NAV 
Megjelent: 4 hónapja

Karrier a NAV-nál, így vesz fel új dolgozókat - interjú Szalavics Mariannal

Több mint 18 ezer munkavállaló dolgozik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. Szalavics Mariannt, a Központi Irányítás főigazgatóját arra kértük, mutassa be, milyen eszközökkel toboroznak, hogyan zajlik a betanítás. Használják a közösségi médiát, bevezették az online interjúkat, mentor segíti a beilleszkedést, és küzdenek a versenyszféra elszívó erejével, különösen az IT-soknál.

Mennyi munkavállalót vesznek fel évente?
Szalavics Mariann: A belépők száma az utolsó három évben átlagosan évente 464 fő volt országosan. Ez az összlétszám közel 2,5 százaléka, növekszik a hozzánk csatlakozók száma.

Hogyan változott a szervezet létszáma?
- A közszféra egyéb területeihez hasonlóan folyamatosan csökkent. A kilépések alakulásában a rendvédelmi szervek és a versenyszféra elszívó ereje is egyértelműen szerepet játszik. Az informatikai munkakörben dolgozóknál volt legérezhetőbb a versenyszféra hatása. Ennek csökkentésére nagy hangsúlyt fektetünk.

Milyen a szervezet megtartó képessége? Mekkora a fluktuáció?
- Általánosságban elmondható, hogy az ország minden területén több olyan kolléga is van, aki a NAV-nál és jogelődjeinél több évtizedes jogviszonnyal rendelkezik. Gyakran előfordul az is, hogy családtagok, barátok is a szervezetet választják munkahelyüknek, a már itt dolgozó hozzátartozótól, ismerőstől kapott pozitív megítélés alapján.

A fluktuáció átlaga az utolsó öt évben csaknem 8 százalék volt, ez az elmúlt két évben csökkenő tendenciát mutat.

A dolgozói elégedettség és a megtartó képesség növelésére, az elmúlt időszak a NAV felsővezetése több intézkedést is hozott. A pandémia miatt felmerülő problémák enyhítésére előtérbe kerültek a szociális jellegű intézkedések. A béren kívüli juttatásként valamennyi foglalkoztatottnak megemeltük a cafetéria keretösszegét, biztosítottuk az otthoni munkavégzés lehetőségét. A kollégáknak segítettünk a gyermekfelügyelet megoldásában is, ezért a napi munkahelyi feladatok elvégzése zökkenőmentesen haladt.

Milyen csatornákon keresik a jelölteket?
- Az aktuális álláshirdetéseinket a weboldalunkon és a közszféra állásportálján tesszük közzé, valamint - hogy minél szélesebb körben látható legyen, és minden generációt elérjünk, - a közösségi oldalunkon is megjelentetjük. Úgy látjuk, hogy növekszik a hozzánk jelentkezők száma.

A NAV-ban működik a belső ajánlás rendszere. Ha egy külső álláspályázat megjelenik, akkor a kollégák a családtagjaiknak és ismerőseiknek szólnak, így ők is benyújthatják jelentkezésüket a meghirdetett munkakörre.

Az összeférhetetlenségre szigorú szabályaink vannak, így egy-egy az előzőekben említett körből érkező jelentkező felvételekor külön figyelünk arra, hogy hozzátartozójával alá- és fölérendeltségi viszonyba, vagy közös munkafeladatra nem kerülhet.

Az elmúlt évben toborzó kisfilm is készült, ami a NAV hivatásos állományának munkáját mutatta be, népszerűsítette. Sokan hivatkoztak a videóra az újonnan jelentkező közül.

Melyek a leggyakrabban előforduló üres pozíciók?
Névjegy
Szalavics Mariann összesen 15 évet töltött a versenyszektorban, ebből 8 évet bankban vezető pozícióban. 2013-ban a versenyszférából az állami szektorba került, a Volánbusz gazdasági igazgatója lett. Egy szervezeti változást követően a pénzügyi-számviteli, a kontrolling-, illetve humánigazgatási és fejlesztési területek vezetésére kapott megbízást. 2019 márciusától a NAV Gazdálkodási- és Humánigazgatási Szakfőigazgatója, majd 2020. április 15-étől a Központi Irányítás Főigazgatója. Ő felügyeli egyebek mellett a humán szakterület működését. 2019 novembere óta a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács tagja.

- Több szakterületen vannak jelenleg üres álláshelyek, például az adóügyi, ellenőrzési, gazdálkodási, igazgatási, jogi-hatósági, kockázatkezelési, közbeszerzési, nemzetközi, projekt, vámigazgatási, rendészeti, tájékoztatási, ügyfélszolgálati, tervező-elemző szakterületen is. A leggyakrabban pályázható pozíciók: adóellenőr, vám- és pénzügyőri ügyintéző, végrehajtási ügyintéző, adóügyi ügyintéző, informatikai munkakörök.

Melyekre van sok jelentkező, melyekre nehezebb embert találni?
- Külső- és belső pályázatok esetében valamennyi szakterületen az előmenetellel járó álláshelyek jelentenek vonzerőt. Elsősorban a pénzügyi végzettségű, alapvetően közgazdász, jogász és igazgatásszervező képesítéssel rendelkező jelentkezőket várunk.

Leginkább az adóellenőri és a pénzügyőri munkakörök betöltése jelent nagy kihívást. A jelentkezők életkora szerint nagy a szórás, az adóellenőri munkakörökre gyakran frissdiplomával is jelentkeznek. A pénzügyőrrel betöltendő munkakörökbe - járőr, rendészeti referens, vámigazgatási referens, határszolgálati vámreferens, nyomozó - sokkal szigorúbb jogszabályban meghatározott kritériumok teljesülése esetén kerülhetnek a jelöltek. Ezekbe a munkakörökbe csak a legelhivatottabbakat nevezzük ki.

A NAV-nál alkalmazott szakrendszerek fejlesztéséhez és működtetéséhez elengedhetetlen a kiváló informatikai szakember, ezért ilyen munkakörre is folyamatosan keressük az utánpótlást.

Tudna mondani olyan munkaköröket, amire keresnek embert és nem is gondolná az ember, hogy a NAV ilyet hirdet?
- Ilyenek a speciális munkaterületek munkakörei: orvos, szakorvos, egészségügyi ügyintéző, vendéglátási szakdolgozó, oktató, követeléskezelési referens, határszolgálati vámügyintéző, grafikus.

Hogyan zajlik a kiválasztás?
- A pályázatok központi e-mail fiókba érkeznek, amiket először a humán szakterület tekint át, hogy a jelölt megfelel-e a feltételeknek, a pályázati kiírásnak. Az interjúkat a legtöbb esetben a leendő területi vezetők vagy munkáltatói jogkört gyakorlók folytatják le azokkal. A többségüknél egykörös, kompetencia alapú a kiválasztási eljárás, amin egy személyes elbeszélgetést kell érteni. A szakterület speciális jellegét, igényeit figyelembe véve, a személyes elbeszélgetés után előfordulhat, hogy a megpályázott munkakörhöz kapcsolódó szakmai teszteket kell kitölteni. A pandémiás helyzet a felvételi eljárásoknál is változást hozott, a személyes találkozók csökkentése miatt online történnek a meghallgatások.

Ezek után egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell megfelelni minden jelöltnek, a pénzügyőröknek pszichikai, a fizikai és biztonsági kockázatot ellenőrző vizsgálaton is át kell esniük.

Miként tanítják be az újakat?
- Szakterületektől függően eltérő gyakorlat alakult ki. A legtöbb szervezeti egységnél vannak mentorként kijelölt kollégák, illetőleg a vezetők is részt vesznek a betanításban. A mentor feladata nem kizárólag a szakmai ismeret átadása, hanem segíti a szervezetbe történő beilleszkedést, eligazodást. A mentorálás ideje alatt a mentor eleinte mindent megmutat, együtt végzik egy-egy ügy intézését, majd fokozatosan, egyre nagyobb önállóságot biztosít a mentoráltnak. Tapasztalataink szerint legalább egy év a betanítás ideje az adóhatósági szakmai tapasztalattal nem rendelkező új belépőknél. Pénzügyőrök esetében ez - figyelemmel a jogszabályban meghatározott speciális tudást igénylő képzések teljesítésére is - szintén egy, másfél év szükséges.

Ha egy mondatban kellene megfogalmazni, mivel csinálna kedvet a jövő munkavállalóinak a szervezethez?
- A közigazgatás biztonságot, kiszámíthatóságot, a NAV pedig máshol nem megszerezhető szakmai gyakorlatot, tudást és biztos megélhetést kínál.

Fizetés, juttatások
A dolgozók illetménye a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény szerint alakul. Ez függ a korábbi jogviszonyban töltött időtől, a munkakörtől is, az egyes munkakörökhöz - például nyomozó, végrehajtó, járőr - pótlék tartozik. A fizetéshez még különféle juttatások kapcsolódhatnak. Nézzük, melyek ezek.

Állandó juttatások, kedvezmények
• munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés (távolsági bérlet vagy menetjegy árának 86 százaléka, gépjárművel történő munkába járás esetén 15 forint kilométerenként,
• a pénzügyőröknek a próbaidő lejárta után, a második évtől évente ruházati utánpótlási ellátmány 96 625 forint évente,
• egyedi elbírálás alapján lakhatás támogatása (szolgálati lakás, férőhely).

Béren kívüli juttatás
• cafetéria juttatás,
• utazási kedvezmény (belföldre, évente 12 alkalommal a vasúti vagy autóbusz- menetjegy árának 50 százaléka).

Vissza nem térítendő juttatások
• kedvezményes mobiltelefon-tarifacsomag igénybevétele,
• kedvezményes bankszámla-vezetési csomag igénybevétele,
• képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg költségtérítése (évente 30 000 forint),
• szociális támogatás (egyedi elbírálás alapján),
• pénzügyőröknél a szolgálat érdekében történő áthelyezéskor az átköltözéssel kapcsolatos költözködési és egyéb költségtérítések.

Visszatérítendő juttatások
• lakásépítés és -vásárlás támogatása kamatmentes munkáltatói kölcsönnel,
• saját kérelemre illetményelőleg biztosítása, átmeneti, kedvezőtlen anyagi helyzet kialakulásakor.

Egyéb juttatások
• üdülési támogatás (a NAV önellátós üdülőiben - országosan 14 településen 19 üdülő - valamint külföldi csereüdülési lehetőségek),
• tanulmányi szerződés, képzési, továbbképzési támogatás,
• belső szakmai képzések, önfejlesztő tréningek, valamint kreditpontot adó továbbképzések térítésmentes igénybevétele (akár online is),
• ingyenes szakorvosi ellátás (fogászat, szemészet, nőgyógyászat, kardiológia, háziorvos), a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház egészségügyi szolgáltatásainak igénybevétele,
• pénzügyőrök esetében
◦ hetente sportcélú munkaidő-kedvezmény,
◦ betegség esetén az egészségügyi szabadság első 30 napjára 100 százalékos, a 31. naptól 90 százalékos távolléti díj. Ennek összege az alapilletmény és a rendszeres pótlékok együttes összegének a távollét idejére számított időarányos átlaga.A nyitóképen Szalavics Mariann, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányításának főigazgatója
  • 2021.08.10 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikusra lehet szüksége minden olyan cégnek, amelynél kiemelten fontos a munkahelyi egészség és biztonság megvalósítása. A Munkavédelmi technikus ugyanis elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez Részletek Jegyek
  • 2021.08.28Agilis Transformáció Leader képzés online, videokonferenciás Hazánkban egyre több és több vállalat lép az agilis átalakulás útjára, így felértékelődik az agilis transzformációt vezető szakemberek jelentősége. Az Agile Transformation Leader egy olyan szervezetfejlesztő szakember, aki felkészíti és végig kíséri az agilis átalakulás útján a vállalatot. Ügyfél-fókuszt, Design Thinking szemléletet hoz be, vezetőket coachol, csapatokat mentorál, miközben pozitív, felhatalmazó légkört teremt a szervezeten belül. Részletek Jegyek
  • 2021.09.23HR Basic Sajátítsd el évek helyett 12 napban az operatív HR munka legfontosabb eszközeit! HR gondolkodás e-learning videókkal, esettanulmányokkal, testre szabva gyakorlatorientáltan. Részletek Jegyek
  • 2021.09.28Kötelező visszaélés-bejelentési rendszer bevezetése, alkalmazása Az EU 2019/1937 sz. irányelve új kötelezettséget ír elő. Visszaélés-bejelentési rendszert kell alkalmazni. Minden 50 fő feletti munkavállalót foglalkoztató vállalkozásnak, továbbá a közszférában működő szervezetnek kötelező lesz visszaélés bejelentési rendszert kialakítania és működtetnie. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Bruttó 400 ezerért csábítja az Aldi a munkatársakat a kiemelt balatoni üzletekbe

Az Aldi június 15. és augusztus 31. között kiemelt, vagyis az átlagosnál nagyobb forgalmú üzletté nyilvánítja 9 Balaton-környéki, továbbá a... Teljes cikk

Most indul és egy hónapig ingyenes a munkaerőpiac Tindere

A most induló Pozi nevű álláskereső mobilapp rövid videókkal segíti a munkakeresőket és a toborzókat. Az alkalmazás használata egy hónapig a... Teljes cikk

Intenzív toborzásba kezdett a Wizz Air

Az európai és közel-keleti térségben várják mindazok jelentkezését, akiket érdekel a repülés, szeretik a változatos munkát, az embereket, és... Teljes cikk