Szerző: Filius Ágnes
Megjelent: 6 éve

Játsszuk el az állásinterjút!

A szakmai gyakorlat jó apropója volt az önállóság megtapasztalásának, a drámapedagógiai munka pedig olyan szemléletformáló tevékenység, amelynek az eredményeképp a fiatalok nem félnek annyira a munkakereséstől. A két projekt szakmai koordinátorával, illetve projektmenedzserével beszélgetett a szervezés kihívásairól, illetve a projektetek utáni, fenntartható eredményekről a HR Portál munkatársa.

Az Európai Unió által finanszírozott projektek többnyire kísérleti jellegű kezdeményezéseket támogatnak. Nagyon jó látni, ha olyan új megközelítéseket kreálnak a különböző szervezetek, amelyek a társadalom akkut problémáira új megoldásokkal válaszolnak. Azonban, ami az előnye, az a hátránya is a projektezésnek. Az ütemtervekhez, a valós megvalósítási sorrendeknek sok esetben áldozatául esik a minőség. Pusztán papírgyárrá válhat egy-egy projekt a sok-sok adminisztráció miatt. Illetve, a másik „gyerekbetegség” az, hogy hiába remek az ötlet, és jó színvonalú a megvalósítás, ha nem teremtette meg azt a mechanizmust, amelynek a kapcsán „önjáróvá válhat” a projekt. Elfogy a pénz, és kifogy a lendület.

Nemzetközi együttműködés, kiváló minőségben

A projektekben folyó áldozatos és elkötelezett munka közvetlen elismerése volt a célja azzal a Nívódíjjal, amelyet a Tempus Közalapítvány, az Európai Unió oktatási és képzési programját koordináló szervezete adott át több projekt megvalósítójának. Ezzel a díjjal is fel szerették volna hívni a figyelmet a minőség fontosságára.

A „Nemzetközi Együttműködési Kultúráért” nevű Nívódíj az „Egész Életen Át Tartó Tanulás” program (LLP) támogatásával megvalósuló, kiemelkedő színvonalú oktatási és képzési projektek elismerésére szolgált.
A nyíregyházi Empíria Nonprofit Kft programja, a „Beilleszkedés a munka világába integrált környezetben, Spanyolországban” volt az egyik díjazott. A projekt egyik erőssége- a Tempus tájékoztatása szerint - az volt, hogy bebizonyította, az értelmi fogyatékkal élők is képesek értékteremtő munkavégzésre – helyük van a társadalomban és a munka világában. A külföldi szakmai gyakorlat konkrét eredménye, hogy egyeztetések indultak a helyi önkormányzattal, a fogyatékkal élő fiatalok foglalkoztatásáról, sőt más munkáltatók figyelmét is felkeltette ez a munkafolyamat, hiszen a záró rendezvényen több szervezet és vállalkozás képviselői is részt vettek.
Egy másik, díjazott projekt a Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány „Játszd el a munkád!” című kezdeményezése volt. Ebben a nemzetközi együttműködésben színházi eszközöket hívtak segítségül, hogy növeljék a fiatalok elhelyezkedési esélyeit. Valós munkahelyi szituációkat dolgoztak fel a drámapedagógia segítségével, egyik színdarabjukban pedig az állásinterjú volt a téma. A résztvevő tanulók magabiztosságot szerezhettek, és talán tudatosabban vállalhatnak munkát a jövőben, ami növelheti az álláskeresésben sikeresek számát, és csökkentheti a munkájukkal elégedetlen fiatalok arányát.

Előadás a Rogers AkadémiánLelkesen, magas minőségű munkát végezve

Már több éve foglalkozott Bánszki Eleonóra, a nyíregyházi Empíria Európai Tanácsadó Nonprofit Kft. ügyvezetője mobilitási projektekkel. 2011-ben küldött először fogyatékkal élő fiatalokat Spanyolországba. Annak a projektnek a tapasztalatait felhasználva kerestek olyan partnert, ahol a fogyatékosok valódi munkahelyi környezetben tudnak munkát végezni, és új technológiákat tanulhatnak. Mivel a résztvevők toborzását, és kiválasztását lefolytató szervezet Nagykállóban van, és a fiatalok is az ő vonzáskörzetében élnek, ezért adott volt a mezőgazdásági célú szakmai gyakorlat terve. Ezért olyan partnert keresett Bánszki Eleonóra a számukra, aki ebben is segíteni tud.

A spanyolországi, Granada melletti Aprosmo épp ilyen terep volt. Ez egy fogyatékkal élőkkel foglalkozó komplexum, amely a korai fejlesztéstől az általános iskoláig, illetve azon túl a szakiskoláig, és a hazai viszonylatban inkább akkreditált foglalkoztatónak minősülő tevékenységet is megszervezi. A varrodai, a mosodai és asztalos üzem mellett egy hatalmas kertészettel is rendelkeznek, ahol bármilyen fogyatékossági csoporttal szakszerűen bánnak. „Mindenki kap munkát, a képességeinek megfelelően. Ha pedig nem bírja végezni a rá kiosztott feladatot, akkor keresnek a számára olyat, amelyet kiváló minőségben el tud látni”- mondta a projektvezető. Fontos eleme az Aprosmo által szervezett munkatevékenységnek, hogy bármi, ami munka címen folyik, csakis kiváló, piaci minőségben történhet. Nincs „mismásolás” a még elfogadható minőséggel, nincs beleszólás a piaci árakba sem. Amit termelnek, azt a piacon, a többi kertészet áruival versenyezve kell eladni.
Mivel Bánszki Eleonóra tisztában volt ezekkel a követelményekkel, ezért már a toborzáskor javasolta a nagykállói intézmény vezetőinek, hogy olyan fiatalok kerüljenek a programba, akik rendelkeznek azzal az önállósággal, ami ehhez a tevékenységhez szükséges. Szakmai végzettsége csak kevés fiatalnak volt, mert néhányuknál a fogyatékosság mértéke nem tette lehetővé egy speciális szakiskola elvégzését sem, továbbá itthon, falusi környezetben, ahol munkalehetőség alig van, viszont lehet gazdálkodni, a szülők nem látják értelmét az ilyen irányú taníttatásnak. Azonban éppen a vidéki életmódnak nagy előnye is volt, hiszen a mezőgazdasági tevékenység nem jelentett újdonságot ezeknek a fiataloknak.

A projektbe 6 fiatal került be, akiknek „hihetetlen boldogságot, izgalmat hozott maga az utazás”. 2013-ban egy háromhetes, nyári, kertészeti gyakorlatra utazhattak ki az őket kísérő szociális munkással, és Bánszki Eleonórával. „ Ezzel a hat fiatallal - szemben korábbi projektek néhány résztvevőjével – nem volt semmi gond”- emlékszik most vissza a szakember. Szabálykövetők, mindig pontosak, lelkesek, és ellenállás nélkül tették a dolgukat. Nyilván, ennek jó része az őket felkészítő szociális munkás tevékenységének az eredménye, de az, hogy minden reggel 8.10-kor a busz előtt várták az indulást, az már a saját, személyes motivációjuk miatt volt.
„A down-szindrómás fiatal ültetésnél osztályozta, hordta a cserepeket, az autisztikus lány a locsolópálcikákat rakta precízen a helyére, más gyomlált, karózott, kitűnő minőségben. Sőt, a mi 6 résztvevőnk között volt, aki nemcsak saját magát látta el, hanem még besegített másoknak is”- mondta büszkén a projektmenedzser.

Minden fogyatékkal élő - természetesen - nem alkalmas munkavégzésre, de aki dolgozni szeretne, ott érdemes a többségi társadalomnak átgondolnia ezt a helyzetet, és megtalálni azokat a tevékenységeket, ahová bevonhatóak ezek az emberek. Ezzel a projekttel Bánszki Eleonóra többek között azt szerette volna elérni, ha megváltozik az a magyar gondolkozásmód, miszerint csak útban lennének a fogyatékkal élők egy munkahelyen. „ Szívesen bemutattam volna az eredményeinket annak a szabolcsi kertészetnek, amelyik addig-addig ódzkodott a fiatalok gyakorlati felkészítését célzó próbamunkától, hogy a munkába állás előtt végül visszamondta azt.
Cél az, hogy ne féljenek a fiatalok a munkakereséstől

Bár a nemzetközi projektben, a külföldi partnerek elsősorban a nagykorú, állástalan fiatalok munkaerőpiaci részvételi motivációját szerették volna fönntartani drámapedagógiai eszközökkel, a hazai partnerszervezet, a Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány a már működő, kamasz diákcsoportjainak tagjait vonta be a projektbe. A Rogers Akadémián, és a Kulissza Alkotóműhelybe járó fiatalok az álláskeresésről szóló színdarab szövegkönyvét készítették el, az Akadémia diákjai egy fél évig heti drámaórákon vehettek részt, és kidolgoztak egy interaktív színházi előadást, amely a munkahelyi környezetben jelentkező döntéshelyzeteket mutatta be. „ Az előadáson a nézők például dönthettek arról, hogy demokratikus, vagy autoriter stílusú vállalatvezetéssel folytassák-e a munkahelyen játszódó történetet”- mondta Vastag Zsuzsa, a projekt önkéntes koordinátora.

A közönség szavaz az előadás folytatásárólA Nívódíjat- a szakember meglátása szerint – azért kaphatták meg, mert egyrészt, a résztvevő spanyol, lengyel, angol partnerrel olyan tudásmegosztás alakult ki, amely jó alapja az igazi nemzetközi, mobilitást segítő kezdeményezéseknek. Másrészt a szakmai napokkal, előadásokkal, oktatásokkal, módszertani munkákkal olyan sokszempontúvá válhatott a projekt, amely ritkán tud megvalósulni. Harmadszorra, a projekt hatása sem ért véget a záró elszámolással. „ Egy hagyományos, produktum-központú projekt helyett folyamatos változás, szemléletformálás folyt két éven át”- emlékszik vissza Vastag Zsuzsa.

Felkészülés az előadásra a Kulissza AlkotóműhelybenJó élmények, és újabb, hasonló projektek

Mivel nagyon jó élmény volt az első, „Act Your Job” – projekt, ezért az angol partner kezdeményezésére a konzorcium újra pályázott, és megint nyert egy hasonló konstrukcióra az „Erasmus Plus” -ban. „ Nagyon jó volt a projekt a szubjektív megélés szintjén, és sokat tanultunk egymástól” – mondta Vastag Zsuzsa. Az új projektben pedig az eddigi munkát kiegészíti egy drámapedagógiai módszertani tréning, amelyet tanárok számára készítenek el a következő két évben.

Grafikus workshop LodzbanAz integrált munkavégzést Spanyolországi szakmai gyakorlattal fűszerező Empíria is újra pályázott, és nyert is. „Mi abba se hagytuk ezt a pályázást, hiszen 2014-ben is vittünk ki fogyatékkal élő szakiskolásokat az Aprosmo-ba. Akkor hatan a kertészetbe, ketten-ketten pedig a mosodába és a varrodába kerültek. Mivel azt vettük észre, hogy a mosodában nem túl sok az önálló munkavégzési lehetőség, és a varrodai munkához pedig nem elég képzettek a szakiskolás fiataljaink, ezért 2015-ben inkább csak a kertészetbe viszünk ki 10 fiatalt, 3 iskolából. „ Sokféle mobilitási projektben vettem már részt, de olyan, amelynek minden napja sikerélményt adott volna, csak ez az egy volt”- zárta Bánszki Eleonóra a terveiről, és a tapasztalatairól szóló beszámolót.
  • 2021.10.28Távmunka, home-office - eltérő jogi álláspontok - eltérő munkajogi gyakorlatok. Hol hibázhatunk? Rizikók és irányok. Dr. Fodor T. Gábor elismert munkajogász, munkajogi előadó hazai és nemzetközi szinten munkajogi tárgyú cikkek szerzője. Előadásában a Covid19 járványhelyzet kapcsán felmerülő kérdések, tapasztalatok, munkajogi gyakorlatok kerülnek előtérbe, ide értve a home office és távmunka sajátosságait, különbségeit, de szóba kerülnek a veszélyhelyzetet követő időszak várható munkajogi aspektusai is. Részletek Jegyek
  • 2021.11.03A transzformatív tanulás-fejlesztés mestere – november 3-10-17. Építse fel korszerű L&D folyamatát és generáljon valódi változásokat a szervezete életében, képzésünk segítségével! Részletek Jegyek
  • 2021.11.23Folyamatmenedzsment képzés A képzés célja a folyamatfejlesztés lépéseinek és módszereinek áttekintése, az alapvető folyamatelemzési és folyamatfejlesztési technikák megismerése és konkrét feladatokon, esettanulmányokon keresztül történő begyakorlása. A folyamatmenedzsment képzési program 3 modulból áll: Folyamatmenedzsment alapképzés (Business Process Management), Folyamat teljesítménymérés, folyamatcontrolling (Business Process Control) és Folyamatfejlesztés (Business Process Improvement). A képzések egymásra épülnek, a képzések alapját a BPM képzés adja meg, erre épül rá a BPC, majd végül a BPI képzés. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Nyomdaipari képzőközpont nyílt Békéscsabán

Átadták a Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpontot Békéscsabán, ahol 33 nyomdaipari vállalkozás működik. A beruházás a Modern városok program... Teljes cikk

Jövőre 4,4 milliárd forintból gazdálkodhat a Nemzeti Tehetség Program

Csak jövőre 4,4 milliárd forintot fordít a Nemzeti Tehetség Programra a kormány - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a... Teljes cikk

Pályaválasztási kiállítást rendeznek ma és holnap a Budapesti Olimpiai Központban

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) részvételével és kiemelt támogatásával rendezik meg október 19-20. között a SzakMÁzz! Budapest 2021... Teljes cikk