Megjelent: 8 éve

Nyelvtanulás blended learning keretében

Az egyik képzésünkön a csoport jelezte, hogy tanárcserét szeretnének. Ön szerint milyen esetekben indokolt ezt meglépni?

Véleményem szerint érdemes alaposabban megvizsgálni ezt a kérdést. A nyelviskola bevonásával első körben lehet jelezni a tanár felé, hogy melyek azok a problémák, amikben a csoport változtatni szeretne. A tanár a visszajelzések alapján módosításokat eszközölhet. Ha nincs pozitív változás, akkor bevett gyakorlat, hogy a nyelviskola vezetőtanára meglátogat egy órát, hogy a nyelviskola is meggyőződhessen a probléma lényegéről. A vezetőtanár ilyenkor felméri, jogos-e a panasz, illetve eldönti, hogy orvosolható-e a probléma a jelenlegi tanárral vagy ténylegesen cserére van szükség.

Mi a helyzet most a szakképzési hozzájárulással?

Ismét beemelték a szakképzésről szóló törvénybe a saját munkavállalók képzési lehetőségét a szakképzési hozzájárulás terhére. 2012. január elsejétől nem lehetett a szakképzési hozzájárulást saját dolgozók képzésére felhasználni. 2013. január 1-jétől azonban ismét beemelték a szakképzésről szóló törvénybe a saját munkavállalók képzési lehetőségét szakképzési hozzájárulás terhére. Igaz, nem 33 százalékos mértékig, hanem legfeljebb a bruttó kötelezettség 16,5 százalékáig.

Fontos azonban, hogy nem minden munkaadó élhet ezzel a lehetőséggel. Az elfogadott törvény ugyanis szigorú feltételhez köti a bruttó kötelezettség terhére folytatott képzés elszámolását. Nevezetesen ahhoz, hogy a munkaadónak legyenek tanulószerződéses tanulói! Így a saját munkavállalók képzési költségei azon kötelezettek esetében számolhatóak el, akik havonta legalább 45 fő tanulószerződéses tanuló gyakorlati képzését végzik. Az elszámolható mérték a gyakorlati képzés alapján számított csökkentő tétel, de legfeljebb a bruttó kötelezettség 16,5 százaléka. A gyakorlati képzésre és saját dolgozók képzésére elszámolható költségek együttes összege legfeljebb a kötelezettség mértékéig terjedhet!


Miben tér el a blended learning a hagyományos oktatástól? Nekem ugyanis kísértetiesen hasonlít olyan tanfolyamokra, ahol házi feladatot is adtak, vagyis az órán és otthon is kellett gyakorolni. Igaz, a házi nem az interneten érkezett, hanem papír alapú munkafüzetben. Miért is beszélhetünk újdonságról?

A modern oktatási trendeknek megfelelően a tanárok egyre gyakrabban integrálják az interneten fellelhető interaktív anyagokat az órai munkába, spontán kihasználva az abban rejlő lehetőségeket a képzés hatékonyabbá tételére. Ezeket a trendeket figyelembe véve a Katedra nyelviskola kidolgozta saját blended learning oktatási programját. A blended learning egy olyan képzési program, mely különbözik a hagyományos képzéstől, de megtartja annak hatékony, kommunikatív jellemzőit.

A blended képzési programok általában két, egymással szerves kapcsolatban álló részből állnak. A képzés egyik részében a hallgatók hagyományos nyelvórákhoz hasonló jelenléti órákon vesznek részt a nyelviskola helyszínein vagy kihelyezett tanfolyamain. A képzés másik részében önálló tanulás formájában sajátítják el a számukra kijelölt interaktív, online tananyagot. A két tanulási forma szorosan kapcsolódik egymáshoz, egymásra épül, elvégzésük szigorúan kontrollált. A multimédiás felületen megjelenő feladatok az órán használt tankönyv fejezeteihez kapcsolódnak. Blended learning esetén a kontaktórák elsősorban az új ismeretek átadását, azok szóbeli gyakorlását célozzák, míg a minden más készség fejlesztése az online órákra marad.


Miért éri meg a blended learning a vállalkozásoknak? Milyen cégeknél lehet hatékony az ilyen típusú képzés?

A blended learning sok vállalat számára költséghatékony megoldást jelenthet. Számos vállalati képzés adatait elemezve kiderült, hogy a blended programban lehetővé válik, hogy az alkalmazottak heti egy alkalommal egyszer két órában vegyenek részt jelenléti oktatáson, de az irányított önálló munka segítségével ugyanannyit haladjanak, mint egy hagyományos képzésben indított csoport heti kétszer két óra alatt. Mindezek eredményeképpen a vállalat akár egyharmadával is csökkentheti a nyelvi képzésekre fordítandó összeget. A blended képzés hatékony lehet olyan cégek számára is, melyeknek nehezen elérhető képzési helyszínei vannak, akár több helyen is az országban. Összegezve a fentieket a blended learning program megtartja a kommunikatív nyelvórák előnyeit, mindezt akár egyharmados költségcsökkentés mellett, úgy, hogy a haladási ütem sem változik a hagyományos képzéshez képest.

A blended learning esetében hogyan oldható meg, hogy információt kaphassak arról, hogy az egyes résztvevők mennyi időt töltenek el az otthoni feladatok kitöltésével?

A blended learning nagyobb hallgatói önállóságot követel, ám ez az önálló munka a megfelelő tanulásirányítási rendszer segítségével száz százalékosan ellenőrizhető. Az általunk használt Macmillan English Campus (MEC) interaktív online tananyag egyik beépített funkciója például az ún. Markbook, vagyis online ellenőrző könyv, mely minden egyes elvégzett feladat után rögzíti, hogy a tanuló mikor foglalkozott a tananyaggal és milyen eredménnyel csinálta meg először és többszöri próbálkozás után a feladatot. Ezek az elmentett eredmények nemcsak a tanuló számára, hanem a kurzusvezető tanár és a kurzus adminisztrátor számára is elérhetőek és exportálhatóak naprakész adatokkal. A rendszer automatikusan rögzíti hallgatónként a feladatok megoldásával eltöltött időt is (vagyis a nettó tanulással eltöltött időt), de nyomon követhető a hallgatók eredményei feladatokra lebontva százalékosan, be- és kilépéseik időpontjai illetve a megoldott feladatok száma.

Milyen előnyei vannak ennek a blended learningnek?

Az interaktív távoktató csomag lehetőséget teremt arra, hogy a tanórákon kizárólag a személyes jelenléttel fejleszthető készségek, így elsősorban a beszédkészség fejlesztése kerüljön előtérbe. Tapasztalataink szerint az önálló tanulás során a nyelvtanulók hatékonyabban tudják elvégezni a következő feladatokat: hallott szöveg értése, olvasásértés, nyelvtani drillek, írott szövegalkotás. A blended jelenléti órákon gyakorolt feladatok legtöbbször az interakciók, párbeszédek, önálló szövegalkotás, prezentálás, magyarázatok, problémás kérdések megvitatása. A blended jelenléti óra tehát abban különbözik egy hagyományos nyelvórától, hogy az interaktív és produktív beszéd nagyobb hangsúlyt kap, szelektívebb a tankönyvhasználat, nem használnak a hallgatók munkafüzetet, csak az elektronikus tananyagban dolgoznak önállóan, kevesebb az órai 'üresjárat', nincs órai önálló munka.

A multimédiás felületen, a feladatmegoldás interaktivitása, az azonnali javítás, visszacsatolás, tanulássegítés és önértékelés lehetősége nagymértékben motiválja a tanulókat. A tanulási folyamat rugalmassá tételével a tanárnak több lehetősége nyílik az egyéni tanulási igények, tanulási szokások figyelembevételére és nagyobb tere van egyéni készségfejlesztésre. Az elektronikus tananyag egyéni tanulási útvonalak kijelölésével nagy segítség a nem teljesen homogén képzési csoportokban szükséges differenciáláshoz, a szintkülönbségek áthidalásához is.


Mióta jellemző a magyar oktatásra, hogy vegyes képzéssel igyekszik több tudást átadni a tanulni vágyóknak? Mennyire nyitottak a magyarok a vegyes képzésre? A képzés bevezetésekor például ugrásszerűen megnőtt-e a blended learningre jelentkezők száma?

Korábban is tanítottak és most is tanítanak nyelveket blended módszerrel, de a korábbi blended koncepciókkal szemben a Katedra képzési modelljében a tanár elsősorban nem tutor, hanem nyelvtanár, aki a lehetőségek szerint minél kommunikatívabbá próbálja tenni a blended képzést. Nagy az érdeklődés az új képzések iránt, különösen vállalati ügyfelek részéről. Amennyiben az online tananyagot önálló távoktató csomagként használnák, úgy kiváló tanulási forma azon hallgatók részére, akiknek a központi tanmenet mellett szüksége van irányított és ellenőrzött önálló gyakorlásra, felzárkózásra, vagy készségfejlesztésre. Ez a képzési forma megoldást jelent a tanulási folyamatból kiszorult célcsoportok elérésére és bevonására is.

Milyen információk alapján és milyen metodikával mérhető a blended learning hatékonysága?

A blended képzés hatékonysága, egyéb nyelvi képzésekhez hasonlóan, záróvizsga rendszerrel mérhető. Olyan nyelviskolát érdemes választani, ahol a blended módszerrel megvalósított képzési program is akkreditált nyelvi program, melyben elvárás, hogy az oktatási modulok végén mérni kell a tananyag elsajátítását és a képzés hatékonyságát, eredményességét.
  • 2021.01.17Adatvédelmi alapismeretek Ha szeretné rövid idő alatt elsajátítani az adatvédelmi alapismereteket vagy nem találkozott még a GDPR-ral, de szeretne ezen változtatni, akkor e-learning tananyagunkat Önnek ajánljuk. Videónk segítségével megismerkedhet az alapfogalmakon kívül az adatkezelési jogalapok rendszerével, valamint az adatkezelés alapelveivel is. Fél napos konzultációs lehetőségünk segítségével a videóval kapcsolatos kérdéseit vagy egyéb problémáit megbeszélheti a téma szakértőjével, dr. Sepsi Tiborral. Részletek Jegyek
  • 2021.01.25HR Üzleti Vezető Mentoring és Workshop online program Inspirációt és támogatást nyújt HR vezetőknek és a jövő HR vezetőinek az üzleti vezetővé válásuk útján. Ajánlom minden olyan HR vezetőnek, aki szeretné a HR funkciót üzletközpontúbbá tenni, meghatározó hatással lenni üzletre, stratégiára, döntésekre, nagyobb bizalmat, hitelességet és befolyást szerezni a felsővezetésben. Részletek Jegyek
  • 2021.02.04Stratégiai- és teljesítmény controlling A vezetők elmondása alapján a controlling gyakran utókalkuláció fókuszú, célja a pénzügyi számvitel kiszolgálása. Ez a kutatás is rávilágít arra, hogy kimutathatóan sikeresebbek azok a vállalatok, ahol a vezetők támaszkodhatnak a controller tevékenységére. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Mélypontra zuhant a nyelvvizsgázók száma 2020-ban

Drasztikusan csökkent a nyelvvizsgát tett fiatalok száma tavaly. Míg 2019-ben a 14-19 éves korosztályból csaknem 62 ezren szereztek nyelvvizsga... Teljes cikk

Százmilliárd forintból tízezer Kárpát-medencei diákot képez az MCC

Infrastrukturális fejlesztésekre, tízezer Kárpát-medencei fiatal megfelelő képzéséhez szükséges intézmények építésére és felújítására... Teljes cikk

77 országból érkeznek hallgatók magyar egyetemekre

Magyarország továbbra is rendkívül vonzó a külföldi diákok körében, "az idén nyolc újabb országgal kötöttünk megállapodást, így már 77... Teljes cikk