

Panasztörvény whistleblowing bejelentés-
images

Antoine Deltour a Pricewaterhouse Coopers (PwC) könyvvizsgálója volt, Luxemburgban dolgozott. A munkája során figyelt fel a multinacionális cégek általa aggályosnak tartott adóelkerülésére. Amikor 2011-ben felmondott, magával vitt néhány - a munkáltatója és az adóhatóság közötti kétes együttműködésre vonatkozó - iratot, amelyeket átadott egy francia újságírónak. Az ügyről 2012 májusában beszámolt a francia televízió, ami nagy port kavart. Ezek után a luxemburgi ügyészség lopás, szakmai és üzleti titok megsértése, informatikai csalás és üzleti titok kiszivárogtatása gyanújával vádat emelt Deltour úrral és két másik – a kiszivárogtatásban részt vevő – társával szemben. A büntetőeljárásban Deltour urat 12 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre, valamint pénzbüntetésre ítélte a bíróság. Végül – többszöri fellebbezés után – a Semmítőszék 2018-ban kimondta, hogy Deltour úr közérdekű bejelentő (whistleblower) és felmentette a vádak alól, valamint az Európai Parlament Európai Polgár díjjal tüntette ki. Az esetet követően többféle intézkedés született az Európai Unióban a társasági adók átláthatósága és a közérdekű bejelentők védelme érdekében.
 
Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló EU irányelvet 2019-ben fogadta el az Európai Parlament és a Tanács, amelynek magyar jogba való átültetése a 2023. május 25-én kihirdetett, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvénnyel („Panasztv.”) valósult meg. Ez alapján az idei évtől a magánszektorban is, az 50 fő feletti foglalkoztatók, valamint létszámtól függetlenül a pénzmosásról szóló törvény (Pmt.) hatálya alá tartozó foglalkoztatók számára kötelező lesz belső visszaélés-bejelentési rendszert bevezetni.

Mi a munkáltató feladata, felelőssége?

A jogellenes, visszaélésszerű cselekmények bejelentésére szolgáló belső csatornának számos előnye lehet. Segíti a szervezet transzparens és etikus működését, ezáltal csökkenti a jogi és pénzügyi kockázatokat. Másrészt házon belül tartja a kényes információkat, elkerülve ezzel a hatóságokhoz, illetve nyilvánosságra kerülés miatti reputációs kockázatokat, illetve veszteségeket.  Ahhoz azonban, hogy ezek az előnyök valóban érvényesülni tudjanak, arra van szükség, hogy a rendszert a munkavállalók, illetve az a tágabb személyi kör, akik bejelentés tételére jogosultak lesznek (pl. beszállítók, alvállalkozók, gyakornokok, önkéntesek stb.) ténylegesen használják és rendeltetésszerűen használják.

Ehhez az érintetteknek első lépésben azt kell megérteniük, hogy a rendszer arra való, hogy azokat a munkájuk során tapasztalt cselekményeket vagy mulasztásokat, amelyek jogellenesek, vagy legalábbis ők azt jogellenesnek vélik, egy olyan biztonságos belső csatornán keresztül tudják jelezni, ahol a megosztott információkat szabályozott keretek között, bizalmasan kezelik és amelynek keretei között a munkáltató mindent megtesz a jóhiszemű bejelentők megfelelő védelme érdekében.A bejelentés nyilvánvalóan olyan dolgokra vonatkozhat, amelyet a bejelentő a megszokott csatornákon, pl. a felettesével, kapcsolattartójával, a HR osztállyal stb. nem tud rendezni, mert pl. éppen az „elkövető” az a személy, akivel a problémát a normál hivatalos utat használva megbeszélhetné, vagy esetleg megtorlástól tart.

Nagyon fontos azzal is tisztában lenni, hogy a bejelentés megtételének mi a helyes, támogatható formája, így például lényeges kérdés, hogy a bejelentés csak névvel tehető meg, vagy erre anonim módon is van lehetőség. Fontos továbbá, hogy a bejelentés tartalma valós, a bejelentő lehetőségeihez mérten ellenőrzött tényeken és ne a folyosón vagy a büfében hallott pletykán alapuljon. A bejelentőnek ugyanakkor nem feladata az, hogy az ügyben önállóan kivizsgálásba kezdjen, az ügyben következtetéseket vonjon le, vagy felelősséget állapítson meg. Mindez majd a szükséges belső vizsgálatot lefolytatóknak lesz a feladata.

Másfelől azt is egyértelművé kell tenni, hogy a bejelentő maga is köteles a jogszabályok és a belső szabályzatok betartására, mások személyiségi jogainak a tiszteletben tartására. A védelem ugyanis csak a jóhiszemű bejelentőt illeti meg. A munkáltatónak egyértelművé kell tennie, hogy aki például jobb tudomása ellenére valótlanságokat állít a bejelentésben vagy a kivizsgálás során, másokat alaptalanul, ártó szándékkal vádol, azt a munkáltató nem támogatja, sőt hátrányos következményekkel számolhat.

Multinacionális környezetben arra is érdemes hangsúlyt fektetni, hogy a szabályok világosan, könnyen érthető és követhető módon legyenek lefektetve, annak érdekében, hogy kommunikációs okok miatt ne alakuljon ki félreértés.  

A munkáltató feladata és felelőssége tehát, hogy a rendszert olyan módon alakítsa ki, a kapcsolódó szabályzatát olyan módon fogalmazza meg, amely optimális egyensúlyt teremt a jóhiszemű bejelentők védelme és a rosszhiszemű bejelentők szankcionálása között, ezáltal ösztönzve a rendszer rendeltetésszerű használatát. A jól kidolgozott szabályzat mellett a rendszeres belső oktatásoknak is kiemelt szerepe lehet a cél elérésében.

A rendszer átgondolt és strukturált felépítése amiatt is fontos, mivel a diszfunkciók a munkáltatónak jelentenek reputációs és egyéb kockázatokat, károkat, valamint a jóhiszemű bejelentőket ért sérelmekért a munkáltató jogilag és anyagilag is helytállni tartozik.

Ami sokszor nem is jut eszünkbe – rejtett motivációk

A bejelentés arra mutat rá, hogy a szervezetben valami nem jól működik, így számolni kell azzal is, hogy azok a vezetők, akiknek az irányítási területéhez a téma kapcsolódik, a bejelentést esetleg rosszul élik meg, mert a vizsgálat számukra minimum plusz munkát ad, másrészt azt támadásnak is vehetik, tekintve, hogy az ügy kapcsán akár az ő felelősségük is felmerülhet.  Jó, ha már előre gondolunk arra, hogy a szervezeten belül egyes személyek az ügy objektív kivizsgálásában ellenérdekeltek lehetnek. A rendszer működtetéséért, a vizsgálatok lefolytatásáért felelős személyeket/szervezeti egységet éppen ezért úgy kell kijelölni, hogy a függetlenség minden körülmények között biztosítható legyen.

Gondolni kell továbbá arra is, hogy az ügy a kivizsgálással, illetve az esetleges felelősségre vonással nem zárul le. Ha az érintett személyek továbbra is a szervezetben maradnak, illetve azzal kapcsolatban maradnak, az ügy a további együttműködésre biztosan kihatással lesz. A foglalkoztatónak tehát azt is biztosítania kell, hogy a jóhiszemű bejelentőt a bejelentése miatt utóbb ne érje hátrány, megtorlás, illetve ne alakuljon ki olyan légkör, amely a látszólag önkéntes kilépését eredményezi. E tekintetben nagy szerepe van annak is, hogy a bejelentéseknek milyen a szervezeten belüli általános elfogadottsága, milyen a bejelentők megítélése, mennyire jellemző a szervezeten belül az áldozathibáztatás. Sok esetben ugyanis nem is az elkövető magatartása miatt távozik a bejelentő a szervezetből, hanem a többi kolléga kiközösítése, megszégyenítő magatartásuk vezet végül az áldozat kilépéséhez.  

A rendszer akkor működik jól, ha a munkáltató a megfelelő utánkövetésről és a bejelentők utólagos támogatásáról is gondoskodik. Az oktatás és a vezetők példamutatása e téren is sokat segíthet.  Ha a cégkultúra a jogos felszólalásokat támogatja, akkor a bejelentőkre a kollégák hősként tekintenek és nem teszi a közösség áldozattá őket.

Dr. Hanyu Henrietta – ügyvéd, munkaügyi szakjogász, mediátor
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Hanyu Henrietta – ügyvéd, munkaügyi szakjogász, mediátor

Dr. Kölcsey-Rieden Roland – ügyvéd, munkajogász, mediátor
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kölcsey-Rieden Roland – ügyvéd, munkajogász, mediátor

 

  • 2024.04.30NewLeadership – Vezetői eszköztár bővítése Önmaguk fejlesztését is fontosnak tartó középvezetőknek, frissen kinevezett döntéshozóknak szóló komplex és intenzív vezetőfejlesztő program sok gyakorlattal. Különlegessége, hogy a résztvevők átgondolhatják és megoszthatják egymással aktuális kihívásaikat és még a kritikus vezetői helyzetek megoldásáról is tanulhatnak egymás jó gyakorlatából is!info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.02Munkaviszony létesítése és megszűntetése – Dr. Berke Gyula Pannon Munkajogi Akadémia - Pannon Munkajogi Akadémia előadás-sorozatunkat, melyben kiváló és elismert szakmai előadók támogatásával ismerhetjük meg a munkajog különböző területeit, ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék ismereteiket bővíteni, gyakorlati megközelítésben szeretnék az alkalmazott jogi hátteret megismerni.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.09Egy jól működő csapat titka – Vezetői reziliencia fejlesztése A vezetői reziliencia fejlesztése képzésünk arra világít rá, hogyan lehet úgy tekinteni a tényekre, hogy relativizáljuk őket, kezelhető megvilágításba helyezzük a nehézségeket és igyekezzünk megőrizni a racionalitásunkat, hogy ebben a nehéz helyzetben is fejlődni tudjon a csapatunk. Segítve a csapattagoknak abban, hogy a problémalátásukat a megoldás keresés fókusza váltsa fel és megváltozzon az interakcióik minősége.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.09Munkaidő, pihenőidő – Dr. Takács Gábor Pannon Munkajogi Akadémia - Pannon Munkajogi Akadémia előadás-sorozatunkat, melyben kiváló és elismert szakmai előadók támogatásával ismerhetjük meg a munkajog különböző területeit, ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék ismereteiket bővíteni, gyakorlati megközelítésben szeretnék az alkalmazott jogi hátteret megismerniinfo button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Megbízási szerződés vagy munkaszerződés? Megbízási jogviszony vagy munkaviszony? - így lehet eldönteni

A legtöbb vállalkozásnál a dolgozók főként munkaviszonyban állnak. Kérdésként merül fel, hogy bizonyos munkavégzésre irányuló tevékenységeket... Teljes cikk

Jubileumi jutalom: összege, kifizetése, kinek jár?

Az állami alkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt.) alapján jár a jubileumi jutalom a közalkalmazottaknak, amelynek összege a ledolgozott... Teljes cikk

Temetési segély

Egy hozzátartozó halála nagyon komoly érzelmi terhet jelenthet. A lelki megpróbáltatáson túl pedig jelentős anyagi költség is egy temetés... Teljes cikk