Szerző: Fodor Tamás
Megjelent: 11 éve

A dolgozók egészségére is kihat a szervezeti átalakítás

2005 júniusában "Munkaszervezési átalakítások a tudásalapú társadalomban" ('Work organisation restructuring in the knowledge society', WORKS) címmel elindítottak egy projektet, amelyet hatodik keretprogramján belül (Sixth Framework Programme) az Európai Bizottság támogatott. A WORKS projekt az átszervezések során felmerülő szervezeti változásoknak a szociális intézményekre és dolgozókra gyakorolt hatását elemezte. A projekt azon a feltételezésen alapult, hogy a munka újraszervezését csak az értékláncok globális struktúraváltásának kontextusában érthetjük meg igazán, amely struktúraváltás egyidejűleg a gazdasági szektorok, szervezetek, munkafolyamatok és gyakorlatok felbomlását és újjáalakulását is magával vonja.

A projekt eredményei alapján 11 tematikus jelentést állítottak össze, amelyek azt a kérdést járták körül, hogy a foglalkoztatási gyakorlatok hogyan alkalmazkodnak a változáshoz, és hogy ennek milyen hatásai vannak. Ezek közül egy tematikus jelentés foglalkozik részletesen a szervezeti átalakításoknak a dolgozók egészségére és biztonságára, valamint munkában eltöltött éveik minőségére gyakorolt hatásával, különös hangsúlyt fektetve a pszichoszociális kockázatokra.

Kutatási módszerek

A jelentés következtetései 58 szervezeti esettanulmány eredményein alapulnak, amelyeket 14 országban rögzítettek, 33 szakmai esettanulmány kíséretében, amelyek különböző vállalati funkciókra terjednek ki, mint például a kutatás és fejlesztés, a termelés, a logisztika, az ügyfélszolgálat és az információtechnológia (IT). Az esettanulmányokat a ruha-, az élelmiszer-, illetve az IT-iparban, valamint a közszférában tevékenykedő és közérdekű szolgáltatásokat nyújtó szervezetek körében végezték el. A felmérésekben résztvevő országok Ausztria, Belgium, Bulgária, Dánia, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország, valamint az Egyesült Királyság voltak.

A szervezeti esettanulmányok olyan vállalati funkciókra terjedtek ki, amelyek központi szerepet játszanak a társaságokat érintő külső szerkezetátalakításokban, mint például a termelés vagy a logisztika. A szervezetekre vonatkozó kvalitatív kutatást olyan szakmai esettanulmányokkal egészítették ki, amelyek a munkahelyi változásoknak az egyénekre és háztartásukra gyakorolt hatásait hivatottak vizsgálni.

Egy közös elméleti keretrendszer létrehozása érdekében az esettanulmányok elemzése a Kristensen (1999) által kidolgozott modellen alapult, amely a munkával kapcsolatos stressznek 6 dimenzióját állapítja meg:

- munkahelyi elvárások;
- munka feletti befolyás;
- társasági támogatás;
- elismerés és jutalom;
- foglalkoztatottság és munkafeladatok kiszámíthatósága;
- a munka értelme.

A szervezeti átalakítás főbb hatásai a dolgozók egészségére

A jelentés eredményei azt mutatják, hogy a szervezeti átalakítások ideje alatt bevezetett néhány változtatás komolyan befolyásolja az alkalmazottak bizonyos egészségügyi feltételeit. A Kristensen modell hat dimenziója alapján íme azok a változtatások, amelyeknek igen súlyos következményei lehetnek:

- piac- és ügyfélorientáció;
- munkafolyamatok standardizálása és centralizálása;
- fokozott ellenőrzés;
- munkaterhelés növekedése;
- specializáció és fejlődés a készségek területén;
- csapatmunka;
- fokozott rugalmasság;
- munkaidő átszervezése;
- változások a munkaerő összetételében;
- nagymértékű szervezeti változás;
- változások a munkakapcsolatokban.

A pszichoszociális egészségre gyakorolt hatást illetően a jelentés egy passzívabb és intenzívebb munkaszervezés egyértelmű trendjét helyezi kilátásba, amelyben a munka világát - a szervezeti átalakításokban részt vevő dolgozók számára - a bizonytalanság és az individualizmus fogja meghatározni. Ezek a tényezők feszültséggel teli munkafeltételekhez, valamint a pszichoszociális munkakörnyezet folyamatos romlásához vezetnek.

A szervezeti átalakításoknak a pszichológiai munkakörnyezetre más tekintetben lehetnek pozitív hatásai is, jóllehet az ilyen hatások meglehetősen ritkán fordulnak elő. A pozitív hatások legfőbb lehetősége a dolgozók számára abban kínálkozik, ha a célzottabb ügyfélorientáció és az elmélyített készségek következtében fokozott értelmet találnak munkájukban, ha a csapatmunkának köszönhetően nagyobb társasági támogatást élveznek, vagy ha az elismerés és jutalmazás tekintetében kedvezőbb előnyökben részesülnek.

Mindent összevetve a kutatási eredmények a kockázatok tekintetében nem azonos kiszolgáltatottságot mutatnak, amely a szervezeti átalakítás hatásainak függvényében tevékenységi szektorok, az értékláncban elfoglalt pozíció, a foglalkoztatási csoport, a készségszintek, valamint az átszervezési folyamatok típusai szerint változik. A jelentés arra is kitér, hogy a nők inkább ki vannak szolgáltatva a veszélyeknek, mint a férfiak, lévén, hogy marginálisabb pozíciókban dolgoznak, ráadásul a munkát a családon belüli gondoskodással is össze kell egyeztetniük. A migráns munkavállalók számára rizikófaktort jelent az etnikai hovatartozás, amennyiben a munkavállalással, karrierlehetőségekkel és szakmai stabilitással szembeni elfogultság jelentkezik.

Következtetések

A jelentés végül arra a következtetésre jut, hogy a szervezeti átalakítások negatív hatásai általában túlsúlyban vannak a pozitív hatásokkal szemben. Különösképp az esettanulmányok jelzik a pszichoszociális munkakörnyezet folyamatos romlását, amely a szervezeti átalakítások eredményeként jelentkezik. A szervezeti átalakítások mindazonáltal új lehetőségeket is magukkal hozhatnak, mint például a munka felfokozott értelmét és elismerését, a készségek elmélyítését és a nagyobb társasági támogatást.

A jelentés javaslatai az egészségvédelmi és biztonsági törvényhozás kapcsán a változásra és átszervezésre vonatkozó határozottabb tájékoztatásra szólítanak fel, valamint fejlett változásmenedzsmentre, hangsúlyt fektetve az alkalmazottak csökkentett munkaterhelésére, szélesebb körű dolgozói részvételre az átszervezési folyamatokban, valamint a munkaerő egészségét és biztonságát érintő rugalmasság következményeire való komoly odafigyelésre.
  • 2021.08.10 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikusra lehet szüksége minden olyan cégnek, amelynél kiemelten fontos a munkahelyi egészség és biztonság megvalósítása. A Munkavédelmi technikus ugyanis elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez Részletek Jegyek
  • 2021.08.28Agilis Transformáció Leader képzés online, videokonferenciás Hazánkban egyre több és több vállalat lép az agilis átalakulás útjára, így felértékelődik az agilis transzformációt vezető szakemberek jelentősége. Az Agile Transformation Leader egy olyan szervezetfejlesztő szakember, aki felkészíti és végig kíséri az agilis átalakulás útján a vállalatot. Ügyfél-fókuszt, Design Thinking szemléletet hoz be, vezetőket coachol, csapatokat mentorál, miközben pozitív, felhatalmazó légkört teremt a szervezeten belül. Részletek Jegyek
  • 2021.09.23HR Basic Sajátítsd el évek helyett 12 napban az operatív HR munka legfontosabb eszközeit! HR gondolkodás e-learning videókkal, esettanulmányokkal, testre szabva gyakorlatorientáltan. Részletek Jegyek
  • 2021.09.28Kötelező visszaélés-bejelentési rendszer bevezetése, alkalmazása Az EU 2019/1937 sz. irányelve új kötelezettséget ír elő. Visszaélés-bejelentési rendszert kell alkalmazni. Minden 50 fő feletti munkavállalót foglalkoztató vállalkozásnak, továbbá a közszférában működő szervezetnek kötelező lesz visszaélés bejelentési rendszert kialakítania és működtetnie. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Az üzemorvos nem csak pecsétel

Az üzemorvossal mindenki találkozik, hiszen minden munkáltató számára kötelező Magyarországon az üzemorvosi ellátás biztosítása. Az üzemorvos... Teljes cikk

Kár érte a munkahelyén? Mire számíthat?

Körülbelül két hete járta be a sajtót a képsorozat a szentendrei áruházról, amely gyakorlatilag teljesen kiégett. Személyi sérülés szerencsére... Teljes cikk

Létrejött a Magyar Munkavédelmi Akadémia

A cél a munkavédelmi szakma értékének, presztízsének és elismertségének növelése. Teljes cikk