Megjelent: 13 éve

Startol a köztisztviselői törvénymódosítás

Átalakul a köztisztviselők teljesítményértékelési és ösztönzési rendszere, módosulnak a vezetői kinevezés szabályai és bevezetik a versenyvizsgát a köztisztviselő köztisztviselői helyekre pályázóknak.

Fontos megjegyezni, hogy a törvénymódosítás rendelkezései fokozatosan, több lépcsőben valósulnak meg a 2007-2009 közti időszakban. Amellett, hogy az egyes változások más-más időpontban lépnek érvénybe, egy adott változás is több lépcsőben válik hatályossá, attól függően, hogy központi, vagy területi szervről, vezető, vagy beosztott köztisztviselőről van szó.

Aki pályáz, az nyer

A köztisztviselői kinevezés, vezetői megbízás csak pályázat útján adható. E kritérium alól a vezetői kinevezés képez csak kivételt, amennyiben az érintett köztisztviselő legalább egy éve az adott közigazgatási szervnél dolgozik.

A meghirdetett pályázatokról a tájékoztatni kell majd a Kormányzati Személyügyi Központot, ahol a pályázatokat elektronikusan közzé fogják tenni. A Központ emellett elektronikus toborzási adatbázist is működtetni fog, amely tartalmazza a pályázók adatait. A pályáztatási rendszer fokozatosan központosítva lesz.

A meghirdetendő álláshelyekről munkakör-térképet kell készíteni és a felvételi folyamat során a pályázók képességeit ezzel fogják összehasonlítani a kompetencia-vizsgálat során.

A pályáztatás során a végleges döntéshez egyéb kiválasztási módszert, illetve eljárást is alkalmazhatnak, ha az a közszolgálati jogviszony létesítése és a vezető megbízás adása szempontjából lényeges tájékoztatást nyújthat, és ha ezt a pályázati felhívás tartalmazza.

A kinevezési jogkör gyakorlója a szolgáltató központ által megküldött érvényes pályázatok megérkezését követő tíz munkanapon belül dönt az eredményes pályázatról és a köztisztviselő kinevezéséről. Kinevezést és vezetői megbízást csak annak a köztisztviselőnek lehet, akit a szolgáltató központ is alkalmasnak talált a munkakör betöltésére és pályázatát megküldte a munkáltatónak.

A rendszer 2009-ben történő bevezetése után az új köztisztviselők alkalmazásának előfeltétele lesz a versenyvizsga az ügykezelők kivételével. E nélkül nem lesz érvényes a benyújtott pályázat. A versenyvizsga részletes szabályait kormányrendelet fogja megállapítani.

Köztisztviselő kinevezést, vezetői megbízást, vezetői kinevezést csak az kaphat, aki eredményes közigazgatási versenyvizsgát tett. Versenyvizsgát tehet az a magyar állampolgár, aki büntetlen előéletű, cselekvőképes és legalább középiskolai végzettséggel rendelkezik.

Akár 50 százalékos prémium

A köztisztviselő illetményét a vezető az éves költségvetési időszak elején egy évre előre maximum 20 százalékkal csökkentheti, vagy maximum 30 százalékkal növelheti. Ám amennyiben a köztisztviselő eredményesen egy rendkívüli célfeladatot is elvégez, emellett céljuttatást is kaphat, amely az éves illetményének legfeljebb 50 százaléka lehet. Mindezt a saját intézményének illetménykerete terhére.

Hasonló módon legfeljebb 50 százalékos projektprémiumot kaphat a MeH költségvetésének terhére az a köztisztviselő, aki összkormányzati projektben vesz részt.

Jegyzők alkalmazási feltételei

Jegyzők esetében az igazgatásszervezői, illetve állam- és jogtudományi végzettség mellett az új egyetemi szintű képzés keretében megszerezhető okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés is bekerül a kinevezésre jogosító képzettségek közé.

Tartalékállományban

A köztisztviselő a felmondási idő feléig automatikusan tartalékállományba kerül, illetve kérésére a felmondási idő végéig tartalékállományban maradhat. Azonban nem lehet egy adott pozícióra pályázatot kiírni egy betölthető tartalékállományban levő köztisztviselővel.

Próbaidő


A kinevezésben a közszolgálati jogviszony létesítésekor, legalább három, de legfeljebb hat hónapig terjedő próbaidőt kell kikötni. A próbaidő alatt a közszolgálati jogviszonyt bármelyik fél indoklás nélkül azonnal hatállyal megszüntetheti.

Felmondási idő

A felmondási idő az eddigi hat hónap helyett alaphelyzetben két hónap lesz, ez minden öt év közszolgálati jogviszony után emelkedhet egy-egy hónappal, maximum 8 hónapra. A köztisztviselőt a felmondás időtartamának legalább a felére a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell, erre az időtartamra átlagkeresetre jogosult.

Vezetői megbízás időtartama

Egyes vezetői megbízások (főosztályvezető, intézményvezető) időtartama alapesetben hat év lesz, ami meghosszabbítható. A megbízás ennél rövidebb időre is adható.

Igazgatási szünet

A nyári és téli szabadságok összehangolt kiadása érdekében a törvénymódosítás felhatalmazza a kormányt, hogy a központi szervekre és azok területi szerveire vonatkozóan egységesen igazgatási szünetet rendeljen el. Az ily módon kötelezően kiadott szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő éves szabadságkeretének 3/5-ét. A kormány ajánlása alapján az önkormányzati képviselőtestületek is hozhatnak hasonló döntést.

Kivételek a szabályozások alól

Az új munkatársak pályázási kötelezettsége nem vonatkozik a miniszteri és miniszterelnöki kabinetek és titkárságok munkatársaira, az államtitkári, szakállamtitkári titkárságok vezetőire, valamint az egy évet nem meghaladó szerződéses jogviszony, vagy a határozott idejű külszolgálat esetén.

Ezen felül a miniszter, vagy az önkormányzat - korlátozott számban - további pályázat nélkül betölthető munkaköröket is meghatározhat. Ez utóbbi döntés azonban nem jelent felmentést a versenyvizsga alól, amit a próbaidő alatt le kell tenni.

További kivételeket a törvénymódosítás 7. paragrafusában olvashatunk.
Emellett egyes kormányzaton kívül eső intézmények saját hatáskörben eldönthetik, hogy az általuk alkalmazott köztisztviselőkre milyen módon alkalmazzák a próbaidőre, pályázatra, versenyvizsgára és tartalékállományra vonatkozó rendelkezéseket. Ezek a törvénymódosítás 1. paragrafusban találhatók.

A hatálybalépés időpontjai

2007. szeptember elsejével megkezdődött a köztisztviselői állásokra vonatkozó pályáztatás.

2008. január elseje a felmentési időre vonatkozó változásokat hozta, valamint elkezdődött a pályázatok központosított meghirdetése és a toborzási adatbázis működtetése a szolgáltató központ által. Emellett a központi pályáztatási rendszert és kompetencia-vizsgálatot is bevezették a minisztériumok, a MeH vezetői és a kormányhivatalok vezetője részére.

2008. július elseje a központi és kormányhivatalok vezetői számára a központi pályáztatási rendszer és kompetencia-vizsgálat bevezetését jelenti majd.

2009. január elsején történik meg a minisztériumok, a MeH és a kormányhivatalok köztisztviselői részére a központi pályáztatási rendszer bevezetése és a kompetencia-vizsgálat. Továbbá e naptól indulnak meg a versenyvizsgák és érvénybe lépnek a tartalékállományra vonatkozó új szabályok.

2009. március elsejétől a központi államigazgatási szervnél vezetői kinevezés csak versenyvizsgával rendelkező jelöltnek adható.

2009. július elsejétől bevezetik a központi pályáztatási rendszert és kompetencia-vizsgálatot a központi szervek területi és helyi szerveinek vezetői, valamint a közigazgatási hivatalok vezetői részére illetve a központi szervek területi és helyi szerveinél vezetői kinevezés csak versenyvizsgával rendelkező jelöltnek adható.

2009. december elsejétől a köztisztviselői kinevezés csak versenyvizsgával rendelkező jelöltnek adható.

A hatálybalépés különböző időpontjainak bonyolult rendszerét a törvénymódosítás 39-41. paragrafusai írják le. A törvénymódosítás (2007. évi LXXXIII. törvény) a Magyar Közlöny 2007/84-es számában található.


Forrás: www.kozszolga.hu

  • 2021.05.25HBLF Nemzetközi XMentor Program 4. Kick-off esemény 2021. májusában a HBLF szervezésében negyedszerre indul el díjnyertes Nemzetközi XMentor Programunk, a legbefolyásosabb magyar üzleti vezető nők és nemzetközi mentorok támogatásával. A 2017-ben indult, szervezetek és szektorok közötti programot a női vezetők támogatására hoztuk létre és immár angol és magyar nyelven is elérhető! Open Spotlight Award díjat nyert programunk az út elején járó és már úton lévő női vezetők személyes és szakmai fejlődését támogatja. Nemzetközi, befolyásos és elismert mentor hálózatunkon keresztül a mentoráltak számára vállalatok és szervezetek közötti tudás- és tapasztalatmegosztást biztosítunk, emellett önismereti és szakmai fejlődést, valamint a kapcsolatrendszer bővülését. Részletek Jegyek
  • 2021.05.28Vegyen részt Ön is az EU Sokszínűségi Hónapján! Az Európai Sokszínűségi Hónap az Európai Unió egészében felhívja a figyelmet a munkahelyeken és a társadalmon belül a sokszínűség és a befogadás fontosságára. Elismeri a szervezetek arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a munkahelyeken előmozdítsák a sokszínűséget és befogadó munkakörnyezetet alakítsanak ki. Az Európai Bizottság jogalkotási intézkedések révén hosszú ideje elkötelezetten támogatja a sokszínűség és a befogadás előmozdítását, valamint a megkülönböztetés elleni küzdelmet. Az említett intézkedések hozzájárultak az egyenlőség javításához, és emberek milliói számára tették lehetővé, hogy a lehető legjobban kibontakoztathassák a bennük rejlő lehetőségeket. Az EU Sokszínűségi Karta Magyarország - az EU kizárólagos partnerszervezeteként Magyarországon - szeretettel invitál meg mindenkit az EU Sokszínűségi Hónap ingyenes eseményeire. Részletek Jegyek
  • 2021.06.07 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikusra lehet szüksége minden olyan cégnek, amelynél kiemelten fontos a munkahelyi egészség és biztonság megvalósítása. A Munkavédelmi technikus ugyanis elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez Részletek Jegyek
  • 2021.06.19Agilis Transformáció Leader képzés online, videokonferenciás Hazánkban egyre több és több vállalat lép az agilis átalakulás útjára, így felértékelődik az agilis transzformációt vezető szakemberek jelentősége. Az Agile Transformation Leader egy olyan szervezetfejlesztő szakember, aki felkészíti és végig kíséri az agilis átalakulás útján a vállalatot. Ügyfél-fókuszt, Design Thinking szemléletet hoz be, vezetőket coachol, csapatokat mentorál, miközben pozitív, felhatalmazó légkört teremt a szervezeten belül. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Különbséget tehet a munkáltató védett és nem védett kollégák között

Az észszerűség határán belül a munkáltató különbséget tehet védett és nem védett munkavállaló között, például munkaszervezési céllal, ha... Teljes cikk

Sokat kockáztat, aki belenéz az alkalmazottak levelezésébe. Íme, a szabályok!

Ha a munkavállalók számára engedélyezett a magánhasználat, a munkáltató nem ellenőrizheti a privát leveleket. Ha ezt mégis megteszi, majd ezek... Teljes cikk

Az anyákra vonatkozó felmondási tilalmat javasol az LMP

Átmeneti felmondási tilalom bevezetését javasolja a koronavírus-járvány ideje alatt az LMP az édesanyák, valamint a gyermekek gondviselői esetében. Teljes cikk