kapubanner for mobile
Szerző: Puszta Szilvia
Megjelent: 14 éve

Munkaerő-piaci körkép az EU tagállamaiban: Málta

Máltán nem magas az életszínvonal, az Európai Unión belül a szigeten a legalacsonyabb a foglalkoztatottság. Ennek ellenére bőkezű a szociális rendszerük, a családi pótlék például minden család számára jár. Az egyedülállóknak rossz hír, hogy ők többet adóznak, mint a házasságban élők, viszont a máltaiak 61 év után már nem dolgoznak.

Az ország a Földközi-tenger közepén, Szicília és Afrika között fekszik, s egy öt szigetből álló csoport legnagyobb szigete. Egy hat kilométer hosszú tengeri csatorna választja el Gozótól és Cominótól. Cominó olyan parányi, hogy a szigeten mindössze egy hotel üzemel és egyetlen család lakja. A szigetcsoportot alkotó másik két sziget lakatlan. Templomromok, középkori paloták, szűk utcák és hatalmas katedrálisok őrzik a három lakott szigetből álló ország gazdag múltjának emlékeit, amely a történelem során a föníciaiak, arabok, karthágóiak, rómaiak, spanyolok, franciák, majd a jeruzsálemi Johannita lovagrend kezében volt, amelynek eredeti feladata a Jeruzsálem felé tartó zarándokok gyógyítása volt. Az országot az elmúlt évszázadban pedig egészen 1984-ig az angolok foglalták el.

A máltaiak alapvetően optimisták, vidámak és szeretik az életet. Akkor is boldogok, ha üres a pénztárcájuk, akkor is mulatnak szombaton, vagy sütnek barbecue-t a tengerparton, ha öt lírájuk van, és akkor is, ha száz. Nem a pénz körül forog ez a világ. A máltaiak nem élnek túl jól, nincs magas életszínvonal, mégis azt érezni, hogy mindenük megvan. Nem bonyolítják túl a dolgokat, az emberek egyszerűek, bár elég illogikusak. Az utakon megáll az esővíz, mert egy kicsit sem építették oválisra, a buszok egyajtósak, melyek mindig nyitott ajtóval haladnak. A közlekedésben a menetrendet nem ismerik, mert sosem tudni, mikor érkeznek a buszok, és azt sem tudni, hogy hol áll az utas, mert a megállóknak nevei sincsenek. Mivel a sziget könnyen átlátható, 20 perc alatt bárhova oda lehet érni autóval, nincs megoldhatatlan ügy, ezért futárszolgálatot nem is használnak a szigeten. A városok pedig apró községek inkább, amelyek nagyon egymásra épültek, így a határok elmosódnak.


Beutazás, tartózkodásAz EU tagállamainak állampolgárai érvényes úti okmány - személyi igazolvány vagy útlevél - birtokában utazhatnak be Málta területére. Három hónapot meghaladó tartózkodás esetén azonban regisztrálni kell a máltai Állampolgársági és Bevándorlási Hivatalnál, mely öt évig érvényes regisztrációs igazolást állíthat ki. Amennyiben a munkavállaló egy évnél rövidebb ideig dolgozik Máltán, az igazolást csak a munkavállalás időtartamára állítják ki. Az uniós polgárokkal tarthatnak hozzátartozóik is, számukra a regisztrációs igazolást, illetve tartózkodási kártyát az uniós polgáréval azonos időszakra állítják ki. Hozzátartozónak számítanak azok a személyek, akik gazdaságilag függnek az említett uniós polgártól, vagy a lakóhelyük azonos volt abban az országban, ahol Máltába történő beutazásuk előtt éltek.


MunkavállalásA foglalkoztatottak aránya az Európai Unión belül Máltán a legalacsonyabb, 55,2 százalék. A 2010-re kitűzött lisszaboni célok szerint a foglalkoztatásnak 70 százalékosnak kellene lennie, vagyis az említett országban hatalmas a lemaradás.

Málta ipari-agrár ország, ennek megfelelően az ipar és a mezőgazdaság foglalkoztatja a legtöbb munkavállalót. Fontos szerepe van a textil- és ruházati iparnak, az élelmiszeriparnak, a nyomdaiparnak, a vegyiparnak, a közlekedési eszköz-gyártásnak és javításnak, valamint a dohányiparnak és a fémfeldolgozásnak. A földterület 40,6 százaléka szántó, 3,1 százaléka kert. Legfontosabb termesztett növényei a gyümölcs- és zöldségfélék, a búza, az árpa, a burgonya, a takarmány, a virágok és a szőlő. Főbb tenyésztett állatai a szarvasmarha, a kecske, a juh és a baromfi. Mindemellett azonban fontos szerepet tölt be a tengeri halászat is.

Uniós polgárok és családtagjaik szabadon vállalhatnak munkát Máltán, amely ugyanakkor a csatlakozási szerződésben foglaltak értelmében, a csatlakozástól számított hét évig fenntartja magának azt a jogot, hogy korlátozza a szabad munkavállalást, amennyiben a máltai munkaerőpiacon olyan zavaró tendenciák tapasztalhatók, amelyek súlyosan befolyásolhatják az életkörülményeket, illetve a foglalkoztatottság szintjét egy adott régióban vagy szakmában.

Málta a munkaerőpiac vizsgálata céljából tehát megtartotta a munkavállalási engedély eljárási rendszerét. Amíg azonban a végleges engedély el nem készül, annak érdekében, hogy a munkavégzés akár azonnal megkezdődhessen a Munkaügyi Hivatal igazolást állít ki arról, hogy a munkavállalási engedélyt megkérték.


Munkaidő, fizetésA munkaidő 40 óra egy héten, az állam bizonyos esetekben ezt 48 órában maximalizálja. A munkaidőn belül biztosítani kell a munkavállalók munka alatti pihenését, ezen kívül napi 11 szabad órát is. Fizetést a munkavállalók minden hónap végén kapnak. 2009-es adatok alapján Máltán a törvényileg meghatározott minimálbér 630 euró. A legtöbb fizetés azonban jóval a minimálbér fölé esik.

A máltai lakosok progresszív személyi jövedelemadó fizetésére kötelezettek. A jövedelemsávok attól függnek, hogy az adózó egyedülálló-e vagy házasságban él. A szabályozás szerint a házastársak jóval kevesebb adót fizetnek, mint az egyedülállók.


NyugdíjakA máltai nyugdíjbiztosítási rendszer társadalombiztosítási alapokra épül. Ellátásai kiterjednek a 16 év feletti máltai lakosokra, a külföldön foglalkoztatott máltai állampolgárokra és a tanulókra.

A nyugdíjbiztosítási rendszer pénzügyi alapját elsősorban a járulékok biztosítják. Általánosságban elmondható, hogy bizonyos kivételekkel minden 16 és 60-65 év közötti személy fizet járulékot. A munkavállaló keresetének 10 százalékát fizeti járulékként, és a munkáltató is a bérköltség 10 százalékát fizeti be. Az önfoglalkoztató az adózás előtti jövedelmének 15 százalékát fizeti járulékként. A járulékfizetésnek felső határa is van. Az állami költségvetés a járulékok 50 százalékának megfelelő további forrást biztosít. A járulékok fedezik a betegségi, üzemi baleseti, munkanélküli és családi ellátások költségét. Nem fizetnek járulékot a nem dolgozó férjezett asszonyok, a nappali tanulmányokat folytató tanulók, és az özvegyi, rokkant vagy öregségi nyugdíjban részesülő személyek.

Az öregségi nyugdíjkorhatár férfiak esetében 61 év, nők esetében 60 év. A legelterjedtebb típusú nyugdíj az úgynevezett "kétharmados" nyugdíj, ami egy jövedelemfüggő, járulékalapú ellátás azok számára, akik 1979. január 1-je után mentek nyugdíjba, és legalább 156 hétig fizették a járulékot. Ez a rendszer a biztosított személy figyelembe vehető jövedelmének (a nyugdíj előtti utolsó 10 év legjobb 3 évét veszik figyelembe) 2/3-át biztosítja nyugdíj formájában. A 2/3-os hányad csökkenthető, ha a heti járulékfizetések száma az aktív kor alatt nem érte el a 150-et. Az öregségi nyugdíjnak mind maximum, mind minimum összege van. Megengedett, hogy a nyugdíj mellett dolgozzon a nyugdíjas, és a nyugdíjának az összegét sem csökkentik emiatt, ha a munkából származó jövedelme nem ér el egy meghatározott éves jövedelemhatárt.


Családi támogatások, anyasági ellátásokMáltán az anyasági ellátások körébe az anyasági szabadság és az anyasági támogatás tartozik. Az anyasági ellátásokra való jogosultság feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen a terhességet igazoló orvosi papírral, amelyen a szülés várható időpontja is szerepel.

Minden várandós anyának lehetősége van 14 héten keresztül, megszakítás nélkül anyasági szabadságon lenni. Ennek kezdetéről azonban legkésőbb négy héttel a szabadság várható kezdete előtt értesítenie kell a munkaadóját is. A várandós anyáknak a szülés előtt négy héttel abba kell hagyniuk a munkát, és öt héttel a szülés utánig nem dolgozhatnak. A 14 hétből fennmaradó öt hétről a munkaadó és a munkavállaló megállapodása az irányadó. Az anyavédelmi időszakban az anya 13 hétig a teljes fizetésére jogosult, a tizennegyedik hetet, azonban a munkaadó már nem köteles finanszírozni.

Az anyasági támogatást, azok a nők igényelhetik, akik vagy nem jogosultak az anyasági szabadságra vagy pedig nem tudták a rendelkezésükre álló 13 hetet igénybe venni. Az anyasági támogatásra az édesanya házastársa, élettársa is jogosultságot szerezhet. Az anyasági támogatás összege hetente körülbelül 65 euró. Ezt az összeget 13 héten keresztül kaphatja a jogosult, vagy a szülést követő 13 héten keresztül, vagy két részletben a szülést megelőzően, illetve azt követően.

Minden Máltán élő család jogosult családi pótlékra. A jogosultság feltétele máltai állandó- vagy ideiglenes lakhely, a gyermekkel közös háztartás, 16 éven aluli gyermek, de diákok esetében ez 21 évre kitolódik. Amennyiben a fiatalkorú 21 éves korában első alkalommal regisztrál munkanélküliként, továbbra is jogosultak utána a szülei családi pótlékra.

Az illetékes hatóság a család bruttó jövedelme-, a gyermekek száma és életkora alapján állapítja meg, hogy az adott család jogosult-e családi pótlékra, és amennyiben igen, mekkora összeget kaphat havonta. A családi támogatás maximálisan kapható havi összege gyermekenként körülbelül 100 euró.
  • 2024.07.10GDPR A HR-BEN: ADATVÉDELEM A MUNKAHELYEN Programunkon gyakorlati oldalról tekintjük át a munkaviszonnyal összefüggésben leggyakrabban előforduló kérdéseket, tipikus buktatókat és lehetséges hibákat, melyek az elmúlt 6 év során a GDPR szabályozás létrejöttét követően felmerültek.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.05Business Beach Conference Az Ingatlan Regatta már 8 éve köti össze az ingatlanpiac legfontosabb szereplőit egy különleges sporteseménnyel. Az idei évtől kezdve, Litkey Farkassal közös szervezésben “új” eseményként csatlakozik hozzánk a Bankár Kupa.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.26Best Practice Fórum - Roto A Fórum Célja: A Digitalizációs és Lean szemléletű folyamatfejlesztések sikeres vállalati megoldásainak, jó gyakorlatainak megosztása a fórum résztvevői között. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.10.02Tréning Kerekasztal Konferencia 2024. A 2024-es, őszi Tréning Kerekasztal Konferenciánk célja, hogy a résztvevők sokféle megközelítést kapjanak arról, a technológia hogyan épülhet be a tréningek világába.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Felvehetem-e titokban az üzleti tárgyaláson elhangzottakat?

A technológia fejlődésével egyre könnyebbé válik bármilyen beszélgetés rögzítése. Ma már egy okostelefonnal bárki könnyedén felvehet üzleti... Teljes cikk

Megbízási szerződés vagy munkaszerződés? Megbízási jogviszony vagy munkaviszony? - így lehet eldönteni

A legtöbb vállalkozásnál a dolgozók főként munkaviszonyban állnak. Kérdésként merül fel, hogy bizonyos munkavégzésre irányuló tevékenységeket... Teljes cikk

Jubileumi jutalom: összege, kifizetése, kinek jár?

Az állami alkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt.) alapján jár a jubileumi jutalom a közalkalmazottaknak, amelynek összege a ledolgozott... Teljes cikk