Megjelent: 3 éve

Projektszervezet

A projekt optimális működésére csak megfelelő emberi erőforrások biztosításával van esély, ami csak a projekt időtartamára létrehozott projektszervezet felállításával lehetséges.

A projektszervezet tagjaival szembeni elvárások, hogy motiváltak, elkötelezettek legyenek, és munkaidejükből kellő időt tudjanak fordítani a projekt tevékenységek számára.

A projektszervezet leghatékonyabb érdekképviseleti szerve a projektvezetőség, akik reprezentálják a vállalat mindazon területeit, akik vagy funkciójuknál fogva, vagy hierarchiájukat tekintve kötődnek a projekt tartalmához. A vezetőség munkájában meghívottként részt vehetnek a projekthez kapcsolódó külső szakértők

A projekt sikere nagy mértékben függ a projektvezető, vagy a nagyobb, vagy összetettebb projektek esetében a projektszakaszokat irányítók személyétől. A projektvezetőnek a napi munkafolyamatok során szüksége van támogató csoportra, akiknek feladata, hogy segítsék a projektirányítót, másrészt folyamatos ellenőrzést is képviseljenek és jelezzék az esetleges problémákat a vezetőség felé.

Egyes feladattípusoknál elengedhetetlen felhasználói csoport támogatása, akik elsődleges információforrásként szerepelhetnek. A projektszervezet fontos része a munkacsoport (projekt-team), akik a projekt tartalmi megvalósításáért felelnek.

A projekt adminisztrációjának naprakész, pontos vezetése érdekében elengedhetetlen külön projektadminisztrátor megbízása.

A projektszervezet legfontosabb elemei a következők:

  • A projektgazda: a projektet megbízó és finanszírozó személy vagy szervezet, aki a projekt céljait és elvárásait meghatározza, és a projekt eredményeit elfogadja vagy elutasítja.
  • A projektirányító bizottság (PIB): a projekt stratégiai irányításáért felelős testület, amely a projektgazda képviseletében dönt a projekt fontosabb kérdéseiről, például a projektterv jóváhagyásáról, a projekt változáskezeléséről, a projekt zárásáról, stb. A PIB tagjai a projekt érintettjeinek képviselői, például a projektgazda, a projektmenedzser, a projekt partnerei, a projekt felhasználói, stb.
  • A projektmenedzser: a projekt operatív irányításáért és koordinációjáért felelős személy, aki a projektterv elkészítéséért, a projektcsapat vezetéséért, a projekt kommunikációjáért, a projekt kockázatkezeléséért, a projekt minőségbiztosításáért és ellenőrzéséért, a projekt költségvetéséért és a projekt zárásáért felelős. A projektmenedzser a PIB-nek és a projektgazdának tartozik beszámolással a projekt állapotáról és eredményeiről.
  • A projektcsapat: a projekt végrehajtásáért felelős személyek csoportja, akik a projektmenedzser irányítása alatt dolgoznak, és a projekt tevékenységeit elvégzik. A projektcsapat tagjai lehetnek belső vagy külső erőforrások, akik különböző szakterületekről és szervezeti egységekből érkezhetnek. A projektcsapat tagjainak motiváltaknak, elkötelezetteknek, és munkaidejükből kellő időt kell fordítaniuk a projekt tevékenységek számára.
  • A projekttámogató csoport: a projektmenedzser és a projektcsapat munkáját segítő személyek vagy szervezetek, akik különböző támogató és ellenőrző szolgáltatásokat nyújtanak a projekt számára, például a projekt adminisztráció, a projekt dokumentáció, a projekt informatikai rendszere, a projekt szakértői tanácsadás, a projekt független mérnöke, a projekt könyvvizsgálója, a projekt ügyvédje, stb.

A projektszervezet felépítése nem egységes, hanem változhat a projekt életciklusának fázisai szerint, illetve a projekt környezetének változásaihoz alkalmazkodhat. A projektszervezet kialakításának többféle módja létezik, például a funkcionális projektszervezet, a tiszta projektszervezet, a mátrix projektszervezet, a hibrid projektszervezet, a projektorientált szervezet, a virtuális projektszervezet, stb.

  • 2024.07.10GDPR A HR-BEN: ADATVÉDELEM A MUNKAHELYEN Programunkon gyakorlati oldalról tekintjük át a munkaviszonnyal összefüggésben leggyakrabban előforduló kérdéseket, tipikus buktatókat és lehetséges hibákat, melyek az elmúlt 6 év során a GDPR szabályozás létrejöttét követően felmerültek.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.05Business Beach Conference Az Ingatlan Regatta már 8 éve köti össze az ingatlanpiac legfontosabb szereplőit egy különleges sporteseménnyel. Az idei évtől kezdve, Litkey Farkassal közös szervezésben “új” eseményként csatlakozik hozzánk a Bankár Kupa.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.26Best Practice Fórum - Roto A Fórum Célja: A Digitalizációs és Lean szemléletű folyamatfejlesztések sikeres vállalati megoldásainak, jó gyakorlatainak megosztása a fórum résztvevői között. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.10.02Tréning Kerekasztal Konferencia 2024. A 2024-es, őszi Tréning Kerekasztal Konferenciánk célja, hogy a résztvevők sokféle megközelítést kapjanak arról, a technológia hogyan épülhet be a tréningek világába.info button Részletek ticket button Jegyek