Megjelent: 13 éve

Startol a köztisztviselői törvénymódosítás

Átalakul a köztisztviselők teljesítményértékelési és ösztönzési rendszere, módosulnak a vezetői kinevezés szabályai és bevezetik a versenyvizsgát a köztisztviselő köztisztviselői helyekre pályázóknak.

Fontos megjegyezni, hogy a törvénymódosítás rendelkezései fokozatosan, több lépcsőben valósulnak meg a 2007-2009 közti időszakban. Amellett, hogy az egyes változások más-más időpontban lépnek érvénybe, egy adott változás is több lépcsőben válik hatályossá, attól függően, hogy központi, vagy területi szervről, vezető, vagy beosztott köztisztviselőről van szó.

Aki pályáz, az nyer

A köztisztviselői kinevezés, vezetői megbízás csak pályázat útján adható. E kritérium alól a vezetői kinevezés képez csak kivételt, amennyiben az érintett köztisztviselő legalább egy éve az adott közigazgatási szervnél dolgozik.

A meghirdetett pályázatokról a tájékoztatni kell majd a Kormányzati Személyügyi Központot, ahol a pályázatokat elektronikusan közzé fogják tenni. A Központ emellett elektronikus toborzási adatbázist is működtetni fog, amely tartalmazza a pályázók adatait. A pályáztatási rendszer fokozatosan központosítva lesz.

A meghirdetendő álláshelyekről munkakör-térképet kell készíteni és a felvételi folyamat során a pályázók képességeit ezzel fogják összehasonlítani a kompetencia-vizsgálat során.

A pályáztatás során a végleges döntéshez egyéb kiválasztási módszert, illetve eljárást is alkalmazhatnak, ha az a közszolgálati jogviszony létesítése és a vezető megbízás adása szempontjából lényeges tájékoztatást nyújthat, és ha ezt a pályázati felhívás tartalmazza.

A kinevezési jogkör gyakorlója a szolgáltató központ által megküldött érvényes pályázatok megérkezését követő tíz munkanapon belül dönt az eredményes pályázatról és a köztisztviselő kinevezéséről. Kinevezést és vezetői megbízást csak annak a köztisztviselőnek lehet, akit a szolgáltató központ is alkalmasnak talált a munkakör betöltésére és pályázatát megküldte a munkáltatónak.

A rendszer 2009-ben történő bevezetése után az új köztisztviselők alkalmazásának előfeltétele lesz a versenyvizsga az ügykezelők kivételével. E nélkül nem lesz érvényes a benyújtott pályázat. A versenyvizsga részletes szabályait kormányrendelet fogja megállapítani.

Köztisztviselő kinevezést, vezetői megbízást, vezetői kinevezést csak az kaphat, aki eredményes közigazgatási versenyvizsgát tett. Versenyvizsgát tehet az a magyar állampolgár, aki büntetlen előéletű, cselekvőképes és legalább középiskolai végzettséggel rendelkezik.

Akár 50 százalékos prémium

A köztisztviselő illetményét a vezető az éves költségvetési időszak elején egy évre előre maximum 20 százalékkal csökkentheti, vagy maximum 30 százalékkal növelheti. Ám amennyiben a köztisztviselő eredményesen egy rendkívüli célfeladatot is elvégez, emellett céljuttatást is kaphat, amely az éves illetményének legfeljebb 50 százaléka lehet. Mindezt a saját intézményének illetménykerete terhére.

Hasonló módon legfeljebb 50 százalékos projektprémiumot kaphat a MeH költségvetésének terhére az a köztisztviselő, aki összkormányzati projektben vesz részt.

Jegyzők alkalmazási feltételei

Jegyzők esetében az igazgatásszervezői, illetve állam- és jogtudományi végzettség mellett az új egyetemi szintű képzés keretében megszerezhető okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés is bekerül a kinevezésre jogosító képzettségek közé.

Tartalékállományban

A köztisztviselő a felmondási idő feléig automatikusan tartalékállományba kerül, illetve kérésére a felmondási idő végéig tartalékállományban maradhat. Azonban nem lehet egy adott pozícióra pályázatot kiírni egy betölthető tartalékállományban levő köztisztviselővel.

Próbaidő


A kinevezésben a közszolgálati jogviszony létesítésekor, legalább három, de legfeljebb hat hónapig terjedő próbaidőt kell kikötni. A próbaidő alatt a közszolgálati jogviszonyt bármelyik fél indoklás nélkül azonnal hatállyal megszüntetheti.

Felmondási idő

A felmondási idő az eddigi hat hónap helyett alaphelyzetben két hónap lesz, ez minden öt év közszolgálati jogviszony után emelkedhet egy-egy hónappal, maximum 8 hónapra. A köztisztviselőt a felmondás időtartamának legalább a felére a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell, erre az időtartamra átlagkeresetre jogosult.

Vezetői megbízás időtartama

Egyes vezetői megbízások (főosztályvezető, intézményvezető) időtartama alapesetben hat év lesz, ami meghosszabbítható. A megbízás ennél rövidebb időre is adható.

Igazgatási szünet

A nyári és téli szabadságok összehangolt kiadása érdekében a törvénymódosítás felhatalmazza a kormányt, hogy a központi szervekre és azok területi szerveire vonatkozóan egységesen igazgatási szünetet rendeljen el. Az ily módon kötelezően kiadott szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő éves szabadságkeretének 3/5-ét. A kormány ajánlása alapján az önkormányzati képviselőtestületek is hozhatnak hasonló döntést.

Kivételek a szabályozások alól

Az új munkatársak pályázási kötelezettsége nem vonatkozik a miniszteri és miniszterelnöki kabinetek és titkárságok munkatársaira, az államtitkári, szakállamtitkári titkárságok vezetőire, valamint az egy évet nem meghaladó szerződéses jogviszony, vagy a határozott idejű külszolgálat esetén.

Ezen felül a miniszter, vagy az önkormányzat - korlátozott számban - további pályázat nélkül betölthető munkaköröket is meghatározhat. Ez utóbbi döntés azonban nem jelent felmentést a versenyvizsga alól, amit a próbaidő alatt le kell tenni.

További kivételeket a törvénymódosítás 7. paragrafusában olvashatunk.
Emellett egyes kormányzaton kívül eső intézmények saját hatáskörben eldönthetik, hogy az általuk alkalmazott köztisztviselőkre milyen módon alkalmazzák a próbaidőre, pályázatra, versenyvizsgára és tartalékállományra vonatkozó rendelkezéseket. Ezek a törvénymódosítás 1. paragrafusban találhatók.

A hatálybalépés időpontjai

2007. szeptember elsejével megkezdődött a köztisztviselői állásokra vonatkozó pályáztatás.

2008. január elseje a felmentési időre vonatkozó változásokat hozta, valamint elkezdődött a pályázatok központosított meghirdetése és a toborzási adatbázis működtetése a szolgáltató központ által. Emellett a központi pályáztatási rendszert és kompetencia-vizsgálatot is bevezették a minisztériumok, a MeH vezetői és a kormányhivatalok vezetője részére.

2008. július elseje a központi és kormányhivatalok vezetői számára a központi pályáztatási rendszer és kompetencia-vizsgálat bevezetését jelenti majd.

2009. január elsején történik meg a minisztériumok, a MeH és a kormányhivatalok köztisztviselői részére a központi pályáztatási rendszer bevezetése és a kompetencia-vizsgálat. Továbbá e naptól indulnak meg a versenyvizsgák és érvénybe lépnek a tartalékállományra vonatkozó új szabályok.

2009. március elsejétől a központi államigazgatási szervnél vezetői kinevezés csak versenyvizsgával rendelkező jelöltnek adható.

2009. július elsejétől bevezetik a központi pályáztatási rendszert és kompetencia-vizsgálatot a központi szervek területi és helyi szerveinek vezetői, valamint a közigazgatási hivatalok vezetői részére illetve a központi szervek területi és helyi szerveinél vezetői kinevezés csak versenyvizsgával rendelkező jelöltnek adható.

2009. december elsejétől a köztisztviselői kinevezés csak versenyvizsgával rendelkező jelöltnek adható.

A hatálybalépés különböző időpontjainak bonyolult rendszerét a törvénymódosítás 39-41. paragrafusai írják le. A törvénymódosítás (2007. évi LXXXIII. törvény) a Magyar Közlöny 2007/84-es számában található.


Forrás: www.kozszolga.hu

  • 2020.10.06Vigyázz, jönnek az ellenőrök! Az ellenőrzésektől mindenki tart. Sok esetben azonban nem könnyű magunkat kiismerni a jogszabályok és az ellenőrzési folyamatok útvesztőjében. Ebben az eligazodásban szeretnénk segíteni olyan szakértőkkel, akik az ellenőrzések napi gyakorlatára látnak rá. Részletek Jegyek
  • 2020.10.16XIII. LEAN FÓRUM - KONFERENCIA A Fórum fókuszai: Lean Vezetés - Lean coaching Ipar 4.0. és a Lean a gyakorlatban Lean Quality – Lean Six Sigma Lean Office - Folyamatfejlesztés Részletek Jegyek
  • 2020.10.22 HR folyamatok/HR kommunikáció/Változásmenedzsment A képzésen összefoglaljuk és rendszerbe helyezzük a HR folyamatokat, megismerkedünk a HR kommunikáció szerepével és témaköreivel, valamint megtudjuk, mit jelent a változásmenedzsment. Kiknek ajánljuk? A képzést azoknak ajánljuk, akik szeretnének fejleszteni a belső kommunikáción, illetve a változások menedzselését hatékonyabbá szeretnék tenni. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Szabadság járványügyi helyzetben - a munkáltató és a munkavállaló lehetőségei, kötelezettségei

Az elkövetkező hetekben számos munkavállaló megy szabadságra, és lesznek közöttük, akik ezt az időt külföldön fogják eltölteni. 2020. július... Teljes cikk

Mikor menjen perre a munkáltató és mi jöhet még szóba?

Megegyezés vagy per? Érzelmi, HR-es és racionális szempontok is szerepet játszanak a döntésben a munkaadónál, amikor vitás helyzetbe kerül a... Teljes cikk