Megjelent: 14 éve

Munkaerő-piaci körkép az Európai Unió tagállamaiban - Ciprus

Akit nemcsak a nyaralás csábít Ciprusra, a Földközi-tenger harmadik legnagyobb szigetére, hanem a munka is, annak érdemes megismernie a helyi szokásokat. A szigeten nem kötelező a munkaszerződés, a munkaidő hossza pedig attól függ, milyen típusú a munka és melyik ágazatban végzik.

Ciprus Szicília és Szardínia után a Földközi-tenger harmadik legnagyobb szigete. A gyönyörű táj és az irigylésre méltó éghajlat miatt Aphrodité, a szerelem istennője is ezt a szigetet választotta kedvenc helyéül.

Az 1974. júliusi török katonai beavatkozás óta a sziget északi része - 37 százaléka - török katonai megszállás, míg déli része a ciprusi kormány ellenőrzése alatt áll. 1983-ban Északon a török ciprióták kikiáltották az Észak Ciprusi Török Köztársaságot, amelyet azonban csupán Törökország ismert el. A görög és a török résznek külön kormánya és törvényhozása van. Többször próbálkoztak nemzetközi szinten az újraegyesítéssel, azonban ez mindeddig sikertelen maradt. 2004. május elsején az Európai Unióhoz csak a görög rész csatlakozott.

Állami berendezkedését tekintve a Ciprusi Köztársaság amerikai típusú elnöki rendszerű köztársaság. Az elnököt öt évenként kétfordulós rendszerben választják újra. Abban az esetben, ha az első fordulóban egyik jelölt sem éri el a szavazatok abszolút többségét, második fordulót rendeznek. A második fordulóba az első forduló két legtöbb szavazatot elnyert jelöltje kerül. A választásokon való részvétel minden 21. életévét betöltött ciprusi állampolgár számára kötelező. Az ország fizetőeszköze az Euró, amely a ciprusi fontot váltotta fel 2008. január 1-jén. Ciprus hivatalos nyelve a görög és a török.

Ciprus gazdasága jól működik, azonban meglehetősen érzékeny a külső hatásokra. A gazdasági növekedés az utolsó évtizedben lelassult. A gazdaság hajtóerejét jelentő szolgáltatási szektor, elsősorban az idegenforgalom, érzékeny a térség politikai stabilitására és a nyugat-európai gazdasági helyzetre. A szolgáltatási szektor a GDP 78 százalékát teszi ki. A születéskor várható élettartam a teljes lakosság tekintetében 78,33 év, amelyből a nőkre jutó átlag élettartam 80,86 év a férfiakra pedig átlagosan 75,91 év jut.


Beutazás, munkavállalásAz uniós állampolgárok bármiféle regisztráció nélkül, érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal léphetnek be Ciprus területére. Az EU/EGT állampolgároknak és hozzátartozóiknak a beutazáshoz és három hónapnál rövidebb tartózkodás esetén nem szükséges beutazási vízum, ez idő alatt vízummentességet és letelepedési szabadságot élveznek. Amennyiben a munkavállalás időtartama a 3 hónapot meghaladja, akkor az ország területére való belépést követő nyolc napon belül jelentkezni kell a külföldiek számára kiadható regisztrációs igazolásért a rendőrség helyi bevándorlási részlegén, továbbá társadalombiztosítási számot kell igényelni.

Cipruson a munkavállalók szabad áramlásának elvét 2004. május elsejétől alkalmazzák. A szabályozás kiterjed az uniós tagországok állampolgáraira, valamint a norvég, izlandi, liechtensteini, és a svájci állampolgárokra is. Az uniós állampolgárok foglalkoztatásáról az európai uniós tagországok állampolgárainak és családtagjainak tartózkodásáról és szabad mozgásáról szóló 2003. évi 92.(I) törvény rendelkezik.

EU-EGT állampolgárok szabad hozzáféréssel rendelkeznek a ciprusi munkaerőpiac görög részéhez, és az ottani munkaügyi szervezet helyi kirendeltségeinek támogatásában részesülhetnek.
Álláslehetőségek felkutatásához a legfontosabb napilapok a "Phileleftheros - Career", ami szombati és szerdai napokon jelenik meg, vasárnapokon a "Cyprus Mail", "Cyprus Weekly" pedig pénteki napokon olvasható. Az álláskereséshez további segítséget szakmai szervezeteknél, szakszervezeteknél (Pancyprian Federation of Labour - SEK), valamint a kereskedelmi és gazdasági kamaránál lehet igénybe venni.

Magánközvetítő cégek, valamint személyi tanácsadók cégek segítségét annak érdemes igénybe venni, aki elsősorban magasan kvalifikált munkahelyet keres. Ezeknek a tanácsadó cégeknek a listáját a ciprusi gazdasági kamaráknál lehet beszerezni.


MunkaszerződésCipruson a munkaszerződés készítése nem kötelező, de a munkáltató és a munkavállaló számára egyaránt hasznos lehet egy kétoldalú szerződés megkötése és aláírása, amely tartalmazza a foglalkoztatás főbb adatait. A dokumentumnak tartalmaznia kell a munkavégzés helyét, a cég/vállalkozás bejegyzett címét, a munkavállaló munkáját, feladatait, a munkavégzés kezdetének, valamint amennyiben ez előre megállapított, végének időpontját, a fizetett szabadságot, a fizetés mértékét, a juttatásokat, a munkaórák és munkanapok számát, valamint azt is, ha a munkavállaló külföldi munka végzését is vállalja.

A határozatlan időre szóló szerződés a jogszabályoknak megfelelően bármely fél által megszüntethető. A szakszervezet és a munkáltató között megkötött kollektív szerződések általában két évre szólnak. A munkáltató köteles mindennemű változást egy hónapon belül jelezni a munkavállaló felé. Ha probléma merül fel, a Munkaügyi Viták Bíróságához lehet fordulni.


MunkaidőCipruson a munkaidő hossza nagyban függ a munka típusától, valamint attól, hogy melyik ágazatban történik a munkavégzés. Az irodák és vállalatok többségében a munkaidő 8:00-17:30-ig tart, szünetet 13:00-14:30-ig tartanak a munkahelyeken. Sok esetben az egyik délután, amely általában a szerda szabad, ilyenkor a munkavégzés 13:00-ig tart.

A maximális munkaórák számát az ún. kollektív szerződés rögzíti. Általában a heti munkaórák száma nem haladhatja meg a 38-40 órát, de ez vállalatonként, sőt akár egyénenként is változhat. A túlórát pedig nem minden esetben kell kifizetnie a munkáltatónak.

Munkaidő tekintetében főszabály, hogy minden munkavállaló számára biztosítani kell 24 órán belül legalább 11 óra folyamatos pihenőidőt, a maximális heti munkaidő 48 óra lehet, beleértve a túlórát is. Éjszakai munkának minősül a 23:00 óra és 6:00 óra között végzett munka, amely annyiban korlátozott, hogy 24 órán belül a munkavégzés nem haladhatja meg a nyolc órát. Amennyiben a napi munkaidő meghaladja a 6 órát, a munkavállaló jogosult 15 perc szünetre. Ezeket a szabályokat minden esetben bele kell foglalni a kollektív megállapodásba. A heti maximum munkaidő, a túlóra és a heti pihenőidő tekintetében a bolti alkalmazottakra, irodai dolgozókra, járművezetőkre, szállodai dolgozókra, szórakoztató központok alkalmazottaira vonatkozóan különleges jogszabályok vannak érvényben.


FizetésekCipruson a törvényileg meghatározott minimálbér 2009. januári adatok alapján 840 euró. A béreket általában hetente vagy havonta folyósítják. A kötelező kifizetéseket, mint például a jövedelemadót, vagy a társadalombiztosítási járulékokat a munkavállaló köteles megfizetni, ezeket levonják a fizetéséből. A munkáltató felelős a munkavállalóra kirótt társadalombiztosítási járulék és jövedelemadó befizetéséért. Az általános fizetési mód a csekkes fizetés, fizetési bizonylattal együtt. A fizetési bizonylaton fel kell tüntetni a munkavállaló alapilletményét, a levonásokat, és a nettó bért.


Ünnepnapok, munkaszüneti napokÚjév - január 1., Vízkereszt - január 6., Zöld Hétfő - 50 nappal a Görög Ortodox Húsvét előtt, Görögország Nemzeti Ünnepe - március 25., Görög Ciprusiak Nemzeti Ünnepe - április 1., Nagypéntek, Húsvét Hétfő - változó a Görög Ortodox vallás szerint, Munka Ünnepe - május 1., Pünkösd - június 8., Nagyboldogasszony - augusztus 15., a Függetlenség Napja - október 1., Nemzeti Ünnep - október 28., Szenteste és Karácsony - december 24-26.

A munkaszüneti napokon valamennyi szolgáltató, a bankok és az üzletek is zárva tartanak. Üdülőkörzetekben és a tengerparton azonban néhány üzlet és szolgáltató nyitva tarthat. A ciprusiak legalább olyan jó kedélyűek, mint amennyire hagyománytisztelők. Gyakorlatilag az év minden hónapjára jut egy-két világi vagy egyházi ünnep, fényes esemény. Alapvetően ugyanazok a fő ünnepei, mint Görögországnak. A húsvét a görög ortodox egyház híveinek a legfontosabb ünnepe.

Zöld- vagy tiszta hétfőt, vagyis a Katharí Deftérát februárban ünneplik. A böjt első napján zöldséges ételekből készült lakomát rendeznek a családok, bőséges borfogyasztással. Márciusban Paphosban a tengerparti sétányon virágfesztivált rendeznek. A felvirágozott dísz kocsik a nizzai virágfesztivál mintájára készülnek, a felvonulás hasonlít a debreceni virágkarneválra is. Ezen kívül tartanak még fesztivált Larnacában, Nicosiában és Limassolban. Augusztusban és szeptemberben pedig Pfaos megyében különösen Stroumbi faluban látványosak a szüreti mulatságok. A népzene és a tánc az északon része a fesztiváloknak.


NyugdíjakA ciprusi nyugdíjbiztosítási rendszer társadalombiztosítási alapokra és szociális öregségi nyugdíjra épül. A nyugdíjbiztosítási rendszer pénzügyi alapját elsősorban a járulékok biztosítják. A munkavállaló keresetének 6,3 százalékát, az önálló vállalkozó keresetének 11,6 százalékát, az önkéntesen biztosított keresetének 10 százalékát fizeti járulékként. A munkáltató a bérköltség 6,3 százalékát fizeti be járulékként. Az állami költségvetés további 4 százalékot fizet. A járulékok az összes, szociális biztonsági rendszerbe tartozó ellátást fedezik, ideértve a táppénzt, az anyasági, üzemi baleseti és munkanélküli ellátásokat is.

Cipruson az öregségi nyugdíjkorhatár egységesen 65 év. A szociális nyugdíj 65 éves korban jár, ha a személy 40 éves kor után legalább 20 évig, vagy 18 éves kor után legalább 35 évig Cipruson élt, és ha máshonnan nem kap nyugdíjat.

Az 1935. január 1-je előtt született nők 63 éves korukban már korai nyugdíjba mehetnek, ha az igénylő figyelembe vehető heti átlagkeresete eléri a heti alapbér 70 százalékát. Korai nyugdíjra lehet jogosult az is, aki a 63. életéve betöltése előtti időszakban rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, valamint az is, aki 63 és 65 éves kor között van, és rokkantsági nyugdíjra volna jogosult, ha nem töltötte volna be a 63. évet.

Az öregségi nyugdíj összege két tételből adódik össze, az alap öregségi nyugdíjból, ami a járulékalapot képező alapkereset 60 százaléka, ezen kívül egy kiegészítő részből, ami hetekre számolva 1/52 része az igénylő figyelembe vehető összes keresete 1,5 százalékának. Az öregségi nyugdíjat évente 13 hónapra fizetik.


Önkéntesség CiprusonAz önkéntes munka viszonylag új tevékenység Cipruson, így a lehetőségek egyelőre korlátozottak, csakúgy, mint a weboldallal rendelkező szervezetek száma. Önkéntességi alapon részt lehet venni az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) projektjeiben, vagy az országos és nemzetközi táborokban és ifjúsági csereprogramokban. A "Peace in Cyprus" (Béke Cipruson) és a "Youth for an Understanding" (Ifjúság a Mobilitásért és a Kölcsönös Megértésért) csoport mindig szívesen és nyitottan várja az új, lelkes tagok érkezését. A Teknősvédelmi Projekt (Turtle Conservation Project) keretében pedig izgalmas önkéntes munkalehetőségeket kínál az ország.
  • 2024.07.10GDPR A HR-BEN: ADATVÉDELEM A MUNKAHELYEN Programunkon gyakorlati oldalról tekintjük át a munkaviszonnyal összefüggésben leggyakrabban előforduló kérdéseket, tipikus buktatókat és lehetséges hibákat, melyek az elmúlt 6 év során a GDPR szabályozás létrejöttét követően felmerültek.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.05Business Beach Conference Az Ingatlan Regatta már 8 éve köti össze az ingatlanpiac legfontosabb szereplőit egy különleges sporteseménnyel. Az idei évtől kezdve, Litkey Farkassal közös szervezésben “új” eseményként csatlakozik hozzánk a Bankár Kupa.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.09.26Best Practice Fórum - Roto A Fórum Célja: A Digitalizációs és Lean szemléletű folyamatfejlesztések sikeres vállalati megoldásainak, jó gyakorlatainak megosztása a fórum résztvevői között. info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.10.02Tréning Kerekasztal Konferencia 2024. A 2024-es, őszi Tréning Kerekasztal Konferenciánk célja, hogy a résztvevők sokféle megközelítést kapjanak arról, a technológia hogyan épülhet be a tréningek világába.info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Felvehetem-e titokban az üzleti tárgyaláson elhangzottakat?

A technológia fejlődésével egyre könnyebbé válik bármilyen beszélgetés rögzítése. Ma már egy okostelefonnal bárki könnyedén felvehet üzleti... Teljes cikk

Megbízási szerződés vagy munkaszerződés? Megbízási jogviszony vagy munkaviszony? - így lehet eldönteni

A legtöbb vállalkozásnál a dolgozók főként munkaviszonyban állnak. Kérdésként merül fel, hogy bizonyos munkavégzésre irányuló tevékenységeket... Teljes cikk

Jubileumi jutalom: összege, kifizetése, kinek jár?

Az állami alkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt.) alapján jár a jubileumi jutalom a közalkalmazottaknak, amelynek összege a ledolgozott... Teljes cikk