Megjelent: 6 éve

Lakáshitel cafeteriában - változhat a szabályozása

images

- A gyakorlati megvalósításhoz még sok nyitott kérdésre kerestük a megnyugtató választ. - jellemzi a jelenlegi helyzetet Fata László cafeteria szakértő.

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényhez tegnap bekerült a Parlament elé egy módosító javaslat, mely egyszerre adna mindezekre választ.

Eszerint az adópolitikáért felelős miniszter rendeletben határozná meg a munkáltatói támogatás szabályos folyamatát, felelőseit, bizonylatolását. A tervezet azt is megfogalmazza, hogy a munkáltatói támogatás megvalósításához a méltányolható lakásigény vizsgálatánál csak a szobaszámot kellene figyelembe venni. Újdonság még, hogy a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek megfizetéséhez is nyújthat adómentes támogatást a munkáltató.

Az adómentességhez elengedhetetlen lesz a hitelintézet vagy kincstár igazolása. A jelenlegi szabályok szerint, ha az adóhatóság adóhiányt állapítana meg a lakáscélú munkáltatói támogatásnál, akkor ennek következményeit a juttatásban részesült dolgozónak kell viselnie. A javaslat elfogadását követően megfordulhat a helyzet. Ha a hitelintézet vagy kincstár igazolása hiányzik vagy eszerint nem adómentes a juttatás, akkor a munkáltatónak kellene majd megfizetni az adót.

A témában olvasható korábbi cikkünket itt találja:
Lakáshitel-törlesztés támogatása adómentesen - mit tegyen a munkáltató?

A teljes módosító szöveg:

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 81 . § (1) bekezdés b) így rendelkezik a módosítás elfogadása után:

Az adópolitikáért felelős miniszter felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben meghatározza.
b) а lakáscélú munkáltatói támogatás
ba )igazolására szolgáló bizonylatokat,
bb) folyósításáról а hitelintézet, а kincstár által kiállított igazolás tartalmát, kiállításának feltételeit és rendjét ,
bc) folyósításáról а hitelintézet, а kincstár, а munkáltató által teljesítendő adatszolgáltatás rendjét
bd )adómentessége feltételeinek vizsgálatára köteles személyek körét és módját.

Szja. tv. 1. sz. melléklet:
2 .7.а munkáltató által lakáscélú felhasználásra а munkavállalónak hitelintézet vagy а kincstár útján, annak igazolása alapján, а 9.3 . pontban és az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek és eljárás szerint nyújtott, vissza nem térítendő támogatás (ideértve а munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett összegét, továbbá а lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, а hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek megfizetéséhez nyújtott támogatást is) а vételár, а teljes építési költség vagy а korszerűsítés költségének 30 százalékáig, de több munkáltató esetén is а folyósítás évét megelőző négy évben ilyenként folyósított összegekkel együtt legfeljebb 5 millió forintig terjed ő összegben, feltéve, hogy а lakás szobaszáma nem haladja meg а lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigényt (lakáscélú munkáltatói támogatás) ;"

9.3. А lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességével kapcsolatos szabályok
9 .3 .1 . Lakáscélú felhasználás:
a) а belföldön fekvő lakás tulajdonjogának és а lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése (ideértve а lakás zártvégű lízingbe vételét is) ,
b) а belföldön fekvő lakás építése, építtetése ,
c) а belföldön fekvő lakás alapterületének legalább egy lakószobával történő bővítését eredményező növelése,
d) а lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott korszerűsítés.
9.3.2.А lakáscélú munkáltatói támogatás akkor tekinthető adómentesnek, ha а munkáltató rendelkezik а hitelintézet,а kincstár igazolásával. Ha а hitelintézet, а kincstár igazolása alapján az adóévi lakáscélú munkáltatói támogatás részben vagy egészben nem felel meg az adómentesség feltételeinek, vagy ha а munkáltató nem rendelkezik az igazolással, а munkáltató а közterheket az adóévet követő év május hónapra — lakás korszerűsítéséhez adott támogatás esetén az adóévet követő második év május hónapra — vonatkozó kötelezettségként állapítja meg, vallja be és fizeti meg .
9.3.3.А hitelintézet,а kincstára közvetítésével nyújtott lakáscélú munkáltatói támogatásról kiállított igazolás adattartalmáról, а munkáltató а kölcsön általa elengedett összegéről adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak .
9.3.4. A hitelintézet az adóévben a közvetítésével nyújtott támogatásról, a munkáltató a kölcsön általa elengedett összegéről az adóévet követő január 31-éig adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak.


www.cafeteriatrend.hu
  • 2020.04.09Online workshopok és E-learning képzések április 9-től Válassza online workshopjainkat fix időben, vagy az e-learning alapú, rugalmas tanulási formát, amelyben bárhol és bármikor, önállóan, a saját időbeosztása szerint sajátíthatja el a tananyagot! Részletek Jegyek
  • 2020.06.127 Skills for Assertiveness_Egy napos nyelvi tréning A tréning nap 100%-ban gyakorlati feladatokra és a tapasztalati tanulásra épül. Egyedülálló alkalom, hogy az idegen nyelvi tudást felszínre hozzuk, gyakoroljuk, hasznos panel kifejezéseket rögzítsünk a folyékony és magabiztos megszólaláshoz. A júniusi tréningünkre első sorban a B1+/B2 szintű jelentkezőket várjuk. Részletek Jegyek
  • 2020.06.16Gyakorlatban startol az új Tbj 2020. július 1-jétől már a mindennapos munka során alkalmazni kell a bérszámfejtés, járulékmegállapítás és az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapítása során is. Elméletben már sokat tudunk róla, de mi a helyzet a gyakorlati oldalon? Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter