kapubanner for mobile

15 cikk a(z) irányelv címkével - 1. oldal

ESG-intézkedések - ilyen különbségek vannak a kkv-k és a nagyvállalatok között

3 hónapja A vállalatok nagy többsége szerint az ESG a jövőben rendkívül vagy nagyon fontos lesz üzleti működésük szempontjából – mutat rá a BDO kutatása. A felmérés feltárt néhány különbséget abban, hogy a kkv-k és a nagyvállalatok miként integrálják az ESG-intézkedéseket működésükbe. Továbbá egyértelműen kiderült az is, hogy a régió vállalatai még nincsenek felkészülve a jogszabályra, leginkább a kapacitás- és információhiány akadályozzák őket abban, hogy az ESG-kritériumokat beépítsék a döntéshozatali folyamataikba és a jelentéstételbe. Teljes cikk...


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - XI.fejezet

6 éve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére, tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően, tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére, tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére, rendes jogalkotási eljárás keretében, mivel: Teljes cikk...


A kiküldött munkavállalók is ugyanazt a bért fogják kapni, mint a helyiek

8 éve A tagállamok egy jelentős részének tiltakozása ellenére az Európai Bizottság szerdán úgy döntött, hogy változatlan formában fenntartja a kiküldetési irányelv módosítására vonatkozó javaslatát, amely a bírálók szerint számos újonnan csatlakozott tagországot hátrányosan érintene. Teljes cikk...


Az Európai Unió és a munkajogi szabályozás

10 éve A munkajog a munkavállalók és a munkáltatók jogait és kötelezettségeit rendezi. Az Európai Unió a munkajog kérdését kivételes jelleggel szabályozza, mivel az alapvetően tagállami kompetencia. Az egységes, belső piac azonban megköveteli, hogy a munkaerőpiac is szabályozás alá kerüljön valamilyen mértékben. Ennek az az oka, hogy az áruk, szolgáltatások, személyek szabad mozgásának az az egyik alapfeltétele, hogy a tagállamok, és a tagállami vállalkozások tisztességesen versengjenek egymással, azaz ne a munkajogi szabályozás gyengítése legyen a vonzerejük. Teljes cikk...


Védelem a külföldre küldött munkavállalóknak

10 éve Elfogadta az Európai Parlament (EP) a kiküldött munkavállalók foglalkoztatásának szabályait rendező uniós irányelv módosítását szerdán. Teljes cikk...


Az Unió rendezi a nyugdíjakat

10 éve Az európai migráció tendenciáit figyelembe véve ez igazán jó hír, hiszen egyre többen dolgoznak külföldön, a helyzetük viszont az országonként eltérő nyugdíjrendszerek miatt bizonytalan. Ha elfogadják az új irányelvet, azt a tagállamoknak 4 éven belül kell átültetni saját jogrendjükbe, írja a biztositasiszemle.hu. Teljes cikk...


A 8 legfontosabb kérdés egy kiküldetés során - miért fontos ezeket szabályozni?

11 éve Sok vállalatnál gyakori, hogy "mobilitási programjuk" részeként nemcsak fogadnak, hanem maguk is kiküldenek munkavállalókat más országokba. Csakúgy, mint a fogadás tekintetében, a kiküldéseknél is nagyon fontos, hogy legyen egy szabályzat, ami meghatározza az irányelveket. Ez a szabályzat biztosítja, hogy a kiküldött munkavállaló biztosan beszerezze a kötelező engedélyeket, hogy a lehető legoptimálisabban adózzon, és tisztában legyen azzal, hogy a kiküldetéssel kapcsolatban mennyi anyagi juttatást várhat a cégtől. Teljes cikk...


Uniós biztoshoz fordult két ferihegyi szakszervezet

13 éve A MAPLÉSZ két ferihegyi szakszervezete levélben kéri Siim Kallas uniós közlekedési főbiztost, hogy a repülőgépek földi kiszolgálásáról szóló irányelv idénre tervezett módosításában a szociális dimenzió hangsúlyos szerepet kapjon. A lépés az Európai Közlekedési Dolgozók Szövetsége által indított kampány része. Teljes cikk...


Lesz valaha uniós szintű munkaidőkorlát?

15 éve Nem sikerült előrébb jutniuk a munkaidőkorlát kérdésében az Európai Parlament és Tanács tagjainak a keddi egyeztetésen. Kósáné Kovács Magda, szocialista EP képviselő szerint egy olyan munkaidő irányelv, amely alól a tagországok túlnyomó többsége kimaradását kéri, az európai szabályozás súlyos deficitjét mutatja. A heti munkaidő pedig akár jóval 60 óra fölé is csúszhat. Teljes cikk...


Munkaidő-irányelv: az Európai Parlament bekeményít

15 éve Az Európai Parlament most azt kéri, hogy a munkaidő heti legfeljebb 48 óra legyen, a tagországok a kivételek rendszerét 3 éven belül szüntessék meg, és az ügyeleti idő inaktív részét számítsák bele a munkaidőbe. Vita a munkaidőről szóló irányelvről. Teljes cikk...


Uniós irányelv az időmegosztásos üdülési jogról

15 éve Az Európai Parlament szerdán egyeztet arról az uniós irányelvtervezetről, amely az időmegosztásos (timeshare) üdülési piac egységes, átlátható szabályozását célozza, írja a Magyar Nemzet. Teljes cikk...


Új munkaidő-irányelv a brit egészségügyben

16 éve Egy friss kutatás szerint a medikusok fele 48 óránál jóval többet dolgozik egy héten, amely azt mutatja, hogy nincs minden rendben a brit állami egészségügyi szervezetnél, figyelmeztet a brit orvosi szövetség a British Medical Association (BMA). Teljes cikk...


EB-javaslat a munkahelyen kívüli diszkrimináció ellen

16 éve Az Európai Bizottság olyan irányelvjavaslatot fogadott el szerdán, amely állást foglal a munkahelyen kívüli, koron, fogyatékosságon, szexuális irányultságon, valláson vagy meggyőződésen alapuló hátrányos megkülönböztetés ellen. Teljes cikk...


Megfúrták a britek az új uniós munkaidős irányelvet

16 éve Leghamarabb csak jövőre születhet meg a döntés az Európai Unió új munkaidős irányelvéről, amely 48 órában maximálná a heti munkaidőt, és határozná meg az ez alól való mentesség (opt-out) lehetőségeit - írja a Világgazdaság. Teljes cikk...