Szerző: Berta László
Megjelent: 14 éve

MDF: közszolgákat a vállalkozásokba!

Frissen nyomott plakátokról "Munkahelyteremtő" Bokros Lajos mosolyog ránk, aki még rászolgálhat e névre, bár akkor több lesz az álláskereső állami alkalmazott, akiket várnak majd a vállalkozások. Az MDF programjának egyik fő iránya a piacképes vállalkozások támogatása. Interjú Tóth Tihamérrel, a párt programírójával.

images

- Érdeklődtek az SZDSZ részéről, hogy észrevételeik vannak a közös programmal kapcsoltban?

- A kész MDF-programhoz csatlakoztak, amit egy az egyben elfogadtak.

- A legkisebb módosítás nélkül, nem furcsa ez?

- Ha egyetértenek vele, akkor nem. Ezek szerint szakmailag korrekt és egyezik a véleményükkel.


Egy legény- Lehet, hogy azért egyezik, mert liberális hangsúlyokat kapott a programjuk miniszterelnök-jelöltjük belépésével.
Tóth Tihamér az Antall-kormány munkaügyi minisztériumának államtitkára volt. Egykor az MDNP programírója, újabb időkben az MDF szakmai kabinet vezetőjeként a választási program munkaügy-foglalkoztatás részét állította össze.


- Bokros Lajosra szeretik rásütni, hogy liberális. Mindenki valamennyire liberális, én is, attól függ, mire gondolunk, amelyik Magyarországon szitokszó lett, vagy a reformkori Eötvös-, Deák-féle liberalizmusra. Antall József határozta meg számunkra, akinek Eötvös volt a példaképe.

- Az Önök számára - a programjuk szerint is - Bokros személye a minőségi, szakmai garancia. Mi lett volna, ha Bokros mégis kihátrál a kampány alatt?

- Nálunk nem divat előrehaladott korra és egészségi állapotra hivatkozva visszalépni.

- Akkor ez a program elveszítette volna a gerincét.

- Attól függ, ki lépett volna Bokros Lajos helyére.

- De csak egy ilyen szakmailag és tudásban megfelelő ember van Magyarországon - szó szerint ezt írták programjukban.

- Hallott már olyan pártról, amelyik nem azzal kezdte, hogy a problémák megoldására egyedül "mi vagyunk" képesek?

- Még egy ilyen párt nincs a mezőnyben, amely a programjában is kodifikálta volna, hogy megtalálta az egyedüli megfelelő embert a feladatra.

- Egy új jelöltnek is lett volna joga megnyilvánulni a programban, bár ez egy lefutott meccs, és fel sem merült bennünk, hogy új programot kellene alkotnunk. A sajtó szellőztette meg, pedig nem volt éles helyzet, csak alkalmas arra, hogy gyengítsen, elbizonytalanítsa az embereket.

- Bokros, úgy hírlett, már kiköltöztette a családját Brüsszelbe, akar egyáltalán a magyar Parlamentben dolgozni?

- Ez attól függ, milyen feladatot kap. Azért annak, hogy egy legyen a képviselők közül, nem sok értelme van, de ha ellenzéki képviselőként, mondjuk a költségvetési bizottság elnöke lehetne, biztosan elgondolkodna rajta, hogy érdemesebb volna Magyarországon politizálni.


Gyengélkedő nem kap pénzt- Munka és méltóság a program címe, vagyis az Ön által vezetett szakterületet tűzték az élére. A versenyképessé javításából indul ki minden, a munkaerő minőségének javítása és a költségek csökkentése is.

- Magyarországon egyszerre van jelen a nagy munkanélküliség és minőségi munkaerő hiánya. Olyan embereket kellene a munkapiacra kitenni, akikért kapkodnak a munkaadók, de hiányzik a szakmai felkészültség és az idegennyelv-tudás.

- Hogyan javítanák a munkaerő minőségét például munka melletti képzéssel? Mert ez életszerű, ha azokat a tömegeket akarják elérni, akik alacsony végzettségűek és tartósan munkanélküliek.

- A legnagyobb problémát ma az iskolarendszerű képzés hiányosságaiban látjuk, ezen kell változtatni. Az újra munkába állítás esetében azt kell megoldani, hogy a volt munkahelyén szervezzék meg a képzését annak, aki átmenetileg munkanélkülivé válik.

- Nem a szociális irányból közelítik a munkanélküliség kérdését, hanem a vállalkozások fejlesztését, ezáltal munkahelyek létesítését helyezik előtérbe.

- Ezt vállaljuk, mert a munkaerőpiacon való megjelenés nem szociális kérdés. Ha ezt egyes riválisaink úgy oldanák meg, hogy csak azért maradjanak munkában az emberek, hogy ne kelljen segélyt fizetni, rosszul gondolják.

- Jelenleg a szociális és munkaügyi tárca együttélésében sok a konfliktus, az ellenérdekeltség. Vitathatatlan, hogy a foglalkoztatáshoz kapcsolódik a szociális láb, vagy csak lógjon a semmiben?

- Teljesen külön szakterület, csak ismételni tudom, hogy nagy baj, ha a foglalkoztatást szociális ügyként kezeljük. Mi a munkaügyet és az oktatást szeretnénk egy minisztériumban társítani.

- A munkaügy a gazdasági tárcával rokon, de az MDF azt is külön képzeli el.

- Az új kormánystruktúra még a jövő kérdése. Arról hallani, hogy a Fidesz-kormányalakítása esetén 7-8 minisztérium lesz, melyek hatalmas területeket fognak össze, mi úgy gondoljuk, hogy az oktatás és a munkaügy feltétlenül egybetartozik.

- A foglalkoztatási ráta 10 százalékpontos emelését tervezik tíz éven belül, ezalatt a munkaképes lakosság kétharmadát lehetne munkaképes jövedelem alá vonni. Milyen konkrét feladatokat kell megoldani ehhez?

- Az EU-n belül nálunk szinte a legrosszabb a munkaképes lakosok és a foglalkoztatottak aránya, a 10 százalékpont onnan adódik, hogy el kell érnünk az EU-s átlagot. Ez kötelez, és körülbelül 53 százalékról kell feltornázni magunkat.

- Milyen területekről lehetne embereket felszívni?

- Infrastruktúra-fejlesztés, innováció, a mezőgazdaságból a biotermelés és a feldolgozóipar, de feltétel, hogy ezek láncolata megvalósuljon. Mi nem azt mondjuk, mint a Fidesz, hogy a termelőket be kall kapcsolni az áruházláncokba, hanem láncolatot kell kialakítani a termelés, feldolgozás, értékesítés között.

- A program szellemében hosszú távon mindez csak az adórendszer átalakításával valósítható meg.

- Az adórendszer egyszerűsítése és a munkára rakodó terhek csökkentése a legfontosabb. Mi nem a munkahelyek megőrzéséből indulunk ki, ahogy a szocialisták. Meg kell nézni, mely munkahelyeken állítanak elő piacképes termékeket, és ezeket érdemes megőrizni, nem a vergődő és éppen csak foglalkoztató helyeket, mert csak a veszteséget termelik.

- Az Út a munkához program 80-100 ezer embernek ad munkát rászorultság alapon. Helytelen filozófia szerint?

- Nem szabad kidobni ezt a programot, de célzottan kell adni egyes szakterületekre. Itt külön véleményen vagyok, ami nem egyezik Bokros Lajoséval, mert szerintem a célzott támogatásoknál figyelembe kellene venni, hogy foglalkoztatás szempontjából melyek a hátrányos térségek.

- Ez némileg ellentmond annak, hogy csak a versenyképesség számít.

- Ebben is van ráció, bár igaz, a területi megközelítés veszített korábbi súlyából, mert például a Nyugat-Dunántúlon ugyanúgy lehet veszélyeztetett térségeket találni.

- A piacgazdaság rugalmas szabályozásáról írják, hogy a vállalkozások tízezreit lehetne beindítani, hogy beruházzanak és munkahelyeket teremtsenek. Ez egy általános megfogalmazás. Pontosítaná?

- A kis és közepes vállalkozásoknak kell megadni a lehetőséget, hogy az említett szakterületeken előbbre lépjenek.


Oktatás, adók, ösztönzők- A "reformok kritikus tömege" Bokros Lajos szövege. Mit jelent az MDF programjában, milyen sorrendben jönnek majd a foglalkoztatást felpörgető reformok?

- Első az oktatás, azután az adórendszer, majd a pénzügyi ösztönzők.

- Az oktatás hosszú távon kizárólag tandíj kötelezettséggel működőképes?

- Szociális alapon is lehet mérlegelni a támogatást, de a mainál igazságosabb rendszer kell. Legutóbb azok tiltakoztak a tandíj bevezetése ellen, akik az adójukkal támogatják, viszont soha nem vesznek benne részt, nem lesznek haszonélvezői. Aki a munkaerőpiacon többet keres majd, mint egy segédmunkás, miért ne tudná visszafizetni, amit tandíjként fölvett a felsőoktatásban? Ide sorolom a rezidensek felháborodását, akik hiányszakmában képzik magukat 40 ezer forintos havi támogatással, ami nem kidobott pénz egy frissen végzett orvosnak, és azután sokan fogják magukat, külföldön helyezkednek el, és azt mondják, hogy semmit nem fizetnek vissza. Ez szerződésszegés, ezután vissza kell állítani az eredeti állapotot, tehát fizessék vissza a pénzt.

- A felsőoktatás mellett a szakképzéssel sem elégedettek.

- A szakképzés nem veszi figyelembe a munkapiaci igényeket, túlzottan iskolacentrikus, a szakmai kamarákkal alig tart kapcsolatot, és elvesztek a munkahelyi szakképzések. Ehelyett létrehozták a Területi Integrált Szakképző Központokat, csomó pénzt beleöltek, de nem hoznak hasznot.

- Az adórendszer átalakítása gyorsabb eredményt hoz, mint az oktatás.

- Egy sikeresebb adórendszer mindjárt hatással lesz az oktatásra is.

- Az adóterhek csökkentésével lesznek nagyobb bevételek?

- Nem globális adócsökkentésben gondolkodunk, hanem a munkavégzésre rakodó terheket csökkentenénk. A fogyasztási típusú adóknál lehet visszahozni azt, ami itt kiesik.

- Ehhez képest írják, hogy a minimálbér adómentességét meg kell szüntetni, 10 százalékot adózna.

- Egy bruttósítás után, tehát nem a jelenlegi minimálbérből vágnánk le.

- De ez nem adócsökkentés.

- Nem az, de arra ösztönöz, hogy ne legyen olyan sok bejelentés nélkül, minimálbér körüli összegért dolgozó ember.

- Hol jelenik meg az Önök által említett adócsökkentés?

- A munkavégzést terhelő járulékoknál.

- A mértékre van elképzelés?

- Ennek a részletes kidolgozása még nincs meg.


Büszke vállalkozókat!- A közteherviselés témakörében kiemelik a köztisztviselői kar és az önkormányzati testületek karcsúsítását. Hány munkahely megszűnését jelentené ez?

- A termelő szférában dolgozók aránya lényegesen rosszabb, mint másutt, és nem mindegy, hányan kapják a bérüket a költségvetésből. Elkerülhetetlen egy alapos önkormányzati reform, mert túlburjánzott a közigazgatás, olyan nagyszámú testületek működnek, ami indokolatlan és zavarják a demokratikus működést. Azt nem számoltuk, hogy ez hány munkahelyet érintene, de véghez kell vinni. A közigazgatás felső szintjein rengeteg túlfoglalkoztatott nyugdíjas van, elbocsátásuk nem is növelné a munkanélküliséget, egyszerűen a pluszkeresetüket veszítenék el a nyugdíjasok.

- Sokak érdekeit sértenék meg, az nem kétség.

- Ha valaki úgy készít programot most, hogy a közmegelégedést kell szolgálnia, akkor abból változás, fejlődés nem lesz.

- Hiányzik a magára büszke és magabiztos vállalkozói réteg, ami munkahelyek százezreit teremthetné - írják. Ahhoz hogy öntudatra leljen a magyar vállalkozó, milyen kedvezményeket kap?

- Célzott támogatásokat, melyek a piacra jutást segítik. A hosszabb távon piac- és exportképes termékeket előállító cégeknek kell pályázati lehetőséget biztosítani, de nem automatikus pénzdugdosással.

- Munkanélküliek, túlfoglalkoztatottak, állami alkalmazottak - ez tehát a kínálat, e területekről lehet munkaerőt bevonni és elbocsátani. Hogyan vezetjük át az arra alkalmas embereket a vállalkozásokhoz, ha nem pörög a gazdaság, és újabb elbocsátások következnek?

- Csak egy példa: a fölöslegesen alkalmazott köztisztviselők, önkormányzati alkalmazottak és a túlfoglalkoztatott idősek elbocsátásával felszabaduló helyeket be lehetne tölteni jól képzett középkorú szakemberekkel.

- Ezek a rétegek lennének a kárvallottjai annak a változtatásnak, ami segíti a vállalkozásokat és felhajtja a gazdaságot?

- Magyarországon nincs kimutatásunk arra, hogy mely szakmákban van a legtöbb munkanélküli. Hogy lehet így megtalálni a rokonszakmákat, amikre átképeznénk őket? Ki tudja, hogy a köztisztviselői karban hányan beszélnek idegen nyelvet? Így nehéz kitalálni, milyen szakterületre lehetne őket átirányítani. Alapos felméréssel kell kezdeni, és erre építeni programot. Az idegenforgalom és turizmus területén dolgozók száma biztosan növekedni fog, ezért ez egy nyitott terület lehet számukra.


Nem dobnak ötéves tervet- A foglalkoztatási típusok közül mi a véleményük például a nehezen kibontakozó távmunkáról és a részmunkaidős foglalkoztatásról?

- A részmunkaidős foglalkoztatás esetében többletköltség jelentkezik a munkáltatónál, ennél komolyabb fejlesztési lehetőség van a távmunkában.

- A kormány által mértékadónak tekintett Távmunka Centrum honlapján jelenleg egy aktuális távmunka álláshirdetés sincs, ennek a nem létező piacnak a fejlesztésére gondolnak?

- Minimális ráfordítással el lehet érni az otthon végzett munka fejlesztését. Miért van arra szükség, hogy hatalmas pénzért a fővárosban könyvelőirodákat üzemeltessenek, amikor ennek a munkának a nagy részét otthon is el lehet végezni.

- Ezzel az ösztönzővel vagy él a vállalkozó vagy nem, mi a kormányzat szerepe?

- Kijelölhet olyan utakat, hogy a vállalkozó eldönthesse, melyik a gazdaságosabb, gyorsabb út.

- Ehhez sem rendeltek számokat? 5 ezer új távmunkahelyet létesítünk 4 éven belül.

- Nem szeretünk számokkal dobálózni, néhány helyen éreztük, hogy szükséges, de azt, hogy mindent számszerűsítsünk, az ötéves tervek időszakára emlékeztetne.

- A foglalkoztatást évente 1 százalékkal emelnék, e mögött biztosan számok állnak.

- Tíz év alatt szeretnénk 10 százalékot emelni, ez nem azt jelenti, hogy évente egyet ugrunk.

- Talán azt, hogy 9 éven át nullát ugranak, aztán egy év alatt 10-et?

- Nem, de a kis belső piacunkkal alkalmazkodnunk kell az exportlehetőségekhez, viszont arra nem vállalkozhatunk, hogy erre építsünk mindent, a növekedés mértékét. Ez nem egy ötéves terv.


Jó üzletnek jöhet pénz- Parlamentbe kerülésük esetén biztosan szeretnék megvalósítani egyes programpontjaikat. Milyen kapcsolódási pontokat lát más pártok foglalkoztatáspolitikájához?

- Egy választási program sosem kormányprogram, például egy koalíciós kormány tagjai egyeztetnek. Mivel a Fidesz programja túl általános, ezért kevés helyen lehet kapcsolódni, de miután a mi programunk jelent meg először, náluk is felfedezhető néhány eleme, például a szakképzés végzése a munkahelyeken.

- Múlt heti interjúnkban Tordai Bence az LMP képviseletében azt mondta, hogy Önök határozottan vállalkozóbarát, a felső-középosztályt kedvezményező politikát folytatnak. Csak éppen arról feledkeznek el, hogy a nagy foglalkoztatási problémák a szegények, a képzetlenek körében vannak, és nekik kevés támpontot adnak.

- Vállaljuk is, de ha nekem x egységnyi pénzem van arra, hogy egy bizonyos foglalkoztatást támogassak, megnézem, hogy az eddigiekben ki dolgozott eredményesen, és kitől várható, hogy a pénzem jól fog hasznosulni. Ha szociálisan gondolkodom, akkor megnézem, hogy melyik a legócskább, legrongyoltabb vállalkozás, és odaadom a pénzt, hogy ne csak kenyérre, hanem vajas kenyérre is teljen nekik. De a gazdaság szempontjából nem jó.

- A Jobbik álláspontja szerint ellenzékből is rákényszerítik a kormányra programjuk megvalósítását.

- Óriási probléma, ha egy ellenzéki párt azon gondolkodik, hogy a programját hogyan tudná megvalósítani. Semmi esélye erre. Egy-egy kormányzati indítványhoz fűzhet javaslatokat, hogy az közelebb kerüljön a saját programjához. Épp elég gondot okozott eddig is, hogy a Parlamentből kikerült az utcára a politizálás, nem szabad folytatni.
  • 2024.07.10GDPR A HR-BEN: ADATVÉDELEM A MUNKAHELYEN Programunkon gyakorlati oldalról tekintjük át a munkaviszonnyal összefüggésben leggyakrabban előforduló kérdéseket, tipikus buktatókat és lehetséges hibákat, melyek az elmúlt 6 év során a GDPR szabályozás létrejöttét követően felmerültek.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.05Business Beach Conference Az Ingatlan Regatta már 8 éve köti össze az ingatlanpiac legfontosabb szereplőit egy különleges sporteseménnyel. Az idei évtől kezdve, Litkey Farkassal közös szervezésben “új” eseményként csatlakozik hozzánk a Bankár Kupa.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.26Best Practice Fórum - Roto A Fórum Célja: A Digitalizációs és Lean szemléletű folyamatfejlesztések sikeres vállalati megoldásainak, jó gyakorlatainak megosztása a fórum résztvevői között. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.10.02Tréning Kerekasztal Konferencia 2024. A 2024-es, őszi Tréning Kerekasztal Konferenciánk célja, hogy a résztvevők sokféle megközelítést kapjanak arról, a technológia hogyan épülhet be a tréningek világába.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Fedezze fel a munkaerőpiac digitális lehetőségeit és jogait!

Tudjon meg mindent a bejelentett munkaviszony lekérdezéséről, hogy biztosítva legyen a munkahelyi jogviszonyok átláthatósága. Ismerje meg az... Teljes cikk

Tudjon meg többet a munkahelyi elszámolásokról egy pillanat alatt!

Az idei évben a munkavállalók gépkocsihasználatát továbbra is az útnyilvántartás vagy kiküldetési rendelvény alapján számolják el. Az... Teljes cikk

Legyen naprakész a társadalombiztosítási jogokkal és kötelezettségekkel!

Ismerje meg a BNO kód jelentőségét az egészségügyi diagnózisok és adókedvezmények szempontjából. Használja ki a betegszabadság kalkulátor... Teljes cikk