Megjelent: 7 éve

Egyedül nem megy? Módszertan és tippek a hatékony csoportmunkához.

Sokáig az a vélemény volt az uralkodó, hogy egy jó HR menedzser a munkavállalók biztosításáért csak mint jól teljesítő egyének teljesítményéért volt felelős. Ma már viszont tudjuk, hogy ez korántsem elegendő. Figyelmének ugyanis ki kell terjednie a szervezetekben működő csoportok mint entitások hatékony működésére is.

Miért lényeges a munkavállalókat csoportként kezelni, milyen fontos szerepet töltenek be a csoportok egy szervezetben?

A csoportok alapvető jellegzetességei a szervezetek munka struktúrájának. Az emberek a csoportokban hatnak egymásra, külső beavatkozás nélkül kialakítják saját hierarchiájukat és kiválasztják vezetőiket. Jelentős szerepet játszik ebben a csoportnyomás is, ami a csoporton belüli individumok viselkedésére és a munkateljesítményükre jelentős hatással bír.
Létezik természetesen kölcsönhatás a vezető és a csoport között is: a csoport ténykedése különválaszthatatlan a vezetői tevékenységtől, a vezetés stílusa pedig rányomja bélyegét a csoporttagok viselkedésére.

Csoportok teamek létrehozására leginkább azért van szükség, mert némely feladatot csak bizonyos számú egyén egyesített erőfeszítésével lehet teljesíteni. Az együttműködés a tagok között segíti a kreativitást és a kezdeményezőkészséget. Társaságot, közös tudásbázison alapuló megértést és támogatást biztosít, és eligazítást ad a megfelelő viselkedés kapcsán, sőt védelmet is ad a tagságnak.

Mi jellemzi a hatékonyan működő munkacsoportokat?

Az ilyen munkacsoportok nem fecsérlik az időt "hatalommegosztással" - a tagok közös tulajdonnak érzik a hatásköröket. Kivételes képességeiket a dolgozók közös célkitűzéseik megvalósítása érdekében alkalmazzák. Emellett pedig szabad utat engednek az ötleteknek és véleményeknek, az ellenvélemény is elfogadott. Igyekeznek mások nézőpontjából is szemlélni a dolgokat, a konfliktushelyzetekből a hatékonyan működő munkacsoportok esetében új gondolatok és ötletek születhetnek. A tagok más-más szemszögből szemlélik a dolgokat, és pozitív eredmények elérésére törekednek.

Hatékony csoportviselkedések:

a) Munkára vagy a feladatra irányuló magatartások:

Kezdeményezés: javaslatok célokra vagy akciókra: problémák meghatározására, eljárások ajánlása

Információadás: tények közlése, szakvélemény adása

Jelentésellenőrzés: "mit jelent ez számodra?" "beleérted-e ebbe azt, hogy . . .?"

Tisztázás: elvek, vagy javaslatok interpretálása, szakkifejezések értelmezése, kérdések tisztázása a csoport előtt

Összegzés: összefüggő elvek összegyűjtése, javaslatok újrafogalmazása a csoport számára megfontolásra ajánl határozatot, vagy következtetést

Valószerűség tesztelése: egy elv kritikai elemzésének elkészítése, szembesítése néhány adattal annak beláttatására, hogy vajon megvalósulhat-e

b) A csoportot "fenntartó" viselkedések:

Harmonizálás: kísérlet az ellentétek kibékítésére, feszültség csökkentésére, az emberek rávevése a különbségek kifejtésére

"Kaputartás": a kommunikációs csatornák nyitva tartásának segítése; mások részvételének ösztönzése; az elvek, elképzelések megosztását lehetővé tevő eljárások ajánlása

A közvélemény tesztelése: annak megvizsgálása, hogy vajon egy csoport milyen közel van, illetve közeledik-e egy elhatározáshoz; "próbaléggömb" feldobása egy lehetséges következtetés tesztelésére

Ösztönzés, bátorítás: barátságos, szívélyes, készséges viselkedés másokkal szemben, mások hozzájárulásának elfogadása arckifejezéssel, vagy észrevétellel

A kiegyezés segítése: alternatíva nyújtása, amely tekintélyt ad; a hiba elismerése; az összetartozás vagy haladás mérséklése a csoport érdekében

A csoport szempontjából nem megfelelő viselkedések:

Agresszív megnyilatkozás: mások tekintélyének lejáratása, a csoport vagy annak értékeinek megtámadása, másokkal való viselkedés bántó módon.

Blokkolás: személyes okokra is visszavezethető makacs egyet nem értés és ellenkezés a csoportakarattal szemben; nyilvánosságra nem hozott napirenddel a csoportfejlődés akadályozása.

Elkerülő viselkedés: a csoport munkájához nem kapcsolódó speciális érdekek követése, az elkötelezettség elkerülése érdekében a tárgyalt téma felfüggesztése, annak meghiúsítása, hogy a csoport szembeszálljon saját belső ellentmondásaival.

Uralkodás: fennhatóság, vagy felsőbbrendűség érzékeltetésével a csoport vagy annak egy tagjának manipulálása, mások közreműködésének félbeszakítása, behízelkedéssel vagy a" támogató" viselkedés más formáival való irányítás.

Playboy viselkedés: önmagát fitogtató, a csoporthoz tartozást nélkülöző "playboy" magatartás, csak fizikai jelenlét a csoportban, olyan felismerések keresése, amelyek a csoport feladata szempontjából lényegtelenek.

A csoporttagok viselkedése mögött általában két fő motívum húzódik meg: a személyiség ereje és a csoporttal való azonosulás mértéke. Ezek alapján koordinátarendszerbe foglalhatjuk a négy típus, különböző megnyilvánulásait. E viselkedésformák megjelenésekor azokból a vezető következtethet az egyén csoporthoz való kötődésére, illetve személyiségére.Szeretne jobban elmélyülni ebben a témában? Érdekeli, hogyan lehet magas teljesítményű csoportokat kialakítani, motiválni, a csoportközi viszonyokat menedzselni és a hatékonyan tárgyalni? A Sämling Üzleti Oktatási Központ május 8-án induló Nemzetközi HR Menedzsment képzés 7 napján lehetősége nyílik csoportmunkában valós esettanulmányok segítségével a válaszok megismerésén túl a HR menedzsment gyakorlatával kapcsolatban nemzetközi ismereteket szerezni. Mindezt egy olyan tanfolyamon, ahol a saját kérdéseire is választ kap.
  • 2021.10.21Delta variáns - félelmek, hiedelmek, veszélyek... Mit kell tudni a harmadik oltásról? Dr. Szlávik János a Dél-pesti Centrumkórház OHI Infektológiai osztályának osztályvezető főorvosa. Tavaszi rendezvénysorozatunk során előadásában a Covid19 járványról, a vírus terjedéséről és a megelőzésről beszélt. Mostani előadásában a DELTA variáns okozta vélt és valós félelmekről, veszélyekről, a következő időszakra előrelátható helyzetről és a harmadik oltás kapcsán felmerülő bizonytalanságokról beszél. Részletek Jegyek
  • 2021.10.23Folyamatmenedzsment képzés A képzés célja a folyamatfejlesztés lépéseinek és módszereinek áttekintése, az alapvető folyamatelemzési és folyamatfejlesztési technikák megismerése és konkrét feladatokon, esettanulmányokon keresztül történő begyakorlása. A folyamatmenedzsment képzési program 3 modulból áll: Folyamatmenedzsment alapképzés (Business Process Management), Folyamat teljesítménymérés, folyamatcontrolling (Business Process Control) és Folyamatfejlesztés (Business Process Improvement). A képzések egymásra épülnek, a képzések alapját a BPM képzés adja meg, erre épül rá a BPC, majd végül a BPI képzés. Részletek Jegyek
  • 2021.10.28Távmunka, home-office - eltérő jogi álláspontok - eltérő munkajogi gyakorlatok. Hol hibázhatunk? Rizikók és irányok. Dr. Fodor T. Gábor elismert munkajogász, munkajogi előadó hazai és nemzetközi szinten munkajogi tárgyú cikkek szerzője. Előadásában a Covid19 járványhelyzet kapcsán felmerülő kérdések, tapasztalatok, munkajogi gyakorlatok kerülnek előtérbe, ide értve a home office és távmunka sajátosságait, különbségeit, de szóba kerülnek a veszélyhelyzetet követő időszak várható munkajogi aspektusai is. Részletek Jegyek
  • 2021.11.03A transzformatív tanulás-fejlesztés mestere – november 3-10-17. Építse fel korszerű L&D folyamatát és generáljon valódi változásokat a szervezete életében, képzésünk segítségével! Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Mindenkinek elérhető online álláskeresési kurzus indul

Három plusz egy modulból álló e-learning kurzust indít a Karrierszerviz karriertanácsadó cég. A lehetőség azoknak szól, akik a folyamatosan alakuló... Teljes cikk

Pályázati forrás segíti a felnőttképzést

A munkaerőpiaci igények változása miatt új felnőttképzési támogatást hirdetettek meg októbertől. Teljes cikk

L-Soft a bérszámfejtő cég – Szakértelem a bérben

A bérszámfejtés szolgáltató 5 tippje, amit érdemes figyelembe venni a döntéselőkészítés során. Lehet jelentősége a bérszámfejtés... Teljes cikk