kapubanner for mobile
TÁMOP 
Megjelent: 17 éve

Az operatív program végrehajtására vonatkozó rendelkezések- Monitoring és értékelés

Monitoring Bizottság feladata és hatásköre Az operatív program monitoring bizottság felelősségi körébe tartozó feladatokat különös tekintettel a végrehajtás eredményességére és minőségére a 1083/2006/EK rendelet 65. cikke tartalmazza.

Az operatív program jóváhagyásától számított hat hónapon belül megvizsgálja és jóváhagyja a finanszírozott műveletek kiválasztási kritériumait, és jóváhagyja ezen kritériumoknak a programozási igények szerinti bármelyfelülvizsgálatát;az irányító hatóság által benyújtott dokumentumok alapján rendszeres időközönként felülvizsgálja az operatív program konkrét céljainak megvalósítása felé tett előrelépést;megvizsgálja a végrehajtás eredményeit, különösen az egyes prioritási tengelyek mentén kitűzött célok elérését, valamint az értékeléseket; megvizsgálja és jóváhagyja az éves és záró végrehajtási jelentéseket, valamint az évente aktualizált értékelési tervet;

Társadalmi Megújulás Operatív Program tájékoztatást kap az éves ellenőrzési jelentésről vagy a jelentésnek az operatív programra
vonatkozó részéről, valamint a jelentés vizsgálatát követően vagy a jelentés említett részére vonatkozóan a Bizottság által tett esetleges észrevételekről;az Irányító Hatóságnak javasolhatja az operatív program bármely olyan felülvizsgálatát vagy vizsgálatát, amely elősegíthetné az alapok célkitűzéseinek elérését, illetve a
program irányításának javítását, a pénzügyi ellenőrzést is beleértve;megvizsgálja és jóváhagyja az alapokból származó hozzájárulásról szóló bizottsági határozat tartalmának módosítását célzó javaslatokat.

Összetétele

A 1083/2006/EK rendelet 64. cikkében foglaltaknak megfelelően az operatív program Monitoring
Bizottságának összetétele az alábbiak szerint alakul:
A Monitoring Bizottság elnöke a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület OP-ért felelős tagja.

Monitoring információs rendszer leírása

A pályázók és a támogatást igénybevevők által szolgáltatott adatok a monitoring információs
rendszerbe, az Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) továbbfejlesztett változatába
kerülnek. A rendszer adatokkal történő feltöltése a közreműködő szervezetek feladata, az
NFÜ biztosítja a rendszer folyamatos működtetését és fejlesztését.
A rendszer elkülönült adatbázissal és hardware infrastruktúrával végzi majd az adatgyűjtést és
továbbítást, valamint a végrehajtás támogatását, az ÚMFT informatikai kiszolgálását. A rendszer
képes adatot szolgáltatni a hazai fejlesztéspolitikai intézményrendszer és az Európai Bizottság
részére.

Az informatikai rendszer valós idejű adatokat szállít a megvalósítási rendszer minden egyesszintjéről, valamint elektronikus kommunikációs eszközként szolgál az Európai Bizottság és Magyarország között. Az információs rendszerben lévő adatok pontosak és naprakészek, hiszen a napi irányítási feladatok ellátásának szükséges részét képezi az információs rendszer használata. A monitoring indikátorok kezelésén túl ez az érintett szervezet jelen rendszer adataira támaszkodva készíti el a program működtetéséhez szükséges egységesített dokumentumot.A rendszer nyilván tartja az egyes prioritások esetében alkalmazott az ERFA és az ESzAtámogatásterületei közötti átjárhatóság teljesülését, és az időszak során nyomon követi maximumainak teljesülését. A rendszer továbbá nyomon követi a 1083/2006/EK Tanácsi rendelet II. melléklet 15. pontja szerint a Közép-magyarországi régióra jutó addicionális támogatásokfelhasználását.

2. Értékelés

Értékelési terv

Az OP-k értékelése ÚMFT szinten biztosított koordináció mentén, szisztematikus rendszerben,értékelési terv mentén történik. Az értékelési terv biztosítja az értékelések elvégzésére
való felkészülést, a külső és belső értékelő kapacitásokkal való hatékony gazdálkodást, valamint az értékelések összehangolásában rejlő lehetőségek kihasználását.Az OP értékelési terve 3 éves kitekintésben készül, évente felülvizsgálatra, illetve kiegészítésrekerül a folyamatos értékelési rendszer jellegéből adódóan.Az OP értékelési tervét az OP IH az értékelés ÚMFT szintű koordinációját biztosító szervezeti
egységgel egyetértésben terjeszti az OP Monitoring Bizottsága elé, amely azt évente jóváhagyja. Az értékelési terv a végrehajtás 2015-ig terjedő időszakára vonatkozóan előre
tervezett értékeléseket, illetve a folyamatos értékelés rendszerében évente kiválasztásra kerülő
értékeléseket is tartalmaz.  • 2024.07.10GDPR A HR-BEN: ADATVÉDELEM A MUNKAHELYEN Programunkon gyakorlati oldalról tekintjük át a munkaviszonnyal összefüggésben leggyakrabban előforduló kérdéseket, tipikus buktatókat és lehetséges hibákat, melyek az elmúlt 6 év során a GDPR szabályozás létrejöttét követően felmerültek.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.26Best Practice Fórum - Roto A Fórum Célja: A Digitalizációs és Lean szemléletű folyamatfejlesztések sikeres vállalati megoldásainak, jó gyakorlatainak megosztása a fórum résztvevői között. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.10.02Tréning Kerekasztal Konferencia 2024. A 2024-es, őszi Tréning Kerekasztal Konferenciánk célja, hogy a résztvevők sokféle megközelítést kapjanak arról, a technológia hogyan épülhet be a tréningek világába.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Jó tanuló, jó sportoló fiatalokat díjazott a sportállamtitkárság

A Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága a Magyarország jó tanulója, jó sportolója és a Magyarország tehetsége pályázat... Teljes cikk

Ismét lehet pályázni családbarát munkahelyek kialakítására

Ismét pályázatot hirdetett családbarát munkahelyek kialakítására a családokért felelős államtitkárság - közölte Hornung Ágnes, a Kulturális... Teljes cikk

Hankó Balázs: innovációra inspiráló kkv pályázati program indul

Elindult csütörtökön a kkv-k innovációs képességeinek támogatását célzó GINOP Plusz pályázat társadalmi egyeztetése, az észrevételeket és a... Teljes cikk