kapubanner for mobile
Szerző: Dr. Poór Ferenc
Megjelent: 13 éve

Kinek mit jelent az akkreditáció?

Napjainkban egyre több közleményben szerepel az akkreditált fogalom. Az akkreditáció fogalmát sokan nem értik, vagy nem értelmezik pontosan. Érdemes tisztázni, hogy mit is takar ez pontosan és mi a jelentősége a képzés területén, kiváltképpen a felnőttképzésben. Több képző intézmény ugyanis jogtalanul használja ezt a minősítést.

Az akkreditáció olyan értékelést jelent, amely a képzés minőségét garantálja. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság mérlegel, majd dönt arról, hogy egy felsőoktatási intézmény tervezett szakja megfelel-e a követelményeknek, indítható-e a pályázó intézményben. A 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről (12. és 13. §) hozta létre a Felnőttképzési Akkreditáló Testületet (FAT), amelynek feladata a felnőttképzésben egy intézmény, egy képzési program minőségét döntésével garantálni.

Akkreditáció a felnőttképzésben

Mindenekelőtt egyértelművé kell tennünk, hogy a céges (vállalati, intézményi) képzések is a Felnőttképzési törvény hatálya alá tartoznak, ezért annak minden előírása vonatkozik az ilyen "zárt" (vagy nyílt) képzésekre, továbbképzésekre is. Eleve figyelemre méltó az, hogy a törvény előírja, minden felnőttképzést végző szervezetnek nyilvántartásba kell vetetni magát a területi munkaügyi szervezetnél (regionális munkaügyi központnál /a 2001. évi CI. törvény 8. § és 9. §; illetve 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet/), a regisztrációs számot pedig minden közleményben (hirdetés, ajánlat, program, levélpapír stb.) szerepeltetni kell (ennek elmulasztása pénz-büntetést is vonhat maga után), amelynek meglétét minden ajánlatot fogadó, megrendelő szervezetnek meg kell követelnie.

Ennek a felnőttképzési nyilvántartási számnak a feltüntetése számtalan képzési dokumentációról (hirdetés, honlap, ajánlat) hiányzik, ami annak érvényességét az említett jogszabályok követelményei miatt megkérdőjelezi. A Fk. törvény azt is kimondja, hogy felnőttképzés csak nyilvántartásba vett képzési program alapján történhet (2001. évi CI. tv. 3. § (2), továbbá a 2/2010. (II. 16) SZMM rendelet), amelynek megtörténtét az illetékes munkaügyi szervezet részéről kiadott irat igazolja. (Ez a kettő mindig kötelező, az akkerditáció nem.)

A Felnőttképzési törvény a képző intézmény és a képzési program akkreditációját határozza meg (13. §). Az intézményi akkreditáció a képző szervezet minőségét garantálja, a program akkreditáció pedig egy konkrét képzését. Meg kell említenünk, hogy csak az az intézmény (a törvény szerint felnőttképzési intézmény lehet egy jogi vagy nem jogi személyiségű szervezet, valamint egyéni vállalkozó is) kérheti akkreditációját, amely legalább egy akkreditált képzési programmal rendelkezik. Természetesen az akkreditált képző szervezet folytathat képzést nem akkreditált (de a munkaügyi szervezetnél nyilvántartásba vett) program alapján is, de ettől még az adott képzés nem válik akkreditálttá.

A program akkreditáltságáról meggyőződhetünk, hisz a már említett intézményi nyilvántartási szám mellett a képzés tartalmi akkreditációját is jelölni szükséges, amelynek lajstrom számát - például: PL-3783 vagy PL-3996 stb. - a FAT határozta meg, valamint tanúsítványa közli. Tehát igen egyszerűen ellenőrizni tudjuk az akkreditáció hitelességét.

Le kell rögzítenünk, hogy intézmény vagy képzési program akrreditácójára a jelenlegi jogi szabályozás értelmében csak a Felnőttképzés Akkreditáló Testület (FAT) illetékes és más szervek (pedagógus, szociális szakember stb. továbbképzését minősítő szervezet) minősítésének akkreditáltként való elfogadására (befogadására) is csak ez a testület illetékes. Egyetlen érdekvédelmi szervezet, szakmai szövetség sem illetékes akkreditációra, amelyik képző ilyenre hivatkozik, annak közleménye valótlan. Az előzőekben leírtak ismerete minden felnőttképzéssel foglalkozó, a témakörben döntésre illetékes számára fontos, a fentiek ismerete jogérvényes felnőttképzéshez elengedhetetlen.

A rendelkezésre álló források

Minden illetékes szervezet (érdeklődő egyén) számára elérhető hiteles források állnak rendelkezésre az autentikus információk beszerzésére. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapján (www.nive.hu) találjuk a választható tényezők között a "Felnőttképzési akkreditáció" témakörét (jobb oldalon piros mezőben), amidőn e szövegre rákattintunk bőséges választék tárul elénk (közép mezőben, piros színnel). Itt az "Akkreditált programok" szöveget választva először kereső táblázatot kapunk, amellyel a képzés megnevezése, vagy a képző neve, vagy az akrreditációs szám alapján kereshetjük a kívánt képzést.

A továbbiakban "felajánlja" a teljes jegyzék elérését a program, amelyben a mai nap szerint (2011. március 9.) 6.955 FAT által akkreditált programot tekinthetünk meg egy táblázatban (PL-5214 sorszámig), majd a továbbiakban 2.060 FAT által befogadott (PLB-, PLE-, PLH-, PLK-, PLM-, PLP- és mellette három- vagy négyjegyű szám jelzéssel), más jogszabály alapján akkreditáltnak tekinthető képzés lehetősége tárul elénk. Ezt a teljes anyagot - az alapvetően akkreditáltat és minden befogadottat - áttekintettük (9.015 tétel!) és számunkra nagyon tanulságos volt.

Nevezetesen a különböző elektronikus módon ajánlott coach és a tréner-tréningvezető képzéseket kerestük program címével, képző szervezet nevével, valamint több adattal és témánként 4-5 a FAT által akkreditált képzést találtunk mindössze az első jegyzékben (PL-5214-ig!). Ezt követően a befogadott képzésekben (az előző választékkal) kerestük az ajánlatoknak megfelelő képzéseket, de az így megtekintett 2.060 tételt tartalmazó jegyzékben nem leltük egyiket sem ezekből a témakörökből!

Saját tapasztalatunk alátámasztására és tanítványaink e témakörben feltett kérdéseire apellálva tettük mindezt és kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy több olyan képző szervezet tesz ajánlatott akkreditált képzésre, amelyik jogtalanul használja ezt a minősítést (akkreditált képző intézmény programja automatikusan nem akkreditált!). Hangsúlyoznunk kell, hogy Magyarországon nem minősül akkreditáltnak az a képzés, amelyikre ezt a minősítést nem a FAT adta, az akkreditált programra vonatkozó kedvezmények (pl.: ÁFA mentesség) csak az illetékes testület által kiadott tanúsítvánnyal rendelkezőkre érvényesek, egyebekre nem. (Nem kívánunk e helyen sem képző szervet, sem "szövetséget" megnevezni, csak a figyelmet kívántuk felhívni a mai helyzetre)

Mit tegyünk, mit tehetünk?

Csupán a tanulság érdekében fogalmaztuk meg az előbbieket, hiszen jártak már porul cégek egy-egy képzést követően, továbbá annak elszámolása során. Kaptak megjegyzéseket képző szervezetek is egy-egy tanfolyam, tréning után. Talán érdemes kimondanunk, hogy fontos pontosan értelmezni az egyes fogalmakat, azok minden vonatkozására körültekintően figyelni, megkeresni azokat a forrásokat, amelyekből hiteles információkhoz juthatunk. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapján megtalálható adatok a napra kész helyzetről biztosítanak tájékoztatást minden ajánlatot adónak és megrendelőnek. Innen a megfelelő adatok bevitelével, egyéb források megtekintésével rövid időn belül megszerezhetjük a szükséges információkat.

"Jó tréning, rossz tréning:..." címmel jelent meg cikk a HR Portálon (kiszélesítve jó vagy rossz képzésként is értelmezhetjük), amely tanulságos, de az ajánlat értékelése, a döntés előkészítése és megfogalmazása már előrevetíthet képzést minősítő jelzőt. Sok törekvéseinknek nem teljesen megfelelő (rossz) képzés megelőzhető a körültekintő előkészítéssel.
  • 2024.06.03Projektmenedzsment képzés A KÉPZÉS CÉLJA: A projektmenedzsment elméletének és gyakorlatának megismertetése a résztvevőkkel. A projektmenedzsment módszereinek begyakorlása példákon és esettanulmányokon keresztül. A résztvevők projektvezetési képességének fejlesztése és felkészítésük projektek önálló, sikeres lebonyolítására. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.05Pénzügyi kimutatások elemzése A képzés során a résztvevők megismerik és elsajátítják a beszámoló elemzés eszközeit és technikáit, képessé válnak egy vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének komplex megítélésére a nyilvánosan elérhető pénzügyi beszámolók alapján. Betekintést kapnak a vállalati beszámolók megértéséhez elengedhetetlen iparági elemzés eszközrendszerébe és technikáiba.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.10Szakemberből vezető A szerepváltás nézőpontváltással is jár, nem csak névjegykártyád változott meg. Ha szakemberből lettél vezető érdemes feltenned a kérdéseket: Mi a feladatom? Miért vagyok felelős? Mi változott? Ez a képzés abban segít, hogy tisztábban tudd megfogalmazni és megérteni a saját vezetői szerepedet, az ezzel kapcsolatos változásokat és elvárásokat.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.06.13Tudatos delegálás - vezetői tréning Programunk két fontos vezetői készség fejlesztésére irányul. Az egyik a tudatos delegálás, mint elengedhetetlen vezetői időfelszabadító, munkatárs-fejlesztő készség, a másik az ehhez szükséges asszertív kommunikáció, amely ezt a folyamatot segíti.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
"Digitális jogosítvány" nélkül nagyot fog ütni a "digitális üvegplafon"

A mesterséges intelligenciára érdemesebb nem veszélyként, hanem a digitális műveltség részeként tekinteni, aminek a fejlesztése nemcsak a... Teljes cikk

Hogyan hangoljunk össze embereket különböző kultúrákból vállalati közegben?

Rengeteg érzelem, meggyőződés, konfliktus és öröm, egymástól tanulás és összefeszülés övezi az interkulturális szervezetek működését. A... Teljes cikk

A munkavállalók készségfejlesztése elmaradásban van, pedig fenekestül felfordul a munka világa

A generatív mesterséges intelligencia (AI) térnyerésével a munkavégzéshez szükséges készségek 2030-ra várhatóan 68%-kal változnak majd... Teljes cikk