Megjelent: 3 hete

Munkáltatói felmondás: orvosolható-e utólag, ha nem az mondott fel, aki erre jogosult?

Jogesetünk főszereplője hat óra helyett nyolckor jelent csak meg a munkahelyén, ittas állapotban. A munkáltató azonnali hatállyal megszüntette a munkaviszonyt. A felmondást azonban nem a munkáltatói jogkör gyakorlója, hanem a személyi vezető és a HR-es írta alá. Orvosolható-e ez a hiba utólag? Dr. Mihalics Krisztián, ügyvéd ismerteti az esetet.

A tényállás


A felperes raktáros munkakörben állt munkaviszonyban az alperesnél. A munkáltatói jogkört az alperes vezető tisztségviselője gyakorolta a felperes felett.

A felperes az egyik nap reggel 6 óra helyett 8 órakor jelent meg a munkahelyén ittas állapotban, melyet vérvizsgálat is igazolt. Az alperes azonnali hatályú felmondással megszüntette a felperes munkaviszonyát. A felmondást azonban nem a munkáltatói jogkör gyakorlója, hanem a személyi vezető és a HR-es írta alá.

A kereseti követelés és az ellenkérelem


A felperes a keresetét arra alapította, hogy az intézkedés nem a munkáltatói jogkört gyakorló személytől származott, ezért a munkaviszonya jogellenes megszüntetésének a jogkövetkezményeként felmondási időre járó távolléti díj és végkielégítés megfizetésére kérte kötelezni az alperest.

Az alperes a kereset elutasítását kérte. Arra hivatkozott, hogy a jognyilatkozatot a munkáltatói jogkör gyakorlója utólag jóváhagyta, a jóváhagyó nyilatkozatot az érdemi tárgyalási szakban csatolta.

Jogi dilemma


A munka törvénykönyvének (Mt.) szabályozása szerint, ha a munkáltatói jogkört nem az arra jogosított személy (szerv, testület) gyakorolta, eljárása érvénytelen, kivéve, ha a jogkör gyakorlója a jognyilatkozatot jóváhagyta.

Az alperes vezető tisztségviselője a felmondást a peres eljárás alatt keletkezett nyilatkozatával jóváhagyta, azonban nem az eljárásjogi szabályoknak megfelelően terjesztette elő azt a bíróságon. A kérdés tehát az volt, hogy a bíróság figyelembe vegye-e az anyagi jogilag helyes, azonban eljárás jogilag helytelenül benyújtott nyilatkozatot?

A Kúria döntése


A Kúria mindenekelőtt leszögezte, hogy az Mt. lehetőséget biztosít arra, hogy a jogosulatlan személy által tett jognyilatkozat miatti érvénytelenségi okot a munkáltató orvosolja akként, hogy az álképviselő által tett jognyilatkozatot az eljárásra jogosult személy utólag jóváhagyja. E jognyilatkozat megtételére az Mt. nem ír elő határidőt, így azt időkorlát nélkül teheti meg az arra jogosult az eljárásjogi szabályok figyelembevételével.

A Kúria emellett megállapította, hogy bár a felperes eljárásjogilag nem megfelelő alakban nyújtotta be a jognyilatkozatot, a bíróságoknak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a felek eljárási kötelezettségeiket teljesíthessék. A Kúria megállapította, hogy az elsőfokú bíróság nem tájékoztatta az alperest a bizonyításának formai követelményeiről, határidejéről, továbbá a mulasztás eljárásjogi következményeiről sem. Az elsőfokú bíróság hiányos, a jogkövetkezményre történő felhívást mellőző tájékoztatása okán az alperes által benyújtott, egyébként az Mt. anyagi jogszabályának megfelelő jóváhagyó nyilatkozat figyelmen kívül hagyása a per érdemére kiható eljárási jogszabálysértés. Mindezekre tekintettel a Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, és a másodfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította.

Összefoglalva tehát a munkáltatói jogkör gyakorlója bármikor jóváhagyhatja a nem jogosulttól származó felmondást. Előfordulhat azonban, hogy egy, az anyagi jognak mindenben megfelelő nyilatkozatot a bíróság nem vesz figyelembe, tekintettel arra, hogy az nem az eljárásjogi szabályoknak megfelelően került benyújtásra.

Dr. Mihalics Krisztián
ügyvéd


Nyitókép: Gerd Altmann képe a Pixabay -en.
  • 2021.05.25HBLF Nemzetközi XMentor Program 4. Kick-off esemény 2021. májusában a HBLF szervezésében negyedszerre indul el díjnyertes Nemzetközi XMentor Programunk, a legbefolyásosabb magyar üzleti vezető nők és nemzetközi mentorok támogatásával. A 2017-ben indult, szervezetek és szektorok közötti programot a női vezetők támogatására hoztuk létre és immár angol és magyar nyelven is elérhető! Open Spotlight Award díjat nyert programunk az út elején járó és már úton lévő női vezetők személyes és szakmai fejlődését támogatja. Nemzetközi, befolyásos és elismert mentor hálózatunkon keresztül a mentoráltak számára vállalatok és szervezetek közötti tudás- és tapasztalatmegosztást biztosítunk, emellett önismereti és szakmai fejlődést, valamint a kapcsolatrendszer bővülését. Részletek Jegyek
  • 2021.05.28Vegyen részt Ön is az EU Sokszínűségi Hónapján! Az Európai Sokszínűségi Hónap az Európai Unió egészében felhívja a figyelmet a munkahelyeken és a társadalmon belül a sokszínűség és a befogadás fontosságára. Elismeri a szervezetek arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a munkahelyeken előmozdítsák a sokszínűséget és befogadó munkakörnyezetet alakítsanak ki. Az Európai Bizottság jogalkotási intézkedések révén hosszú ideje elkötelezetten támogatja a sokszínűség és a befogadás előmozdítását, valamint a megkülönböztetés elleni küzdelmet. Az említett intézkedések hozzájárultak az egyenlőség javításához, és emberek milliói számára tették lehetővé, hogy a lehető legjobban kibontakoztathassák a bennük rejlő lehetőségeket. Az EU Sokszínűségi Karta Magyarország - az EU kizárólagos partnerszervezeteként Magyarországon - szeretettel invitál meg mindenkit az EU Sokszínűségi Hónap ingyenes eseményeire. Részletek Jegyek
  • 2021.06.07 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikusra lehet szüksége minden olyan cégnek, amelynél kiemelten fontos a munkahelyi egészség és biztonság megvalósítása. A Munkavédelmi technikus ugyanis elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez Részletek Jegyek
  • 2021.06.19Agilis Transformáció Leader képzés online, videokonferenciás Hazánkban egyre több és több vállalat lép az agilis átalakulás útjára, így felértékelődik az agilis transzformációt vezető szakemberek jelentősége. Az Agile Transformation Leader egy olyan szervezetfejlesztő szakember, aki felkészíti és végig kíséri az agilis átalakulás útján a vállalatot. Ügyfél-fókuszt, Design Thinking szemléletet hoz be, vezetőket coachol, csapatokat mentorál, miközben pozitív, felhatalmazó légkört teremt a szervezeten belül. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Különbséget tehet a munkáltató védett és nem védett kollégák között

Az észszerűség határán belül a munkáltató különbséget tehet védett és nem védett munkavállaló között, például munkaszervezési céllal, ha... Teljes cikk

Sokat kockáztat, aki belenéz az alkalmazottak levelezésébe. Íme, a szabályok!

Ha a munkavállalók számára engedélyezett a magánhasználat, a munkáltató nem ellenőrizheti a privát leveleket. Ha ezt mégis megteszi, majd ezek... Teljes cikk

Az anyákra vonatkozó felmondási tilalmat javasol az LMP

Átmeneti felmondási tilalom bevezetését javasolja a koronavírus-járvány ideje alatt az LMP az édesanyák, valamint a gyermekek gondviselői esetében. Teljes cikk