>
Megjelent: 10 éve

Két munkaszerződés egy cégtől? - a munkajogász válaszol

Elszámolható-e a több műszak egyéni vállalkozóként?

Egyéni vállalkozóként dolgozom, mint biztonsági őr, megbízási szerződéssel, alvállalkozóként. A kérdésem, hogy délutános és éjszakás pótlékot elszámolhatok-e a fővállalkozó felé?

Dr. Mayer Balázs: Alapesetben több műszakos munkarend esetén jogosult lenne rá, de az egyéni vállalkozóval kötött megbízási szerződés nem munkaviszony, tehát a pótlék-szabályokat ebben a vonatkozásban nem is lehet értelmezni. Az más kérdés, hogy azt érdemes lenne megvizsgálni, hogy az Ön megbízási szerződése nem egy bújtatott munkaszerződés-e.

Mikor rendelhet haza külföldről a munkáltató?

Tartós külföldi kiküldetésben dolgozom az egyik EU tagországban egy nemzetközi cég magyar leányvállalatánál. Kiküldetésem előtt egy úgynevezett kiküldetési megállapodást írtam alá 2 év időtartamra (a 2 év 2012-ben jár le), melyben az is áll, hogy a munkáltató egyoldalúan bármikor megszüntetheti a kiküldetést. Ez azt jelenti, hogy akár egyik napról a másikra haza kell utaznom és itthon folytatni tovább a munkát, ha a munkáltató úgy rendeli el? Számítanak-e egyéb körülmények, például a 3 hónap lakásbérlet felmondási ideje? Időközben megházasodtam és a feleségem is külföldön tartózkodik, a babát tavaszra várjuk. Ilyen esetben is azonnal haza kell költözni a baba születése előtt és után? Utasíthat-e a munkáltató a hazautazásra egy 8 hónapos terhes kismamával, vagy egy 2 hetes újszülöttel? Van-e hazaköltözési türelmi idő abban az esetben, ha nem a munkáltató rendel haza, hanem én mondok fel? A munkaszerződésemben 3 hónap felmondási időt kötöttünk ki. Hivatkozhatok-e arra, hogy a család és a lakásbérlet miatt nem tudok/tudunk azonnal hazaköltözni? Létezik-e a hazaköltözésre szabályozás, ami figyelembe veszi a fent említett körülményeket?

Dr. Mayer Balázs: Itt valószínűleg nem a szoros értelemben vett kiküldetésről van szó, hiszen annak komoly időbeli korlátai vannak. Inkább arról lehet szó, hogy a munkavégzés helyében állapodtak meg. Ebben az esetben viszont tekintve, hogy megállapodásról van szó, az egyoldalúan nem módosítható. Úgyhogy véleményem szerint a munkáltató a megállapodást semmilyen szempontból nem módosíthatja egyoldalúan és a megállapodással összhangban nem álló utasításokat sem adhat.

Rendszert csinálnak a rendkívüli munkavégzésből

A cégnél, ahol dolgozom, bevált gyakorlat, hogy havonta két nap illetve most már három nap (kollektív szerződés létrejötte) rendkívüli munkavégzést rendelnek el kötelezően. Úgy tudom, csak rendkívül indokolt esetben rendelhető el rendkívüli munkavégzés, mégis minden általam ismert cég így "dolgoztat", hiszen olcsóbb, mint több munkavállalót felvenni. Azt szeretném kérdezni, lehet-e ez ellen tenni valamit, vagy jogellenes-e egyáltalán. Úgy tűnik, hogy a jog 200 illetve 300 óra túlmunkát engedélyez, ez egy kiskapu számukra arra, hogy meg is tehetik. Én állandó éjszakás műszakban dolgozom, ami már önmagában is megterhelő, a szombatokkal együtt pedig egyáltalán nem egészséges. Van valami lehetőségem úgy tenni ez ellen, hogy ne veszítsem el a munkámat?

Dr. Mayer Balázs: A törvény szerint valóban csak indokolt esetben rendelhető el rendkívüli munkavégzés, ez azonban meglehetősen tág értelmezésre ad lehetőséget. Ezért ezt elég nehéz támadni, hiszen az adott munkáltató működésével kapcsolatban valóban lehetnek olyan okok, ami megfelelő indok. A kollektív szerződésben (KSZ) rögzített feltételeket azonban természetesen be kell tartani. Megjegyezném, hogy a KSZ alapján alkalmazott munkaidőkeret nem keverendő össze a rendkívüli munkavégzéssel, ennek érdemes utánanézni.

Mikortól él a terhesség miatti felmondási védelem?

A napokban jutott tudomásomra, hogy nagy valószínűséggel az én pozíciómat hirdette meg a cégem. Több mint 4 éve dolgozom a cégnél, a kollektív szerződés szerint 3 év után jár plusz 1 hónap végkielégítés. 2 hete beültetésem volt, de táppénz helyett a sok munka miatt úgy gondoltam, kötelességem dolgozni, és sajnos így veszélyeztetem a beavatkozás sikerességét is. Közben jutott el hozzám az a link, amin a pozíció szerepel. Sajnos nem vagyok még biztos abban, hogy megmarad a baba, így egy esetleges elbocsátásnál még csak 1 hónapos leszek - ha leszek - így ezzel sem tudom megvédeni magam, mert még ez túl rövid idő egy orvosi igazoláshoz. Mit tanácsol ebben a helyzetben, mivel védhetem meg magam?

Dr. Mayer Balázs: Igenis meg tudja védeni magát, mert a törvény szerint a felmondási védelem a terhességtől, nem pedig annak megállapításától illeti meg Önt. Javaslom, hogy azonnal jelezze írásban munkáltatója felé az Önnel zajló beavatkozást.

Visszavesznek, vagy mégsem?

Három gyermekem van, a két kisebbik iker, 4 évesek. Gyesen vagyok, de szeretnék visszamenni dolgozni, amit jeleztem a munkáltatóm felé. A munkáltatóm megkezdte a szabadságom kiadását és elvileg májusban munkába állhatok. Egyik kolléganőm arról tájékoztatott bizalmasan, hogy a munkáltatóm meg kívánja szüntetni munkaviszonyomat arra hivatkozva, hogy a munkaköröm megszűnt. Állítólag egy alacsonyabb bérrel együtt járó, másik munkakört ajánl fel, ami azonban számomra (így is keveset keresek, mert a bérem alig emelkedett) már nem elfogadható. A kérdésem a következő: felmondhat-e a munkáltatóm a munkakör megszűnése miatt vagy a védelem az ikrek miatt megillet hosszabb ideig, el kell-e fogadnom egy alacsonyabb munkakört és bért, elzárkózhat-e a munkáltatóm a munkaidőm csökkentésétől (6 óra), nem elkésett-e az a hivatkozása, hogy a munkaköröm megszűnt, amikor a szabadságok kiadását megkezdte.

Dr. Mayer Balázs: A felmondási védelem a fizetés nélküli szabadság idejére illeti meg, vagy e nélkül is a gyermekek 3 éves koráig. Ezt követően elvileg felmondhatnak, de a felmondás indokának a közléskor kell fennállnia. A munkakör megszűnése lehet a felmondás jogszerű indoka, ezt azonban a munkáltatónak kell bizonyítania.

Felmondás utáni elmaradás

A munkahelyemen 2010 őszén mondtam fel, és mind a mai napig nem kaptam meg a kilépő papírjaimat, nem utalták át az utolsó havi fizetésemet, és több hónapos cafeteria elmaradásuk is van felém. Mit tehetek, hova fordulhatok?

Dr. Mayer Balázs: Ebben az esetben az illetékes munkaügyi bírósághoz fordulhat, amely kötelezheti a munkáltatót a leírtak teljesítésére.

Megszűnt a cég, nincs kártérítés

2004-ben munkahelyi baleset ért. A munkaügyi bíróság kártérítést ítélt meg. A kft. megszűnt, így egy fillért sem kaptam. Be lehet-e valahogyan hajtani a megítélt összeget?

Dr. Mayer Balázs: Ha a céget a cégnyilvántartásból is törölték, akkor a céggel szemben ez már nem követelhető.

Teljes állásból részmunka - egyoldalúan nem lehet

Egy iskola főállású közalkalmazottja vagyok. A fenntartó önkormányzat anyagi okokra hivatkozva csökkenteni akarja a 8 órás munkaidőmet 4 órásra. Az intézménynél én vagyok egyedül ebben a státuszban és nem a munkaköröm szűnik meg és nem létszámcsökkentést akarnak Kérdésem: el kell-e fogadnom a munkaidő csökkentést? Mi történik, ha nem fogadom el? Elküldhetnek? Milyen lehetőségeim vannak? Meddig véd a törvény és milyen esetben mondhatnak fel nekem?

Dr. Mayer Balázs: Amennyiben kinevezése teljes munkaidőre szól, úgy részmunkaidőben történő foglalkoztatásra csak az Ön kezdeményezésére van lehetőség. Ha ezt nem teszi meg, akkor a munkáltató részéről egyoldalúan ez nem tehető meg. Emiatt elvileg semmilyen szankció nem alkalmazható.

Két munkaszerződés egy cégtől?

Találtam új állást, ahol a cég két darab 4 órás szerződést kötne velem, (ugyanazon cégnél két különböző munkakörre alkalmaznának). Az lenne a kérdésem, hogy ez esetben a két 4 órás szerződés megfelel-e a 8 órás főállásnak? Ugyanúgy telik a szolgálati időm a nyugdíjig, mintha 8 órás szerződésem lenne?

Dr. Mayer Balázs: Ugyanazon felek között kizárt két párhuzamos munkaszerződés létezése, ezért ez a helyzet törvényellenes lenne.

Egy kilépési papír kálváriája

A céget, ahol dolgoztam, terhességem alatt megszüntették, amíg gyesen voltam, mert nem fizette be a munkaügyi bírságot. (Ezt az interneten cégnyilvántartásban találtam meg, a céget nem számolta fel senki, az APEH megszüntette az adószámot.) Én viszont nem kaptam kilépési papírokat, és a volt főnökség felszívódott. Az illetékes adóhatóságnál azt mondták, ők nem adnak ki információt a cégről, mert köti őket a titoktartás. Így nem tudok bejelentkezni munkanélkülire, mert nincsenek papírjaim. Hova fordulhatok? Mindenképpen ügyvédi segítségre lesz szükségem?

Dr. Mayer Balázs: Javaslom, hogy ügyvéd segítségével szerezzen be egy hiteles cégkivonatot, amely tartalmazza, hogy a munkáltató jogutód nélkül megszűnt. Ezzel elvileg kapnia kell álláskeresési járadékot

Megváltozott munkaképesség a hirdetésben: diszkrimináció vagy sem?

Az álláshirdetésbe bele lehet írni, hogy megváltozott munkaképességű kollégát keresünk? Diszkriminációnak számít, vagy sem? Beperelhetnek érte? Ha nem, miért nem?

Dr. Mayer Balázs: Amennyiben ésszerű indoka van a megkülönböztetésnek, úgy nincs akadálya. Előtte azért javaslom, hogy kérjenek állásfoglalást az Egyenlő Bánásmód hatóságtól.

Helyettesítés ingyen?

Pedagógusként dolgozom. A munkáltatóm elrendeli a hiányzó kollégák helyett - betegség, társadalmi elfoglaltság - a helyettesítést a különböző órákra. Ezért nem fizetnek helyettesítési díjat. Ingyen tartjuk az ilyen órákat. Ingyen látjuk el a tanulószobai foglalkozásokat is. Kérdésem ez mennyire törvényes? Ha nem, mit lehet tenni?

Dr. Mayer Balázs: Nem ismerem a munkarendjüket, órabeosztásukat, ugyanakkor nagy valószínűséggel nem törvényes, ebben az esetben 3 évre visszamenőleg követelhetők az elmaradt kifizetések az illetékes munkaügyi bíróság előtt.
  • 2020.10.22 HR folyamatok/HR kommunikáció/Változásmenedzsment A képzésen összefoglaljuk és rendszerbe helyezzük a HR folyamatokat, megismerkedünk a HR kommunikáció szerepével és témaköreivel, valamint megtudjuk, mit jelent a változásmenedzsment. Kiknek ajánljuk? A képzést azoknak ajánljuk, akik szeretnének fejleszteni a belső kommunikáción, illetve a változások menedzselését hatékonyabbá szeretnék tenni. Részletek Jegyek
  • 2020.11.17Toborzás a LinkedIn-en és a Facebook-on - ONLINE A Toborzás a LinkedIn-en és a Facebookon 1 napos workshopon délelőtt kérdést kaphat LinkenInnel kapcsolatos kérdéseire, szó lesz továbbá a vállalati oldal fontos elemeiről, karrieroldalról és oldal-analitikákról. Délután példákkal színesítve ismerkedhet meg a kampánykezeléssel, kapcsolati háló felépítésének kérdéseivel és egyéb, Facebookkal kapcsolatos funkcióval. Részletek Jegyek
  • 2020.11.23Művezető képzés A művezetők szakmai továbbképzése a vezetői feladataik eredményes és hatékony ellátására. A résztvevők vezetői, problémamegoldási és termelékenységfejlesztési készségeinek fejlesztése konkrét feladatokon, szituációs játékokon, esettanulmányokon keresztül. Részletek Jegyek
  • 2020.12.05 Teljesítménymenedzsment és motiváció A résztvevők megtanulják, beosztottjaik teljesítményére ható területek helyes menedzselését. Képessé válnak akár munkavégzés közben hatásos, rövid coaching beszélgetések levezetésére. Megismerik a teljesítmény menedzsment eszközrendszerét. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Mit nem kérdezhet meg a munkaadó állásinterjún?

Mennyi ideig tárolható az önéletrajz? Hogyan és kit szondáztathatok? Céges buliról készíthetek fotót? Mi legyen a korábbi kolléga email címével?... Teljes cikk

Joggal való visszaélés: így nem rendelhetnek be szabadságról

Bizonyára sokan szembesültek már azzal, hogy bizonyos dolgok, bár igazságtalanok, a törvény betűje szerint mégsem minősülnek jogszerűtlennek.... Teljes cikk

A munkavállaló azonnali hatályú felmondása - Távozás egyik napról a másikra

Gábor hosszú évek óta ugyanannál a cégnél dolgozott, azonban tizenkét év elteltével mintha kihúzták volna a lába alól a talajt - a márciusi... Teljes cikk