NAV 
Megjelent: 8 hónapja

Karrier a NAV-nál, így vesz fel új dolgozókat - interjú Szalavics Mariannal

Több mint 18 ezer munkavállaló dolgozik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. Szalavics Mariannt, a Központi Irányítás főigazgatóját arra kértük, mutassa be, milyen eszközökkel toboroznak, hogyan zajlik a betanítás. Használják a közösségi médiát, bevezették az online interjúkat, mentor segíti a beilleszkedést, és küzdenek a versenyszféra elszívó erejével, különösen az IT-soknál.

Mennyi munkavállalót vesznek fel évente?
Szalavics Mariann: A belépők száma az utolsó három évben átlagosan évente 464 fő volt országosan. Ez az összlétszám közel 2,5 százaléka, növekszik a hozzánk csatlakozók száma.

Hogyan változott a szervezet létszáma?
- A közszféra egyéb területeihez hasonlóan folyamatosan csökkent. A kilépések alakulásában a rendvédelmi szervek és a versenyszféra elszívó ereje is egyértelműen szerepet játszik. Az informatikai munkakörben dolgozóknál volt legérezhetőbb a versenyszféra hatása. Ennek csökkentésére nagy hangsúlyt fektetünk.

Milyen a szervezet megtartó képessége? Mekkora a fluktuáció?
- Általánosságban elmondható, hogy az ország minden területén több olyan kolléga is van, aki a NAV-nál és jogelődjeinél több évtizedes jogviszonnyal rendelkezik. Gyakran előfordul az is, hogy családtagok, barátok is a szervezetet választják munkahelyüknek, a már itt dolgozó hozzátartozótól, ismerőstől kapott pozitív megítélés alapján.

A fluktuáció átlaga az utolsó öt évben csaknem 8 százalék volt, ez az elmúlt két évben csökkenő tendenciát mutat.

A dolgozói elégedettség és a megtartó képesség növelésére, az elmúlt időszak a NAV felsővezetése több intézkedést is hozott. A pandémia miatt felmerülő problémák enyhítésére előtérbe kerültek a szociális jellegű intézkedések. A béren kívüli juttatásként valamennyi foglalkoztatottnak megemeltük a cafetéria keretösszegét, biztosítottuk az otthoni munkavégzés lehetőségét. A kollégáknak segítettünk a gyermekfelügyelet megoldásában is, ezért a napi munkahelyi feladatok elvégzése zökkenőmentesen haladt.

Milyen csatornákon keresik a jelölteket?
- Az aktuális álláshirdetéseinket a weboldalunkon és a közszféra állásportálján tesszük közzé, valamint - hogy minél szélesebb körben látható legyen, és minden generációt elérjünk, - a közösségi oldalunkon is megjelentetjük. Úgy látjuk, hogy növekszik a hozzánk jelentkezők száma.

A NAV-ban működik a belső ajánlás rendszere. Ha egy külső álláspályázat megjelenik, akkor a kollégák a családtagjaiknak és ismerőseiknek szólnak, így ők is benyújthatják jelentkezésüket a meghirdetett munkakörre.

Az összeférhetetlenségre szigorú szabályaink vannak, így egy-egy az előzőekben említett körből érkező jelentkező felvételekor külön figyelünk arra, hogy hozzátartozójával alá- és fölérendeltségi viszonyba, vagy közös munkafeladatra nem kerülhet.

Az elmúlt évben toborzó kisfilm is készült, ami a NAV hivatásos állományának munkáját mutatta be, népszerűsítette. Sokan hivatkoztak a videóra az újonnan jelentkező közül.

Melyek a leggyakrabban előforduló üres pozíciók?
Névjegy
Szalavics Mariann összesen 15 évet töltött a versenyszektorban, ebből 8 évet bankban vezető pozícióban. 2013-ban a versenyszférából az állami szektorba került, a Volánbusz gazdasági igazgatója lett. Egy szervezeti változást követően a pénzügyi-számviteli, a kontrolling-, illetve humánigazgatási és fejlesztési területek vezetésére kapott megbízást. 2019 márciusától a NAV Gazdálkodási- és Humánigazgatási Szakfőigazgatója, majd 2020. április 15-étől a Központi Irányítás Főigazgatója. Ő felügyeli egyebek mellett a humán szakterület működését. 2019 novembere óta a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács tagja.

- Több szakterületen vannak jelenleg üres álláshelyek, például az adóügyi, ellenőrzési, gazdálkodási, igazgatási, jogi-hatósági, kockázatkezelési, közbeszerzési, nemzetközi, projekt, vámigazgatási, rendészeti, tájékoztatási, ügyfélszolgálati, tervező-elemző szakterületen is. A leggyakrabban pályázható pozíciók: adóellenőr, vám- és pénzügyőri ügyintéző, végrehajtási ügyintéző, adóügyi ügyintéző, informatikai munkakörök.

Melyekre van sok jelentkező, melyekre nehezebb embert találni?
- Külső- és belső pályázatok esetében valamennyi szakterületen az előmenetellel járó álláshelyek jelentenek vonzerőt. Elsősorban a pénzügyi végzettségű, alapvetően közgazdász, jogász és igazgatásszervező képesítéssel rendelkező jelentkezőket várunk.

Leginkább az adóellenőri és a pénzügyőri munkakörök betöltése jelent nagy kihívást. A jelentkezők életkora szerint nagy a szórás, az adóellenőri munkakörökre gyakran frissdiplomával is jelentkeznek. A pénzügyőrrel betöltendő munkakörökbe - járőr, rendészeti referens, vámigazgatási referens, határszolgálati vámreferens, nyomozó - sokkal szigorúbb jogszabályban meghatározott kritériumok teljesülése esetén kerülhetnek a jelöltek. Ezekbe a munkakörökbe csak a legelhivatottabbakat nevezzük ki.

A NAV-nál alkalmazott szakrendszerek fejlesztéséhez és működtetéséhez elengedhetetlen a kiváló informatikai szakember, ezért ilyen munkakörre is folyamatosan keressük az utánpótlást.

Tudna mondani olyan munkaköröket, amire keresnek embert és nem is gondolná az ember, hogy a NAV ilyet hirdet?
- Ilyenek a speciális munkaterületek munkakörei: orvos, szakorvos, egészségügyi ügyintéző, vendéglátási szakdolgozó, oktató, követeléskezelési referens, határszolgálati vámügyintéző, grafikus.

Hogyan zajlik a kiválasztás?
- A pályázatok központi e-mail fiókba érkeznek, amiket először a humán szakterület tekint át, hogy a jelölt megfelel-e a feltételeknek, a pályázati kiírásnak. Az interjúkat a legtöbb esetben a leendő területi vezetők vagy munkáltatói jogkört gyakorlók folytatják le azokkal. A többségüknél egykörös, kompetencia alapú a kiválasztási eljárás, amin egy személyes elbeszélgetést kell érteni. A szakterület speciális jellegét, igényeit figyelembe véve, a személyes elbeszélgetés után előfordulhat, hogy a megpályázott munkakörhöz kapcsolódó szakmai teszteket kell kitölteni. A pandémiás helyzet a felvételi eljárásoknál is változást hozott, a személyes találkozók csökkentése miatt online történnek a meghallgatások.

Ezek után egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell megfelelni minden jelöltnek, a pénzügyőröknek pszichikai, a fizikai és biztonsági kockázatot ellenőrző vizsgálaton is át kell esniük.

Miként tanítják be az újakat?
- Szakterületektől függően eltérő gyakorlat alakult ki. A legtöbb szervezeti egységnél vannak mentorként kijelölt kollégák, illetőleg a vezetők is részt vesznek a betanításban. A mentor feladata nem kizárólag a szakmai ismeret átadása, hanem segíti a szervezetbe történő beilleszkedést, eligazodást. A mentorálás ideje alatt a mentor eleinte mindent megmutat, együtt végzik egy-egy ügy intézését, majd fokozatosan, egyre nagyobb önállóságot biztosít a mentoráltnak. Tapasztalataink szerint legalább egy év a betanítás ideje az adóhatósági szakmai tapasztalattal nem rendelkező új belépőknél. Pénzügyőrök esetében ez - figyelemmel a jogszabályban meghatározott speciális tudást igénylő képzések teljesítésére is - szintén egy, másfél év szükséges.

Ha egy mondatban kellene megfogalmazni, mivel csinálna kedvet a jövő munkavállalóinak a szervezethez?
- A közigazgatás biztonságot, kiszámíthatóságot, a NAV pedig máshol nem megszerezhető szakmai gyakorlatot, tudást és biztos megélhetést kínál.

Fizetés, juttatások
A dolgozók illetménye a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény szerint alakul. Ez függ a korábbi jogviszonyban töltött időtől, a munkakörtől is, az egyes munkakörökhöz - például nyomozó, végrehajtó, járőr - pótlék tartozik. A fizetéshez még különféle juttatások kapcsolódhatnak. Nézzük, melyek ezek.

Állandó juttatások, kedvezmények
• munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés (távolsági bérlet vagy menetjegy árának 86 százaléka, gépjárművel történő munkába járás esetén 15 forint kilométerenként,
• a pénzügyőröknek a próbaidő lejárta után, a második évtől évente ruházati utánpótlási ellátmány 96 625 forint évente,
• egyedi elbírálás alapján lakhatás támogatása (szolgálati lakás, férőhely).

Béren kívüli juttatás
• cafetéria juttatás,
• utazási kedvezmény (belföldre, évente 12 alkalommal a vasúti vagy autóbusz- menetjegy árának 50 százaléka).

Vissza nem térítendő juttatások
• kedvezményes mobiltelefon-tarifacsomag igénybevétele,
• kedvezményes bankszámla-vezetési csomag igénybevétele,
• képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg költségtérítése (évente 30 000 forint),
• szociális támogatás (egyedi elbírálás alapján),
• pénzügyőröknél a szolgálat érdekében történő áthelyezéskor az átköltözéssel kapcsolatos költözködési és egyéb költségtérítések.

Visszatérítendő juttatások
• lakásépítés és -vásárlás támogatása kamatmentes munkáltatói kölcsönnel,
• saját kérelemre illetményelőleg biztosítása, átmeneti, kedvezőtlen anyagi helyzet kialakulásakor.

Egyéb juttatások
• üdülési támogatás (a NAV önellátós üdülőiben - országosan 14 településen 19 üdülő - valamint külföldi csereüdülési lehetőségek),
• tanulmányi szerződés, képzési, továbbképzési támogatás,
• belső szakmai képzések, önfejlesztő tréningek, valamint kreditpontot adó továbbképzések térítésmentes igénybevétele (akár online is),
• ingyenes szakorvosi ellátás (fogászat, szemészet, nőgyógyászat, kardiológia, háziorvos), a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház egészségügyi szolgáltatásainak igénybevétele,
• pénzügyőrök esetében
◦ hetente sportcélú munkaidő-kedvezmény,
◦ betegség esetén az egészségügyi szabadság első 30 napjára 100 százalékos, a 31. naptól 90 százalékos távolléti díj. Ennek összege az alapilletmény és a rendszeres pótlékok együttes összegének a távollét idejére számított időarányos átlaga.A nyitóképen Szalavics Mariann, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányításának főigazgatója
  • 2021.12.07Babér Panoráma - Online bérszámfejtési konferencia Tekintsen ki velünk a legfontosabb tb- és bérszámfejtést érintő jogszabályváltozásokra a BaBér és az Abacus szervezésében megvalósuló Panoráma 2022 Bérszámfejtési Konferencián. Az egész napos szakmai előadások során neves előadók értelmezik a 2022. évre vonatkozó szja, kötelező egészségbiztosítás, tb fedezeti rendszer és a munkáltatói járulékbevallások vonatkozó jogszabály-változásait. Részletek Jegyek
  • 2021.12.10joee tesztesemeny2 tesztesemény2 Részletek Jegyek
  • 2021.12.13Mentorált képzési forma – Jó a munkavállalónak, jó a munkáltatónak Ha egy kollégát megkérdezünk arról, hogy miből van egyre kevesebb, akkor nagy valószínűséggel az „idő” hangzik el válaszként. Részletek Jegyek
  • 2022.01.04HAPPY NEW WORK! meetup Vajon 2022 milyen kihívásokat tartogat a számunkra, ki hogyan látja a munka(végzés) jövőjét, milyen akadályokkal szembesülhetünk és hogyan készülhetünk fel mindezekre? Ha érdekel a téma, akkor regisztrálj a KÜRT Akadémia ingyenes, online meetupjára! Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Egyre több a bumerángozó munkatárs

A volt alkalmazottak nagyszerű, ám korábban méltatlanul hanyagolt lehetőséget jelentenek a cégek toborzási erőfeszítései számára – állítja... Teljes cikk

Dőlnek az önéletrajzok a MÁV-hoz

Több mint 18 ezer jelentkezés érkezett eddig idén a MÁV által meghirdetett állásokra, most év végén különösen felpörgött a... Teljes cikk

Munkaerőhiánnyal küzdenek a létesítményüzemeltetők is

Előtérbe került a robotika a létesítményüzemeltetéssel foglalkozó cégeknél a munkaerőhiány miatt, amely már a koronavírus-járvány megjelenése... Teljes cikk