Szilágyi Katalin
Megjelent: 8 éve

Jó ügyek mellé állnak a vállalatok - CSR-körkép itthon

Szeptembertől munkába álltak a Vodafone Főállású Angyalai, akik egy éven keresztül versenyképes jövedelmet kapnak a mobilszolgáltatótól, hogy egy általuk fontosnak tartott társadalmi ügynek szenteljék magukat. Sütő Zsanett a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány munkáját segíti, Sándor Enikő a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társasággal együttműködve hirdeti a gyermek-önkormányzatiságot, míg Kravalik Brigitta a MUS-E Magyarország Közhasznú Egyesülettel azon dolgozik, hogy a veszélyeztetett sorsú, hátrányos helyzetű gyermekek a művészetek eszközrendszerének segítségével tanulják meg kifejezni érzéseiket.

A Vodafone olyan programokban igyekszik részt venni, amiben a rászorulók tenni akarására is építeni tud, hiszen ha ők is aktív részesei a folyamatnak, az nagyobb valószínűséggel vezet eredményekhez - hangzott el a programot bemutató sajtótájékoztatón. A Főállású Angyal pályázatot új-zélandi példára indították el 2008-ban, azóta 21 angyal munkáját támogatták anyagilag és szakmailag. Az eltelt öt évben szinte valamennyi társadalmi problémát felkarolták az angyalok, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy hosszú távon is az adott területen tudnak tevékenykedni. Domszky Zsófia például a programnak köszönhetően dolgozott a Mosoly Alapítványnál 2008-ban, amelynek azóta már főállású munkatársa. Meseterápiával foglalkozik, egy kétkötetes kiadványt is kiadott a témában.

Benkő Dániel a 2009-es angyal év óta erősíti a WWF hazai csapatát, jelenleg is itt dolgozik, a klímaváltozáshoz kapcsolódó kérdésekkel, főleg energiahatékonysággal foglalkozik. Jakab Áron a projektnek köszönhetően nemcsak megalapíthatta a Fruit of Care Nonprofit Kft.-t, hanem azóta a munkatársak számát is jelentősen megnövelhette. Fogyatékos emberek foglalkoztatásával azok társadalmi integrációját, illetve a nekik munkát adó műhelyek fenntarthatóságát segítik elő.

A British Telecom (BT) vállalati kultúrájában is kiemelt jelentőséggel bír a társadalmi szerepvállalás, amelyben fontos szerepe van az önkéntességi akcióknak. A BT dolgozói évente három munkanapot tölthetnek önkéntes munkával, amely a cégnél hivatalos távollétnek számít, azaz nem a szabadságuk terhére megy. A BT Regionális Szolgáltató Központjában egy önként jelentkezőkből álló kreatív csapat szervezi és koordinálja a vállalati önkéntes akciókat. Ezek a vállalat helyi kezdeményezései, Budapesten és Debrecenben is évente általában 2-2 projektet szerveznek, melyek célja a gyermekek illetve a gyermekeket támogató szervezetek segítése valamint környezetünk ápolása, szépítése.

Legutóbb szeptember 22-én, a Heim Pál Gyermekkórház Ortopéd Osztályának Ép Kéz Láb Alapítványa által rendezett "Scoli-Buli" elnevezésű sportrendezvényen segédkeztek önkéntesként. A British Telecom magyarországi szolgáltató központjának közel 30 munkatársa segédkezett animátorként eligazodni a versenyző, gerincbetegséggel élő gyermekeknek, emellett frissítőket, gyümölcsöket és kisebb ajándékokat osztottak, és aktívan részt vettek a különböző sportjátékokban is.


Fejlődni kell még a vállalati önkéntesség terénEgyre több a fenti példákhoz hasonló CSR kezdeményezés a vállalatok körében, azonban az önkéntes munka még mindig nem foglalta el az őt megillető helyet hazánkban - összegezhető a Magyar Adományozói Fórum Vállalati Önkéntesség (TOP 200) 2011-es kutatásának eredményei alapján.

A felmérésben résztvevők több mint 80 százaléka (31 cég) proaktívan keresi az önkéntes munka formájában megvalósuló támogatási lehetőségeket, közülük hat cég a vállalaton kívülről érkező támogatási kérelmekre is reagál. A megkérdezett vállalatok csupán 18 százaléka (hét cég) választja ki a beérkező megkeresések közül az önkéntes munka által támogatandó ügyet, szervezetet. A vállalati önkéntes programokkal rendelkező cégek szinte mindegyike viszont tudatosan keresi az ilyen jellegű támogatási lehetőséget.
A Magyar Adományozói Fórum felméréséből az is kiderül, hogy nincs igazán gazdája hazánkban a vállalati önkéntességnek a cégen belül. A vállalatok majdnem 30 százalékánál (11 vállalat) a vállalati kommunikációs részleg és a HR osztály közösen végzi a munkatársak önkéntes munkájának tervezését, szervezését. Sok (13) helyen változó, melyik vállalati részleg foglalkozik ezzel a területtel. Tíz helyen kizárólag a HR, három helyen pedig közösen a marketing részleg és a HR foglalkozik vele.


A válaszadó cégek több mint 75 százalékánál (29 vállalat) az önkéntes munkavégzés célja a csapatépítés. Ezt követi szorosan a reputáció, a vállalati imidzs növelése, majd a munkahelyi hangulat pozitív irányú befolyásolása. A munkatársak lojalitásának növelése, mint cél a válaszadó vállalatok 55 százalékánál (21 cég) van jelen, majd ezt követi a munkatársak proaktivitásának növelése. A válaszadók kevesebb, mint 26 százalékánál (10 vállalat) játszik szerepet a munkatársak képességeinek, készségeinek fejlesztése, a munkatársak megtartása, a munkaerő toborzás illetve a fogyasztói elvárásoknak való megfelelés.

Külföldi kutatások szerint az önkéntes munka hatása a vállalatoknál két területen csapódhat le. Az egyik maga a normál vállalati üzletmenet, a másik azon munkatársak képességeinek, attitűdjének, vagy készségeinek fejlesztése, akik részt vesznek az ilyen programokban. Az önkéntes munka hazánkban nagyrészt a vállalatok normál üzletmenetének fejlesztése mentén szerveződik, egyelőre kevésbé kapnak helyet azok a célok, melyek a munkatársak személyes fejlődésére fókuszálnak - állapítja meg a kutatás.
Az egészségünknek is jót tesz az önzetlen segítség
Ha nem tekintjük etikai, morális parancsnak, hogy önzetlenül segítünk a másiknak, az élet-ellenes cselekedet, ugyanis a kölcsönös egymásrautaltság törvénye szerint csak együtt tudunk túlélni, csak együtt lehetünk hasznára a világnak - mondja Prof. Dr. Bagdy Emőke pszichológus. Az önzetlen segítség, az altruizmus olyan viselkedés, amely nem az élőlény saját érdekét, túlélését szolgálja, hanem egy másik fajtársét. Ez az állatvilágban, mint a saját túlélést elősegítő viselkedés, gyakran észlelhető. Ennek a magatartásnak az önkéntesség, az önzetlenség és a szolgálat is része, ezek nélkül nem beszélhetünk altruizmusról. A szakember kiemeli: biológiai kutatásokkal kimutatható, hogy az önzetlen segítség immunrendszerünkre, egészségünkre is jó hatással van.
Sok a CSR kezdeményezés, de egy részük lemorzsolódik

Takács Júlia, a CSR Hungary ügyvezető igazgatója, CSR tanácsadó szerint az utóbbi években sokan kezdtek el CSR-ral foglalkozni, mert a társadalmi felelősségvállalás vonzó és "könnyű" témának, jól hangzó és elviekben sok pénzt hozó szakterületnek tűnik, ám jó néhány esetben hiányzik az ehhez szükséges szakmai hozzáértés. - Mennyiségileg sok a kezdeményezés, ám ebből idővel nagyon sok le fog morzsolódni. Nagyon sok a cégek, szervezetek részéről a CSR és fenntarthatósági pályázat, díj, amely részben fedi egymást, nagy a kommunikációs nyomás is, hiszen ma a cégek túlnyomó többségében a kommunikációs részleg felügyeli a CSR-t - adott körképet a hazai helyzetről a szakember. Mint mondta, az önkéntességnek is addig van értelme, amíg az ténylegesen önkéntes és az egyénhez "illő" önkéntességet lehet választani.

Takács Júlia úgy látja, kevésbé jellemző itthon a CSR menedzsmentrendszer szintű megközelítése, inkább a marketing és az utóbbi időben celebesített kommunikáció kerül előtérbe. Magyarországon még mindig a régi trendeket kommunikálják és támogatják, fáziskésés figyelhető meg a CSR és a fenntarthatóság területén. A nemzetközi trendekkel kapcsolatban kifejtette: a márkák, cégek, szektorok iránti bizalom hanyatlása lehetőséget jelent arra, hogy tisztességes és közvetlen párbeszéd alakuljon ki a cégek és fogyasztóik, a kormányzat és más érintettek között a jövőt érintő kulcs témákban bizonyos szektorokban. - A cégeknek versenyelőnyt jelenthet, ha bizalmi kapcsolatokat építenek ki fogyasztóikkal. Steve Jobs jó példa arra, hogy egy karizmatikus vezető hogyan tudja felépíteni a márka iránti bizalmat. A legmegbízhatóbb márkák TOP10-es listája bizonyítja, hogy ehhez a CSR programokon keresztül visz az út - fogalmazott a CSR tanácsadó.

Hozzátette: a CSR jelenleg egy kiszélesedő, és újraértelmezési szakaszon megy keresztül. A pénzügyi válság, s ennek szociális, társadalmi hatása kiterjesztette a CSR-t, azaz a felelős kapitalizmus kiterjed a pénzügy világára és a kormányzatra is. Emellett egyre inkább igény van a működés nagyobb átláthatóságára, s ezzel párhuzamosan a nem pénzügyi jelentések szerepe is tovább növekszik. Néhány nagyon fontos fejlesztés is megjelent a jelentésírásban, például az ISO26000, melyet integrálni kell a Jelentésírásba, de felülvizsgálja multinacionális irányelvét az OECD, és az EU is szélesebben kezdte el értelmezni a CSR-t.

Takács Júlia a közösségi média szerepére is felhívta a figyelmet, amit a cégek még kevésbé használnak jól a CSR és a fenntarthatóság területén, mert kockázatosnak tartják. Pedig a vibráló civil társadalom, a fő irányvonalba tartozó média és a kritikus tömeg kombinációja a legjobb út, hogy a vállalatok felelősségteljesebben működjenek.  • 2020.12.05 Teljesítménymenedzsment és motiváció A résztvevők megtanulják, beosztottjaik teljesítményére ható területek helyes menedzselését. Képessé válnak akár munkavégzés közben hatásos, rövid coaching beszélgetések levezetésére. Megismerik a teljesítmény menedzsment eszközrendszerét. Részletek Jegyek
  • 2020.12.10Vezetői képzés - Emberek vezetése modul (C) A vezetői képzés célja az elméleti és gyakorlati vezetői tudás és kompetenciák fejlesztése. A résztvevők a képzésen megismerik a csapat és szervezetépítés és a munkatársak fejlesztésének, vezetésének és értékelésének alapvető vezetői eszközeit. A képzés résztvevői elsajátítják azokat a gyakorlatban alkalmazható technikákat, amelyek segítségével javítható a munkatársak elkötelezettsége és teljesítménye. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter