Megjelent: 6 éve

Vajon minden cégnél hasonló szervezetfejlesztési megoldásokra van szükség?

Erre a kérdésre a HR-szakemberek, tanácsadók mindegyike azonnal rávágja a választ, hogy nem, hiszen minden szervezet egyedi problémákkal küzd, melyekre egyedi megoldásokat kell adni. Akkor miért van az mégis, hogy egy-egy szituáció során ugyanazok a tréning típusok jutnak eszünkbe, ugyanazokat a módszereket, megoldásokat választjuk, melyek máshol már eredményesek voltak? Mi a garancia arra, hogy ezek a konkrét cégnél is sikeresek lesznek? Ha őszinték akarunk lenni, akkor erre csak a későbbi tapasztalatok tudják megadni a végleges választ.

images

Biztos, hogy a csecsemő talpra állításához, a sprinter futó felkészítéséhez és az aggastyán sétájához ugyanazt az edzésmódszer lesz a leghatásosabb?

Ha elsőre meghökkentő is a kérdés, lényegében ugyanarról van szó, mint az előzőekben, csak kissé tágabb értelemben. Adizesnek a szervezetfejlesztésben sokak által közismert, a „Vállalatok életciklusai” című művéből tudjuk, hogy a szervezetek működésük, fejlődésük során valamilyen jellemző életciklusban vannak. A szervezetfejlesztés csak akkor jár valós eredménnyel, ha az adott cég szervezeti életciklusára jellemző fejlesztési eszköztár kerül felhasználásra. Vagyis lehet hasonló szervezetfejlesztési megoldásokat használni, ha a cégek hasonló életciklusban voltak, a felmerült problémák jellemzőek az adott életciklusra és hasonlóak a két cég között is. Ennek vizsgálatához azonban már nem árt egy szervezetfejlesztési módszertan, amely mindezt megalapozza.

Milyen szervezeti működési szinteket lehet vizsgálni?

Az AGORA Oktatási Intézet Kft. által szabadalmaztatott AGORA Method szervezetfejlesztési módszertan szerint a szervezeti működést alapvetően 7 szintre lehet bontani. Ezek közül a szervezet alapjait a közös értékek adják, melyeket a tagok mindegyike elfogad, és ezek határozzák meg a működést is. A második szint a misszió, vízió. A harmadik szinten a szervezeti kultúra változtatható elemei és a cég szervezeti életciklusa lesz a meghatározó elem. A negyedik szint a vállalati stratégia, melyet az ötödik szinten a rész-stratégiák és stratégiai intézkedések követnek. A hatodik szinten találhatók a stratégiát támogató célok és végül a hetedik szinten helyezkednek el a konkrét működéshez kapcsolódó napi operatív feladatok. Ezek mind-mind egymásra épülnek, egymást szervesen kiegészítve biztosítják a folyamatos fejlődést. Ezeket összefoglalóan egy hétszintű piramisban lehet ábrázolni.

Mi a lényege az AGORA Method-nak?

Ez legjobban a következő ábrán látható piramisokban foglalható össze. Az ábra bal oldalán látható piramis a szervezeti működés alapjait foglalja össze, melyek valamennyi szervezetre jellemzőek. Az ábra jobb oldalán látható fordított piramis azokat a szervezetfejlesztési eszközöket foglalja össze, melyekkel a baloldalon található működési alapok összehangolt fejlesztése biztosítható. Az ábrából az is látszik, hogy az egyes működési szinteken felfelé haladva egyre bővül a rendelkezésre álló szervezetfejlesztési paletta. Ez egyben azt is jelenti, hogy a szervezeti életciklusban előrehaladottabb állapotban lévő szervezet számára lehet többféle megoldást is számba venni, míg az éppen alakulóban lévő szervezetek számára ennél lényegesen kevesebb módszer jöhet számításba.A csecsemőkorú szervezetek esetében például nem vezet célra marketing igazgató alkalmazása, hiszen még a stratégia, és ebből következően a marketig stratégai is hiányzik. Nincs értelme munkaköri leírások, teljesítményértékelési rendszer fejlesztésének, mikor az „őskáoszban” mindenki mindennel foglalkozik.

A csecsemőkortól a tinédzserkorig a szervezetek a piacra fókuszálnak, ezért olyan szervezetfejlesztési megoldásokat, módszereket javasolt alkalmazni, melyekkel a belső fókusz erősíthető, az egyoldalú orientáció kiegyensúlyozható.

Mi is a célja akkor a szervezetfejlesztésnek?

Véleményünk szerint az, hogy az adott szervezetet ciklusról-ciklusra a felnőttkorig eljuttassa, és ott sikerrel megtartsa. A gyakorlatban az adott cég egyszerre több szervezeti életciklusra jellemző jegyeket is tud produkálni, azonban az a tanácsadó feladata, hogy a jellemző életciklusbeli helyzetet meghatározza a szervezeti diagnózis alapján. Nagyobb vállalatok esetében az is gyakorta előfordul, hogy az egyes belső egységek vannak más-más életciklusban. Ekkor szokott előfordulni, hogy a célok azonosak, azonban a két szervezeti egység vezetője mégis másként közelíti meg azokat. Ekkor nagyon fontos az egy szintre hozás, mivel ekkor lehet csak kihasználni az egységes és személyek közötti szinergiákat.

Mennyire sikeres ez a szervezetfejlesztési megközelítés a gyakorlatban?

Mivel az adott életciklusban lévő szervezet legfontosabb elemeire fókuszál, ezért a gyakorlatban is gyors előrehaladást, eredményt lehet elérni az AGORA Methoddal. A módszertan új, sajátos és egyedi megközelítésű, eltér a meglévő sablonoktól. Eddig mindenhol eredményesen alkalmazták.

Farkas Endre
üzletágvezető
AGORA Oktatási Intézet
  • 2021.05.25HBLF Nemzetközi XMentor Program 4. Kick-off esemény 2021. májusában a HBLF szervezésében negyedszerre indul el díjnyertes Nemzetközi XMentor Programunk, a legbefolyásosabb magyar üzleti vezető nők és nemzetközi mentorok támogatásával. A 2017-ben indult, szervezetek és szektorok közötti programot a női vezetők támogatására hoztuk létre és immár angol és magyar nyelven is elérhető! Open Spotlight Award díjat nyert programunk az út elején járó és már úton lévő női vezetők személyes és szakmai fejlődését támogatja. Nemzetközi, befolyásos és elismert mentor hálózatunkon keresztül a mentoráltak számára vállalatok és szervezetek közötti tudás- és tapasztalatmegosztást biztosítunk, emellett önismereti és szakmai fejlődést, valamint a kapcsolatrendszer bővülését. Részletek Jegyek
  • 2021.05.28Vegyen részt Ön is az EU Sokszínűségi Hónapján! Az Európai Sokszínűségi Hónap az Európai Unió egészében felhívja a figyelmet a munkahelyeken és a társadalmon belül a sokszínűség és a befogadás fontosságára. Elismeri a szervezetek arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a munkahelyeken előmozdítsák a sokszínűséget és befogadó munkakörnyezetet alakítsanak ki. Az Európai Bizottság jogalkotási intézkedések révén hosszú ideje elkötelezetten támogatja a sokszínűség és a befogadás előmozdítását, valamint a megkülönböztetés elleni küzdelmet. Az említett intézkedések hozzájárultak az egyenlőség javításához, és emberek milliói számára tették lehetővé, hogy a lehető legjobban kibontakoztathassák a bennük rejlő lehetőségeket. Az EU Sokszínűségi Karta Magyarország - az EU kizárólagos partnerszervezeteként Magyarországon - szeretettel invitál meg mindenkit az EU Sokszínűségi Hónap ingyenes eseményeire. Részletek Jegyek
  • 2021.06.07 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikusra lehet szüksége minden olyan cégnek, amelynél kiemelten fontos a munkahelyi egészség és biztonság megvalósítása. A Munkavédelmi technikus ugyanis elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez Részletek Jegyek
  • 2021.06.19Agilis Transformáció Leader képzés online, videokonferenciás Hazánkban egyre több és több vállalat lép az agilis átalakulás útjára, így felértékelődik az agilis transzformációt vezető szakemberek jelentősége. Az Agile Transformation Leader egy olyan szervezetfejlesztő szakember, aki felkészíti és végig kíséri az agilis átalakulás útján a vállalatot. Ügyfél-fókuszt, Design Thinking szemléletet hoz be, vezetőket coachol, csapatokat mentorál, miközben pozitív, felhatalmazó légkört teremt a szervezeten belül. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter