Szerző: dr. Kéri Ádám Megjelent: 8 hónapja

A munkavállalói felmondás lehetőségei és buktatói

A munkaerőhiány miatt szokatlan mértékű kereslet mutatkozik a munkaerő iránt. Nem ritka tehát az, hogy a munkáltatók a munkabérek, illetve a munkakörülmények vonatkozásában versenyeznek egymással, egymás ajánlatára ráígérnek. Amennyiben a munkavállaló éppenséggel állást keres, ez egy szerencsés szituációnak tekinthető. Amennyiben ugyanakkor a munkavállaló már munkaviszonyban áll, ügyelni kell arra, hogy azt mindenképpen szabályosan szüntesse meg. A szabálytalan (jogellenes) munkaviszony megszüntetés ugyanis kártérítés fizetési kötelezettséget is keletkeztethet.

Így lehet a munkaviszonyt szabályosan megszüntetni

A munkaviszonyt nem csupán létesíteni, de megszüntetni is kizárólag írásban lehet szabályosan. Első lépésben tehát rögzítsük, hogy a munkaviszonyt írásbeli jognyilatkozattal kell megszüntetni. Ennek két formája lehetséges: a felmondás, illetve az azonnali hatályú felmondás. A felmondás egy olyan egyoldalú jognyilatkozat, mely a felmondási idő végével a munkaviszonyt - a másik fél hozzájárulása nélkül is - megszünteti.

A munkavállaló a felmondását a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.tv. (Mt.) 67.§ (1) bekezdése alapján általában nem köteles megindokolni. A határozott idejű munkaviszonyból azonban nem ennyire egyszerű kilépni. A határozott idejű munkaviszony felmondását ugyanis a munkavállalónak is indokolnia szükséges. A felmondás indoka csak olyan ok lehet, mely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné, vagy amelyre tekintettel az körülményei okán reá nézve aránytalan sérelemmel járna. Ilyen indokot pedig nehéz találni, így célszerűbb a határozott idő lejártát megvárni.

A munkaviszony természetesen azonnali hatályú felmondással is megszüntethető. Amennyiben azonban nem áll a munkavállaló próbaidő hatálya alatt, abban az esetben az azonnali hatályú felmondás jogát ritkán lehet jogszerűen gyakorolni. A munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással ugyanis csak akkor szüntetheti meg, ha a munkáltató a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Az azonnali hatályú felmondás jogát ráadásul csupán az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet gyakorolni.

Ez a jogellenes munkaviszony megszüntetés jogkövetkezménye

Amennyiben a munkavállaló a munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg, köteles a munkavállalói felmondás esetén irányadó felmondási időre járó távolléti díjnak megfelelő összeget megfizetni. Ez általában 30 nap, de nem kizárt hosszabb felmondási idő alkalmazása sem. Természetesen, a munkáltató az ezt meghaladó, esetleges kárát is követelheti, bár annak bizonyítása nem egyszerű. Ha pedig a munkavállaló a határozott tartamú munkaviszonyát szünteti meg jogellenesen, a határozott időből még hátralévő időre járó, de legfeljebb háromhavi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni. A munkáltató ebben az esetben is követelheti az ezt meghaladó kárának megtérítését is. A munkáltató kárigényei azonban nem haladhatják meg a munkavállaló tizenkét havi távolléti díjának összegét.

Csapot-papot azért sem érdemes otthagyni, mivel a jogellenes munkaviszony-megszüntetés szabályait kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha a munkavállaló munkakörét nem az előírt rendben adja át. Zárjuk tehát le a fennálló munkaviszonyt úgy, ahogy illik.

A közös megegyezésbe bármit belefoglalhatunk

A munkaviszonyt a felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Nem képezi akadályát a munkaviszony megszüntetésnek az sem, amennyiben a munkavállaló felmondási tilalom vagy felmondási korlátozás alatt áll. Ez a tilalom vagy korlátozás ugyanis minden esetben csupán a felmondásra vonatkozik. A közös megegyezésben pedig a munkaviszony megszüntetésének időpontjául bármely, jövőbeni időpontot meghatározhatunk, illetve szabadon állapodunk meg a végkielégítés vagy a munkavégzés alóli felmentés kérdéseiben is.

Munkavállalói felmondáshoz letölthető felmondólevél mintáinkat ITT megtalája.

Dr. Kéri Ádám
ügyvéd

Follow hrportal_hu on Twitter

Az üzleti titok hatékonyabb védelme?

A szabadságszezonban nem kapott nagy visszhangot az üzleti titok magyarországi újraszabályozása, pedig az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény gyökeresen megváltoztatta az üzleti titokkal kapcsolatos korábbi szabályrendszert. Az üzleti titok védelmének új szabályrendszere augusztusban lépett hatályba, így érdemes megvizsgálni, hogy valóban hatékonyabb védelmet biztosít-e a gazdasági tevékenységet folytatóknak a korábbi szabályozáshoz képest.tovább..

További cikkek
Az üzleti titok hatékonyabb védelme?

A szabadságszezonban nem kapott nagy visszhangot az üzleti titok magyarországi újraszabályozása, pedig az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi... Teljes cikk

Az aktív munkavállalókat már kifizette a Palóc Nagykereskedelmi Kft. felszámolója

Nógrád megye egykori legnagyobb foglalkoztatója, a felszámolás alatt álló salgótarjáni Palóc Nagykereskedelmi Kft. volt aktív munkavállalói már... Teljes cikk

Emelkednek az öregségi nyugdíjak Csehországban

Januártól átlagosan 4,7 százalékkal, mintegy 900 koronával (11 160 forint) emelkednek az öregségi nyugdíjak Csehországban - írja az MTI. Teljes cikk

Kizsákmányolják az Amazonnak dolgozó futárokat

Fizetésmegvonással fenyegetik a sofőröket, akik sokszor 16 órát dolgoznak, de WC-re sem tudnak kimenni. Erről nem feltétlenül az Amazon, hanem az... Teljes cikk

Több adót fizet az EU-s munkavállaló, mint a született angol

Sokkal több adóval járulnak hozzá a bevándorlók a brit állam működéséhez, mint a született helyiek -írja a Daily Telegraph. Teljes cikk

Kapcsolódó tartalmaink 1 2 3 Bezár