kapubanner for mobile
Megjelent: 10 hónapja

Különböző szakmákban dolgozók fizetésének áttekintése Magyarországon

A magyar munkaerőpiacon számos különböző szakma és foglalkozás található, amelyek fizetése jelentősen eltérhet egymástól. Összegyűjtöttünk különböző szakmákban dolgozók fizetési szintjét Magyarországon. A fizetés mértéke függ az adott szakma jellegétől, a szakember végzettségétől, tapasztalatától, munkáltatójától és az érintett régiótól. Nézzük őket!

Magyar Honvédség fizetés

A Magyar Honvédségnél a fizetés nagyban függ a rendfokozattól, a szolgálati formától, a szolgálati helytől és az időtartamtól. A honvédségben többféle katonai szolgálat létezik, például a hivatásos, a szerződéses, az önkéntes tartalékos és a kötelező katonai szolgálat. A katonai fizetés részei az alapilletmény, a honvédelmi szolgálati díj, a honvédelmi szolgálat kiegészítő illetmény, a bérminimum kiegészítő illetmény és a szolgálati kiegészítő illetmény. A katonák további juttatásokat is kapnak, mint például ingyenes étkezés, ruházat, utazás és lakhatás.

A dandártábornok fizetés

A legmagasabb rendfokozatú tiszti beosztás a honvédségben. A dandártábornokok általában dandárparancsnoki vagy más vezetői feladatokat látnak el.

Katona fizetés

A katonai fizetés nagyban függ a rendfokozattól, a szolgálati formától, a szolgálati helytől és az időtartamtól. A honvédségben többféle katonai szolgálat létezik, például a hivatásos, a szerződéses, az önkéntes tartalékos és a kötelező katonai szolgálat. A katonai fizetés részei az alapilletmény, a honvédelmi szolgálati díj, a honvédelmi szolgálat kiegészítő illetmény, a bérminimum kiegészítő illetmény és a szolgálati kiegészítő illetmény. A katonák további juttatásokat is kapnak, mint például ingyenes étkezés, ruházat, utazás és lakhatás.

A tartalékos katona

Olyan katona, aki nem teljesít állandó szolgálatot, hanem csak bizonyos időszakokban vagy esetekben hívható be. A tartalékos katonák között vannak önkéntesek és kötelezők. Az önkéntes tartalékos katonák három évre kötnek szerződést a honvédséggel, és évente maximum 60 napot teljesítenek tényleges szolgálatot. A kötelező tartalékos katonák pedig akkor hívhatók be, ha az ország védelme vagy biztonsága megköveteli. A tartalékos katonák fizetése függ attól, hogy milyen rendfokozattal és milyen szolgálati formában teljesítenek szolgálatot. Az önkéntes területvédelmi tartalékos katonák évente egyszer rendelkezésre állási díjat kapnak, míg tényleges szolgálatteljesítés alatt pedig illetményre jogosultak. Az önkéntes műveleti tartalékos katonák évente egyszer rendelkezésre állási díjat kapnak, míg tényleges szolgálatteljesítés alatt pedig ugyanúgy illetményre jogosultak, mint az önkéntes területvédelmi tartalékos katonák. A kötelező tartalékos katonák fizetése megegyezik az önkéntes műveleti tartalékos katonák fizetésével.

Az önkéntes katonai szolgálat fizetése

Az önkéntes katonai szolgálat olyan lehetőség, amely lehetővé teszi a magyar állampolgárok számára, hogy önként jelentkezzenek a honvédségbe egy meghatározott időtartamra. Az önkéntes katonai szolgálat célja, hogy növelje a honvédség létszámát és képzettségét, valamint biztosítsa az állampolgárok honvédelmi tudatosságát és hazafias kötődését. Az önkéntes katonai szolgálat fizetése függ az időtartamtól, a beosztástól, a szolgálati helytől és az életkorától. Az önkéntes katonai szolgálatot teljesítők további juttatásokat is kapnak, mint például ingyenes étkezés, ruházat, utazás és lakhatás.

A tanári fizetés

A tanárok olyan szakemberek, akik az oktatásügyi intézményekben tanítanak és nevelnek diákokat. A tanárok fizetése nagyban függ a munkáltatótól, a végzettségtől, a munkatapasztalattól, a tantárgytól, a tanított osztályok számától és a munkakörülményektől. Általánosságban elmondható, hogy a tanárok alacsonyabb fizetést kapnak, mint más diplomás szakmák. A tanárok fizetése tovább emelkedhet a jövőben, mivel a kormány több intézkedést is bevezetett az oktatásügyi rendszer fejlesztésére és a pedagógusok megbecsülésére. A tanári és a pedagógus bértábla ugyanazt a fizetési rendszert jelenti, amely a pedagógus életpályamodell része. A bértábla meghatározza, hogy milyen illetmények járnak a különböző végzettségű, szakképzettségű, munkakörű és munkatapasztalatú pedagógusoknak. A bértábla 2023-ban változott, mivel a kormány több intézkedést is bevezetett az oktatásügyi rendszer fejlesztésére és a pedagógusok megbecsülésére.

A bértábla mellett a pedagógusok további pótlékokat is kapnak, például vezetői pótlékot, osztályfőnöki pótlékot, szakkörvezetői pótlékot, hátrányos helyzeti pótlékot, nevelési-oktatási intézményben ellátott feladatokért járó pótlékot stb. Ezeknek a pótlékoknak az összege változhat az intézménytípustól, a munkakörtől, a tanított tantárgyaktól és a tanulók számától függően.

A bértábla és a pótlékok bruttó összegekből állnak, amelyekből még le kell vonni az adókat és a járulékokat. A nettó illetmény tehát alacsonyabb lehet, mint a bruttó illetmény. A nettó illetmény kiszámítása egyedi alapon történik, figyelembe véve az adó- és járulékfizetési kedvezményeket is.

A 2023/2024-es tanév rendje még nem jelent meg hivatalosan, de a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint várhatóan augusztus elején fog megjelenni a Magyar Közlönyben.

A kisgyermeknevelők fizetése

A kisgyermeknevelők olyan szakemberek, akik 3 évesnél fiatalabb gyermekek gondozásáért, neveléséért és fejlesztéséért felelnek a bölcsődékben. A kisgyermeknevelők fizetése nagyban függ a munkáltatótól, a munkatapasztalattól, a végzettségtől és a munkakörülményektől. Általánosságban elmondható, hogy a kisgyermeknevelők alacsonyabb fizetést kapnak, mint az óvónők vagy a pedagógusok. A kisgyermeknevelők fizetése azonban emelkedhet a jövőben, mivel a kormány több intézkedést is bevezetett a bölcsődei ellátás fejlesztésére és a szakemberhiány csökkentésére.

Óvonő fizetése

Az óvónő olyan pedagógus, aki 3-6 éves gyermekek nevelését és oktatását végzi az óvodában. Az óvónő fizetése függ attól, hogy milyen végzettsége van, milyen tapasztalata van, milyen intézményben dolgozik, hány gyermeket nevel és milyen régióban él. Egy átlagos havi bruttó bér kb. 200-400 ezer forint lehet, de ez alacsonyabb vagy magasabb is lehet attól függően, hogy milyen illetménykategóriába tartozik az óvónő. Az óvónők további pótlékokat is kapnak, például vezetői pótlékot, osztályfőnöki pótlékot, hátrányos helyzeti pótlékot stb.

Bölcsődei gondozó fizetése

A bölcsődei gondozó olyan szakember, aki 0-3 éves gyermekek gondozását és nevelését végzi a bölcsődében. A bölcsődei gondozó fizetése függ attól, hogy milyen végzettsége van, milyen tapasztalata van, milyen intézményben dolgozik, hány gyermeket gondoz és milyen régióban él. Egy átlagos havi bruttó bér kb. 150-300 ezer forint lehet, de ez alacsonyabb vagy magasabb is lehet attól függően, hogy milyen illetménykategóriába tartozik a bölcsődei gondozó.

HR asszisztens fizetése

A HR asszisztens olyan szakember, aki támogatja a humán erőforrásokkal kapcsolatos feladatokat, mint például a toborzás, a munkaügyi adminisztráció, a képzés, a bér- és juttatási rendszer és a munkavállalói elégedettség. A HR asszisztens fizetése függ attól, hogy milyen végzettsége és tapasztalata van, milyen cégnek dolgozik, milyen területre specializálódott és melyik régióban él. Egy átlagos havi bruttó bér kb. 300-600 ezer forint lehet, de ez alacsonyabb vagy magasabb is lehet attól függően, hogy milyen szintű és milyen felelősségű HR asszisztensről van szó.

Könyvelő fizetése

A könyvelő fizetése sok tényezőtől függ, például attól, hogy milyen végzettsége van, milyen tapasztalata van, milyen cégnek dolgozik, milyen területre specializálódott és milyen régióban él. Általánosságban elmondható, hogy a könyvelők viszonylag jól keresnek Magyarországon. Egy átlagos havi bruttó bér kb. 400-600 ezer forint lehet, de ez alacsonyabb vagy magasabb is lehet attól függően, hogy milyen szintű és milyen felelősségű könyvelőről van szó.

Gyógyszerész fizetése

A gyógyszerész olyan szakember, aki gyógyszereket készít, kiad, ellenőriz és tanácsot ad a pácienseknek a gyógyszerek használatáról. A gyógyszerész fizetése függ attól, hogy milyen végzettsége van, milyen tapasztalata van, milyen cégnek dolgozik, milyen területre specializálódott és milyen régióban él. Egy átlagos havi bruttó bér kb. 400-800 ezer forint lehet, de ez alacsonyabb vagy magasabb is lehet attól függően, hogy milyen szintű és milyen felelősségű gyógyszerészről van szó. Egy éves átlagfizetés kb. 23 millió forint.

Sales manager fizetése

A sales manager olyan szakember, aki irányítja és fejleszti az értékesítési csapatot és stratégiát egy adott termék vagy szolgáltatás értékesítése érdekében. A sales manager fizetése függ attól, hogy milyen végzettsége és tapasztalata van, milyen cégnek dolgozik, hány embert vezet és melyik régióban él. Egy átlagos havi bruttó bér kb. 400-1000 ezer forint lehet, de ez alacsonyabb vagy magasabb is lehet attól függően, hogy mennyi jutalékot vagy bónuszt kap a sales manager.

Gépészmérnök fizetése

A gépészmérnök olyan mérnök, aki gépekkel, berendezésekkel és rendszerekkel foglalkozik a tervezéstől a gyártásig és az üzemeltetésig. A gépészmérnök fizetése függ attól, hogy milyen végzettsége és tapasztalata van, milyen cégnek dolgozik, milyen területre specializálódott és milyen régióban él. Egy átlagos havi bruttó bér kb. 300-600 ezer forint lehet, de ez alacsonyabb vagy magasabb is lehet attól függően, hogy milyen szintű és milyen felelősségű gépészmérnökről van szó.

Mérnök fizetése

A mérnök olyan szakember, aki természettudományos és matematikai ismereteket alkalmaz a technikai problémák megoldására. A mérnök fizetése függ attól, hogy milyen végzettsége van, milyen tapasztalata van, milyen cégnek dolgozik, milyen területre specializálódott és milyen régióban él. Egy átlagos havi bruttó bér kb. 300-800 ezer forint, de ez alacsonyabb vagy magasabb is lehet attól függően, hogy milyen szintű és milyen felelősségű mérnökről van szó.

Barista fizetése

A barista olyan szakember, aki különböző kávéitalokat készít és szolgál fel a vendégeknek. A barista fizetése függ attól, hogy milyen végzettsége van, milyen tapasztalata van, milyen cégnek dolgozik, hány órát dolgozik és milyen régióban él.

Kukás fizetése

A kukás fizetése is változhat attól függően, hogy milyen cégnek dolgozik, milyen munkakört tölt be, mennyi ideje van a szakmában és milyen régióban él. Általánosságban elmondható, hogy a kukások alacsony fizetést kapnak Magyarországon. Egy átlagos havi nettó bér kb. 150-200 ezer forint lehet, de ez alacsonyabb vagy magasabb is lehet attól függően, hogy mennyi túlórát vállalnak vagy mennyi borravalót kapnak.

 

  • 2024.04.30NewLeadership – Vezetői eszköztár bővítése Önmaguk fejlesztését is fontosnak tartó középvezetőknek, frissen kinevezett döntéshozóknak szóló komplex és intenzív vezetőfejlesztő program sok gyakorlattal. Különlegessége, hogy a résztvevők átgondolhatják és megoszthatják egymással aktuális kihívásaikat és még a kritikus vezetői helyzetek megoldásáról is tanulhatnak egymás jó gyakorlatából is!info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.02Munkaviszony létesítése és megszűntetése – Dr. Berke Gyula Pannon Munkajogi Akadémia - Pannon Munkajogi Akadémia előadás-sorozatunkat, melyben kiváló és elismert szakmai előadók támogatásával ismerhetjük meg a munkajog különböző területeit, ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék ismereteiket bővíteni, gyakorlati megközelítésben szeretnék az alkalmazott jogi hátteret megismerni.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.09Egy jól működő csapat titka – Vezetői reziliencia fejlesztése A vezetői reziliencia fejlesztése képzésünk arra világít rá, hogyan lehet úgy tekinteni a tényekre, hogy relativizáljuk őket, kezelhető megvilágításba helyezzük a nehézségeket és igyekezzünk megőrizni a racionalitásunkat, hogy ebben a nehéz helyzetben is fejlődni tudjon a csapatunk. Segítve a csapattagoknak abban, hogy a problémalátásukat a megoldás keresés fókusza váltsa fel és megváltozzon az interakcióik minősége.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.09Munkaidő, pihenőidő – Dr. Takács Gábor Pannon Munkajogi Akadémia - Pannon Munkajogi Akadémia előadás-sorozatunkat, melyben kiváló és elismert szakmai előadók támogatásával ismerhetjük meg a munkajog különböző területeit, ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék ismereteiket bővíteni, gyakorlati megközelítésben szeretnék az alkalmazott jogi hátteret megismerniinfo button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Miért van ennyivel több magyar embernek munkája, mióta az EU-hoz csatlakoztunk?

A KSH szerint 2004 és 2023 közt közel 824 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottak száma, ami 21%-os bővülést jelent. A növekmény nagy részét a... Teljes cikk

A foglalkoztatottak és munkanélküliek száma is nőtt februárban

2024 februárjában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest 32 ezerrel, 4 millió 723 ezerre nőtt. A... Teljes cikk

Nőnapi cikkcsokor a HR Portáltól - így fest a nők helyzete a munka világában 2024-ben

Nőnap alkalmából csokorba gyűjtöttük a dolgozó nők helyzetét taglaló legfrissebb cikkeket. Mekkora a bérszakadék, mely országokban mélyül és... Teljes cikk