Szilágyi Katalin
Megjelent: 12 éve

Sok munkanélkülinek segíthet az önkéntesség

Az önkéntesség sokszínű tevékenység, amelyet nehéz kategóriákba sorolni. A kutatások azonban két csoportot mégis elkülönítenek egymástól. - Az új típusú önkéntesség elsősorban a tudás megszerzésére, a szabadidő hasznos eltöltésére, az önismeret fejlesztésére szolgáló tevékenység - mondja Francsics Dorina, az Önkéntes Központ Alapítvány kommunikációs menedzsere, hozzátéve, hogy napi munkájuk során számos olyan fiatallal találkoznak, akik elsősorban ebből az indíttatásból vállalnak önkéntes tevékenységet. A hagyományos típusba azok a tevékenységek tartoznak, amelyek a polgári értékekhez, szolidaritáshoz, családi indíttatáshoz, esetleg vallásos háttérhez köthetők. Az ebbe a típusba tartozó önkénteseket általában elhivatottság vezérli. A nemzetközi kutatások ugyanakkor azt jelzik, hogy egyre több fiatal tudásvágyból vállal önkéntes munkát, a hagyományos önkéntesek száma pedig csökken.

Az önkéntesség
Olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Az önkéntes nem elsősorban saját családjának segít, munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében.


Mint Francsics Dorina megjegyzi, hazánkban van még mit tenni az önkéntesség terén, különösen az oktatásban lenne szükség a tevékenység népszerűsítésére. Itthon egy 2004-es felmérés (Czike Klára - Kuti Éva: Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek) vizsgálta utoljára a lakossági adományozás és az önkéntesség jellemzőit. Eszerint önkéntes tevékenységek végzésébe a 14 éven felüli lakosság 40 százaléka, vagyis mintegy 3,5 millió ember kapcsolódott be. Ebbe beletartoznak mindazok, akik akár évente csak egyszer, de tettek valamit önkéntesként. Rendszeresen, szervezett keretek között azonban csak alig félmillió ember végez önkéntes tevékenységet. Ez Nyugat-Európában a lakosság 40 százalékát is érintheti. Az önkéntesek által elvégzett munka mennyisége ugyanakkor 10 év alatt több mint harmadával növekedett - teszi hozzá az alapítvány munkatársa.

Az önkéntesek átlag életkora egyre alacsonyabb, ma már a középiskolások is vállalnak önkéntességet, de a 31-40 éves korosztály a legaktívabb, közülük is inkább a férfiak. A nők ugyan jobb adományozók, de önkéntes tevékenységekben lényegesen kisebb arányban vesznek részt. A kutatás szerint egyébként legnagyobb mértékben a községekben-, házassági vagy élettársi kapcsolatokban élő, 3 gyermekes családok tagjai kapcsolódnak be ebbe a tevékenységbe. A legaktívabbak a főiskolát, egyetemet végzettek, közülük is a diplomás szellemi foglalkozásúak, de a háztartásbeliek és a tanulók aktivitása is messze meghaladja az átlagot.

Hétszáz szervezetnél fogadnak önkénteseket

Hogy miért éri meg önkéntes munkát vállalni? Nos, a fiatalok, pályakezdők szempontjából előnyös, ha első munkahelyi gyakorlatukat segítő környezetben végzik, a munkanélküliek és a nők munkaerőpiacra való vissza- és bekerülésének lépcsőfoka lehet, és amíg önkéntes munkát végeznek, nem érzik magukat feleslegesnek, ahogyan a nyugdíjasok sem, akiknek így nem kell a magány, a passzivitás, az elszegényedés problémájával szembenézniük. A munkalehetőségek pedig igen változatosak, igaz, önkéntes munkát hazánkban szinte még kizárólag a civil szervezetek kínálnak.

Állatbarát önkéntesek
A Rex Alapítványnak több száz regisztrált önkéntese van, de munkájukat körülbelül 40-50 fő segíti aktívan. Az önkéntesek általában a kutyasétáltatásban és a kutyákkal való foglalkozásban segítenek be, de rendezvényeken, oktatásban, gyerektáborokban, tereprendezésben, PR feladatokban is részt vesznek. Mint Kállay Rita ügyvezető elmondta: a belsős pozíciók megüresedése esetén figyelembe szokták venni, hogy van-e olyan önkéntes, aki szívesen dolgozna velük, és a munkája alapján alkalmas is rá, ám csak kevesen élnek ezzel a lehetőséggel.


Környezet és állatvédők, egészségügyi és szociális intézmények várják elsősorban az önkénteseket, akik hátrányos helyzetű vagy beteg gyerekeknek, fogyatékossággal élő embereknek, hajléktalanoknak, munkanélkülieknek, drog vagy alkohol problémákkal küzdőknek segíthetnek, de azok is találnak munkát, akik szakértelmüket szeretnék hasznosítani, például rendezvények szervezésében, marketing vagy PR tanácsadásban, pénzügyi vagy jogi segítségnyújtásban vehetnek részt - sorolja Francsics Dorina.

Vöröskereszt, a legnagyobb önkéntes szervezet
Közel 46 ezer önkéntes segíti a Magyar Vöröskereszt tevékenységét, zömében középiskolások, egyetemisták, friss nyugdíjasok, de sok középkorú is részt vállal különböző munkákban. Az önkéntesek táborok és rendezvények szervezésében, idősek látogatásában, segélyek, adományok gyűjtésében, pályázatírásban, véradás szervezésében segédkeznek, de elsősegélynyújtásban is részt vesznek. A Magyar Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálata idén már harmadik alkalommal kezdte meg működését. A 26 strandra kiterjedő programban jól képzett önkéntesek látnak el életmentő feladatokat augusztus 19-ig. Az elmúlt évben több mint 3000 esetben segítettek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei.


Munkalehetőségek után az Önkéntes Központ Alapítvány adatbázisában is lehet kutakodni, eddig közel hétszáz fogadószervezet regisztrálta magát az ország különböző pontjáról. A szervezetek regisztráció után saját maguk feltölthetik aktuális ajánlataikat, így az érdeklődők a friss lehetőségek közül folyamatosan ki tudják választani a számukra legszimpatikusabbat. Ezzel párhuzamosan a honlapon regisztráló érdeklődők kérhetik, hogy az új beérkező lehetőségekről elektronikusan értesítést kapjanak. Emellett az alapítvány négy éve működteti az országban egyedülálló munkaerő-piaci értékkel bíró ÖTLET Programját, amelynek keretei között fiatalok és 45 év feletti tartós álláskeresők szerezhetnek önkéntes tevékenységek által gyakorlati tapasztalatokat, így segítve őket bekerülni a munka világába.

- A program rendkívül népszerű az álláskeresők és a fogadó szervezetek körében is, amit jól mutat, hogy a második, 2008-ban zárult ciklusban összesen 134 fiatal végzett önkéntes tevékenységet több mint 90 non-profit szervezetnél. A résztvevő fiatalok 60 százaléka pedig állást talált a program ideje alatt, vagy a 10 hónapos önkéntes szolgálatot követő két hónapon belül - osztja meg velünk az eredményeket a kommunikációs menedzser.

A motiváció újszerű módja az önkéntes munka

Egyre több olyan vállalatról hallani, amelynek dolgozói valamilyen önkéntes tevékenységben vesznek részt. Tavasszal például az SAP Hungary Kft. hetven dolgozója vállalta, hogy önkéntesen szebbé varázsolja a környezetet, egy óvodában teraszt festettek, és kerti munkákat végeztek, egy budai természetvédelmi területen kerítést javítottak, és komposztáló edényeket készítettek, Dobogókőnél pedig szemetet gyűjtöttek. Hasonlóan elkötelezett a Generali biztosító is, amely minden évben kiválaszt egy települést, ahol javítja az ott élők életminőségét. Tavaly az Egészséges Településekért Alapítvánnyal együtt Karancslapujtőn tartottak önkéntes napot, amelyen a cég 50 munkatársa és a civil szervezet tagjai a lakosok részvételével kerítést festettek, fákat ültettek.

Önkéntes munkalehetőségek külföldön
A fiatalok számára külföldi önkéntes munkalehetőségek is elérhetőek. A feltételek különbözőek, a legtöbb helyen az angol a kommunikáció nyelve, néhány országban azonban megkövetelik a helyi nyelv ismeretét is. Van, ahol fizetnek a munkáért, másutt zsebpénzt adnak, így a költségek tekintetében nagy különbségek lehetnek. Az Európai Önkéntes Szolgálat keretében 18-30 éves fiatalok 2-12 hónapot tölthetnek külföldön, főként az Unió országaiban. A Service Civil International nevű szervezet pedig nemzetközi táborokat szervez a világ minden táján.


Mint Francsics Dorina mondja, egyelőre elsősorban a multinacionális cégekre jellemző a vállalati önkéntesség, mert rájöttek, hogy ez motiválja az alkalmazottakat, nő a kreativitásuk, munkakedvük, de nem elhanyagolható szempont az sem, hogy javul a cég vállalaton belüli megítélése és a munkamorál is. Az Önkéntes Központ Alapítvány 2006 óta szervez vállalati önkéntes programokat. Három év alatt mintegy 20 cég számára közel 30 programot indítottak, amelyekben több száz vállalati dolgozó vett részt. - A cégek közül többen visszatérő ügyfelek, ugyanakkor kevés az olyan szervezet, amely valóban átgondolt, tudatos CSR és kommunikációs stratégia mentén tervezi meg a társadalmi felelősségvállalás ezen módját - hangsúlyozza az alapítvány munkatársa, hozzátéve: kevés a hosszú távú együttműködés a kedvezményezett szervezetekkel, a magyarországi vállalatok még kevésbé nyitottak a dolgozói önkéntesség azon típusai felé, amikor a munkatársak elsősorban szellemi kapacitásukkal, szakértelmükkel segíthetik a rászoruló intézményeket vagy közösségeket.

Jogszabály különíti el az önkéntes munkavégzést az illegálistól

A magyarországi önkéntességet 2005 óta szabályozza törvény (2005. évi LXXXVIII. közérdekű önkéntes tevékenységről szóló tv.), amely lehetővé teszi a befogadó szervezetek, intézmények és nem utolsó sorban az önkéntesek számára is, hogy törvényileg rendezett keretek között tevékenykedjenek. A törvény rendelkezik a fogadó szervezetek és az önkéntesek között kötendő szerződés, valamint a számukra nyújtandó biztosítás feltételeiről is. - Előny, hogy az önkénteseknek nyújtott költségtérítést el lehet számolni (pl. munkaruha vagy utazási költség), valamint az is, hogy a működés kiszámítható és átlátható - tájékoztat Francsics Dorina.

A szabályozás azért is fontos, mert ma már egyértelműen elkülöníthető az önkéntes tevékenység az illegális munkától. Ezt a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a fogadó szervezetekre vonatkozó regisztrációs rendszer segítségével támogatja, hogy munkaügyi ellenőrzés esetén egyértelmű legyen, mely szervezetek fogadnak ténylegesen önkénteseket. - Nem jellemző, hogy a cégek visszaélnének a törvény adta lehetőségekkel, többek között azért sem, mert gazdasági társaságok nem, vagy csak nagyon lehatárolt területen (pl. idősek otthona) alkalmazhatnak önkéntest, így ilyen jellegű visszaélésre nincs lehetőség. Sokkal inkább probléma az, hogy még mindig viszonylag kevés szervezet és intézmény él a regisztrációs lehetőséggel, amely feltétele annak, hogy az önkénteseknek adható költségek adómentesen elszámolhatóak legyenek - emeli ki az alapítvány kommunikációs menedzsere.
  • 2021.04.23Szervezetfejlesztő (OD) Tanácsadó képzés Egyesítettük a Sämling Solution, a FranklinCovey és vendégelőadóink tudását és tapasztalatát, hogy a résztvevők „soft” és „hard” típusú fejlesztések koordinálására és támogatása is képesek legyenek. Mindazoknak akik Belső munkatársként vagy Külső tanácsadóként vezetnek vagy támogatnak szervezetfejlesztési folyamatokat. Részletek Jegyek
  • 2021.04.252 Napos Scrum Master képzés online, élő videokonferenciás Az agilis működés motorja a Scrum Master, aki biztosítja a hatékony csapatmunkát és kezeli az átalakulás során kialakuló feszültségeket, konfliktusokat. Minden iparágban célszerű átállni agilis működésre, nem csak a szoftverfejlesztésben. Képezze ki kollégáit Scrum Masterré. Részletek Jegyek
  • 2021.05.10 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikusra lehet szüksége minden olyan cégnek, amelynél kiemelten fontos a munkahelyi egészség és biztonság megvalósítása. A Munkavédelmi technikus ugyanis elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez Részletek Jegyek
  • 2021.05.13 Humán controlling mutatószámok a gyakorlatban Olyan vezetőknek és (kulcs) munkatársaknak, (HR) controllereknek, HR-eseknek, pénzügyi szakembereknek ajánljuk a képzést, akik a HR munka hatékonyságát, eredményét mérni, számolni, és ezt begyakorolni szeretnék. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik a munkaerő elemzésének, értékelésének vállalati standardizálását, és mérésének elvét és gyakorlatát megismerni szeretnék. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Szabadságvesztéssel is büntethető, aki bántalmazza vagy fenyegeti az útellenőröket

Március elsejétől a Büntető törvénykönyv szerint közfeladatot ellátó személynek minősülnek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. útellenőrei és... Teljes cikk

Szervizes jelentése

A szervizes feladata különböző gépek, eszközök (területtől függ) javítása, karbantartása. Teljes cikk

Az iskolaőrök a távoktatás ideje alatt is dolgoznak

Az iskolaőrök zöme az online oktatás idején is bejár dolgozni, néhányukat ideiglenesen másik iskolába vezényelték vagy a helyi kapitányságon... Teljes cikk