kapubanner for mobile
Mészáros Etelka
Megjelent: 11 éve

A karrierépítést, álláskeresést is tanulni kell - itt a segítség pályakezdőknek

Évek óta halljuk a médiából, hogy a 18-20 éves fiataloknak kevés elképzelésük van a jövőjükről, a továbbtanulási jelentkezéseiket is a középiskolai kedvenc tárgyak alapján adják be, sőt sokszor még az egyetemekről, főiskolákról friss diplomával kikerülőknek sincsen határozott jövőképük. Ezeknek a fiataloknak próbál segíteni a MediaGo Alapítvány - tudtuk meg Gerzsényi Melinda kuratóriumi elnöktől.

images

- Ki és milyen elgondolásból hozta létre az alapítványt?

Gerzsényi Melinda
- Az alapítvány alapítója Béres Szilárd, a MediaGo Holding elnöke. Az alapítványt magányszemélyek, a MediaGo Holding cégei, illetve önkéntesek támogatják, néhány programunkat pedig pályázati úton valósítjuk meg. Már évekkel ezelőtt azt tapasztaltuk, hogy a fiatalok többsége úgy jön ki az egyetemekről vagy főiskolákról friss diplomával a kezében, hogy nincs megfelelő szakmai gyakorlati tapasztalatuk az elméleti tudásuk mellé. Ez később hátrányként jelentkezett az álláskeresés során. Azért hoztuk létre a MediaGo Alapítványt, hogy versenyképes gyakorlati tudásalapot adjon, és lehetőséget teremtsen a médiában, és más kommunikációs területen való eligazodásban a pályakezdő fiataloknak. Ezen célok megvalósulása érdekében számos területen nyújtunk segítséget.

Alapítványunk létrehozta saját gyakorlati programját, amely alapvetően illeszkedik a felsőoktatási intézmények elvárásaihoz. A kezdetben csak a média területén lehetőséget biztosító gyakornoki programunk időközben olyan pozíciókkal bővült, mint webdizájner, online marketing, HR, programozó, pénzügy. Egy-egy gyakornok 6 hónapot tölt el éles munkahelyzetben nálunk.

- Milyen programjai vannak az alapítványnak?

- A MediaGo Alapítvány programjai alapvetően a pályakezdő fiataloknak, és a még felsőoktatásban tanulóknak szólnak, de középiskolásoknak kidolgoztuk az Esélyprogramot is, amelynek lényege, hogy hidat teremtsen a hátrányos helyzetű fiataloknak a középiskola és felsőoktatás közötti szakadék sikeres leküzdéséhez, és később a munkaerőpiacra történő belépéshez.

A Kreatív álláskeresési programunk az Európai Unió támogatásával a Mobilitás - Fiatalok Lendületben 1.2 Ifjúsági kezdeményezések keretén belül valósult meg. A program célja az volt, hogy különböző kreatív álláskeresési módszereket mutassunk be a pályakezdőknek, ezzel segítve munkaerő-piaci elhelyezkedésüket. Általánosan előforduló probléma, hogy a fiatalok pályájuk elején nem elég tájékozottak azzal kapcsolatban, hogy mit válasszanak az előttük álló lehetőségek közül. Jellemző, hogy nincsenek határozott elképzeléseik a szakmai jövőjükkel kapcsolatban, így bizonytalan lehet az elhelyezkedés is. A 10+1 alkalmas workshop sorozatunkra a témában jártas előadókat hívtunk meg, hogy kreatív ötleteiket, rendkívüli megvalósításaikat, tapasztalataikat átadják. Ezzel igyekeztünk a hallgatóság számára segítséget nyújtani a munkaerőpiacra kerüléshez. A workshopokon kis létszámú, interaktív csoportokban dolgoztunk, így a résztvevők elsajátíthatták a tudatos karrierépítés készségét.

Szintén nagy sikerrel fut Életpálya Programunk, amely arról szól, hogy tanácsadást tartunk a középiskolákban végzős diákoknak, illetve az egyetemen végzős hallgatóknak arról, hogy miért jó, ha céltudatosan fognak hozzá életpályájuk megkezdéséhez a munka világában. Elsődleges célkitűzésünk, hogy az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsülését kivívjuk, népszerűsítve az önkéntes tevékenységet az oktatás területén. Az érdeklődőknek komplett áttekintést adunk a munkapiacra való belépéshez. Erőssége, hogy önkénteseink egy időben vannak jelen a munkaerőpiac munkaadói oldalán, valamint a pályaválasztási, munkavállalói oldalon.

- A 18-19 éves korosztálynak sok esetben nincs kiforrott jövőképe, elképzelése. Miben tudnak a segítségükre lenni?

- Évek óta azt halljuk saját gyakornokainktól is, hogy a középiskolában még nem tudták mik szeretnének majd lenni, mi az a foglalkozás, illetve munka, amit szívesen és sikeresen végeznének. Ezért a továbbtanulási jelentkezéseiket is az alapján adták be, hogy a középiskolai tanulmányaik alatt mely tantárgyak mentek nekik a legjobban. Tapasztalataink szerint csak néhányan hallottak az önkéntesség lehetőségéről, így nagyon kevesen végeztek önkéntes munkát, pedig ez remek lehetőség arra, hogy az ember megismerje önmaga korlátait, képességeit, kompetenciáit, hogy szélesítse látókörét, bővítse ismereteit a világról. Emiatt hoztuk létre az Életpálya Programot, amivel azt kívántuk megvalósítani, hogy felhívjuk a középiskolások figyelmét a tudatos életpálya ív megtervezésére. Nagy örömünkre ennek támogatását egy TÁMOP 5.5.2. pályázat keretében elnyertük. Azt vállaltuk, hogy egy év alatt 50 közép-magyarországi középiskolába visszük el a programot, amelyben megismertetjük az önkéntességet a diákokkal, és egy általunk kifejlesztett módszertannal segítjük a fiatalokat a sikeresebb és tudatosabb jövőtervezésben. A megvalósításban aktívan részt vesz Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja is.

- Hogyan határozhatjuk meg, mi a tudatos karrierépítés?

Arany János Általános Iskola és Gimnázium
- A tudatos életpálya építés akkor kezdődik, amikor felteszik maguknak a kérdést: ki vagyok én, mi a célom, mik a határaim, mitől leszek boldog ember? Amikor ezek a kérdések elhangzanak, szinte hallani a kis zakatolásokat a fejekben, ezzel már elindítottunk valamit. Véleményem és tapasztalataim szerint a tudatos karrierépítés már gyerekkorban elkezdődik. A szülőknek nagy felelősségük van abban, hogy figyeljék gyermekeiket: mi iránt mutatnak érdeklődést, mik az erősségeik és gyengeségeik, mik a korlátaik. Ezek alapján kell segítenünk, terelgetnünk őket. A végzősök esetében a sok évközi teendő miatt általában nem jut elég idő a pályaválasztás, álláskeresés és karriermenedzselés témaköreinek erősítésére. Ezért azt szoktam javasolni nekik, hogy adjanak maguknak időt arra, hogy megismerjék önmagukat. Vállaljanak önkéntes munkát - ez egy kiváló önismereti, segítő tevékenység. Fontos, hogy tanuljanak különböző magatartásformákat, váljanak tevékeny csoportok tagjaivá iskolán kívül is, ami nem csak arra jó, hogy segítsenek másoknak, hanem a kapcsolatépítésre is kiváló lehetőséget nyújt.

A mai középiskolások és pedagógusok nagyon leterheltek. Sok helyen tapasztaljuk, hogy nincs elég kapacitás arra, hogy az iskola megfelelő tájékoztatást, képzést, felkészülést biztosítson a karrierépítéssel kapcsolatban. Programunk azzal igyekszik támogatni és kiegészíteni a pedagógusok munkáját, hogy egy komplex Életpálya napot szervezünk, ahol a diákok sikeres munkaerő-piaci szereplők tanácsait, életútjait ismerhetik meg.

Keleti Károly Közgazdasági Szakközép
Szinte minden iskolába hívtunk magunkkal önkéntes előadókat például az OTP Bank hálózatától, a HILTON Budapest szállodalánctól, a Magyar Telekomtól, a Frissdiplomás.hu-tól, a Diwa munkaerő-kölcsönző cégtől, a Peugeot-tól, valamint a Zsigmond Király Főiskola vezető tanárait is önkénteseink között találhatják. Előadóink között olyan sikeres és elismert trénerek, tanácsadók szerepelnek, mint Tollas Attila, Dara Péter vagy Boér Tamás. Igyekeznek saját életútjukat bemutatni a gyerekeknek, amelyek élethűen ábrázolják számukra, hogy nem baj, ha az ember elkanyarog erre-arra, hiszen a siker és a kiegyensúlyozott ember titka a sok tapasztalat, amit élete során folyamatosan gyűjt. Ezek a példák mindig önbizalommal töltik el a diákokat, hiszen pozitív példákon keresztül tapasztalhatják meg, hogy mennyire fontos a nyitottság, a bátorság, az önismeret, a tanulás és az emberség. Ezek együttesen segítik őket a pályaválasztás, a munkavállalás és a privát életük során egyaránt.

- Mi a véleménye mai álláskereső fiatalokról?

Diákok Nagykőrösön
- A véleményem az, hogy félnek az álláskereséstől, a visszautasításoktól, nem tartják elég felkészültnek magukat szakmailag. Úgy érzik, hogy a körülöttük zajló gazdasági helyzet nem kedvez a pályakezdőknek. Én azt javasolom már a középiskolásoknak is, hogy ők még a nyári szünetekben tekintsenek be egy-egy cég életébe néhány hétre, a felsőoktatásban tanulók pedig amilyen gyorsan csak lehet, jelentkezzenek szakmai gyakorlati programokra. Keresgéljenek, legyenek jelen, tanuljanak meg dolgozni abban a szakmában, amit végezni szeretnének és akkor nem éri őket hátrány. Aki bizonytalan, az is menjen el, próbálkozzon, mert lehet, hogy kiderül a szakmai gyakorlat során, hogy az az iskola, az a szak, az a szakma, amit elgondolt magának, nem is neki való. Ne várjon éveket, lépjen mielőbb arra az útra, ahol sikeres, boldog ember lesz belőle.

- Mit ajánl a fiataloknak, hogyan kezdjenek az álláskereséshez?

- Megint csak visszatérnék a szakmai gyakorlati programokhoz. A felsőoktatásban eltöltött időben legalább 6-8 cégnél tudnak szakmai gyakorlatot végezni. Ezeken a helyeken meg tudják alapozni kapcsolati tőkéjüket, különböző munkamódszereket ismerhetnek meg, pontosabb képet kaphatnak saját munkabírásukról. Nagyon ajánlom az állásbörzéket, amelyeken azonnal be tudnak mutatkozni személyesen a cég HR-esének vagy képviselőjének. Odaadhatják önéletrajzukat papír alapon vagy digitálisan, amit azonnal ott le is tölthetnek. Az állásbörzéken kipróbálhatják magukat a fiatal álláskeresők éles interjúhelyzetekben is, ami szintén hasznos lehet az önismeret felé vezető úton.

- Milyen kreatív álláskeresési módszerek vannak?

Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium
- A kreatív álláskeresési módszereket nagyon nehéz beskatulyázni aszerint, hogy jó-e vagy nem, hiszen pont ettől kreatív valami. A cél: egyedien, figyelemfelkeltően bemutatkozni a munkaerőpiacon, ügyelve arra, hogy a mögöttes tartalom minden esetben meglegyen. Ahhoz, hogy valaki kreatívan fogjon hozzá az álláskereséshez, illetve ténylegesen valamilyen innovatív álláskeresési módszert alkalmazzon, az első lépés a kreatív gondolkodásmód elsajátítása, aztán egy jó ötlet, de persze elengedhetetlen az önismeret és a tudatosság is. Egy egyedi ötlet - az álláskeresési folyamat pontos, tudatos előkészítése és megtervezése nélkül - nem elegendő a kívánt cél eléréséhez. A kreatív álláskeresés jól átgondolt és pontosan megtervezett folyamat kell, hogy legyen, ugyanis könnyen megeshet, hogy a kívánt hatás ellenkezőjét váltja ki és kreatív módszer helyett kellemetlen baklövést követ el a pályázó. Az álláskeresés előtt fontos az is, hogy egy kis előkutatást végezzen az illető, azaz: megvizsgálja a megpályázott területet, a pozíciót, a hirdetőt, a munkaadót. Ezek nem megfelelő ismerete akár korlátot is szabhat az eredeti elképzelésnek.

Rengeteg olyan kreatív, merész, egyedülálló módszer van, amit már valaki sikeresen alkalmazott. Workshop sorozatunkon többen is bemutatkoztak kreatív álláskeresőként. Tollas Attila például bemutatta óriásplakátos álláskeresési módszerét, Boros Orsolya hosszas keresgélés után gerilla videóval szerzett állást, Papp Ákos és Szloboda László, a New York-i BBDO munkatársai mosdókban elhelyezett portfóliójukkal pályáztak sikeresen. A résztvevők megismerkedhettek olyan módszerekkel is, mint az énmarketing, a személyi brand és a kreatív önéletrajzok alkalmazási lehetőségei. Kreatív álláskeresésben határ a csillagos ég, de úgy kell kitűnni a tömegből, hogy közben hű maradjon az ember magához.

- Mik a jövőbeni terveik?

- Mindenképpen szeretnénk fenntartani Életpálya Programunkat, amely nagy sikert aratott mind a gyerekek, mind az iskolaigazgatók, a tanárok és a szülők körében. Augusztusban egy két napos záró konferenciát tartunk a témában. Továbbra is foglalkozunk a hátrányos helyzetű fiatalokkal, szeretettel várjuk Önkéntes Pontunkon vagy Oktatási Központunkban az érdeklődő önkéntes jelölteket, illetve azon fiatalokat - akár kis csoportokban is -, akik vágynak egy bátorító beszélgetésre, esetleg érdeklődnek a reklámszakma vagy a média világa iránt.
  • 2024.05.24Kiváló vezető képzés Tanteremben, 6 képzési napon, 4 szakmai vezetőtől tanulhat kis létszámú csoportban alap vezetői kompetenciákat, hogy HR vezetőként is versenyképes legyen! Most 15% kedvezmény!info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.10Szakemberből vezető A szerepváltás nézőpontváltással is jár, nem csak névjegykártyád változott meg. Ha szakemberből lettél vezető érdemes feltenned a kérdéseket: Mi a feladatom? Miért vagyok felelős? Mi változott? Ez a képzés abban segít, hogy tisztábban tudd megfogalmazni és megérteni a saját vezetői szerepedet, az ezzel kapcsolatos változásokat és elvárásokat.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.13Tudatos delegálás - vezetői tréning Programunk két fontos vezetői készség fejlesztésére irányul. Az egyik a tudatos delegálás, mint elengedhetetlen vezetői időfelszabadító, munkatárs-fejlesztő készség, a másik az ehhez szükséges asszertív kommunikáció, amely ezt a folyamatot segíti.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
"Keressük a lila elefántot" - avagy miért izgalmas a toborzó szakma

Miért szeretek recruiter lenni? – tette fel a kérdést néhány ismert toborzási szakembernek Csatalinácz Adrienn, az euJobs HR-Group HR és BRAND... Teljes cikk

A szexi pozíciónevek csapdája

Tudja mi a különbség a sales manager, a business development manager és account manager munkakörök között? A gyakorlatban nem sok: az... Teljes cikk

Több lányt az informatikába: sokszor a tanárokkal és a szülőkkel kell küzdeni

Bár a tendencia javulást mutat, még mindig bátorítani, biztatni kell a fiatal lányokat, hogy az úgy nevezett STEM szakmák vagyis a tudomány, a... Teljes cikk