Megjelent: 14 éve

Legjobb Munkahelyek - 1.PANNONPOWER Társaságcsoport (Nagyvállalatok Kategória)

Adatok: - Cég pontos neve: PANNONPOWER Társaságcsoport - Létszám: 319 fő - Árbevétel: 65.633 E EUR - Iparág: Energia/ Energiaipari berendezések és szolgáltatások - Tevékenységi kör: Villamos energiatermelés, hőtermelés - Tulajdonosi szerkezet: Külföldi jogi személyek tulajdona 99%-ban - Fluktuáció: 4% - Egy főre eső képzési költség: 1996 EUR (55.000 Ft)

A PANNONPOWER Társaságcsoport sikere

A tüzelőanyag-váltás, és a megújuló energiaforrásra alapozott energiatermelés elindítása új fejezetet nyitott a PANNONPOWER Társaságcsoport történetében. Önállóság, felelősség, együttműködés - ezekkel a kifejezésekkel jellemezhető a PANNONPOWER működését meghatározó szervezeti modell, amely a hatékony működés és a közvetlen környezettel történő harmonikus együttműködés körülményeit hivatott megteremteni.

A Közép-Európában majdhogynem példa nélküli, s idehaza számos elismeréssel díjazott technikai korszerűsítés elengedhetetlen velejárója volt a szervezet és a működés korszerűbbé tétele. Ennek során olyan többdimenziós, mátrix-szerű működés váltotta fel a korábbi lineáris modellt, amely a ma alkalmazott legkorszerűbb vállalatirányítási módszerek közé tartozik.
Átfogó műszaki és szervezet-fejlesztési programja révén a PANNONPOWER Társaságcsoport sikeresen alakította ki a Dél-Dunántúl energetikai és környezeti központjának létrehozásához szükséges feltételeket. A korábbinál szélesebb üzleti szerepvállalása révén olyan vállalkozássá nőtte ki magát, melynek jelentősége túlmutat a régió határain. Az anyagi és innovációs forrásokon túl ez a humán háttér biztosította, hogy a vállalatcsoport tevékenységét elisme-rések övezték.

A változásokhoz történő alkalmazkodást Pécsett arra a szakmai és emberi tudásra, és érték-rendre alapoztuk, ami az itt dolgozó emberekben összpontosul, valamint arra a felelős gon-dolkodásra és tevékenységre, amit az alkalmazott szigorú technológia megkövetel.

Munkatársaink komolyan veszik, teljesítik, sőt sokszor kimagasló eredményességgel túl is szárnyalják a követelményeket. Feladataikat a lehető legjobban akarják teljesíteni. Jobban, mint bárki más, és jobban, mint egy nappal azelőtt. Ebben jelentős szerepe van az egymás iránti bizalomnak, az ösztönző munkakörnyezetnek.

A rendszert, jól képzett, a feladataikat ismerő, a társaság céljait támogató emberek működtetik. A változások sikeres kezelése bizonyítja, hogy az itt dolgozókban megvolt a stratégiai programok megvalósításához nélkülözhetetlen, magas szintű szakmai tudás,a minőségi munkavégzés irányába mutató elkötelezettség, a kitartás, az új iránti fogékonyság, a kezdeményezés,a jövőformáláshoz szükséges kreativitás, a csapattársakkal való együttműködés, a folyamatos párbeszéd. Ezeket a tulajdonságokat a PANNONPOWER Társaságcsoportnál magasra értékeljük.

Mindezek az értékek vezettek oda, hogy a PANNONPOWER Társaságcsoport a környezet-gazdálkodási szempontokat prioritásként kezelő, korszerű energia-termelés elkötelezett képviselője. Jelentős kutatásokat folytat az energiafű, illetve nagyüzemi fásszárú energiaültetvé-nyek energetikai célú hasznosítási lehetőségek terén.

A PANNONPOWER Társaságcsoport munkavállalóitól kiemelkedő teljesítményt vár el, ame-yet versenyképes jövedelemmel, sokrétű béren kívüli juttatásokkal, kultúrált munkakörnyezettel, hosszú távon megélhetést és képzési lehetőségeket biztosító ösztönző munkahelyi környezettel ellentételez.

Olyan ösztönző munkakörnyezetet működtet, amely az etikus üzletvitellel kívánja a Felelős Vállalati Polgár személyiségét megteremteni a külső és belső környezetben egyaránt, ezzel is erősítve a társaságcsoport piaci pozícióit.

Forrás: Legjobb Munkahely felmérés, Hewitt
  • 2020.12.05 Teljesítménymenedzsment és motiváció A résztvevők megtanulják, beosztottjaik teljesítményére ható területek helyes menedzselését. Képessé válnak akár munkavégzés közben hatásos, rövid coaching beszélgetések levezetésére. Megismerik a teljesítmény menedzsment eszközrendszerét. Részletek Jegyek
  • 2020.12.10Vezetői képzés - Emberek vezetése modul (C) A vezetői képzés célja az elméleti és gyakorlati vezetői tudás és kompetenciák fejlesztése. A résztvevők a képzésen megismerik a csapat és szervezetépítés és a munkatársak fejlesztésének, vezetésének és értékelésének alapvető vezetői eszközeit. A képzés résztvevői elsajátítják azokat a gyakorlatban alkalmazható technikákat, amelyek segítségével javítható a munkatársak elkötelezettsége és teljesítménye. Részletek Jegyek
  • 2021.01.25HR Üzleti Vezető Mentoring és Workshop online program Inspirációt és támogatást nyújt HR vezetőknek és a jövő HR vezetőinek az üzleti vezetővé válásuk útján. Ajánlom minden olyan HR vezetőnek, aki szeretné a HR funkciót üzletközpontúbbá tenni, meghatározó hatással lenni üzletre, stratégiára, döntésekre, nagyobb bizalmat, hitelességet és befolyást szerezni a felsővezetésben. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter