Megjelent: 4 éve

A munkaerő nem csak a termék kiszolgálója

Amennyiben a vezető is tiszteli és megfelelő szinten kezeli a dolgozóit, ott nem alá-fölérendeltségi viszony, hanem partnerség alakul ki, ahol mindenki értékeli a másikban a munkáját. Az Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. új kezdeményezése „Az Év Felelős Foglalkoztatója” díj célja, hogy erősítse ezt a szemléletet. Ez alkalommal Oplaznik Gabriellával, a Memfo Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk a felelős foglalkoztatásról.

Időszerű-e Ön szerint a felelős foglalkoztatásról beszélni?

Aki nem tartja fontosnak ma ezt, arra nem számíthatunk hosszú távú foglalkoztatóként ma Magyarországon! Munkaerőhiány van sok szegmensben. Ma már nem csak az új dolgozóknál magas a fluktuáció, de a régebbi kollégák elvándorlása is többszörösére emelkedett. Ezen tendenciák teszik kötelezővé, hogy a foglalkoztatók elgondolkodjanak azon, hogyan viszonyulnak a munkavállalóikhoz.

A munkáltatók már nem foghatják rá a versenytársakra vagy a társadalmi, esetleg gazdasági környezetre a hatásokat, és nem tarthatják ezen változásokat ideiglenesnek. Végig kell gondolniuk a saját felelősségüket, lehetőségeiket is. Akik hosszútávon gondolkodnak a magyarországi jelenlétben, és ezzel együtt a foglalkoztatásban, azoknak stratégiákat kell találni a munkavállalók megtartására, megszólítására és keresésére.

Ma már senki nem tud válogatni a gyárkapuk előtt álló álláskeresők között, ami a munkaerő minőségét is erősen befolyásolja. Aki nem talál megfelelő stratégiát, azt beelőzik a felelősen gondolkodók és el fogják szívni a munkaerejüket - ez valódi veszély. A felelős foglalkoztatónak ma legalább annyira fontossá kell, hogy váljon a humán erőforrása, mint a termék, mely a piacon eladható. A kettő csak együtt működik, és ezt kommunikálni is kell a már meglévő és a leendő munkatársak felé.

Oplaznik GabriellaOplaznik Gabriella


Mit jelent önnek a felelős foglalkoztatás és mitől felelős egy foglalkoztató?

A felelős foglalkoztató egy szintre helyezi a céget és a terméket, a terméket előállító munkaerővel. Sajnos idáig a munkaerő csak a termék kiszolgálója volt, és sok esetben nem is tartotta sajátjának, nem érezte, és nem is éreztették a munkaerővel, hogy Ő fontos a cég számára, fontos a termék számára. Fontos, hogy mit nevezek terméknek, mert ez lehet szolgáltatás és valódi termék-gyártás is. Én 2012 óta érzem azt, hogy már nem csak a magasan képzett szolgáltatási ágazatokban és munkakörökben lényeges a munkaerő megfelelő értékelése, bevonása, hanem a termelésben is. A dolgozok is más környezetben élnek, igénylik, hogy a munkahelyük is emberi közösségekben formálódó színtér legyen, ahol nem csak a munkaerejét és a ledolgozott munkaidőt becsülik meg, hanem a munkahelyi közösségbe tartozás is élményt ad.

Ebben a szellemben azt gondolom, hogy a felelős foglalkoztatónak a következőket kell megtennie:

 • kommunikálja a munkavállalók felé a munkáltatói stratégiákat, terveket, célokat,
 • partneri kapcsolatot alakítson ki a munkavállalókkal,
 • vonja be a munkavállalókat a tervei megvalósításába,
 • a munkakörnyezetet, a munkaidőt és egyéb hasonló, a munkavégzést érintő és befolyásoló körülményeket a munkavállalók bevonásával alakítsa ki, fejlessze,
 • adjon lehetőséget az egyéni munkamódszerekre,
 • a munkahely közössége esetében adjon teret a munkaidőn kívüli tevékenységek megismerésére,
 • fektessen nagyobb hangsúlyt a belső képzésekre.


Véleményem, hogy több felelős foglalkoztató van, mint aki csak annak tartja magát!

Mitől felelős Ön, mint foglalkoztató?

Elsősorban igyekszem az általam felvázolt feladatokat a saját cégembe is megvalósítani, és ezeket mindig az aktuális helyzethez adaptálni, amelyek a következők:


 • Számunkra elsődleges a munkaerőnk jellemzői alapján szervezett munkaidő, munkarend. Ezért mi csak és kizárólag egyműszakos munkarendben, a rendes munkaidőben foglalkoztatunk.
 • A felvételi eljáráskor már figyelünk a jelentkezők egyedi igényeire, szükségleteire.
 • Minden dolgozónk belső képzésen vesz részt, ahol a termelési képzésen kívül a cégünk szervezeti felépítését, szervezeti kultúráját, eljárásrendjeit, szokásait is megismerik az új dolgozók.
 • A képzést követően egy hónapig tréneri mentorálást teszünk elérhetővé a dolgozóknak.
 • Biztosítjuk munkavállalóink számára a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségét.
 • Munkaidő-keretben történő foglalkoztatás gyakorlásával az egészségi problémával küzdő munkatársainknak több pihenőidőt biztosítunk a prevencióra és a regenerálódásra, valamint a munkába járással töltött idő is csökken a munkaidő arányában.
 • Biztosítjuk munkavállalóinknak a lakóhelyükhöz legközelebbi telephelyen történő munkavégzést.
 • Térítésmentes személyszállítást biztosítunk, maximálisan fél óra menetidővel.
 • A munkavállalók az SZMSZ alapján választott képviselő által bevonásra kerülnek a szervezet döntéseibe, és így lehetőségük nyílik a tervek véleményezésére.
 • Munkavállalóinkat negyedévente szóban és írásban is értékeljük, mely értékelés alkalmával kiemelten kezeljük a pozitív tapasztalatainkat.
 • Kiemelkedő minőségben dolgozó kollégáink gyakorlati oktatóként folyamatosan lehetőséget kapnak az új munkavállalók beilleszkedésének elősegítésére, a vállalati kultúra gyakorlati átadására.
 • A napi munkavégzés mellett havonta programokat szervezünk annak érdekében, hogy dolgozóink a munka mellett a kollégáikat más-más oldalról is megismerjék, valamint, hogy a közös élmények által szorosabb kapcsolat alakuljon ki a munkavállalók és a vállalat kötött. Ezen programokon készült képek, élmények színesítik telephelyeinket, napi életünket.

Az éves programunk elnevezése: „MEMFO barátok közt”, a 2016-os évben megvalósult és tervezett programok:

 • Rajzverseny
 • MEMFOLIMPIA,
 • Ki-Mit-Tud,
 • szüret, borkóstolás, borkultúra
 • Kamra-napok,
 • recept verseny,
 • MEMFO Szakácskönyv kiadása
 • Érettségi tablók készítése (18 évesek leszünk!)
 • Bolond ballagás (farsangra) stb.


Miért tartja fontosnak a felelős vezetői szemléletet?

Én magam azt tartom, hogy semmi nem lennék, ha nem lennének a kollégák, akik előállítják a terméket, amit el tudunk adni. Elvárom ugyanezen szemléletet a vezetőimtől is.

Amennyiben a vezető is tiszteli és megfelelő szinten kezeli a dolgozóit, ott nem alá-fölérendeltségi viszony, hanem partnerség alakul ki, ahol mindenki értékeli a másikban a munkáját. Betanított munkás nélkül nincs termelés, vezető nélkül nincs szervezettség, takarító nélkül nincs tisztaság, stb.

Fontos dolog, hogy csak az tud jó minőségben dolgozni, akinek a napi gondolatait nem köti le olyan nehézség, ami gátolja a munkavégzést. Lehet, hogy nem tudunk megoldani minden gondot, de a magunk módján segítséget, biztonságot tudunk nyújtani a munkatársainknak és ezzel a tudattal már jobban megy a munka. Termelési szinten folyamatosan figyeljük, hogy milyen igények vannak, hol lehet egyszerűsíteni, vannak-e olyan dolgozói öletek, melyek megvalósíthatóak. Vezetőinket igyekszünk szakmailag képezni, fejleszteni a „kiégés” ellen, bevonni olyan programokba, melyek frissítik, feldobják, energiát adnak számára a munkavégzésben.

Mi megállapodásokat kötünk a kollégákkal, melyeket törvényesen betartunk és betartatunk, amit mindig képviselünk, nincsenek fiókban megbújó kérések, barterek és titokban elintézett munkák. Ha lennének, akkor a munkatársaink is így dolgoznának, így állnának hozzánk, ami számunkra sem adná meg a biztonságot.

Szeretek a kollégáimmal találkozni, örülök, hogy évek alatt egy nagycsalád lettünk, hogy vannak már esküvők, gyerekek, unokák, akik a MEMFO családjába tartoznak.

Hogyan lehet összehangolni a vállalati célokat a társadalmi/szociális elvárásokkal?

Csak a saját cégemről nyilatkozhatom, ahol azért lehetséges, mert a MEMFO NKft. eredetileg is rehabilitációs foglalkoztatóként indult, azaz megváltozott munkaképességűek védett körülmények között történő foglalkoztatását tűzte zászlajára. Ez eleve társadalmi cél, így a cégem életében a társadalmi cél, mint vállalati cél is értelmezhető.

Milyen haszna származhat egy cégnek, ha felelős foglalkoztató?

Tapasztalatom a 18 éves cégvezetésből, foglalkoztatásból és a közel 300 fő alkalmazotti tapasztalatból van. Elsősorban a munkavállalók lojalitása és a munkavállalók eredményes munkája lehet a haszon, ami ma nem kis dolog. Ezeken a munkahelyeken a dolgozók szívesen dolgoznak, így kevesebb ürügy van a távollétre, a munkahelyváltásra és arra, hogy a munkaidőben ne a feladatukat végezzék. A felelős foglalkoztatóknál jellemzően munkaközösségek alakulnak ki, ahol az emberek jobban figyelnek egymásra, a munkára, az eredményre, lehetetlen az elmagányosodás és a munkahelyi depresszió is alacsonyabb. Az emberek jobban magukénak érzik a céget, így a szakmai munkában is olyan újításokat fejlesztéseket dolgoznak ki, melyek költséghatékonyabbak, emberi léptékűek.

Hogyan látja, mennyire támogatottak az érintettek által jelenleg az ez irányú kezdeményezések a szektoron belül?

Csak pályázati tapasztalataim vannak, azaz, ha egy cég saját maga számára nem látja a hatékonyságot, nem fektet bele, csak abban az esetben, ha pályázhat ezen költségekre, melyekből később kiszámolja, hogy a fenntartása megéri-e számára.

Ütközött-e korlátokba valamelyik program megvalósítása során, és ha igen, mik voltak azok?

Nem, szerencsére a vezető kollégáim, a gazdasági igazgatónk is támogatta a kezdeményezéseimet. Természetesen a dolgozók körében van néhány ember, aki számára „gyanús” a munkáltató által felkínált együttműködés, partnerség. Szerintük a munkáltató csak „rossz” lehet, aki diktál a dolgozó kontójára, de én ettől sem félek, majd a tapasztalat megmutatja ezen kollégáknak is, hogy nincs tétje, csak haszna a programokon való részvételnek.

Hogyan látja a helyzetet, mi a víziója erről a (felelős) szemléletmódról 10-15 év múlva?

Szeretném látni, hogy a felelős foglalkoztatás tapasztalatai annyira beépülnek a foglalkoztatók és az állam mindennapjaiba, hogy egyértelmű hasznot lehessen „számolni” belőle. Amennyiben ez megtörténik, akkor jó lenne, ha az ilyen „haszonnal” dolgozó foglalkoztatók leírhassanak az adójukból, vagy egyéb kedvezményeket kapjanak annak érdekében, hogy a felelős foglalkoztatási formákat fenntartsák, fejlesszék.

Miért lehet hasznos a Felelős Foglalkoztató 2016 kezdeményezés?

Azt vallom, hogy a jó példák bemutatása sok esetben eredményesebb többéves egyetemi elméleti oktatásnál. Ma, amikor az embereknek, vezetőknek, tulajdonosoknak nincs idejük tanulni, akkor mások tapasztalatainak felhasználásával kell megtalálniuk azokat a lehetőségeket, melyek a saját nehézségeikre, problémáikra is megoldást jelentenek. A tapasztalat azt jelenti, hogy nem egy elmélet, hanem olyan folyamat, ami már valahol bevált.

Ezek a rendezvények, programok erre jók, nem feltétlen arra, hogy ki jobb, ki felelősebb, hanem, hogy egy példa segít másnak is megoldani egy problémát vagy erőt, ötletet ad a sajátja felszámolásához.

Miért szeretne az Ön általa irányított vállalat 2016 felelős foglalkoztatója lenni?

Már az vagyok. Amióta a MEMFO Kft-t létrehoztam és egyértelmű volt, hogy a legfontosabb feladat a foglalkoztatás, mind jogilag, mind gazdaságilag felelős vagyok minden kollégámért. A lényeg, hogy ezt szívesen teszem, szívesen vállalom fel, hogy „Anyjuk” legyek és kiálljak értük, képessé tegyem őket megállni a munkaerő-piacon és munkahelyi lehetőségeket teremtsek számukra. Tudják, hogy számíthatnak rám, és én számíthatok Rájuk!

Arra vagyok a legbüszkébb, hogy szívesen, szeretettel és hálával nézek bármelyik kollégám szemébe!

Részletes pályázati felhívás a www.ofa.hu oldalon található.
 • 2020.08.30Sämling Solution most induló online nyílt képzései! Összes képzésünk elérhető online, professzionális csapatunk profi megoldásokkal a megszokott színvonalon a következő képzéseket ajánlja figyelmébe: Virtuális csapatok menedzselése, Practical Task&Project menedzsment, Hogyan oktassunk online, Kreatív problémamegoldás, Megtartó erőim a változó időkben, Reziliencia,Virtuális interjútechnika Részletek Jegyek
 • 2020.10.06Vigyázz, jönnek az ellenőrök! Az ellenőrzésektől mindenki tart. Sok esetben azonban nem könnyű magunkat kiismerni a jogszabályok és az ellenőrzési folyamatok útvesztőjében. Ebben az eligazodásban szeretnénk segíteni olyan szakértőkkel, akik az ellenőrzések napi gyakorlatára látnak rá. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Önkénteseket toboroz a Prohuman a segitunkegymasnak.hu adományvonal felajánlásainak kezelésére

"Fontos, hogy ebben az extrém helyzetben maximálisan figyeljünk egymásra" - mondta a Prohuman ügyvezető igazgatója. Teljes cikk

Járványhelyzet: közösségi adatbázis segíti a munkanélkülieket

Közösségi adatbázist hozott létre a Talentuno olyan magyar cégekről, akik a jelenlegi krízishelyzetben is aktívan keresnek új munkaerőt. A magyar HR... Teljes cikk

Mozgalom indult a rendezvényszervezés területén dolgozók segítésére

A Friends Club Hungary Kft rendezvényszervező cég a munka nélkül maradt kollégákon kíván segíteni. Teljes cikk