Megjelent: 13 éve

A legfontosabb munkaügyi jogszabályváltozások szeptember 1-jétől

1. Tájékoztató a rendes szabadság kiadásáról

Az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve (továbbiakban: Mt.) Mt. 134. § 2007. március 31-éig hatályos rendelkezése szerint a szabadságot esedékességének évében kell kiadni. A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek esetén a szabadságot legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-áig, kollektív szerződés rendelkezése esetén a tárgyévet követő év december 31-éig, a munkavállaló betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül adja ki, ha az esedékesség éve eltelt.

A kivételesen fontos gazdasági érdeket a jogszabály 2007. március 31. előtt nem meghatározta meg pontosan. Így amennyiben a szabadságok kiadására a tárgyévben nem került sor, elfogadható volt a munkáltató váratlan, nagy mennyiségű megrendelésre és munkavégzésre való hivatkozása.

2007. április 1-jétől a Mt. 134. § előírja, hogy a szabadságot esedékességének évében kell kiadni. A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadságot legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-éig, kollektív szerződés rendelkezése esetén a tárgyévet követő év június 30-áig adja ki, ha az esedékesség éve eltelt. Átmeneti szabályként kivételesen fontos gazdasági érdek fennállása esetén a 2006. évi szabadságokat legkésőbb 2007. szeptember 30-áig kell kiadni.

Az alapszabadság munkavállaló rendelkezésétől függő egynegyedét, valamint az alapszabadság legalább felét az esedékesség évében kell kiadni. Ettől eltérni csak akkor lehet, ha baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, illetőleg elhárítása érdekében szükséges. A törvény alkalmazásakor a munkáltató működési körét közvetlenül és súlyosan érintő, illetve gazdálkodását meghatározó módon befolyásoló, a munkaszervezéstől független körülményt kell kivételesen fontos gazdasági érdeknek tekinteni.
A megfogalmazott új szabályok egyik eleme, hogy a következő évre való átvitel nem a teljes szabadságra, csak az alapszabadság munkavállaló rendelkezésétől függő egynegyedén, illetve ezen túlmenően az alapszabadság felén (összesen tehát az alapszabadság háromnegyedén) túl fennmaradó szabadság-részre terjed ki.

A szabályozás másik eleme a tárgyévet követően kiadásra alapot adó kivételes gazdasági érdek pontos definiálása. A kivételes gazdasági érdeket megalapozó körülménynek a munkaszervezéstől függetlennek kell lennie, ami azt jelenti, hogy a munkáltató nem élhet a tárgyévet követő évben való kiadás eszközével - a várható munkamennyiségre és a rendelkezésre álló létszámra tekintettel - előre megtervezett módon, hanem csak kivételesen.

Célszerű a továbbiakban minden év első hónapjában a szabadságok kiadásának tervezése és ütemezése annak érdekében, hogy a jogszabályi előírások teljesíthetők legyenek. Fontos, hogy a szabadság kiadása a munkáltató kötelezettsége!

2. Módosult az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés

Változott az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés, különösen a 2007-2008. Építőipari Ágazati Bértarifa Megállapodás, amely az alábbiakban felsorolt, szakágazatban működő valamennyi munkáltatói szervezetre érvényes.

45.11 Épületbontás, földmunka,
45.12 Talajmintavétel, próbafurás,
45.21 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése,
45.22 Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés,
45.23 Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése,
45.25 Egyéb speciális szaképítés,
45.31 Villanyszerelés,
45.32 Szigetelés,
45.33 Víz-, gáz-, fűtésszerelés,
45.34 Egyéb épületgépészeti szerelés,
45.41 Vakolás,
45.42 Épületasztalos-szerkezet szerelése,
45.43 Padló-, falburkolás,
45.44 Festés, üvegezés,
45.45 Egyéb befejező építés,
45.50 Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel

Az új ÉÁKSZ a megjelenés napjától, 2007.augusztus 27-től van érvényben.

Forrás: Htt Gazdasági Szolgáltató és Személyzeti Tanácsadó Kft.

  • 2021.01.25HR Üzleti Vezető Mentoring és Workshop online program Inspirációt és támogatást nyújt HR vezetőknek és a jövő HR vezetőinek az üzleti vezetővé válásuk útján. Ajánlom minden olyan HR vezetőnek, aki szeretné a HR funkciót üzletközpontúbbá tenni, meghatározó hatással lenni üzletre, stratégiára, döntésekre, nagyobb bizalmat, hitelességet és befolyást szerezni a felsővezetésben. Részletek Jegyek
  • 2021.01.30Videokonferenciás 2 napos Scrum Master képzés A két napos intenzív, gyakorlat-orientált tréning szerepjátékokon és szimulációkon keresztül segít a résztvevőknek megérteni, hogyan alkalmazhatóak a legkülönbözőbb projektekben a Scrum alapelvei. Kitérünk arra is, hogy mikor érdemes használni a Scrumot, és mikor nem. Részletek Jegyek
  • 2021.02.04Stratégiai- és teljesítmény controlling A vezetők elmondása alapján a controlling gyakran utókalkuláció fókuszú, célja a pénzügyi számvitel kiszolgálása. Ez a kutatás is rávilágít arra, hogy kimutathatóan sikeresebbek azok a vállalatok, ahol a vezetők támaszkodhatnak a controller tevékenységére. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Munkáltatói felmondás jogszerűsége

Több millió forintos kártérítési pert nyert egy minőségellenőr, mert a munkáltató általi felmondás nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak -... Teljes cikk

Kirúghatnak, ha nem oltatom be magam COVID ellen?

A vakcinagyártás és -engedélyezés is rohamléptékben halad előre, így hamarosan a munkáltatóknak már az oltásokkal kapcsolatos dilemmákkal kell... Teljes cikk

Mit jelent a távmunkavégzésről szóló új rendelet a munkáltatók számára?

Kölcsönös, írásbeli megálllapodásnak kell történnie a távmunkavégzésről munkáltató és munkavállaló között. A rendelet szerint a... Teljes cikk