kapubanner for mobile
Megjelent: 15 éve

A felmondási idő és közlés jogszerűsége a gyakorlatban

Ezentúl havi rendszerességgel jelentkezünk "Jogi esetek" sorozatunkkal, amelyben valós munkaügyi történeteket mutatunk be. Elsőként egy határozatlan idejű munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jogvitát tárunk fel, amely a felek peren kívüli megegyezésével zárult.

Dr. Mayer M. Balázs
Felperes egy multinacionális cég magyarországi leányvállalatának alkalmazottja volt határozatlan idejű munkaviszony keretében. A munkáltató (alperes) székhelye és központi ügyintézésének helye az egyik megyeszékhelyen található, felperes azonban a fővárosban végezte munkáját értékesítési menedzserként. Ennek ellenére a munkaköre által megkövetelt mértékben rendszeresen megjelent munkáltató székhelyén.

Alperes a munkaviszonyt csoportos létszámcsökkentés keretében szüntette meg rendes felmondással 2009. január 23. napjával. A csoportos létszámcsökkentésről szóló előzetes tájékoztatást felperes 2008. november 23. napján, a felmondásról szóló munkáltatói nyilatkozatot pedig 2009. január 6. napján vett át. Ezen iratok átadását azonban egyik alkalommal sem a munkáltatói jogkör gyakorlója, hanem felperes egyik - munkáltatói jogkört nem gyakorló - kollégája adta át számára, aki egyébiránt elektronikus úton kapta meg az iratot. Közvetlenül felperes csak a munkaviszony megszűnésének napján, vagyis 2009. január 23-án kapta meg a felmondás eredeti példányát az átadásra jogosult személytől, 2008. december 23-i keltezéssel.

Dr. Mayer Balázs (32) ügyvéd. Elsősorban a munkajog, környezetvédelem, közbeszerzési jog, adó és vámjog, valamint klasszikus polgári jog területén tevékenykedik. Emellett részt vett több jelentős, önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság jogi átvilágításában, valamint jogi előkészítő munkát végzett egy uniós forrásból támogatandó nagyobb projektben is. Mielőtt megnyitotta saját ügyvédi irodáját (Mayer M. Balázs Ügyvédi Iroda) öt évig a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jogi és Igazgatási Főosztályán dolgozott. A Perképviseleti Osztály jogtanácsosaként elsősorban a Vám- és Pénzügyőrség perbeli képviseletének ellátása tartozott feladatai közé. E munkája során jellemzően "klasszikus" polgári perekben (kártérítés, szerződésen alapuló követelések), munkaügyi, és közigazgatási perekben járt el. Diplomáját a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán szerezte, "cum laude" minősítéssel.


Felperes a csoportos létszámcsökkentés keretében végrehajtott rendes felmondást jogellenesnek találta és bírósághoz fordult az alábbi két ok alapján:

- A Munka törvénykönyve 6. § (4) bekezdése szerint a munkáltatói nyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha azt az érdekeltnek, vagy az átvételre jogosult személynek adják át. Tekintettel arra, hogy felperes kollégája az átvételre jogosultsággal nem rendelkezett (és felperes felett munkáltató jogokat nem gyakorolt), sem a tájékoztató, sem pedig maga a rendes felmondás nem tekinthető szabályszerűen közöltnek.

- A munkajogi joggyakorlat egyértelmű szabályai szerint a felmondási idő a felmondás közlését követő napon kezdődik, vagyis felperes esetében legkorábban 2009. január 7. napján. Erre tekintettel a felmondási idő megállapítása sem volt jogszerű, hiszen a rendes felmondásban foglaltak szerint a munkaviszony 2009. január 24. napján szűnt meg, amely lényegesen rövidebb felmondási időt jelent a Munka törvénykönyvében meghatározottakhoz képest. Sőt, amennyiben a rendes felmondás felperesnek történő tényleges átadásának időpontját tekintjük irányadónak (amely egybeesett a munkaviszony utolsó napjával), akkor a jogsérelem még súlyosabb.

Alperesi jogi képviselő a szóbeli egyeztetések során elismerte a jogsérelmet a felmondási idő tekintetében. A közlés jogellenességét csak részben ismerte el, de hangsúlyozta, hogy egyik körülmény sem jelenti magának a felmondásnak a jogellenességét.

Végül a jogvita a felek peren kívüli megegyezésével zárult, alperes két havi átlagbért térített meg felperes részére. A bíróság felperesi elállás folytán megszüntette a pert.

Dr. Mayer M. Balázs ügyvéd
  • 2024.07.10GDPR A HR-BEN: ADATVÉDELEM A MUNKAHELYEN Programunkon gyakorlati oldalról tekintjük át a munkaviszonnyal összefüggésben leggyakrabban előforduló kérdéseket, tipikus buktatókat és lehetséges hibákat, melyek az elmúlt 6 év során a GDPR szabályozás létrejöttét követően felmerültek.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.05Business Beach Conference Az Ingatlan Regatta már 8 éve köti össze az ingatlanpiac legfontosabb szereplőit egy különleges sporteseménnyel. Az idei évtől kezdve, Litkey Farkassal közös szervezésben “új” eseményként csatlakozik hozzánk a Bankár Kupa.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.26Best Practice Fórum - Roto A Fórum Célja: A Digitalizációs és Lean szemléletű folyamatfejlesztések sikeres vállalati megoldásainak, jó gyakorlatainak megosztása a fórum résztvevői között. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.10.02Tréning Kerekasztal Konferencia 2024. A 2024-es, őszi Tréning Kerekasztal Konferenciánk célja, hogy a résztvevők sokféle megközelítést kapjanak arról, a technológia hogyan épülhet be a tréningek világába.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Felvehetem-e titokban az üzleti tárgyaláson elhangzottakat?

A technológia fejlődésével egyre könnyebbé válik bármilyen beszélgetés rögzítése. Ma már egy okostelefonnal bárki könnyedén felvehet üzleti... Teljes cikk

Megbízási szerződés vagy munkaszerződés? Megbízási jogviszony vagy munkaviszony? - így lehet eldönteni

A legtöbb vállalkozásnál a dolgozók főként munkaviszonyban állnak. Kérdésként merül fel, hogy bizonyos munkavégzésre irányuló tevékenységeket... Teljes cikk

Jubileumi jutalom: összege, kifizetése, kinek jár?

Az állami alkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt.) alapján jár a jubileumi jutalom a közalkalmazottaknak, amelynek összege a ledolgozott... Teljes cikk