Csatlakozz hozzánk a Viberen
Megjelent: 4 éve

Munkabérek, illetmények 2016

A minimálbér 105 000 forintról 111 000 forintra emelkedik 2016-ban. A garantált bérminimum összege pedig 2016. január 1-jétől 129 000 forint.

Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra
Minimálbér454/2015. (XII.29.) Korm.r. 2. § (1) bek.111.00025.5505.110639
Garantált bérminimum*454/2015. (XII.29.) Korm.r. 2. § (2) bek,129.00029.6905.940742
Közfoglalkoztatási bér170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 1.§(1) bek. - 376/2014. (XII.31.) Korm.r. 1.§79.15518.200 3.639-
Garantált közfoglalkoztatási bér**170/2011.(VIII.24.) Korm. rend. 2. § (1) bek. - 6/2014.(XII.31.) Korm.r. 2.§ 101.48023.330 4.666-
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 2/A.§ (1) bek. - 376/2014.(XII.31.) Korm.r. 3.§ 87.090 20.020 4.004-
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér***170/2011. (VIII.24.) Korm. rend. 2/A. § (2) bek.- 376/2014. (XII.31.) Korm.r. 3.§111.660 25.670 5.134-


A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg

∗∗
A garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat illeti meg

∗∗∗
A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér a legalább közép fokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg


Közszolgálati tisztviselők illetményalapja2015. évi C. tv. 57. § (1) bek. (Költségvetési tv.) – 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 132. § 38.650,- Ft
Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja2015. évi C. tv. 58. § (1) bek. b) pont (Költségvetési tv.) - 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 6 9. §20.000,- Ft
Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat2015. évi C. tv. 61. § (1)-(2) bek. (Költségvetési tv .) – 2011. évi CLXII. tv. 169. § (2) és 2011. évi CLXIV. tv. 59. § (3) bek.391.600,- Ft
Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj2015. évi C. tv. 61. § (3)-(4) bek. (Költségvetési tv.) – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek., 1998. évi XI. tv. 131. § (2) bek5.000,- Ft/óra
Helyettes szülői díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként 2015. évi C. tv. 62. § (1) c) pont (Költségvetési tv.) – 1997. évi XXXI. tv. 66/L. §15.000,- Ft/hó
A nevelőszülőt a nevelő szülői foglalkoztatási jogviszonya fennállásának időtartama alatt (függetlenül attól, hogy helyeztek-e el nála gyermeket, fiatal felnőttet) megillető alapdíj legalacsonyabb összege1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (3) bek.
A nevelőszülőt az alapdíjon felül a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt utánmegilletőkiegészítődíj minimális összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként1997.évi XXXI. tv. 66/H. § (4) bek.
A nevelőszülőt az alap- és kiegészítő díjon felül a speciális vagy különleges ellátási szükségletűgyermek után megillető többletdíj legkisebb összege – a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermekek után, gyermekenként1997. évi XXXI. tv.
66/H. § (5) bek
minimálbér 30%-a 33.300,- Ft/hó

minimálbér 20%-a 22.200,- Ft/hó

minimálbér 5%-a 5.550,- Ft/hó
Forrás: Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, http://www.ddrmk.hu/
Follow hrportal_hu on Twitter