Megjelent: 13 éve

A kiküldetés, kirendelés jogi szabályozása

Az elrendelt munkavégzés helyének megváltoztatása ellen a munkavállaló nem léphet fel, ugyanis kötelessége munkakörét más munkavégzési helyen ellátni, de a foglalkoztatónak feladata szem előtt tartani, hogy a kiküldetés a dolgozó beosztására, képzettségére, korára, egészségi állapotára és egyéb körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel nem járhat. Kiküldetésre beleegyezése nélkül nem kötelezhető a nő terhessége megállapításának kezdetétől gyermeke hároméves koráig, illetve az a férfi, aki gyermekét hároméves koráig egyedül neveli.

Törvényi szabályozás a kiküldetés több fajtáját is megkülönbözteti: belföldi és külföldi kiküldetés, illetve meg kell különböztetni az ideiglenes- és az állandó jellegű külföldi kiküldetést is. Fontos továbbá, hogy sem a kiküldetés, sem a kirendelés nem összekeverendő az átirányítással. Átirányítás során ugyanis a munkáltató nem a munkavégzés helyét módosítja egyoldalúan, hanem a munkavállaló munkakörét. Igaz, a kettő egy időben is megtörténhet, de eseteit akkor is külön-külön kell vizsgálni.

Belföldi kiküldetés

Belföldi kiküldetésről a munkavállalót tájékoztatni kell, aminek időtartama nem haladhatja meg naptári évenként a 110 munkanapot. Természetesen ettől kollektív szerződés eltérhet. A 110 munkanapba bele kell számítani az átirányítás és a kirendelés eseteit is, amiből az átirányítás mértéke nem haladhatja meg a 44 munkanapot. Egy naptári éven belül a többször elrendelt kiküldetések időtartamát össze kell adni.

A belföldi kiküldetés egyik legfontosabb eleme, az utazási idő. Amennyiben a munkavállaló utazási ideje munkaidején kívül esik, akkor a munkavállalót többletdíjazás illeti meg, aminek mértéke a személyi alapbér 40 százaléka. Az utazás történhet személygépkocsival és tömegközlekedési eszközökkel is. Utazási időnek kell tekinteni az indulástól a megérkezésig eltelt időt, valamint az átszállással eltöltött időt is. Továbbá bele kell számítani az utazási időbe azt az időt is, ami a tömegközlekedési eszköz megérkezésétől a munkavégzés megkezdéséig tart, valamint a munkavégzés befejezésétől a tömegközlekedési eszköz indulásáig eltelik.

Kiküldetés esetén a munkáltató köteles a munkavállaló számára megfizetni a kiküldetés során felmerülő további szükséges és igazolt többletköltségeket. Ide sorolható az utazási költség, saját gépjármű használata, szállásdíj, napidíj, dologi kiadások.

Külföldi kiküldetés

A külföldi kiküldetés időkeretét a munkáltató jogosult meghatározni. A kiküldetés történhet ideiglenesen, maximum három hónapra, illetve három hónapot meghaladó időintervallumra is, amit állandó jellegű külföldi kiküldetésnek kell tekinteni. A belföldi kiküldetéssel ellentétben, külföldi kiküldetés esetén az utazási időre a munkavállalót nem illeti meg többletdíjazás. Ebben az esetben ugyanis az utazási idő beleszámít a munkaidőbe. Az utazási költségeket és a felmerült költségeket azonban az adott ország pénznemében kell többletdíjként kifizetni a munkavállaló részére.

A kiküldöttet a külföldi tartózkodás során napidíj, szállásköltség, utazási költség, személy- és poggyászbiztosítás, járműhasználati költség és egyéb szükséges, a kiküldetés célja szerint indokolt költségek térítése illeti meg. Biztosítások megkötése nélkül tilos külföldi hivatalos kiküldetésre kiutazni.

Kirendelés

A munkavállaló a munkáltatók között létrejött írásbeli megállapodás alapján, más foglalkoztatónál történő munkavégzésre is kötelezhető. Ennek feltétele, hogy a munkavállaló kirendelésére ellenszolgáltatás nélkül kerüljön sor és a kirendelés során olyan munkáltatónál végezzen munkát, amelynek tulajdonosa - részben vagy egészben - azonos a munkáltató tulajdonosával, vagy a két munkáltató közül legalább az egyik valamely arányban tulajdonosa a másik munkáltatónak, vagy a két munkáltató egy harmadik szervezethez kötődő tulajdonjogi viszonya alapján áll kapcsolatban egymással. Jó példa erre egy ágazaton belül - például villamosipar -, több munkáltatóra kiterjedő hatályos kollektív szerződés. Nem minősül ellenszolgáltatásnak, ha a munkavállaló munkabérét, az ezzel járó közterheket és a kirendeléssel felmerülő költségeket az a munkáltató viseli, amelyhez kirendelték.

A kirendelést és annak feltételeit a munkáltatónak írásban kell elrendelnie, amelyben tájékoztatnia kell a dolgozót a kirendelés feltételeiről és a munkáltatói jogok gyakorlójának személyéről. Kirendelés során a munkavállalónak két munkáltatója lesz. A munkaviszonyból származó alapvető jogok, mint a munkaviszony megszüntetése, módosítása, az eredeti munkáltatót illetik meg továbbra is. Eltérő megállapodás hiányában a munkaviszonyból származó jogok - az alapvető jogokon túl - és kötelezettségek azt a munkáltatót illetik meg, amelyhez a munkavállalót kirendelték. A munkavállaló foglalkoztatásakor alkalmazni kell a kirendelés helye szerinti munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés munkaidőre, pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseit. A munkavállalót a munkaszerződés szerinti bére illeti meg, attól csak javára lehet eltérni. Amennyiben a kirendelés helye szerinti munkáltatónál többletjuttatások kerületek megállapításra, arra a dolgozó is jogosulttá válik.

Amennyiben a kirendelés helyén belföldi kiküldetésre kerül sor, az erre vonatkozó rendelkezésektől - díjazás, utazási idő - és korlátozásoktól - terhes nő és egyedülálló férfi esete - eltérni nem lehet.

Ha a munkavállaló a kiküldetés vagy a kirendelés során, részben vagy egészben, munkakörébe nem tartozó feladatokat lát el, tehát átirányításra kerül, vagy helyettesít, akkor a munkavállalót megillető munkabér megállapítása tekintetében az átirányításra, illetve a helyettesítésre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni, de az átirányítás és a helyettesítés további szabályai sem változhatnak kiküldetés, kirendelés alkalmával.

Angyalné Puszta Szilvia, HR Portal
  • 2022.02.01Munkaügyi adatvédelem (GDPR HR-eseknek) Blended képzésünk során a tananyag általános elméleti részét, mely tartalmazza az alapfogalmak, jogalapok és törvények összefoglalását először e-learning videó formában sajátíthatja el. A videó megtekintése után egy fél napos konzultáció keretein belül, feldolgozásra kerül a tananyag további része, melyet online vagy tantermi formában hirdetünk meg. Részletek Jegyek
  • 2022.02.04Sikeres évem lesz! Csoportos coaching az eredményes évért 2022 első heteit éljük. Álmodozunk és tervezgetünk; mi mindent akarunk megvalósítani az idén? Aztán elröppennek a hetek és a hónapok, és azt vesszük észre, hogy sehol sem tartunk ezekkel a tervekkel. Ilyekor elgondolkodunk: hogy lesz ebből sikeres év?! Lehet, hogy veled is megtörtént már ez. Ha azt akarod, hogy az idén másképp legyen, érdemes felkészülni rá! Jelentkezz az eseményre, ahol eszközöket és inspirációt kapsz a tudatos évtervezéshez! Találkozunk? Részletek Jegyek
  • 2022.03.07Hetes Agilis Transformáció Leader képzés online, videokonferenciás Hazánkban egyre több és több vállalat lép az agilis átalakulás útjára, így felértékelődik az agilis transzformációt vezető szakemberek jelentősége. Az Agile Transformation Leader egy olyan szervezetfejlesztő szakember, aki felkészíti és végig kíséri az agilis átalakulás útján a vállalatot. Ügyfél-fókuszt, Design Thinking szemléletet hoz be, vezetőket coachol, csapatokat mentorál, miközben pozitív, felhatalmazó légkört teremt a szervezeten belül. A képzés 3 héten keresztül, 2 hétköznap este valósul meg. Igény esetén 3 munkanapra is szervezhető. Részletek Jegyek
  • 2022.04.22BEMUTATKOZIK A teamwork2022 Képzelj el egy olyan kétnapos csapatépítő képzést, amely minden részletében a Te vállalati csapatodról szól. Jelentkezzetek az ország első csapatépítő eseményére, amelyre háromfős vállalati csapatokat várunk! Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Felelős lehet-e a munkáltató az oltás mellékhatásaiért?

Sok kérdés merül fel a munkáltató által kötelezővé tehető oltás kapcsán. Ezek közül is kiemelkedik, hogy felelőssé tehető-e a munkáltató... Teljes cikk

Óvatosan a hibrid munkavégzéssel! Szükség lehet a munkaszerződés megváltoztatására

Ismét egyre több foglalkoztató és munkavállaló tér vissza a távoli munkavégzéshez. Távmunka esetén jelenleg is a veszélyhelyzetben bevezetett... Teljes cikk

Mire figyeljünk munkáltatóként az oltás előírásakor?

Az új jogszabály egy "puha" lehetőség, mégis nagyobb felelősséget hárít a vállalatokra. A sok félreértés elkerülése és a jogszabály helyes... Teljes cikk