Megjelent: 14 éve

Munkáltatói támogatás csoportos létszámleépítés esetén

Mit tegyünk, ha cégünk csődközelbe vagy rossz anyagi helyzetbe került és ezért csoportos létszámleépítésre kényszerülünk? Hogyan és milyen mértékű támogatást igényelhetünk és kaphatunk létszámcsökkentés esetén? Mi az a MEB és mire fordíthatjuk a kapott támogatás keretösszegét?

A csoportos létszámleépítés az egyik legnehezebb feladat a HR-szakemberek részére. A munkahelyi feszültség a tetőfokára hág, amelynek kezelése mellett -felelősségteljes munkáltatóként- egyidejűleg új munkahelyet is kell találnunk volt alkalmazottaink részére. Ezekre az esetre igénybe vehetjük a "csoportos létszámleépítés hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatást".

A csoportos létszámleépítés törvényi meghatározása
A Munka Törvénykönyve részletesen deklarálja a csoportos létszámleépítés eseteit. Ezek alapján csoportos létszámcsökkentésnek számít ha:
-alkalmazotti létszámunk 20 és 100 fő között van és legalább 10 főt elbocsátunk,
-100 vagy azt meghaladó, de maximum 300 dolgozót foglalkoztatunk és az elbocsátás mértéke eléri, vagy meghaladja a munkavállalók 10 százalékát,
-300-nál több alkalmazottunk van és munkáltatói működésből összefüggő okokból legalább 30 fő munkaviszonyát a törvénykönyv által a 94/C paragrafusban meghatározott 30 napos időszakon belül szüntetjük meg.

A támogatás alapkövei
Amennyiben az előbb meghatározott mértékű csoportos létszámcsökkentésre a vállalkozás működésével összefüggő okok miatt kényszerülünk, speciális támogatást igényelhetünk a helyileg illetékes munkaügyi központtól, amely a támogatáson túl a leépítés humánus végrehajtásához teljes körű tanácsadást is biztosít. A támogatás célja "a munkavállalókat, köztisztviselőket és közalkalmazottakat érintő létszámcsökkentés hátrányos következményeinek enyhítése".

Feltételek, MEB, támogatási keretösszeg és időtartam
A támogatás kérvényezési feltételei az alábbiak:
-a munkáltató a helyi munkaügyi központtal történő konzultáció megkezdéséhez megtette a kellő intézkedéseket és eleget tett a munkaügyi központ irányába a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének,
-vállalja, hogy az elbocsátásban érintett telephelyén, telephelyeken a munkaügyi központ által előirányzott elvek alapján az alkalmazottak munkába helyezését elősegítő bizottságot (továbbiakban: MEB) létrehoz, működtet,
-a munkáltató nyilatkozik a MEB működéséhez történő hozzájárulásáról és annak mértékéről,
-vállalja, hogy a munkaügyi központtal kötött megállapodásban foglaltak alapján a MEB működése alatt és annak befejezésekor a kapott támogatás felhasználásáról elszámolót és értékelést készít.
Ezek megléte esetén MEB-enként maximum 1 millió forint támogatás kapható vissza nem térítendő formában, legfeljebb 12 hónapon belüli felhasználásra.

Igénylés módja, helye és elbírálása
A támogatás igénylése legkésőbb az alkalmazottaknak történő rendes felmondás közléséig (eltérő közlési időpont esetén a legelső felmondásig) tehető meg. Az igénylést mindig a létszámcsökkentésben érintett telephely, telephelyek szerinti illetékes munkaügyi kirendeltség részére kell benyújtani.
A kérelem elfogadásának elbírálására a munkaügyi központ igazgatója mérlegelési jogkörében jogosult. Az egyedi elbírálás során mérlegelik az e célra rendelkezésre álló éves pénzügyi keret nagyságát, a támogatási igény és a létszámcsökkentés
nagyságrendi arányát, a felhasználás várható eredményeit, az adott térség munkaerő-piaci helyzetét, a támogatás elutasítása esetén várható foglalkoztatási feszültség veszélyeit. A hivatalos döntést államigazgatási határozat keretében tudatják a munkáltatóval.

Ha megkaptuk a támogatást - folyósítás és felhasználás
A kérelem támogatására vonatkozó határozat kézhez vételétől számított 30 napon belül a munkaadónak megállapodást kell kötnie a munkaügyi központtal a támogatás folyósítására. Ennek kötelező tartalma a: támogatás mértéke, időtartama, ütemezése, a részletes folyósítási feltételek, a felhasználásról szóló elszámolás és értékelés kritériumai, a leadások időpontja, az esetleges visszaköveteléssel kapcsolatos kötelezettségek, illetve a betartandó munkáltatói szakmai követelmények. A támogatás tényleges folyósításakor a munkaügyi központ a munkaadó által megadott bankszámlára utalja az összeget.
A felhasználási feltételeket a törvény szigorúan szabályozza. E szerint a támogatás a MEB működési költségeinek fedezésére és az általa kidolgozott munkába helyezést célzó programok költségfedezetére használható fel. Ezek a kiadások az alábbiak lehetnek:
-MEB-vezetői tiszteletdíjai, szakértői, oktatói, előadói díjazások és azok TB-járuléka,
-a MEB vezetőjének, bizottsági tagjainak és meghívott előadóinak utazási költségei,
-MEB-ülések kiadásai, a MEB-munkájával kapcsolatos tájékoztatók szervezési költségei,
-MEB-munkához elengedhetetlenül szükséges kiadványok nyomtatási, terjesztési költségei,
-MEB-program hirdetési költségei,
-a MEB által szervezett szolgáltatások költségei, például: állásbörzék, jogi tanácsadás stb.
A felhasználás során nem lehet elszámolni a munkaügyi központ vagy annak megbízásából fellépő közhasznú szervezet által az elbocsátandó munkavállalók számára nyújtott ingyenes szolgáltatásokat.

És amit nem árt tudni...
A támogatás igénylése kapcsán nem árt tudni, hogy annak odaítélésével a munkáltató számíthat az illetékes munkaügyi központ felülvizsgálataira annak érdekében, hogy a támogatás az adott célra és formában kerüljön felhasználásra. Ha a támogatást nem a munkaügyi központ, a jogszabályok, továbbá a vonatkozó államigazgatási határozat alapján használják fel, a munkaadót a támogatás azonnali visszafizetésére kötelezhetik. Ha a MEB munkája és így a létszámleépítés folyamata véglegesen lezárult, a fennmaradó támogatási keretösszeg már nem kerül folyósításra.
Az illetékes munkaügyi központ szakemberei mindazonáltal segítséget nyújtanak a támogatási kérelem, a munkába helyezés céljából szervezett programok összeállítása, a MEB létrehozása és működtetése kapcsán, amennyiben azt a munkáltató igényli.


Bár a támogatás igénylése és felhasználása nehézkesnek tűnhet, nagyobb csoportos létszámleépítés esetén megéri, ha hasznosítjuk a kapható támogatásokat és a munkaügyi központok szakmai tanácsadását. Így ugyanis sokkal gördülékenyebb és hatékonyabb lehet az egyébként rendkívül erős munkaerő-piaci feszültségeket hordozó csoportos létszámcsökkentés hosszadalmas procedúrája.
Az ÁFSZ tájékoztatója nyomán
  • 2020.03.207 Skills for Assertiveness_Egy napos nyelvi tréning A tréning nap 100%-ban gyakorlati feladatokra és a tapasztalati tanulásra épül. Egyedülálló alkalom, hogy az idegen nyelvi tudást felszínre hozzuk, gyakoroljuk, hasznos panel kifejezéseket rögzítsünk a folyékony és magabiztos megszólaláshoz Részletek Jegyek
  • 2020.03.31Vigyázz, jönnek az ellenőrök! Az ellenőrzésektől mindenki tart. Sok esetben azonban nem könnyű magunkat kiismerni a jogszabályok és az ellenőrzési folyamatok útvesztőjében. Ebben az eligazodásban szeretnénk segíteni olyan szakértőkkel, akik az ellenőrzések napi gyakorlatára látnak rá. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Felmondási idő

A felmondási idő az az időtartam, amit a munkavállaló a felmondás után munkában tölt az aktuális munkahelyén. A felmondási idő a felmondás... Teljes cikk

Az őszinteségnek ára van

Egy főkönyvelő története, aki el akarta végezni a munkáját, de ezzel azt érte el, hogy elbocsátották. A Vezetői Mesterműhely bloggerének, Andó... Teljes cikk

Így csökkentik a létszámot az autószektorban

Hagyják elszivárogni a munkaerőt az autóipari beszállítók, válaszul az ágazat lejtmenetére. A többség kivár, tömeges leépítést nem terveznek a... Teljes cikk